Maj 2022: Nowe rozwiązania dla przestrzeni wspólnej


Zoom Phone wprowadza ulepszony przepływ pracy do zarządzania telefonami w przestrzeni wspólnej, analogowymi adapterami telefonicznymi (ATA) i urządzeniami Zoom Phone w portalu internetowym. 22 maja 2022 r. właściciele kont i administratorzy będą mogli przełączyć się na Nowe rozwiązania dla przestrzeni wspólnej (lub pozostać przy dotychczasowych ustawieniach administratorskich). Nowo założone konta, począwszy od 22 maja 2022 r., będą korzystać automatycznie z Nowych rozwiązań dla przestrzeni wspólnej, bez konieczności podejmowania działań. 1 stycznia 2023 r. Zoom w sposób automatyczny włączy Nowe rozwiązania dla przestrzeni wspólnej wszystkim klientom, którzy jeszcze tego nie zrobili.

Ten ulepszony przepływ pracy ułatwia administratorom dodawanie i zarządzanie urządzeniami Zoom Phone w przestrzeniach wspólnych, zapewniając większą spójność. Przestrzeń wspólna może być dowolnym obszarem w biurze, który jest dostępny do użytku przez więcej niż jednego pracownika. Na przykład, jeśli Twoja organizacja ma hybrydową przestrzeń biurową, możesz zdefiniować każdą współdzieloną stację roboczą jako przestrzeń wspólną, a następnie przypisać telefony do tego obszaru, aby pracownicy mogli z nich korzystać.

 

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie

Administratorzy mogą określić przestrzenie wspólne i przypisać urządzenia. Można skonfigurować numery wewnętrzne i ustawienia dla każdej przestrzeni wspólnej w jednym miejscu.

 

Administratorzy mogli konfigurować urządzenia w przestrzeni wspólnej tylko oddzielnie. Telefony w przestrzeni wspólnej można było skonfigurować na stronie Użytkownicy i pokoje, podczas gdy adaptery telefoniczne musiały być konfigurowane na stronie Telefony i urządzenia.

 

W tym artykule omówiono:

Warunki, które należy spełnić, aby móc korzystać z Nowych rozwiązań dla przestrzeni wspólnej

Podsumowanie dużych zmian

Poniżej opisujemy duże zmiany wprowadzone przez Nowe rozwiązania dla przestrzeni wspólnej w porównaniu ze starymi ustawieniami.

Przeniesienie telefonów z istniejących obszarów wspólnych

Po uruchomieniu Nowych rozwiązań dla przestrzeni wspólnej telefony w istniejących przestrzeniach wspólnych zostaną przekształcone w przestrzenie wspólne w nowej zakładce Przestrzeń wspólna. Powiązane ustawienia (zakładki Polityka i Ustawienia) także zostaną przeniesione.

Nowa zakładka Przestrzeń wspólna na stronie Użytkownicy i pokoje

Analogowe adaptery telefoniczne, udostępnione biura (urządzenia Zoom Phone w przestrzeni wspólnej) oraz ustawienia telefonów w przestrzeni wspólnej zostały przeniesione do nowej zakładki Przestrzeń wspólna na stronie Użytkownicy i pokoje.

Zakładka Przestrzeń wspólna to nowe centrum zarządzania przestrzeniami wspólnymi i przypisanymi do nich urządzaniami (telefonami stacjonarnymi, analogowymi adapterami telefonicznymi i urządzeniami Zoom Phone). Zakładka Przestrzeń wspólna ma listę numerów wewnętrznych i ustawień, a nie listę urządzeń tak jak poprzednia zakładka Telefony przestrzeni wspólnej.

Kolumny tabeli i funkcje, takie jak filtry wyszukiwania i importowanie/eksportowanie, są takie same jak w starym rozwiązaniu.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Zarządzanie numerami/ustawieniami urządzeń w jednym miejscu:

Zarządzanie systemem telefonów > Użytkownicy i pokoje > zakładka Przestrzeń wspólna

Zarządzanie numerami/ustawieniami urządzeń w wielu miejscach:

Zarządzanie systemem telefonów > Użytkownicy i pokoje > zakładka Telefony przestrzeni wspólnej

Zarządzanie systemem telefonów > Użytkownicy i pokoje > zakładka Udostępnione biuro

Zarządzanie systemem telefonów > Telefony i urządzenia > zakładka Analogowy adapter telefoniczny

Sposób dodawania przestrzeni wspólnej

Sposób dodawania przestrzeni wspólnej przypomina dodawanie użytkownika Zoom Phone. Możesz dodać przestrzeń wspólną, aby utworzyć profil / numer wewnętrzny, a następnie przypisać telefony stacjonarne, analogowe adaptery telefoniczne lub urządzenia Zoom Phone do przestrzeni wspólnej.

Strona Telefony i urządzenia

Wszystkie przypisane telefony stacjonarne, analogowe adaptery telefoniczne i telefony przestrzeni wspólnej są zebrane w jednej tabeli. Administratorzy mogą z łatwością sprawdzić, do której przestrzeni wspólnej lub którego użytkownika przypisane jest każde urządzenie. Można także używać filtrów tabeli, aby wyświetlać tylko urządzenia przypisane do danej przestrzeni wspólnej lub danego użytkownika.

Przypisywanie urządzeń do przestrzeni wspólnej

Administratorzy mogą przypisywać urządzenia do przestrzeni wspólnej na dwa sposoby.

Importowanie i aktualizowanie wielu przestrzeni wspólnych

Podobnie jak w przypadku importowania lub aktualizowania użytkowników telefonów za pomocą pliku CSV administratorzy mogą wykonać hurtowy import CSV, aby dodać przestrzenie wspólne z bezpośrednio przypisanym urządzeniem. Można także przeprowadzić import wielu nieprzypisanych urządzeń poprzez stronę Telefony i urządzenia.

Uczestniczenie w przestrzeni wspólnej za pomocą routingu

Administratorzy mogą dołączać przestrzenie wspólne do automatycznej recepcjonistki, kolejki połączeń i grup odbierania połączeń. Oznacza to, że telefony przestrzeni wspólnej analogowe adaptery telefoniczne i urządzenia Zoom Phone mogą być członkami tych rozwiązań.

Nowe rozwiązanieStare rozwiązanie
Członkami automatycznej recepcjonistki, kolejek połączeń i grup odbierania połączeń mogą być:
  • użytkownicy telefonów
  • przestrzenie wspólne, które mogą składać się z:
    • telefonów przestrzeni wspólnej
    • analogowych adapterów telefonicznych
    • urządzeń Zoom Phone
Członkami automatycznej recepcjonistki, kolejek połączeń i grup odbierania połączeń mogą być:
  • użytkownicy telefonów
  • telefony przestrzeni wspólnej

 

Zmiany w API przestrzeni wspólnej

Jeśli nie korzystasz z interfejsu API telefonów przestrzeni wspólnej, nie musisz podejmować żadnych działań. Wprowadziliśmy interfejs API przestrzeni wspólnej, aby ułatwić zmiany w przestrzeni wspólnej. Uwaga: konieczne będzie przejście na nowy interfejs API przestrzeni wspólnej przed końcem roku. Dowiedz się więcej o tych zmianach na stronie Platformy deweloperskiej Zoom.