Często zadawane pytania dotyczące zmiany wyglądu portalu rozliczeniowego


Przedstawiamy ulepszony portal rozliczeniowy! Poprzez ulepszenie układu i projektu portalu rozliczeniowego w nadchodzących miesiącach chcemy zapewnić Ci płynną nawigację. Aby móc lepiej zapoznać się z nową odsłoną portalu, poniżej znajdziesz krótki przegląd tego, czego możesz się spodziewać. Więcej szczegółowych informacji możesz znaleźć tutaj.

Gdzie znajdę portal rozliczeniowy?

Portal rozliczeniowy jest nadal dostępny pod adresem zoom.us/billing, ale wprowadziliśmy pewne zmiany w celu poprawy jego organizacji. W menu ADMIN po lewej stronie znajduje się teraz specjalna sekcja o nazwie Plany i rozliczenia. Od teraz wszystkie strony rozliczeniowe są dostępne w formie wygodnej listy w menu po lewej stronie, a nie zakładek na górze. Zaktualizowaliśmy również nazwy różnych sekcji:

Wszystkie informacje, które wcześniej znajdowały się w zakładce Oczekujące plany, możesz od teraz znaleźć pod nazwą Zarządzanie planami. Podobnie wszystko, co wcześniej znajdowało się w zakładce Wysyłki, jest teraz dostępne pod nazwą Zarządzanie urządzeniami.

Dostęp do sekcji Plany i rozliczenia uzyskasz również z menu rozwijanego na profilu.

Jakie nowe funkcje znajdę na kartach produktów?

Przeprojektowaliśmy nasze karty produktów tak, aby przedstawiały ważne informacje na najwyższym poziomie. Kliknij strzałkę, aby je rozwinąć i uzyskać dostęp do dodatkowych szczegółów na temat produktu.

Teraz znajdziesz tam:

Jak mogę edytować plan?

Jeśli masz możliwość edycji, możesz łatwo wprowadzić zmiany, klikając przycisk Zarządzaj, aby uzyskać dostęp do szczegółów produktu. Przejrzyj informacje i kliknij Edytuj plan, aby dokonać żądanych wyborów i modyfikacji.

Jak mogę sprawdzić kwotę za nadchodzące odnowienie?

Dodaliśmy nową sekcję o nazwie Podsumowanie planu, która zapewnia wygodny przegląd nadchodzącej miesięcznej lub rocznej opłaty za odnowienie. Klikając przycisk Widok, możesz uzyskać dostęp do szczegółowego zestawienia tych informacji, w tym konkretnych produktów i liczby licencji.

Jak mogę kupić dodatkowe produkty lub licencje?

Dodatkowe produkty lub licencje możesz kupić w sekcji na dole Portalu rozliczeniowego.

Jak mogę anulować plan?

Plan można anulować, wybierając opcję Zarządzaj, a następnie Anuluj plan.