Gespreksgeschiedenis en opnames bekijken


Als u op uw account Zoom Phone hebt geactiveerd, kunt u de Zoom client gebruiken om uw gespreksgeschiedenis te bekijken, inclusief gemiste en beantwoorde inkomende gesprekken en uitgaande gesprekken. Als u de integratie van contacten hebt ingeschakeld, kunt u ook vanuit een gespreksgeschiedenis-item een nieuw contact maken.

Opmerkingen:

Dit artikel behandelt:

Vereisten voor het bekijken van gespreksgeschiedenis en opnames

Opmerking: als uw beheerder u de mogelijkheid heeft toegewezen om de gespreksopnamen van andere extensies te bekijken, raadpleeg dan het beheerdersartikel voor toegang tot gespreksopnamen voor meer informatie. Dit artikel gaat alleen over het bekijken van uw eigen gespreksopnamen.

Gespreksgeschiedenis en opnames bekijken

Volg deze stappen om de oproepgeschiedenis te bekijken en oproepopnames op te slaan.

 1. Meld u aan bij Zoom.
 2. Klik op het tabblad Telefoon .
 3. Klik op het tabblad Geschiedenis.
  De meest recente gespreksgeschiedenis wordt bovenaan weergegeven.
  Opmerking: lees meer over het identificeren van items in de gespreksgeschiedenis.
 4. Klik op het vervolgkeuzemenu onder de tabbladen om items in de gespreksgeschiedenis te filteren op gemiste of opgenomen gesprekken.
 5. Beweeg de muisaanwijzer over een item in de gespreksgeschiedenis voor de volgende opties.
  Opmerking: als de beller zijn beller-ID heeft verborgen, kunt u alleen het item verwijderen.
  • Beweeg met de muisaanwijzer over de profielfoto voor extra opties als het telefoonnummer bij een intern, extern of gesynchroniseerd contact hoort.
   • Voor interne en externe Zoom-contacten ziet u de contactkaart van de gebruiker en extra opties om te chatten of te vergaderen
   • Voor gesynchroniseerde contacten ziet u een algemene contactkaart met de naam van de dienst van de derde partij en alle telefoonnummers die aan dat contact zijn toegevoegd.
  • Klik op het telefoonpictogram om het geselecteerde nummer te bellen.
  • Als het gesprek is opgenomen, klikt u op het pictogram Afspelen om de bijbehorende opname af te spelen.
  • Klik op de haakjes voor deze opties:
   • Vergaderen met video / Vergaderen zonder video / Chatten (deze opties zijn alleen zichtbaar als het telefoonnummer bij een intern of extern Zoom-contact hoort): start een directe vergadering of 1-op-1 chat met het contact.
   • Tekstbericht verzenden (alleen zichtbaar als u SMS hebt ingeschakeld): Stuur een SMS-bericht naar het nummer.
   • Geef dit contact een ster (alleen zichtbaar als het nummer tot uw interne contacten behoort): voeg het contact toe aan uw contacten met sterretjes, zodat u deze persoon gemakkelijk kunt bellen.
   • Kopieer nummer: kopieer het bijbehorende telefoonnummer naar het klembord van uw systeem.
   • Google-contact maken / Outlook-contact maken (alleen zichtbaar als u integratie van contactpersonen hebt ingeschakeld): maak een nieuw Google- of Outlook-contact aan met behulp van de vermelding in de oproepgeschiedenis. Het nieuwe contact verschijnt in het tabblad Contacten. Open de contactpersoon in Google of Outlook als u de contactgegevens verder wilt bewerken.
   • Toevoegen aan een Google-contact / Toevoegen aan een Outlook-contact (alleen zichtbaar als u de integratie van contactpersonen hebt ingeschakeld): voeg het bijbehorende telefoonnummer toe aan een bestaand gesynchroniseerd contact. Open de contactpersoon in Google of Outlook als u de contactgegevens verder wilt bewerken.
   • Uitnodigen als een Zoom-contact: stuur een uitnodiging door het e-mailadres van de gespreksdeelnemer op te geven. Zij ontvangen een e-mail met een unieke link om u aan hun Zoom-contacten toe te voegen. Gebruik deze functie als een alternatief voor de integratie van contactpersonen als uw contactpersoon een Zoom-account heeft.
   • Profiel bekijken (alleen zichtbaar als het nummer tot uw interne of gesynchroniseerde contacten behoort): bekijk de details van de bijbehorende beller.
   • Blokkeer beller: voeg het telefoonnummer toe aan uw blokkeringslijst.
   • Downloaden (alleen zichtbaar als het gesprek is opgenomen): sla de opname op als een MP3-bestand.
   • Verwijderen: verwijder het geselecteerde item uit de gespreksgeschiedenis. Als er een gespreksopname is, wordt die ook gewist.
   • Alle gespreksgeschiedenis wissen: alle items uit de gespreksgeschiedenis wissen. Alle gespreksopnames zullen ook worden gewist.
   • Gespreksduur: geeft de duur van het gesprek weer in minuten en seconden (mm:ss).

Volg deze stappen om de oproepgeschiedenis te bekijken en oproepopnames op te slaan.

 1. Meld u aan bij de Zoom mobile app.
 2. Tik op het tabblad Telefoon.
 3. Tik op het tabblad Geschiedenis.
  De meest recente gespreksgeschiedenis wordt bovenaan weergegeven.
  Opmerking: meer informatie over het identificeren van items in de gespreksgeschiedenis.
 4. Gebruik deze opties om uw gespreksgeschiedenis en opnames te beheren.
  Opmerking: als de beller zijn beller-ID heeft verborgen, kunt u alleen de vermelding selecteren of verwijderen.
  • Tik op Bewerken in de rechterbovenhoek om meerdere items tegelijk te selecteren en te verwijderen.
  • Tik op de haakjes voor deze opties:
   • Gespreksduur: geeft de duur van het gesprek weer in minuten en seconden (mm:ss).
   • Terugbellen: belt het nummer dat aan de gespreksgeschiedenis is gekoppeld. U kunt ook op het telefoonnummer in de gespreksgeschiedenis tikken om het te bellen.
   • Vergaderen met video / Vergaderen zonder video / Chatten (deze opties zijn alleen zichtbaar als het telefoonnummer bij een intern of extern Zoom-contact hoort): start een onmiddellijke vergadering of 1-op-1 chat met het contact.
   • Tekstbericht verzenden (alleen zichtbaar als u SMS hebt ingeschakeld): Stuur een SMS-bericht naar het nummer.
   • Geef dit contact een ster (alleen zichtbaar als het nummer tot uw interne contacten behoort): voeg het contact toe aan uw contacten met sterretjes, zodat u deze persoon gemakkelijk kunt bellen.
   • Kopieer nummer: kopieer het bijbehorende telefoonnummer naar het klembord van uw systeem.
   • Profiel weergeven: bekijk de contactkaart als het gekoppelde telefoonnummer bij een interne, externe of gesynchroniseerde contactpersoon hoort. 
    • Voor interne en externe Zoom-contacten ziet u de contactkaart van de gebruiker en extra opties om te chatten of te vergaderen.
    • Voor gesynchroniseerde contacten ziet u een algemene contactkaart met de naam van de dienst van de derde partij en alle telefoonnummers die aan dat contact zijn toegevoegd.
   • Maak telefooncontact: gebruik de standaard app voor contactpersonen van uw telefoon om met het bijbehorende telefoonnummer een nieuw telefooncontact te maken. Deze optie is niet beschikbaar voor interne, externe of gesynchroniseerde contacten.
   • Toevoegen aan bestaand telefooncontact: gebruik de standaard app voor contactpersonen van uw telefoon om het bijbehorende telefoonnummer aan een bestaand telefooncontact toe te voegen.Deze optie is niet beschikbaar voor interne, externe of gesynchroniseerde contactpersonen.
   • Uitnodigen als een Zoom-contact: stuur een uitnodiging door het e-mailadres van de gespreksdeelnemer op te geven. Zij ontvangen een e-mail met een unieke link om u aan hun Zoom-contacten toe te voegen. Gebruik deze functie als alternatief voor de integratie van contacten als uw contactpersoon een Zoom-account heeft. Deze optie is niet beschikbaar voor interne of externe contacten.
   • Blokkeer beller: voeg het telefoonnummer toe aan uw blokkeringslijst.
   • Item verwijderen: verwijder de geselecteerde gespreksgeschiedenis uit de oproepgeschiedenis. Als er een gespreksopname is, wordt deze ook verwijderd.
  • Als een gesprek is opgenomen, tikt u op Opname voor deze opties:
   • Pictogram Telefoon: bel het nummer dat bij de gespreksopname hoort.
   • Pictogram Delen : het gespreksopnamebestand (MP3) delen of opslaan. Afhankelijk van de apps die op uw telefoon zijn geïnstalleerd, kunt u verschillende opties voor delen zien.
   • Pictogram Afspelen : de geselecteerde gespreksopname afspelen. Tik op Spreker om uw spraaktelefoon voor het afspelen te gebruiken.
   • Pictogram Prullenbak : verwijder de geselecteerde gespreksopname.

Gespreksgeschiedenis bekijken

 1. Meld u aan bij het Zoom webportaal.
 2. Klik op Telefoon.
 3. Klik op het tabblad Geschiedenis.
 4. Gebruik de zoekopties bovenaan om de gespreksgeschiedenis te filteren op datum of contactpersoon. U kunt ook op de kolomkoppen klikken om items te sorteren.
 5. Identificeer oproepen met behulp van het volgende:
  • Als het nummer een beller-ID heeft of tot dezelfde organisatie behoort, ziet u een naam boven het nummer.
   Opmerking: als u integratie van contactpersonen hebt ingeschakeld, ziet u de naam van gesynchroniseerde contactpersonen niet wanneer u de belgeschiedenis in het webportaal bekijkt. Bekijk de gespreksgeschiedenis in de Zoom desktopclient om uw gesynchroniseerde contacten te identificeren.
  • Uitgaande gesprekken hebben dit pictogram naast de naam of het nummer van de contactpersoon:
  • Zie de kolom Resultaat om de gespreksstatus te bepalen (verbonden, geannuleerd, geen antwoord, of opgenomen).
  • Als u een oproep uit een wachtrij hebt beantwoord, ziet u de naam van de wachtrij in de kolom Resultaat. Klik op Details in de laatste kolom om de details van de wachtrij te zien.
  • De vermelding wordt als Anoniem weergegeven voor oproepen zonder beller-ID (de beller heeft zijn beller-ID en nummer verborgen).
 6. Gebruik deze opties om uw gespreksgeschiedenis te beheren:
  • Klik op Verwijderen om het item in de gespreksgeschiedenis te verwijderen.
  • Om meerdere vermeldingen in één keer te verwijderen klikt u op het selectievakje naast de naam/het nummer van de contactpersonen en klikt u boven in de tabel op Verwijderen.
  • Om telefoonnummers aan uw blokkeringslijst toe te voegen, klikt u op het selectievakje naast de naam/het nummer van de contactpersoon en klikt u boven in de tabel op Blokkeren.

Gespreksopnamen bekijken en opslaan

 1. Meld u aan bij het Zoom webportaal.
 2. Klik op Telefoon.
 3. Klik op het tabblad Opname.
 4. Gebruik deze opties om opnamen te zoeken en te identificeren:
  • Gebruik het zoekvak bovenaan om de gespreksgeschiedenis te filteren op naam of telefoonnummer van een contactpersoon. 
  • Als uw beheerder u toegang heeft verleend tot de opname van een telefoongebruiker of een wachtrij, gebruikt u het vervolgkeuzemenu Opname (Alle) om de gespreksopnamen op eigenaar te filteren.
  • Uitgaande opgenomen gesprekken worden met dit pictogram gemarkeerd:
 5. Klik op de volgende opties om gespreksopnamen te beheren:
  • Pictogram Afspelen : een opname afspelen in het webportaal.
  • Downloaden: sla de opname op als een MP3-bestand.
  • Verwijderen: verwijder de geselecteerde gespreksopname. Om meerdere vermeldingen in één keer te verwijderen klikt u op het selectievakje naast de naam/het nummer van de contactpersoon en klikt u op Verwijderen.

Items in de gespreksgeschiedenis in de desktopclient of mobiele app identificeren

Beller-ID

Pictogrammen en labels