Lipiec 2023: nowy sposób rozliczeń


Zoom wprowadza udoskonalony przepływ pracy w zakresie Rozliczeń, który zapewnia lepszą organizację, oferuje prostszy sposób przeglądania planów i zarządzania nimi, a także dostęp do historii płatności. Od lipca 2023 r. niektórzy właściciele kont i administratorzy zauważą w menu ADMINISTRATOR specjalną sekcję Plany i rozliczenia. Ten nowo wprowadzony portal zapewnia wygodny i skuteczny dostęp do najważniejszych szczegółów planu, w tym ilości, cyklu rozliczeniowego i nie tylko. Aby uzyskać szybki przegląd zmian, możesz zapoznać się z odpowiedziami na często zadawane pytania dotyczące przeprojektowania portalu rozliczeniowego.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Podsumowanie zmian w portalu Rozliczenia

Poniżej opisujemy duże zmiany wprowadzone do nowego portalu Plany i rozliczenia w porównaniu do starego rozwiązania.

 

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Plany i rozliczeniaZarządzanie kontem > Rozliczenia

 

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Plany i rozliczenia > Zarządzanie planami Zarządzanie kontem > Rozliczenia > Bieżące plany

Zarządzanie kontem > Rozliczenia > Plany oczekujące

 

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Plany i rozliczenia > Zarządzanie rozliczeniamiZarządzanie kontem > Rozliczenia > Informacje rozliczeniowe
Zarządzanie urządzeniami > WysyłkiZarządzanie kontem > Rozliczenia > Wysyłki

 

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Plany i rozliczenia > Historia płatnościZarządzanie kontem > Rozliczenia > Historia faktur

Jak zarządzać planem w nowym portalu Rozliczenia

Wyświetlanie subskrypcji

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Plany i rozliczenia, a następnie Zarządzanie planami.
  Widoczne będą wszystkie plany wraz z datami ich odnowienia.
 3. Kliknij strzałkę po prawej stronie planu, aby wyświetlić następujące informacje:
  • Ilość: liczba zakupionych licencji. Kliknij Zarządzanie użytkownikami, aby dowolnie przypisać licencje do użytkowników.
  • Cykl rozliczeniowy: cykl rozliczeniowy planu określony jako roczny lub miesięczny.
   Uwaga: możesz również wybrać Jeden miesiąc, aby wykupić subskrypcję niektórych produktów tylko na jeden miesiąc. Produkty z subskrypcją jednomiesięczną nie odnawiają się automatycznie.
  • Kwota odnowienia: kwota należna za odnowienie.
  • Zawarte w Twoim planie: produkty zawarte w Twoim planie, np. Meetings, Team Chat, Mail, Calendar, Whiteboard oraz pamięć w chmurze.
   Uwaga: informacje te są widoczne tylko w przypadku planów Zoom One.

Zmiana subskrypcji

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Plany i rozliczenia, a następnie Zarządzanie planami.
  Widoczne będą wszystkie plany wraz z datami ich odnowienia.
 3. Kliknij Zarządzaj po prawej stronie planu.
  Pojawi się okno dialogowe z nazwą planu, ilością, cyklem rozliczeniowym oraz kwotą odnowienia.
 4. W oknie dialogowym kliknij Edytuj plan, aby edytować plan.
 5. Na stronie Edytuj bieżący plan wykonaj następujące czynności:
  • W sekcji Wybierz liczbę użytkowników kliknij znak minus -, aby zmniejszyć liczbę użytkowników, lub znak plus +, aby ją zwiększyć.
  • W sekcji Wybierz cykl subskrypcji wybierz Miesięczny lub Roczny cykl rozliczeniowy.
   Uwaga: możesz również wybrać Jeden miesiąc, aby wykupić subskrypcję niektórych produktów tylko na jeden miesiąc. Produkty z subskrypcją jednomiesięczną nie odnawiają się automatycznie.
  • Kliknij Edytuj po prawej stronie sekcji Metoda płatności, aby zaktualizować metodę płatności.
 6. (Opcjonalnie) Wykonaj poniższe czynności w sekcji Odkryj nasze inne popularne produkty:
  • Kliknij Dodaj po prawej stronie wybranego z produktów, aby dodać rozszerzenie.
  • Kliknij Zobacz więcej produktów, aby wyświetlić produkty, które nie są widoczne na bieżącej liście.

Anulowanie subskrypcji

Anulowanie subskrypcji staje się skuteczne w następnym dniu odnowienia subskrypcji. Twoje usługi będą kontynuowane do końca bieżącego okresu subskrypcji.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Plany i rozliczenia, a następnie Zarządzanie planami.
  Widoczne będą wszystkie plany wraz z datami ich odnowienia.
 3. Kliknij Zarządzaj po prawej stronie planu.
 4. W oknie dialogowym kliknij Anuluj plan.
 5. W oknie dialogowym kliknij Potwierdź anulowanie, aby potwierdzić.
  Otrzymasz e-maila z potwierdzeniem anulowania planu.

Dodawanie kuponu

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Plany i rozliczenia, a następnie Zarządzanie planami.
 3. Po prawej stronie sekcji Kupony kliknij Zarządzaj lub Dodaj.
  Pojawi się okno, w którym możesz wprowadzić kod kuponu.
 4. W polu Kod kuponu wprowadź kod kuponu, a następnie kliknij Dodaj.
  Wyświetlą się szczegóły kuponu wraz z procentem rabatu, datą obowiązywania, statusem, datą wygaśnięcia oraz działaniami umożliwiającymi anulowanie lub wyświetlenie kuponu.
 5. W prawym górnym rogu okna kliknij ikonę X, aby zamknąć okno.

Przeglądanie podsumowania planu

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Plany i rozliczenia, a następnie Zarządzanie planami.
 3. Po prawej stronie sekcji Podsumowanie planu kliknij Wyświetl.
  Pojawi się okno planu ze szczegółami Twoich planów.
 4. W oknie można sprawdzić następujące informacje:
  • Plany miesięczne lub Plany roczne wraz z liczbą produktów zakupionych w ramach tych planów.
   Uwaga: możesz również zobaczyć wszystkie oczekujące zmiany swojego planu.
  • Łączna kwota do zapłaty za plany miesięczne lub roczne w kolejnym dniu odnowienia subskrypcji.