Włączanie usług Zoom Mail i Zoom Calendar dla swojego konta


Klienci Zoom Mail i Zoom Calendar umożliwiają przeglądanie wiadomości e-mail i zarządzanie nimi, jak równie planowanie wydarzeń w kalendarzu i zarządzanie nimi bezpośrednio z klienta stacjonarnego Zoom, dodatkowo centralizując wszystkie potrzeby związane ze spotkaniami, telefonem, czatem, tablicą, pocztą elektroniczną i kalendarzem w jednej aplikacji. Podłącz swoje istniejące konto Google lub Microsoft 365 (Exchange), aby przeglądać i wysyłać wiadomości e-mail lub planować wydarzenia w kalendarzu za pomocą klienta Zoom, lub utwórz nowy adres e-mail za pomocą usługi Zoom Mail i zarządzaj wiadomościami e-mail i kalendarzem tego konta.

Wymagania wstępne dotyczące włączenia usług Zoom Mail i Zoom Calendar

Klient Zoom Mail i klient Zoom Calendar (Beta)

Uwaga: na kontach podstawowych i dla profesjonalistów domyślnie włączony jest klient Zoom Mail i klient Zoom Calendar. W przypadku kont dla firm i dla przedsiębiorstw domyślnie włączony jest klient Zoom Mail i klient Zoom Calendar.

Usługi Zoom Mail i Zoom Calendar (Beta)

Uwaga: na kontach dla profesjonalistów usługi Zoom Mail i Zoom Calendar są domyślnie włączone. W przypadku kont dla firm i dla przedsiębiorstw usługi Zoom Mail i Zoom Calendar są domyślnie wyłączone.

Jak włączyć usługi Zoom Mail i Zoom Calendar

Konto

Aby włączyć lub wyłączyć usługi Zoom Mail i Zoom Calendar dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Więcej ustawień kliknij przełącznik Użyj klienta Zoom do zarządzania wiadomościami e-mail i wydarzeniami kalendarza, aby go włączyć lub wyłączyć.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu zweryfikowania zmiany.
 6. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą korzystać z usługi Zoom Mail i zarządzać kalendarzem, aby umożliwić użytkownikom utworzenie własnego konta Zoom Mail.
 7. (Opcjonalnie) Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom na Twoim koncie zmianę tego ustawienia, kliknij ikonę kłódki , a następnie kliknij polecenie Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
  Po włączeniu klienta Zoom Mail użytkownicy mogą podłączyć swoje konto Google, Microsoft 365 (Exchange) lub Zoom Mail w aplikacji stacjonarnej.

Grupa

Aby włączyć lub wyłączyć usługi Zoom Mail i Zoom Calendar dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W sekcji Więcej ustawień kliknij przełącznik Użyj klienta Zoom do zarządzania wiadomościami e-mail i wydarzeniami kalendarza, aby go włączyć lub wyłączyć.
 6. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, kliknij przycisk Włącz lub Wyłącz w celu zweryfikowania zmiany.
  Uwaga: przyciemnienie opcji znaczy, że zablokowano ją na poziomie konta i należy ją odblokować na tym samym poziomie.
 7. (Opcjonalnie) Zaznacz pole wyboru Użytkownicy mogą korzystać z usługi Zoom Mail i zarządzać kalendarzem, aby umożliwić użytkownikom utworzenie własnego konta Zoom Mail.
 8. (Opcjonalnie) Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom w grupie zmianę tego ustawienia, kliknij ikonę kłódki , a następnie kliknij polecenie Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.
  Po włączeniu klienta Zoom Mail użytkownicy mogą podłączyć w grupie Google, Microsoft 365 (Exchange) lub Zoom Mail w aplikacji stacjonarnej.