Tijdslimieten voor Zoom Meetings


Uw vergadering wordt automatisch beëindigd op basis van de inactieve tijd, het type account en het aantal deelnemers. Deze tijdslimieten zijn van toepassing voor vergaderingen en webinars, ongeacht het apparaat dat wordt gebruikt om de vergadering te starten (client, app of telefoon).

Als er een time-out optreedt voor uw vergadering terwijl dit niet het geval zou mogen zijn, raadpleeg dan Why is my meeting timing out? (Waarom treedt er een time-out op voor mijn vergadering?)

Dit artikel behandelt:

Gratis licenties (Basis) voor gratis accounts

Vergadering eindigt na 40 minuten (actief of inactief)

Gratis licenties (Basis) voor betaalde accounts*

*Opmerking: Op 15 juli 2022 wijzigt Zoom de limiet voor de vergaderingsduur voor 1:1-vergaderingen die worden gehost door Basisgebruikers (gratis) op betaalde accounts naar 40 minuten. Meer informatie over deze komende wijziging.

Vergadering eindigt na 30 uur* (actief of inactief)

Vergadering eindigt na 40 minuten (actief of inactief)

Opmerking: Als deelnemers de vergadering verlaten en opnieuw deelnemen voordat hun eerste verbinding volledig is beëindigd, kunnen ze als twee verschillende deelnemers worden geteld en zo de tijdslimiet van 40 minuten activeren.

Betaalde licenties (Met licentie en On-premises)

Vergadering eindigt na 30 uur (actief of inactief)

Vergadering eindigt na 40 minuten (actief of inactief)

Opmerkingen: