Dołączanie do spotkania Zoom bez konta


Aby dołączać do spotkań w roli uczestnika, nie potrzebujesz konta Zoom. Jeśli ktoś zaprosi Cię na spotkanie, możesz do niego dołączyć bez tworzenia konta i logowania się na nie. Jednak konto Zoom umożliwia tworzenie i prowadzenie własnych spotkań, zapraszanie innych osób do dołączenia do spotkania, a także aktualizowanie ustawień osobistych w celu jak najlepszego wykorzystania środowiska spotkań wirtualnych Zoom.

Dowiedz się więcej o typowych pytaniach i problemach, z którymi spotykają się użytkownicy korzystający z Zoom po raz pierwszy.

Uwaga: jeśli prowadzący spotkanie ograniczy możliwość dołączania do spotkania poprzez skonfigurowanie profili uwierzytelniania, wszyscy uczestnicy będą musieli zalogować się na konto Zoom, aby uzyskać dostęp do spotkania.

Wymagania wstępne dotyczące dołączania do połączeń wideo Zoom jako gość

Jak korzystać z Zoom bez konta?

Istnieje wiele sposobów na dołączenie do spotkania, ale najprostsze sposoby na dołączenie jako gość to kliknięcie linku podanego przez prowadzącego lub wpisanie identyfikatora spotkania i hasła bezpośrednio w Zoom.

Uwaga: w zależności od ustawień prowadzącego możesz dołączyć do spotkania z przeglądarki bez uprzedniego pobierania aplikacji Zoom. Dołączenie do spotkań z przeglądarki internetowej zapewnia dostęp do podstawowych funkcji spotkania Zoom.

Użyj podanego linku

 1. Kliknij link z zaproszeniem do spotkania otrzymany od prowadzącego, np. w wiadomości e-mail lub w zaproszeniu w kalendarzu.
  W przeglądarce internetowej monit w wyskakującym oknie poprosi Cię o otworzenie lub pobranie aplikacji.
 2. W wyskakującym oknie kliknij Anuluj.
 3. W dolnej części strony kliknij link Dołącz z przeglądarki.
  Uwaga: jeśli nie widzisz linku umożliwiającego dołączenie z przeglądarki, prowadzący mógł go nie włączyć. W takim wypadku musisz dołączyć do spotkania Zoom poprzez otwarcie klienta Zoom lub jego uprzednie pobranie.
 4. W wyskakującym oknie w lewym górnym rogu ekranu kliknij przycisk Pozwól, aby zezwolić Zoom na korzystanie z mikrofonu i kamery.
 5. W polu Twoja nazwa wprowadź nazwę wyświetlaną.
 6. (Opcja) Zaznacz opcję Zapamiętaj moją nazwę na przyszłe spotkania.
 7. Kliknij przycisk Dołącz.
  Dołączysz do spotkania jako gość.

Wprowadź identyfikator spotkania i kod w Zoom

 1. W przeglądarce internetowej przejdź do strony zoom.us/join.
 2. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 3. Kliknij Dołącz.
  Zostanie wyświetlony monit w wyskakującym oknie z prośbą o otworzenie lub pobranie aplikacji.
 4. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Uruchom spotkanie w kliencie Zoom, jeśli został już pobrany na urządzenie.
  • Kliknij przycisk Anuluj w wyskakującym oknie, a następnie kliknij przycisk Pobierz teraz, aby pobrać Zoom przed dołączeniem.
  • Kliknij przycisk Anuluj w wyskakującym oknie, a następnie kliknij link Dołącz z przeglądarki, jeśli nie chcesz pobierać Zoom przed dołączeniem do spotkania.
   Uwaga: nie trzeba pobierać Zoom przed dołączeniem, ale w przypadku dołączenia z przeglądarki użytkownik będzie mieć dostęp do ograniczonej funkcjonalności.
 5. Gdy wyświetli się monit, zezwól aplikacji Zoom na dostęp do mikrofonu i kamery.
 6. Wpisz nazwę wyświetlaną, a następnie kliknij przycisk Dołącz.
 7. (Opcja) Zaznacz opcję Zapamiętaj moją nazwę na przyszłe spotkania.
 8. Gdy zostanie wyświetlony monit, wpisz kod dostępu do spotkania, a następnie kliknij Dołącz ponownie.
  Dołączysz do spotkania jako gość.

Dowiedz się więcej o sposobach na dołączenie do wirtualnych spotkań w Zoom.