Używanie klienta Zoom Mail


Klient Zoom Mail umożliwia przeglądanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi bezpośrednio z klienta stacjonarnego Zoom, dodatkowo centralizując wszystkie potrzeby związane ze spotkaniami, telefonem, czatem, tablicą i pocztą elektroniczną w jednej aplikacji. Po podłączeniu istniejącego konta Google lub Microsoft 365 (Exchange) można przeglądać i wysyłać wiadomości e-mail za pośrednictwem klienta Zoom. Osoby uprawnione mogą również utworzyć nowy adres e-mail za pośrednictwem usługi Zoom Mail (Beta), jeśli wolisz nie do korzystać z żadnej z tych usług innych firm.

Możesz również podłączyć swoje konto Google lub Microsoft 365 (Exchange), aby przeglądać swój kalendarz i zarządzać nim za pośrednictwem klienta Zoom.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Warunki wstępne korzystania z klienta Zoom Mail

Ograniczenia klienta Zoom Mail

Jak przeglądać, wyszukiwać i filtrować wiadomości e-mail oraz odpowiadać na nie

Wyświetl swoje wiadomości e-mail

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Poczta .
  Zostanie załadowana Twoja bieżąca skrzynka odbiorcza z listą dostępnych wiadomości e-mail, z których najnowsze będą wyświetlane jako pierwsze.
 3. (Opcjonalnie) Kliknij ikonę odświeżania , aby zsynchronizować pocztę elektroniczną.
 4. Kliknij wiadomość e-mail, aby wyświetlić jej pełną treść lub najedź wskaźnikiem myszy na wiadomość, aby wyświetlić następujące szybkie działania:
  • Ikona koperty z gwiazdką : oznacz tę wiadomość gwiazdką i umieść ją na liście w kategorii „Oznaczone gwiazdką”. Opcja ta znajduje się po lewej stronie nadawcy wiadomości e-mail.
  • Ikona kosza : usuń wyróżnioną wiadomość e-mail.
  • Ikona archiwum : wyślij wyróżnioną wiadomość e-mail do swojego archiwum.
  • Ikona Oznacz jako nieprzeczytaną / Oznacz jako przeczytaną : oznacz tę wiadomość jako przeczytaną lub nieprzeczytaną, w zależności od jej aktualnego statusu.
 5. Nad treścią całkowicie otwartej wiadomości e-mail dostępne są następujące opcje:
  • Usuń : usuń bieżącą wiadomość e-mail.
  • Oznacz gwiazdką : oznacz tę wiadomość gwiazdką i umieść ją na liście w kategorii „Oznaczone gwiazdką”.
  • Spam : kliknij, aby zgłosić wiadomość jako spam.
  • Etykieta : dodaj etykietę do tej wiadomości e-mail.
  • Oznacz jako nieprzeczytaną: oznacz wiadomość jako nieprzeczytaną.
  • Więcej opcji : kliknij tę opcję, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji:
   • Archiwum : wyślij wyróżnioną wiadomość e-mail do swojego archiwum.
   • Drukuj wiadomość: wydrukuj aktualnie otwartą wiadomość e-mail. Zostanie wyświetlone okno dialogowe drukowania urządzenia.
   • Filtruj wiadomości takie jak te: rozpocznij tworzenie filtru niestandardowego na podstawie danego nadawcy. Dostępne są dodatkowe opcje filtrowania.
   • Ikona poprzedniej wiadomości e-mail : wyświetl poprzednią wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej.
   • Ikona następnej wiadomości e-mail : wyświetl następną wiadomość e-mail w skrzynce odbiorczej.
   • Ikona odpowiedzi : rozpocznij redagowanie odpowiedzi bezpośrednio do nadawcy danej wiadomości e-mail.
   • Ikona Odpowiedz wszystkim : rozpocznij redagowanie odpowiedzi do nadawcy i wszystkich odbiorców danej wiadomości e-mail.
   • Ikona przekazywania : rozpocznij przekazywanie wiadomości e-mail do innego odbiorcy, z opcjonalnym dodatkowym tekstem.

Zmień układ skrzynki odbiorczej

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Poczta .
 3. Kliknij ikonę przełączania widoku w prawym górnym rogu ekranu.
  Ikona będzie się różnić w zależności od bieżącego widoku.
  • Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą i wiadomości e-mail w układzie podzielonym, kliknij ikonę przełączania widoku .
   W tym układzie lista wiadomości e-mail znajduje się po lewej stronie, a po prawej stronie jest wyświetlana wybrana wiadomość e-mail.
  • Aby wyświetlić skrzynkę odbiorczą i wiadomości e-mail w układzie listy, kliknij ikonę przełączania widoku .
   W tym układzie lista wiadomości e-mail jest wyświetlana w całej szerokości, a kliknięcie wiadomości otwiera ją w pełnym widoku.

Utwórz nową wiadomość e-mail lub odpowiedz na wiadomość e-mail

Wiadomości e-mail można redagować i wysyłać jako nową wiadomość lub odpowiedź na otrzymaną.

 1. W lewym górnym rogu kliknij ikonę nowej wiadomości e-mail lub kliknij wiadomość e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć lub przekazać dalej, aby ją otworzyć.
  Utworzenie nowej wiadomości e-mail spowoduje otwarcie okna nowej wiadomości w prawym dolnym rogu, natomiast odpisanie na wiadomość lub przekazanie jej dalej spowoduje otwarcie pola tworzenia wiadomości poniżej otrzymanej wiadomości.
 2. W razie potrzeby dodaj odbiorców do swojej wersji roboczej wiadomości e-mail.
 3. (Opcjonalnie) Kliknij opcje „do wiadomości” i/lub „ukryte do wiadomości”, aby dodać odbiorców w tych polach.
 4. Wprowadź temat wiadomości e-mail lub opcjonalnie edytuj wiersz tematu wiadomości przekazywanej dalej lub stanowiącej odpowiedź.
 5. Wprowadź swoją wiadomość w polu redagowanego tekstu.
 6. (Opcjonalnie) W dolnej części wersji roboczej wiadomości e-mail kliknij następujące opcje.
  • Opcje formatowania : kliknij, aby otworzyć dodatkowe opcje formatowania treści wiadomości e-mail.
   • Ikona pogrubienia : umożliwia pogrubienie zaznaczonego tekstu.
   • Ikona kursywy / : umożliwia pochylenie zaznaczonego tekstu.
   • Ikona podkreślenia : umożliwia podkreślenie zaznaczonego tekstu.
   • Ikona przekreślenia : umożliwia przekreślenie zaznaczonego tekstu.
   • Ikona koloru tekstu : pozwala uzyskać dostęp zarówno do zmiany koloru samego tekstu, jak i wyróżnienia kolorystycznego wokół tekstu.
   • Ikona rozmiaru tekstu : pozwala dostosować rozmiar czcionki za pomocą opcji rozmiarów tekstu Mały, Średni i Duży.
   • Ikona linku : wstaw link do zaznaczonego tekstu.
   • Ikona nagłówka : dostosuj styl tekstu za pomocą opcji Nagłówek 1, Nagłówek 2, Nagłówek 3 oraz Akapit.
   • Ikona listy punktowanej : rozpocznij listę punktowaną.
   • Ikona listy numerowanej : rozpocznij listę numerowaną.
   • Ikona zwiększenia wcięcia : zwiększ wcięcie zaznaczonego tekstu.
   • Ikona zmniejszenia wcięcia : zmniejsz wcięcie zaznaczonego tekstu.
   • Ikona cytatu : utwórz cytat z tekstu.
   • Ikona gumki : usuń całe formatowanie zaznaczonego tekstu.
  • Ikona dołączania pliku : dołącz plik lub obraz do wiadomości e-mail.
  • Ikona emotikony : wstaw emotikonę lub obraz GIF do tekstu wiadomości e-mail.
  • Ikona zaplanowanego wysyłania : określ, kiedy ta wersja robocza wiadomości e-mail ma zostać wysłana do odbiorców. (Dostępne tylko w usłudze Zoom Mail).
  • Ochrona hasłem : ogranicz dostęp do wiadomości e-mail za pomocą linku, który wygaśnie po 1 dniu, 1 tygodniulub 1 miesiącu od wysłania. Po wygaśnięciu linku odbiorcy nie mają dostępu do wiadomości e-mail ani jej zawartości. (Dostępne tylko w usłudze Zoom Mail).
 7. Kliknij przycisk Wyślij , aby sfinalizować wiadomość e-mail i wysłać ją do odbiorców.
  Zostanie wyświetlone okienko informujące o tym, że wiadomość e-mail jest wysyłana.
 8. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk Anuluj lub Cofnij, aby zatrzymać wysyłanie wiadomości e-mail
  .Uwaga: długość czasu na cofnięcie wysłania wiadomości e-mail jest określona w ustawieniach.

Jeśli wiadomość e-mail zostanie zamknięta przed wysłaniem, zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza, do której dostęp można uzyskać w folderze Wersje robocze w panelu po lewej stronie. Wersję roboczą wiadomości e-mail można usunąć podczas tworzenia wiadomości, klikając ikonę kosza lub przechodząc do folderu Wersje robocze i usuwając tam wersję roboczą.

Wyszukiwanie i filtrowanie wiadomości e-mail

Gdy szukasz konkretnej wiadomości e-mail lub po prostu próbujesz odfiltrować pewne kategorie wiadomości e-mail, opcje wyszukiwania i filtrowania mogą pomóc Ci szybciej dotrzeć do żądanej wiadomości. Wiadomości e-mail można wyszukiwać według określonego nadawcy, tematu lub innych słów kluczowych zawartych w wiadomości.

 1. W prawym górnym rogu okna poczty kliknij ikonę wyszukiwania .
 2. Wprowadź wyszukiwane hasło do paska wyszukiwania.
 3. (Opcjonalnie) Kliknij, aby użyć następujących filtrów wyszukiwania:
  • ma załącznik,
  • z gwiazdką,
  • ode mnie.
 4. Naciśnij klawisz Enter, aby wyszukać.
  Wszystkie wiadomości e-mail pasujące do wyszukiwanego hasła zostaną wyświetlone poniżej.

Możesz również filtrować domyślny widok skrzynki odbiorczej, aby wyświetlać tylko nieprzeczytane wiadomości

 1. Kliknij ikonę filtru , a następnie wybierz opcję Nieprzeczytane.
  W skrzynce odbiorczej będą wyświetlane tylko nieprzeczytane wiadomości, posortowane według czasu ich otrzymania (dzisiaj, w zeszłym tygodniu, w zeszłym miesiącu itd.).

Zarządzaj ustawieniami klienta Zoom Mail

Obecnie ustawienia klienta Zoom Mail są wyświetlane oddzielnie od głównych ustawień klienta. Ustawienia te pozwalają dostosować podpis, kontrolować, które urządzenia mają dostęp do konta e-mail (tylko usługa Zoom Mail), ustawienia wakacyjne i inne.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Poczta .
 3. W prawym górnym rogu okna kliknij ikonę koła zębatego .
 4. Kliknij opcję Preferencje dotyczące poczty elektronicznej .
  Dostępne będą następujące ustawienia:
  • Ogólne
   • Nieprzeczytane wiadomości e-mail:
    • pokaż liczbę nieprzeczytanych wiadomości
    • W wątkach pokaż najnowsze wiadomości na górze
   • Powiadomienia push: wybierz, jak chcesz otrzymywać powiadomienia dotyczące przychodzących wiadomości e-mail.
    • Wszystkie wiadomości e-mail
    • O wiadomościach e-mail, w których mnie wspomniano
    • Wył.
   • Cofnij wysłanie
    • Ustaw czas, który masz na anulowanie wysyłania wiadomości e-mail.
     Uwaga: w zależności od usługi poczty elektronicznej możesz nie być w stanie tego zmienić.
   • Podpis
    • Użyj pola redagowania tekstu, aby edytować swój podpis, który jest dodawany na końcu wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomości e-mail.
     Uwaga: ten podpis jest przechowywany lokalnie i nie jest synchronizowany z podpisem zapisanym w usługach Gmail ani Outlook.
  • * Zabezpieczenia: zarządzaj listą wiadomości e-mail, które są blokowane, zatwierdzane lub automatycznie usuwane.
  • Filtry: twórz i edytuj filtry przychodzących wiadomości e-mail.
  • * Grupy: zarządzaj niestandardowymi grupami kontaktów. Grup tych można używać do szybkiego wysyłania wiadomości e-mail do wszystkich członków określonego zespołu lub działu.
  • Wakacje : skonfiguruj swoją wiadomość „poza biurem”, wybierając ramy czasowe, redagując automatyczną odpowiedź i wybierając grupy nadawców, które otrzymują automatyczną odpowiedź.

* Uwaga: dostępność tych ustawień różni się w zależności od używanej usługi poczty elektronicznej. Wskazane strony ustawień są dostępne tylko w przypadku usługi Zoom Mail.

Zarządzanie urządzeniami z dostępem do szyfrowania i tworzenie kopii zapasowych kluczy szyfrowania

Podczas korzystania z usługi Zoom Mail klucz szyfrowania jest niezbędny do utrzymania prywatności wiadomości e-mail. Mając to na uwadze, zarządzanie urządzeniami, w których klucz szyfrowania jest przechowywany lokalnie, jest ważne, zwłaszcza jeśli urządzenie zostało zgubione lub skradzione.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij opcję Ustawienia.

  Otwarte zostanie okno ustawień
 3. Kliknij zakładkę  Profil.
 4. Kliknij Zarządzanie urządzeniami w celu szyfrowania.
  Uwaga: jeśli ta opcja nie jest dostępna, nie masz aktualnie połączenia z usługą Zoom Mail.
  Wyświetlone zostaną następujące opcje.
  • Aktywność: wyświetl wszystkie urządzenia mające aktualnie dostęp do Twoich zaszyfrowanych wiadomości e-mail. Wybierz jedno lub więcej urządzeń z listy i kliknij przycisk Usuń, aby odebrać im dostęp do szyfrowania.
  • Wygeneruj klucz zapasowy: wygeneruj klucz zapasowy, który można bezpiecznie przechowywać w innym miejscu i zaimportować na nowym urządzeniu, jeśli trzeba będzie odzyskać dostęp do zaszyfrowanych wiadomości e-mail po utracie dostępu do urządzenia.
  • Wprowadź klucz zapasowy: zaimportuj wcześniej wygenerowany klucz zapasowy, aby odzyskać dostęp do zaszyfrowanych wiadomości e-mail.

Odłącz konto e-mail

Aby wylogować się z bieżącego konta e-mail:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Poczta .
 3. W prawym górnym rogu okna kliknij ikonę koła zębatego .
 4. Kliknij pozycję Preferencje dotyczące poczty elektronicznej .
 5. U dołu listy po lewej stronie kliknij przycisk Wyloguj.
  Przejdziesz do procesu konfiguracji.

Wyświetl swoje wiadomości e-mail

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W prawym górnym rogu dotknij ikony Więcej .
 3. Dotknij pozycji Poczta .
  Zostanie załadowana Twoja bieżąca skrzynka odbiorcza z listą dostępnych wiadomości e-mail, z których najnowsze będą wyświetlane jako pierwsze.
 4. Przeciągnij palcem po wierszu folderów wiadomości e-mail, aby wyświetlić dodatkowe foldery wiadomości, w tym Oznaczone gwiazdką, Wersje robocze, Wysłane, Kosz, Spam, Skrzynka nadawcza i Archiwum. Dotknij żądanego folderu wiadomości e-mail, aby wyświetlić wiadomości e-mail z tej kategorii.
 5. (Opcjonalnie) Przeciągnij palcem w lewo po wiadomości e-mail, aby uzyskać dostęp do szybkiego działania archiwizacji i usuwania . Dotknij, aby wykonać jedno z tych działań.
 6. (Opcjonalnie) Przeciągnij palcem w prawo po wiadomości e-mail, aby uzyskać dostęp do szybkiego działania oznaczania gwiazdką . Dotknij, aby oznaczyć wiadomość e-mail gwiazdką.
 7. Dotknij wiadomości e-mail, aby wyświetlić jej pełną treść.
  Nad treścią wiadomości e-mail dostępne są następujące opcje:
  • Ikona gwiazdki : oznacz tę wiadomość gwiazdką i umieść ją na liście w kategorii „Oznaczone gwiazdką”.
  • Ikona kosza : usuń wyróżnioną wiadomość e-mail.
  • Ikona „Oznacz jako nieprzeczytaną” : oznacz wiadomość jako nieprzeczytaną.
  • Etykieta : dodaj etykietę do tej wiadomości e-mail.
  • Ikona spamu : zgłoś wiadomość e-mail jako spam.
  • Ikona archiwum : wyślij wyróżnioną wiadomość e-mail do swojego archiwum.
 8. Inne opcje są dostępne pod każdą wiadomością e-mail w wątku:
  • Odpowiedz : rozpocznij redagowanie odpowiedzi bezpośrednio do nadawcy danej wiadomości e-mail.
  • Odpowiedz wszystkim: rozpocznij redagowanie odpowiedzi do nadawcy oraz wszystkich odbiorców tej wiadomości e-mail.
   Uwaga: ta opcja jest dostępna tylko wtedy, gdy pozostali odbiorcy są oznaczeni jako „do wiadomości”.
  • Przekaż : rozpocznij przekazywanie wiadomości e-mail do innego odbiorcy, z opcjonalnym dodatkowym tekstem.

Utwórz nową wiadomość e-mail lub odpowiedz na wiadomość e-mail

Wiadomości e-mail można redagować i wysyłać jako nową wiadomość lub odpowiedź na otrzymaną wiadomość.

 1. W prawym dolnym rogu kliknij przycisk Redaguj lub dotknij wiadomości e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć lub przekazać dalej, aby ją otworzyć.
 2. Dotknij pola Do i wprowadź odbiorców do wersji roboczej wiadomości e-mail.
 3. (Opcjonalnie) Po prawej stronie pola Do dotknij strzałki w dół , aby uzyskać dostęp do pól DW i UDW.

  W razie potrzeby wprowadź dodatkowych odbiorców w tych polach.

  1. Dotknij pola Temat i wprowadź temat wiadomości e-mail lub opcjonalnie edytuj wiersz tematu wiadomości przekazywanej dalej lub stanowiącej odpowiedź.
  2. Dotknij pola redagowania tekstu, aby wyświetlić klawiaturę, a następnie wprowadź treść wiadomości.
  3. (Opcjonalnie) W prawym dolnym rogu tworzonej wiadomości e-mail dotknij ikony z plusem , aby załączyć obraz.
  4. W prawym górnym rogu dotknij ikony wysyłania , aby sfinalizować wiadomość e-mail i wysłać ją do odbiorców.

Jeśli wiadomość e-mail zostanie zamknięta przed wysłaniem, zostanie automatycznie zapisana jako wersja robocza, do której dostęp można uzyskać w folderze Wersje robocze w oknie głównym aplikacji. Wersję roboczą wiadomości e-mail można usunąć, przechodząc do folderu Wersje robocze i usuwając w nim wersję roboczą.

Wyszukiwanie i filtrowanie wiadomości e-mail

Gdy szukasz konkretnej wiadomości e-mail lub po prostu próbujesz odfiltrować pewne kategorie wiadomości e-mail, opcje wyszukiwania i filtrowania mogą pomóc Ci szybciej dotrzeć do żądanej wiadomości. Wiadomości e-mail można wyszukiwać według określonego nadawcy, tematu lub innych słów kluczowych zawartych w wiadomości.

 1. U góry listy wiadomości e-mail wprowadź wyszukiwane hasło w pasku wyszukiwania.
  Wszystkie wiadomości e-mail pasujące do tego wyszukiwanego hasła zostaną wyświetlone poniżej.

Zarządzaj ustawieniami klienta Zoom Mail

Obecnie ustawienia klienta Zoom Mail są wyświetlane oddzielnie od głównych ustawień aplikacji. Te ustawienia pozwalają dostosować podpis i wylogować się z bieżącego konta e-mail.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. W prawym górnym rogu dotknij ikony Więcej .
 3. Dotknij przycisku Poczta .
 4. W prawym górnym rogu kliknij przycisk Więcej .
  Otwarty zostanie lewy panel boczny.
 5. Dotknij pozycji Ustawienia.
  Dostępne są następujące opcje:
  • Ogólne
   • Podpis: użyj pola tekstowego kompilacji, aby edytować swój podpis, który jest dodawany na końcu wszystkich wysyłanych przez Ciebie wiadomości e-mail.
  • Bezpieczeństwo
   • Włącz ładowanie zasobów zewnętrznych: dotknij przełącznika, aby umożliwić ładowanie zasobów zewnętrznych (takich jak obrazy) w wiadomościach e-mail. Ładowanie zasobów zewnętrznych skutkuje udostępnieniem danych właścicielowi zasobu.
  • Wyloguj się: wyloguj się z bieżącego konta e-mail. Przejdziesz do procesu konfiguracji.