Persoonlijke vergadering-ID (PMI) en persoonlijke link


Persoonlijke vergadering-ID en persoonlijke link zijn twee manieren om toegang te krijgen tot uw persoonlijke vergaderruimte. Uw persoonlijke vergaderruimte is een vergadering die altijd beschikbaar is en uniek is voor uw profiel. U kunt deze op elk moment starten of plannen voor toekomstig gebruik. U kunt ook een directe vergadering plannen of starten met uw PMI.

Accounteigenaren en -beheerders kunnen de PMI uitschakelen als ze willen dat gebruikers altijd een unieke vergadering-ID genereren. Als ze de instelling Enable Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID inschakelen) uitzetten en vergrendelen, moeten gebruikers eerder geplande vergaderingen waarbij de PMI werd gebruikt, wijzigen om de vergadering-ID bij te werken. Na het bijwerken van de vergadering-ID moeten ze de uitnodiging voor de vergadering opnieuw versturen.

Dit artikel behandelt:

Vereisten

Uw persoonlijke vergadering-ID (PMI) aanpassen

Uw persoonlijke link aanpassen

Wat is uw persoonlijke vergadering-ID (PMI)?

Uw PMI wordt automatisch aan u toegewezen als permanente persoonlijke vergaderruimte. Zo kunt u op elk moment een vergadering starten of plannen voor toekomstig gebruik. De ID van uw persoonlijke vergaderruimte, uw PMI, blijft hetzelfde zolang u deze ten minste elke 365 dagen gebruikt. Doet u dat niet, dan vervalt deze en wordt er een nieuwe aangemaakt wanneer u uw profielpagina bezoekt.

Uw PMI is onderdeel van uw persoonlijke vergaderlink, bijvoorbeeld https://zoom.us/j/5551112222. Als u een licentie hebt, kunt u de 10-cijferige PMI aanpassen.

Uw PMI aanpassen

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik op Profile (Profiel).
 3. Klik naast Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID) op Edit (Bewerken).
 4. Voer een ID van 10 cijfers in.
 5. Schakel het selectievakje in als u uw PMI wilt gebruiken voor directe vergaderingen.
 6. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).

Beperkingen bij het aanpassen van uw PMI

Er gelden enkele beperkingen bij het aanpassen van uw PMI. Het getal dat u kiest, moet aan de volgende criteria voldoen:

Wat is de persoonlijke link?

Uw persoonlijke link is de persoonlijke URL die is gekoppeld aan uw persoonlijke vergaderruimte. Uw aangepaste persoonlijke link moet ten minste 5 tekens en niet meer dan 40 tekens bevatten. De link moet beginnen met een letter en mag alleen letters, cijfers en punten (.) bevatten.

Uw persoonlijke link moet uniek zijn. Deze kan niet door een andere Zoom-gebruiker worden gebruikt, zelfs niet als uw account een vanity-URL heeft. Algemene namen kunnen niet worden gebruikt als uw persoonlijke link.

Opmerking: Uw persoonlijke link wordt niet gebruikt in de uitnodiging voor de vergadering. In plaats daarvan wordt uw persoonlijke vergadering-ID gebruikt.

Uw persoonlijke link aanpassen

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik op Profile (Profiel).
 3. Selecteer Customize (Aanpassen) naast Personal Link (Persoonlijke link).
 4. Voer de gewenste ID of persoonlijke link in.
 5. Klik op Save Changes (Wijzigingen opslaan).

De instellingen van uw persoonlijke vergaderruimte bewerken

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik op Meetings (Vergaderingen).
 3. Klik op Personal Room (Persoonlijke ruimte).
 4. Scrol omlaag en klik op Edit (Bewerken).
 5. Wijzig de instellingen naar wens.
 6. Klik op Save (Opslaan).

Persoonlijke vergadering-ID uitschakelen

Als accounteigenaar of -beheerder kunt u de persoonlijke vergadering-ID uitschakelen voor uw account of voor een groep in uw account. Als u deze functie uitschakelt, wordt deze standaard op 'uit' gezet voor uw gebruikers, maar kunnen ze deze opnieuw inschakelen in hun gebruikersinstellingen. Wilt u de persoonlijke vergadering-ID volledig uitschakelen, volg dan de onderstaande stappen en vervolgens de optionele stap om de instelling te vergrendelen.

Zodra de persoonlijke vergadering-ID is uitgeschakeld en vergrendeld, moeten gebruikers hun eerder met PMI geplande vergaderingen wijzigen om de vergadering-ID bij te werken. Na het bewerken van de vergadering-ID moeten ze de uitnodiging voor de vergadering opnieuw versturen.

Account

Ga als volgt te werk om de instelling Enable Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID inschakelen) uit te schakelen voor alle gebruikers in het account:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om accountinstellingen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Account Management (Accountbeheer) en vervolgens op Account Settings (Accountinstellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik onder Schedule Meeting (Vergadering plannen) op de schakelaar Enable Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID inschakelen) om deze in of uit te schakelen.
 5. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.

Groep

Ga als volgt te werk om de instelling Enable Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID inschakelen) uit te schakelen voor een groep gebruikers:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal als beheerder met de bevoegdheid om groepen te bewerken.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op User Management (Gebruikersbeheer) en dan op Groups (Groepen).
 3. Klik in de lijst op de betreffende groepsnaam en vervolgens op het tabblad Settings (Instellingen).
 4. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 5. Klik onder Schedule Meeting (Vergadering plannen) op de schakelaar Enable Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID inschakelen) om deze in of uit te schakelen.
 6. (Optioneel) Als u deze instelling verplicht wilt stellen voor alle gebruikers in uw account, klikt u op het hangslotpictogram en vervolgens op Lock (Vergrendelen) om de instelling te bevestigen.

Gebruiker

Ga als volgt te werk om de instelling Enable Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID inschakelen) uit te schakelen voor uw eigen gebruik:

 1. Meld u aan bij de Zoom web portal.
 2. Klik in het navigatiedeelvenster op Settings (Instellingen).
 3. Klik op het tabblad Meeting (Vergadering).
 4. Klik onder Schedule Meeting (Vergadering plannen) op de schakelaar Enable Personal Meeting ID (Persoonlijke vergadering-ID inschakelen) om deze in of uit te schakelen.Opmerking: Als de optie grijs is, is deze vergrendeld op groeps- of accountniveau. Neem in dat geval contact op met uw Zoom-beheerder.