Aantekeningenhulpmiddel gebruiken voor samenwerking


Met de Zoom-functies voor gebruik tijdens vergaderingen kunt u aantekeningen op uw scherm toevoegen tijdens videogesprekken - een hulpmiddel voor externe teams om eenvoudig te brainstormen en samen te werken. Deelnemers aan de vergadering kunnen aantekeningen toevoegen tijdens het scherm delen als kijker of degene die is begonnen met het scherm delen. U kunt ook een aantekeningenhulpmiddel gebruiken wanneer u een whiteboard deelt of bekijkt.

Voorwaarden voor gebruik van een aantekeningenhulpmiddel in virtuele vergaderingen

Opmerking: De host van de vergadering kan aantekening uitschakelen voor deelnemers. Controleer of de host aantekening niet heeft uitgeschakeld als deze optie niet beschikbaar is.

Aantekeningenhulpmiddel gebruiken voor samenwerking en brainstorming

Aantekeningen maken als u het scherm deelt

Nadat u uw scherm of whiteboard hebt gedeeld, worden de besturingselementen voor aantekeningen weergegeven. Als u geen aantekeningenhulpmiddel ziet, klik dan op Annotate (Aantekeningen maken) (als u uw scherm deelt) of op Whiteboard (als u een whiteboard deelt).

Aantekeningen maken als u gedeelde inhoud bekijkt

Klik terwijl u een gedeeld scherm of gedeeld whiteboard bekijkt op View Options (Weergaveopties) en vervolgens op Annotate (Aantekeningen maken) bovenaan.

Beschikbare aantekeningenhulpmiddelen

U zal de volgende aantekeningenhulpmiddelen zien:

Opmerking: De opties Select (Selecteren), Spotlight en Save (Opslaan) zijn alleen beschikbaar als u scherm delen of whiteboard hebt gestart.

 • Mouse (Muis): aantekeningenhulpmiddel deactiveren en overschakelen naar uw muisaanwijzer. Deze knop is blauw als aantekeningenhulpmiddel is gedeactiveerd.
 • Select (Selecteren) alleen beschikbaar als u scherm delen of whiteboard hebt gestart): aantekeningen selecteren, verplaatsen of het formaat ervan wijzigen. Als u meerdere aantekeningen tegelijk wilt selecteren, klik dan met de muis en sleep om een selectiegebied weer te geven.
 • Text (Tekst): tekst invoegen.
 • Draw (Tekenen): lijnen, pijlen en vormen invoegen.
  Opmerking: Selecteer het volgende vierkant- of cirkelpictogram om een semitransparant(e) vierkant of cirkel in te voegen als u een gebied van het gedeelde scherm of whiteboard wilt markeren.
 • Stamp (Stempel): vooraf gedefinieerde pictogrammen invoegen, zoals een vinkje of ster.
 • Spotlight / Arrow / Vanishing Pen (Spotlight/Pijl/Verdwijnende pen): uw cursor veranderen in een spotlight of pijl.
  • Spotlight (alleen beschikbaar als u scherm delen of whiteboard hebt gestart): hiermee geeft u de muisaanwijzer weer voor alle deelnemers wanneer uw muis zich in het gedeelde gebied bevindt. Gebruik dit om andere deelnemers op delen van het scherm te wijzen.
  • Pijl: hiermee wordt een kleine pijl weergegeven in plaats van de muisaanwijzer. Klik hierop om een pijl in te voegen die uw naam weergeeft. Elke volgende klik verwijdert de vorige geplaatste pijl. U kunt deze functie gebruiken om andere deelnemers op uw aantekeningen te wijzen.
  • Verdwijnende pen (alleen beschikbaar als u scherm delen of whiteboard hebt gestart): hiermee kan de presentator aantekeningen maken op het whiteboard of gedeelde scherm zonder dat de laatste toevoeging moet worden gewist of ongedaan gemaakt, omdat de aantekening binnen een paar seconden vervaagt.
 • Eraser (Gom): klik en sleep om delen van uw aantekening te wissen.
 • Format (Opmaak): de opmaakopties van aantekeningenhulpmiddelen zoals kleur, lijnbreedte en lettertype wijzigen.
 • Undo (Ongedaan maken): uw laatste aantekening ongedaan maken.
 • Redo (Opnieuw): uw laatste ongedaan gemaakte aantekening opnieuw maken.
 • Clear (Wissen): alle aantekeningen verwijderen.
 • Save (Opslaan): het gedeelde scherm/whiteboard en aantekeningen opslaan als PNG of PDF. De bestanden worden opgeslagen op de lokale opnamelocatie.
  Opmerking: Deze optie is alleen beschikbaar voor kijkers als de host anderen heeft toegestaan om op te slaan.
  • Klik op de pijl-omlaag naast Save (Opslaan) en selecteer een van de volgende opties om de bestandsindeling te wijzigen:
   • PNG: opslaan als PNG-bestand.Als er meerdere whiteboards zijn, slaat Zoom voor elk whiteboard een PNG-bestand op.
   • PDF: opslaan als PDF.Als er meerdere whiteboards zijn, slaat Zoom één PDF op met alle whiteboards.

Instellingen voor aantekeningen

Als u scherm delen of whiteboard hebt gestart, klik dan op More (Meer) in de besturingselementen voor schermdeling voor de volgende instellingen voor aantekeningen:

 • Enable/Disable Annotation for Others (Aantekeningen in-/uitschakelen voor anderen): deelnemers toestaan of verhinderen om aantekeningen te maken op uw gedeelde scherm.
 • Show/Hide Names of Annotators (Namen van deelnemers die aantekeningen maken, weergeven/verbergen): de naam van deelnemers weergeven of verbergen bij het maken van aantekeningen. Als dit is ingesteld op 'weergeven', wordt de naam van de deelnemer kort weergegeven naast de aantekening.

Snelkoppelingen voor aantekeningen

Windows:

 • Ongedaan maken: Ctrl + Z
 • Opnieuw: Ctrl + Y
 • Muismodus: klik om het even waar met de rechtermuisknop

Mac:

 • Ongedaan maken: Command + Z
 • Opnieuw: Command + Shift + Z
 • Muismodus: klik om het even waar met de rechtermuisknop

Linux:

 • Muismodus: klik om het even waar met de rechtermuisknop

Aantekeningenhulpmiddel voor een gedeeld scherm of whiteboard

 1. Begin met het delen van uw scherm.
 2. Tik op het potloodpictogram op uw scherm.
  Hiermee wordt het aantekeningenhulpmiddel geopend.
 3. Tik nogmaals op het potloodpictogram om het aantekeningenhulpmiddel te sluiten.

De beschikbaarheid van de volgende aantekeningenhulpmiddelen kan verschillen al naargelang u een telefoon of tablet gebruikt.

 • Aantekeningenpictogram : aantekeningenhulpmiddel weergeven of verbergen.
 • Pen / Highlighter (Pen/Markeerstift): tik om tussen deze hulpmiddelen te schakelen.
  • Pen: tik en sleep om te tekenen met een pen in de geselecteerde kleur.
  • Highlighter (Markeerstift): tik en sleep om delen van het scherm in de geselecteerde kleur te markeren.
 • Arrow (Pijl): tik en sleep om een pijl in de geselecteerde kleur te tekenen.
 • Shape (Vorm) (alleen tablet): tik om een van de volgende vormen te selecteren.
  • Line (Lijn): tik en sleep om een lijn in de geselecteerde kleur te tekenen.
  • Rectangle (Rechthoek): tik en sleep om een rechthoek in de geselecteerde kleur te tekenen.
  • Oval (Ovaal): tik en sleep om een ovaal in de geselecteerde kleur te tekenen.
 • Text (Tekst) (alleen tablet): tekst typen in de geselecteerde kleur op het gedeelde scherm.
 • Color (Kleur): de kleur en lijndikte van uw aantekeningen wijzigen.
 • Erase (Wissen): tik op uw aantekeningen om ze te verwijderen.
 • Undo (Ongedaan maken) (alleen tablet): de laatste wijzigingen verwijderen.
 • Redo (Opnieuw) (alleen tablet): aantekeningen die u eerder hebt verwijderd, opnieuw toevoegen.
 • Clear (Wissen) (alleen tablet): uw aantekeningen wissen.
 • Save (Opslaan): het huidige gedeelde scherm of whiteboard opslaan met de huidige aantekeningen.

Aantekeningenhulpmiddel alleen voor whiteboards

Als u een whiteboard deelt, ziet u de volgende aantekeningenhulpmiddelen:

 • Pictogram X (sluiten): de aantekeningenhulpmiddelen verbergen. Tik op het aantekeningenpictogram om de aantekeningenhulpmiddelen opnieuw weer te geven.
 • Pictogram Ongedaan maken: uw laatste wijzigingen verwijderen.
 • Pictogram Opnieuw: aantekeningen die u eerder hebt verwijderd opnieuw toevoegen.
 • Penpictogram: tekenen met een pen.
 • Gompictogram: tik op uw aantekeningen om ze te verwijderen.
 • Vormpictogram: tik en sleep om een lijn, rechthoek of ovaal in de geselecteerde kleur te tekenen.
 • Kleurpictogram: de kleur van uw aantekeningen wijzigen.
 • Tekstpictogram (alleen tablet): tik om tekst op het whiteboard in te voeren. Tik op het systeempictogram Terug om het toetsenbord te verbergen en opties te zien voor vet, cursief, tekengrootte en tekstkleur. Tik om het even waar op het whiteboard om dit tekstvak te voltooien.
 • Pictogram Lijndikte: tik om de lijndikte van uw lijnen en vormen aan te passen.
 • Markeerstiftpictogram (alleen tablet): tik en sleep om delen van het scherm in de geselecteerde kleur te markeren.
 • Spotlightpictogram: te allen tijde een rode stip weergeven op het gedeelde scherm. Gebruik dit om andere deelnemers op delen van het scherm te wijzen. Alleen beschikbaar voor de gebruiker die zijn whiteboard of scherm deelt.
 • Prullenbakpictogram: opties weergeven om aantekeningen te wissen.
 • Pictogram Meer : geeft de volgende opties weer.
  • Smart Recognition (Slimme herkenning): tik op de schakelknop om slimme herkenning bij tekenen in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, worden uw lijnen gladgestreken en worden tekeningen automatisch omgezet in vormen onmiddellijk nadat u hebt getekend.
  • Save to Album (Opslaan in album): een afbeelding downloaden van uw whiteboard naar uw apparaat.
  • New Whiteboard (Nieuw whiteboard) (wordt weergegeven op de hoofdwerkbalk als u een tablet in liggende modus gebruikt): een nieuwe whiteboardpagina toevoegen. Tik nadat u een pagina hebt toegevoegd op View all Whiteboards (Alle whiteboards weergeven) of op het paginapictogram om pagina's weer te geven en te verwijderen. Er kunnen maximaal 12 whiteboards worden gebruikt in een sessie.

Instellingen voor aantekeningen

U kunt ervoor kiezen om deelnemers toe te staan aantekeningen te maken op uw gedeelde scherm en of u wilt dat de namen van deelnemers naast hun aantekeningen worden weergegeven.

 1. Tik op het potloodpictogram om aantekeningenhulpmiddelen te verbergen.
 2. Tik op More (Meer) in de besturingselementen voor de host.
 3. Tik op Meeting Settings (Vergaderingsinstellingen) voor deze aantekeningeninstellingen in het gedeelte Content Share (Inhoud delen):
  • Annotate (Aantekeningen maken): toestaan of verhinderen dat deelnemers aantekeningen maken op uw gedeelde scherm.
  • Show Names of Annotators (Namen van deelnemers die aantekeningen maken, weergeven): de naam van deelnemers die aantekeningen maken op een gedeeld scherm weergeven of verbergen. Als dit is ingesteld op 'weergeven', wordt de naam van de deelnemer kort weergegeven naast de aantekening.

Aantekeningenhulpmiddel voor een gedeeld scherm of whiteboard

Opmerking: U kunt geen aantekeningen maken wanneer u uw hele scherm deelt met de vergadering via een iOS-apparaat. U kunt alleen aantekeningen maken wanneer u een deel van uw scherm deelt.

 1. Begin met het delen van uw scherm.
 2. Tik op het potloodpictogram op uw scherm.
  Hiermee wordt het aantekeningenhulpmiddel geopend.
 3. Tik nogmaals op het potloodpictogram om het aantekeningenhulpmiddel te sluiten.

De beschikbare aantekeningenhulpmiddelen verschillen al naargelang u een iPad of iPhone gebruikt.

 • Aantekeningenpictogram: aantekeningenhulpmiddel weergeven of verbergen.
 • Spotlight: te allen tijde een rode stip weergeven op het gedeelde scherm. Gebruik dit om andere deelnemers op delen van het scherm te wijzen.
 • Pen/Highlighter (Pen/markeerstift): met een pen tekenen of delen van het scherm markeren.
 • Arrow (Pijl) (alleen iPad): tik en sleep om een pijl te tekenen.
 • Shape (Vorm) (alleen iPad): tik en houd vast om een van de volgende vormen te selecteren.
  • Line (Lijn): tik en sleep om een lijn te tekenen.
  • Rectangle (Rechthoek): tik en sleep om een rechthoek te tekenen.
  • Oval (Ovaal): tik en sleep om een ovaal te tekenen.
 • Text (Tekst) (alleen iPad): tekst typen op het gedeelde scherm.
 • Color (Kleur): de kleur en lijndikte van uw aantekeningen wijzigen.
 • Eraser (Gom): tik op uw aantekeningen om ze te verwijderen.
 • Undo (Ongedaan maken) (alleen iPad): uw laatste wijzigingen verwijderen.
 • Redo (Opnieuw) (alleen iPad): aantekeningen die u eerder hebt verwijderd opnieuw toevoegen.
 • Clear (Wissen) (alleen iPad): uw aantekeningen wissen.
 • Save (Opslaan): het gedeelde scherm als een foto opslaan op uw apparaat.

Aantekeningenhulpmiddel alleen voor whiteboards

Als u een whiteboard deelt, ziet u de volgende aantekeningenhulpmiddelen:

Tablet

Telefoon

 • Pictogram Sluiten: de aantekeningenhulpmiddelen verbergen. Tik op het blauwe potloodpictogram om de aantekeningenhulpmiddelen opnieuw weer te geven.
 • Pictogram Ongedaan maken: uw laatste wijzigingen verwijderen.
 • Pictogram Opnieuw: aantekeningen die u eerder hebt verwijderd opnieuw toevoegen.
 • Penpictogram: tekenen met een pen.
 • Gompictogram: tik op uw aantekeningen om ze te verwijderen.
 • Vormpictogram: tik en sleep om een lijn, rechthoek of ovaal in de geselecteerde kleur te tekenen.
 • Kleurpictogram: de kleur en lijndikte van uw aantekeningen wijzigen.
 • Spotlightpictogram (tik op de pijl om dit hulpmiddel op de tablet weer te geven): te allen tijde een rode stip weergeven op het gedeelde scherm. Gebruik dit om andere deelnemers op delen van het scherm te wijzen.
 • Prullenbakpictogram: opties weergeven om aantekeningen te wissen.
 • Pictogram Meer : geeft de volgende opties weer.
  • Smart Recognition (Slimme herkenning): tik op de schakelknop om slimme herkenning bij tekenen in of uit te schakelen. Als deze optie is ingeschakeld, worden uw lijnen gladgestreken en worden tekeningen automatisch omgezet in vormen onmiddellijk nadat u hebt getekend.
  • Save to Album (Opslaan in album): een afbeelding downloaden van uw whiteboard naar uw apparaat.
  • New Whiteboard (Nieuw whiteboard) (wordt weergegeven op de hoofdwerkbalk als u een tablet in liggende modus gebruikt): een nieuwe whiteboardpagina toevoegen. Tik nadat u een pagina hebt toegevoegd op View all Whiteboards (Alle whiteboards weergeven) of op het paginapictogram om pagina's weer te geven en te verwijderen.

Instellingen voor aantekeningen

U kunt ervoor kiezen om deelnemers toe te staan aantekeningen te maken op uw gedeelde scherm en of u wilt dat de namen van deelnemers naast hun aantekeningen worden weergegeven.

 1. Tik op het potloodpictogram om aantekeningenhulpmiddelen te verbergen.
 2. Tik op More (Meer) in de besturingselementen voor de host.
 3. Tik op Meeting Settings (Vergaderingsinstellingen) voor deze aantekeningeninstellingen in het gedeelte Content Share (Inhoud delen):
  • Annotate (Aantekeningen maken): toestaan of verhinderen dat deelnemers aantekeningen maken op uw gedeelde scherm.
  • Show Names of Annotators (Namen van deelnemers die aantekeningen maken, weergeven): de naam van deelnemers die aantekeningen maken op een gedeeld scherm weergeven of verbergen. Als dit is ingesteld op weergeven, wordt de naam van de deelnemer kort weergegeven naast de aantekening.