Beheer van gebruikersgroepen (oude ervaring)


Belangrijk: vanaf 1 juni 2022 zal ons technisch team beginnen met de migratie en activering van de nieuwe beheerderservaring voor alle accounts. Er zal geen downtime zijn tijdens het migratieproces, maar de dag dat de nieuwe beheerservaring wordt ingeschakeld op uw account kan variëren. De eigenaar van uw account ontvangt een e-mail wanneer het voltooid is. In de nieuwe beheerderservaring zijnIM-groepen samengevoegd met gebruikersgroepen en worden ze weergegeven als groepen. Volg dit artikel alleen als de nieuwe beheerderservaring nog niet is ingeschakeld op uw account. Als het is ingeschakeld, volg dan het artikel over het bijwerken van gebruikersgroepen.

Met groepsbeheer kunt u instellingen aan- of uitzetten voor een groep gebruikers in uw account. U kunt ook groepsbeheerders instellen om de leden en instellingen voor die groep te beheren. De groepsbeheerder kan ook zien of de groep die hij beheert, is ingesteld als de primaire groep voor gebruikers binnen de groep. De groepsbeheerder hoeft geen accountbeheerder te zijn of speciale rechten te hebben om gebruikersgroepen te bewerken.

Instellingen kunnen ook worden in- of uitgeschakeld en op accountniveau worden vergrendeld. Indien niet vergrendeld voor het account of de groep, kunnen ze door de individuele gebruiker worden aangepast. Meer informatie over gelaagde instellingen.

U kunt ook groepsbeheerders instellen om de leden en instellingen voor die groep te beheren. De groepsbeheerder kan ook zien of de groep die hij beheert is ingesteld als de primaire groep voor gebruikers binnen de groep. De groepsbeheerder hoeft geen accountbeheerder te zijn of speciale rechten te hebben om gebruikersgroepen te bewerken.

U kunt ook IM-groepen maken door gebruikers in hun account toe te wijzen aan groepen die worden weergegeven op het tabblad Contacten (onder Alle contactpersonen) in de desktopclient en mobiele app

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het beheer van groepen en instellingen op groepsniveau

Een nieuwe groep toevoegen

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiepaneel op Gebruikersbeheer en vervolgens op Groepsbeheer.
 3. Klik aan de rechterkant van de pagina op Groep toevoegen.
 4. Voer de naam en een beschrijving van de nieuwe groep in. 
 5. Klik op Toevoegen.
  Deze groep zal nu worden weergegeven in uw groepenlijst.

Groepsbeheerders instellen

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiepaneel op Gebruikersbeheer en vervolgens op Groepsbeheer.
 3. Klik op de naam van de groep waarvoor u beheerders wilt instellen.
 4. Klik in het deel Leden op het plus-pictogram (+) naast Groepsbeheerders.
 5. Voer een of meer namen of e-mailadressen in van gebruikers die u als groepsbeheerders wilt instellen.
 6. Klik op Toevoegen.

Beheer van groepsbeheerdersrechten

U kunt de rechten en het toepassingsgebied die aan een functie zijn toegewezen op elk moment wijzigen. Beheerders kunnen gebruikers, dashboard, rapporten en cloudopnames voor vergaderingen en webinars op groepsniveau beheren, door een aangepast toepassingsgebied te definiëren in Functiebeheer.

Leden aan een groep toevoegen

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Selecteer het selectievakje naast elke gebruiker die u aan de groep wilt toevoegen. 
 4. Klik bovenaan de lijst van gebruikers op Groep.
 5. Bevestig de lijst met gebruikers.
 6. Selecteer de naam van de groep in het vervolgkeuzemenu Gebruikersgroep.
 7. Klik op Opslaan.

CSV-bestand uploaden

Accounteigenaars en -beheerders kunnen ook een CSV-bestand uploaden om een groep gebruikers te importeren . Ze kunnen gebruikers beheren door informatie over gebruikersgroepen toe te voegen, te wijzigen, bij te werken of te verwijderen wanneer ze gebruikers bewerken via CSV-upload. 

De primaire groep van een gebruiker instellen

Het instellen van de primaire groep van een gebruiker bepaalt de standaardinstellingen van de gebruiker.

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiepaneel op Gebruikersbeheer en vervolgens op Groepsbeheer.
 3. Klik op de naam van de groep in de lijst.
 4. Klik in het deel Leden op het getal naast Totaal aantal leden.
 5. Klik op het ellips-pictogram more-button__1_.png naast de gebruiker voor wie u de primaire groep wilt instellen.
 6. Klik op Instellen als primaire groep.
 7. In het verificatievenster bevestigt u dat u deze groep als primair voor deze gebruiker wilt instellen door op Opslaan te klikken.

Geavanceerde instellingen voor groepsbeheer wijzigen

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Gebruikers.
 3. Klik op het tabblad Geavanceerd.
 4. Scrol omlaag naar het gedeelte Gebruikersgroep wijzigen om de volgende instellingen te configureren:
  • Standaard gebruikersgroep instellen: stel de standaardgroep in voor alle gebruikers die vanaf nu aan uw account worden toegevoegd.
  • Veranderen van gebruikersgroep: verplaats gebruikers van een groep naar een andere groep.
  • Voeg domeingebruikers toe aan groep: voeg alle gebruikers met een e-mailadres op het beheerde domein toe aan een specifieke groep.

Instellingen voor vergaderingen, opnames en audioconferenties van een groep wijzigen

 1. Meld u aan op het Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiemenu op Gebruikersbeheer en vervolgens op Groepsbeheer.
 3. Klik op de betreffende groepsnaam uit de lijst.
  De belangrijkste instellingen staan in de volgende tabbladen: Vergaderingen, Opname, en Audioconferenties.
 4. Klik op een schakelaar om een instelling in of uit te schakelen.
 5. Klik op het slotpictogram om een instelling te vergrendelen. Als u een instelling vergrendelt, kunnen de groepsleden deze niet meer individueel wijzigen.
  Opmerking: instellingen kunnen ook op accountniveau worden vergrendeld. Dit staat naast de instelling vermeld. Als een instelling op accountniveau is vergrendeld, moet u deze wijzigen in Accountinstellingen.

Extra groepsinstellingen beschikbaar

Naast de instellingen voor vergaderingen, opnames en audioconferenties die voor gebruikers beschikbaar zijn, hebt u ook toegang tot deze instellingen:

Opmerking: sommige instellingen zijn afhankelijk van bepaalde randvoorwaarden. Als u een instelling voor uw groep niet in de lijst ziet staan, bekijk dan het artikel over de instelling om te zien of uw account aan de voorwaarden voldoet.

Tabblad Vergadering

Tabblad Opnemen

Tabblad Zoom Phone

Geeft de beleidsinstellingen voor Zoom Phone op groepsniveau weer.