Konfigurowanie klienta Zoom Mail


ikona z końcówką żarówki
Dowiedz się, jak korzystać z Zoom Mail Po podłączeniu usługi poczty do platformy Zoom dowiedz się, jak uzyskiwać dostęp do wiadomości e-mail, zarządzać nimi i wysyłać je.

Klient Zoom Mail umożliwia przeglądanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi bezpośrednio z klienta stacjonarnego Zoom, dodatkowo centralizując wszystkie potrzeby związane ze spotkaniami, telefonem, czatem, tablicą i pocztą elektroniczną w jednej aplikacji. Po podłączeniu istniejącego konta Google lub Microsoft 365 (Exchange) można przeglądać i wysyłać wiadomości e-mail za pośrednictwem klienta Zoom. Można również utworzyć nowy adres e-mail za pośrednictwem usługi Zoom Mail (Beta), jeśli wolisz nie korzystać z żadnej z tych usług innych firm.

Możesz również podłączyć swoje konto Google lub Microsoft 365 (Exchange), aby przeglądać swój kalendarz i zarządzać nim za pośrednictwem klienta Zoom.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Warunki wstępne korzystania z klienta Zoom Mail

Ograniczenia klienta Zoom Mail

Jak przeprowadzić wstępną konfigurację poczty

Klient Zoom Mail może łączyć się z istniejącą usługą poczty elektronicznej Google lub Microsoft 365 (Exchange) albo bezpośrednio z usługą Zoom Mail.

Połącz swoje konto Google z klientem Zoom Mail

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Poczta .
  Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
 3. Po wyświetleniu monitu zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 4. Kliknij przycisk Połącz konto Google, aby umożliwić dostęp do konta Google.
  Strona Twojego profilu Zoom zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce i wyświetlone zostaną uprawnienia do integracji kalendarza i kontaktów.
 5. Zmień uprawnienia usługi, upewniając się, że ma ona zarówno uprawnienia do odczytu, jak i zapisu do poczty.
  Możesz również nadać oprogramowaniu Zoom uprawnienia do odczytu i zapisu Twojego kalendarza, co pozwoli Ci na dostęp do niego poprzez klienta Zoom Calendar.
 6. Wybierz Google jako usługę, z którą chcesz się połączyć.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
  Nastąpi przekierowanie do strony logowania Google.
 8. Zaloguj się do swojego konta Google, a następnie kliknij przycisk Zezwól, aby umożliwić oprogramowaniu Zoom dostęp do poczty elektronicznej (oraz kalendarza, jeśli ta opcja została wybrana).
  Po zezwoleniu na dostęp nastąpi przekierowanie z powrotem do klienta Zoom Mail, aby wyświetlić Twoje wiadomości e-mail.

Połącz swoje konto Microsoft 365 (Exchange) z klientem Zoom Mail

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Poczta .
  Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
 3. Po wyświetleniu monitu zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 4. Kliknij przycisk Połącz konto Office 365, aby umożliwić dostęp do konta Office 365.
  Strona Twojego profilu Zoom zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce i wyświetlone zostaną uprawnienia do integracji kalendarza i kontaktów.
 5. Zmień uprawnienia usługi, upewniając się, że ma ona zarówno uprawnienia do odczytu, jak i zapisu do poczty.
  Możesz również nadać oprogramowaniu Zoom uprawnienia do odczytu i zapisu Twojego kalendarza, co pozwoli Ci na dostęp do niego poprzez klienta Zoom Calendar.
 6. Wybierz Office 365 jako usługę, z którą chcesz się połączyć.
 7. Kliknij przycisk Dalej.
  Nastąpi przekierowanie do strony logowania usługi Office 365.
 8. Zaloguj się na swoim koncie Office 365.
 9. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Uwierzytelnij za pomocą OAuth 2.0, a następnie kliknij przycisk Zezwól, aby umożliwić oprogramowaniu Zoom dostęp do poczty elektronicznej (oraz kalendarza, jeśli ta opcja została wybrana).
  Po zezwoleniu na dostęp nastąpi przekierowanie z powrotem do klienta Zoom Mail, aby wyświetlić Twoje wiadomości e-mail.

Połącz swoje konto usługi Zoom Mail z klientem Zoom Mail

Do połączenia z usługami Zoom Mail i Zoom Calendar wymagane jest posiadanie konta Zoom One dla profesjonalistów lub Standard dla profesjonalistów, Zoom One dla firm lub Zoom One dla przedsiębiorstw oraz włączenie tych usług do użytku przez administratora.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Poczta .
  Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
 3. Po wyświetleniu monitu zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 4. Jeśli jest to pierwszy raz, kliknij przycisk Rozpocznij.
  Zostanie wyświetlony monit z opcjami usługi pocztowej.
 5. Kliknij przycisk Połącz Zoom Mail.
  Uwaga
  : aby móc utworzyć konto Zoom Mail Service, musisz być licencjonowanym użytkownikiem.
  Twój osobisty klucz szyfrowania zostanie Ci dostarczony, aby umożliwić Ci skopiowanie go do własnych celów. Jest on niezbędny do odzyskania zaszyfrowanych wiadomości e-mail w przypadku utraty tego urządzenia.
 6. Kliknij przycisk Dalej, aby kontynuować.
 7. Wprowadź żądany adres e-mail usługi Zoom Mail i kliknij przycisk Utwórz konto.
  Jeśli podany adres e-mail jest już zajęty lub niedozwolony, zostanie wyświetlony monit o użycie innego adresu e-mail.
  Jeśli zostanie on zaakceptowany, zostanie załadowana Twoja nowa skrzynka odbiorcza Zoom Mail.

Aplikacja mobilna Zoom obsługuje obecnie usługi pocztowe Zoom i Google, ale nie obsługuje łączenia z usługami pocztowymi Microsoft 365 (Exchange). Aplikacja mobilna Zoom umożliwia przeglądanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi, ale wstępną konfigurację usług Zoom Mail i Zoom Calendar trzeba wykonać za pomocą klienta stacjonarnego.

Połącz swoje konto Google z klientem Zoom Mail

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Więcej .
 3. Dotknij przycisku Poczta.
 4. Zapoznaj się z wprowadzeniem do usługi Zoom Mail i dotknij przycisku Rozpocznij.
 5. Zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 6. Dotknij przycisku Zaloguj się za pomocą Google, aby umożliwić dostęp do swojego konta Google.
  Strona Twojego profilu Zoom zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce i wyświetlone zostaną uprawnienia do integracji kalendarza i kontaktów.
 7. Zmień uprawnienia usługi, upewniając się, że ma ona zarówno uprawnienia do odczytu, jak i zapisu poczty.
  Możesz również nadać oprogramowaniu Zoom uprawnienia do odczytu i zapisu kalendarza, co pozwoli Ci na dostęp do wydarzeń kalendarza za pośrednictwem klienta Zoom Calendar.
 8. Wybierz Google jako usługę, z którą chcesz się połączyć.
 9. Dotknij przycisku Dalej
  . Nastąpi przekierowanie do strony logowania Google.
 10. Zaloguj się na swoim koncie Google, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj, aby umożliwić oprogramowaniu Zoom dostęp do poczty elektronicznej (i kalendarza, jeśli ta opcja została wybrana).
  Po zezwoleniu na dostęp przejdziesz z powrotem do klienta Zoom Mail, aby wyświetlić swoje wiadomości e-mail.