Pierwsze kroki jako prowadzący Zoom Events


Zoom Events to wszechstronna platforma, umożliwiająca tworzenie różnorodnych, angażujących doświadczeń wirtualnych, które spodobają się uczestnikom. Możesz zarządzać swoim własnym centrum wydarzeń, śledzić sprzedaż biletów i rejestrację, kontrolować dostęp użytkowników z jednego pulpitu nawigacyjnego oraz umożliwiać nawiązywanie kontaktów podczas swoich wydarzeń Zoom Events.

Prowadzący wydarzenia Zoom Events mogą łatwo tworzyć i organizować wielosesyjne spotkania na szczycie lub konferencje, zarówno wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Platforma ta jest przydatna dla firm, organizacji i przedsiębiorstw – zarówno dużych, jak i małych – i pozwala im docierać do uczestników i ich angażować.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące prowadzących wydarzenia Zoom Events

Jak rozpocząć pracę z rozliczeniami i płatnościami

Dodawanie konta płatności do centrum Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej na temat dodawania płatności.

Powiązywanie konta PayPal dla firm z centrum Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący powiązywania konta PayPal dla firm z centrum Zoom Events.

Powiązywanie konta Stripe z centrum Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący powiązywania konta Stripe z centrum Zoom Events.

Co to jest adres nabywcy?

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej na temat adresu nabywcy.

Zoom Events – podatki GST i VAT

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej na temat Zoom Events i podatków GST oraz VAT.

Jak rozpocząć prowadzenie wydarzeń Zoom Events

Tworzenie centrum Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący tworzenia centrum Zoom Events.

Tworzenie szczytu Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący tworzenia szczytu Zoom Events.

Tworzenie konferencji Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący tworzenia konferencji Zoom Events.

Tworzenie wydarzenia w centrum Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący tworzenia wydarzenia w centrum Zoom Events.

Przekształcanie spotkania/webinaru Zoom w wydarzenie Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący przekształcania spotkania/webinaru Zoom w wydarzenie Zoom Events.

Prowadzenie prywatnych wydarzeń Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący prowadzenia prywatnych wydarzeń Zoom Events.

Zarządzanie nagraniami z wydarzeń Zoom Events i ich przeglądanie dla prowadzących

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący zarządzania nagraniami z wydarzeń Zoom Events i ich przeglądania dla prowadzących.

Wysyłanie wiadomości dotyczącej całego wydarzenia do wszystkich osób rejestrujących się w Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący wysyłania wiadomości dotyczącej całego wydarzenia do wszystkich osób rejestrujących się w Zoom Events.

Anulowanie wydarzenia Zoom Events

Prowadzący mogą anulować wydarzenie na żywo na stronie Wydarzenia. Spowoduje to natychmiastowe zakończenie sesji i usunięcie anulowanego wydarzenia z portalu internetowego..

Uczestnikom dodatkowo wyświetlona zostanie wiadomość, że wydarzenie zostało odwołane, a następnie otrzymają pocztą elektroniczną powiadomienie informujące, że wydarzenie zostało anulowane i uzyskają pełny zwrot pieniędzy, jeśli anulowane wydarzenie było płatne.

Aby anulować wystąpienie w serii wydarzeń:

 1. Zaloguj się do konta Zoom Events.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie  Wydarzenia.
 3. Kliknij zakładkę Nadchodzące.
 4. Kliknij przycisk z wielokropkiemmore-button__1_.png obok wydarzenia, które chcesz anulować.
 5. Kliknij przycisk Anuluj wydarzenie.
  Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
 6. Aby potwierdzić, w oknie potwierdzenia kliknij przycisk Anuluj wydarzenie.
  Uwaga: po anulowaniu tego wydarzenia zostanie ono usunięte z katalogu Zoom Events.

Anulowanie wystąpienia w serii wydarzeń

Możesz anulować dowolne zaplanowane wystąpienie w serii wydarzeń bez anulowania lub wpływania na inne wydarzenia w tej serii.

Aby anulować wystąpienie w serii wydarzeń:

 1. Zaloguj się do konta Zoom Events.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie  Wydarzenia.
 3. Kliknij przycisk z wielokropkiem more-button__1_.png obok serii wydarzeń zawierającej wydarzenie, które ma zostać anulowane.
 4. Kliknij przycisk Anuluj wystąpienie.
  Zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
 5. W rozwijanym menu Wybierz wystąpienie kliknij wydarzenie, które chcesz anulować.
 6. Kliknij przycisk Anuluj wystąpienie.
  Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
  Uwaga: tego działania nie można cofnąć.
 7. Aby potwierdzić, w oknie potwierdzenia kliknij przycisk Anuluj wystąpienie.
  Uwaga: po anulowaniu tego wystąpienia zostanie ono usunięte z katalogu Zoom Events.

Określanie zasad anulowania rezerwacji Zoom Events

Więcej informacji zawiera artykuł pomocy technicznej dotyczący określania zasad anulowania rezerwacji Zoom Events.