Het weergeven van een 'Deelnemen vanuit uw browser'-link in- of uitschakelen


Deelnemers die Zoom niet kunnen installeren, kunnen met de Zoom web client via hun eigen webbrowser deelnemen aan een vergadering of webinar. De functionaliteit van de Zoom web client is beperkt.

De link Join from your browser (Deelnemen vanuit uw browser) verschijnt nadat de gebruiker op de link voor deelname aan de vergadering heeft geklikt. U kunt een Deelnemen vanuit uw browser-link automatisch toevoegen of u kunt deelnemers vragen om eerst te proberen Zoom te downloaden.

De deelnemer kan klikken op Deelnemen vanuit uw browser. Vervolgens wordt de deelnemer verzocht zijn/haar naam in te voeren, waarna de deelnemer kan deelnemen aan de vergadering.

Opmerkingen:

Vereisten voor het weergeven van een 'Deelnemen vanuit uw browser'-link

Het weergeven van een 'Deelnemen vanuit uw browser'-link in- of uitschakelen

Account

Ga als volgt te werk om Show a 'Join from your browser' link (Een 'deelnemen vanuit uw browser'-link weergeven) in of uit te schakelen voor gebruikers van het account:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik onder In Meeting (Advanced) (In vergadering (geavanceerd)) op de schakelaar Show a 'Join from your browser' link (Een 'deelnemen vanuit uw browser'-link weergeven) om deze in of uit te schakelen.
 5. Als een verificatiedialoogvenster verschijnt, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de wijziging te bevestigen.
 6. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.

Groep

Ga als volgt te werk om Show a 'Join from your browser' link (Een 'deelnemen vanuit uw browser'-link weergeven) in of uit te schakelen voor een groep gebruikers:

 1. Meld u als beheerder aan bij de Zoom web portal met de bevoegdheid om groepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiemenu op User Management (Gebruikersbeheer) en vervolgens op Groups (Groepen).
 3. Klik op de betreffende groepsnaam in de lijst.
 4. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 5. Klik onder In Meeting (Advanced) (In vergadering (geavanceerd)) op de schakelaar Show a 'Join from your browser' link (Een 'deelnemen vanuit uw browser'-link weergeven) om deze in of uit te schakelen.
 6. Als een verificatiedialoogvenster verschijnt, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de verandering te bevestigen.
  Opmerking: Als de optie grijs is, is deze vergrendeld op accountniveau en moet deze ook op dat niveau worden gewijzigd.
 7. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in deze groep, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.

Gebruiker

Ga als volgt te werk om Show a 'Join from your browser' link (Een 'deelnemen vanuit uw browser'-link weergeven) in of uit te schakelen voor uw eigen gebruik:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Settings (Instellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik onder In Meeting (Advanced) (In vergadering (geavanceerd)) op de schakelaar Show a 'Join from your browser' link (Een 'deelnemen vanuit uw browser'-link weergeven) om deze in of uit te schakelen.
 5. Als een verificatiedialoogvenster wordt weergegeven, klikt u op Enable (Inschakelen) of Disable (Uitschakelen) om de verandering te bevestigen.
  Opmerking: Als de optie grijs is, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau. U moet contact opnemen met uw Zoom-beheerder.