Jak ustawić kalendarz dla Zoom Room?


Jeżeli zasób kalendarza jest zintegrowany z Zoom Room, wyświetlacz TV w danym pokoju, kontroler oraz wyświetlacz planowania prezentują spotkania zaplanowane dla danego pokoju. Członkowie organizacji mogą planować spotkania w Zoom Room, zapraszając pokój do spotkania. Sale konferencyjne są przydzielane jako zasób kalendarza przez usługę kalendarza. Autoryzacja platformy Zoom do uzyskania dostępu do zasobów kalendarza umożliwia użytkownikom rozpoczynanie spotkań w pokoju i dołączanie do nich za jednym dotknięciem.

Wskazówki konfiguracji