Pierwsze kroki z Zoom Apps


Przegląd

Zoom Apps łączą Twoje ulubione aplikacje z siłą wideokonferencji, umożliwiając dostęp do nich bezpośrednio z Zoom Desktop Client i ze spotkań. Dzięki Aplikacjom Zoom możesz usprawnić przepływy pracy, współpracować z innymi osobami, a także wprowadzić elementy zabawy i urozmaicenia do interakcji ze współpracownikami, przyjaciółmi i członkami rodziny.

Aplikacje te, sprawdzone i zatwierdzone przez Zoom, są dostępne do instalacji bezpośrednio w kliencie stacjonarnym lub w Sklepie Zoom. Po zainstalowaniu możesz pracować nad projektami z użyciem aplikacji bezpośrednio w Zoom Desktop Client lub rozpoczynać spotkania z otwartej aplikacji i zapraszać inne osoby do przeglądania i współpracy.

Artykuł ten zawiera szczegółowe informacje dotyczące instalacji i obsługi Zoom Apps w kliencie stacjonarnym i podczas spotkań. Posiadamy więcej informacji dotyczących wdrażania przez administratora i wstępnego zatwierdzania Zoom Apps, a także odpowiedzi na inne najczęściej zadawane pytania.


W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Uwaga: Jeżeli nie widzisz Zoom Apps w Desktop Client, skontaktuj się z administratorem konta w celu włączenia tej funkcji.

Instalacja Zoom App

Zoom Apps można zainstalować przed spotkaniem za pomocą App Marketplace na kliencie stacjonarnym w zakładce Aplikacje lub podczas spotkania na żywo.

Na spotkaniu

 1. Rozpoczynanie spotkania
 2. Kliknij opcję Aplikacje .
 3. Kliknij Odkryj.
 4. W sekcji Odkryj poszukaj odpowiednich aplikacji.
 5. Kliknij Wyświetl obok nazwy aplikacji, aby wyświetlić więcej szczegółów, a następnie kliknij Dodaj, aby zainstalować aplikację.
 6. Postępuj według kroków autoryzacji wyświetlanych na ekranie. Mogą one się różnić w zależności od instalowanej aplikacji.

Korzystanie z Zoom Desktop Client

 1. Otwórz klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Zaloguj się na swoje konto.
 3. Kliknij zakładkę Aplikacje .
 4. W zakładce Odkryj przejrzyj aplikacje dostępne do instalacji.
 5. Kliknij Wyświetl obok nazwy aplikacji, aby wyświetlić więcej szczegółów, a następnie kliknij Dodaj, aby zainstalować aplikację.
 6. Jeżeli zamiast tego zobaczysz opcję Poproś o wstępne zatwierdzenie, właściciel lub administrator Twojego konta musi zatwierdzić aplikację przed jej zainstalowaniem. Kliknij Poproś o wstępne zatwierdzenie, aby wysłać prośbę do właściciela/administratora.
 7. Otworzy się strona internetowa, na której zezwolisz aplikacji na dostęp do koniecznych informacji na temat konta. Postępuj zgodnie z podawanymi instrukcjami.

Na rynku

 1. Wejdź na stronę https://marketplace.zoom.us/ i zaloguj się.
 2. Wyszukuj aplikacje, wpisując tekst w pasku wyszukiwania, wybierając kategorię lub filtrując aktualnie wyświetlane aplikacje.
 3. Po wyszukaniu wybierz aplikację, dotykając jej ikony.
 4. Kliknij Instaluj.
 5. Jeżeli zamiast tego zobaczysz opcję Poproś o wstępne zatwierdzenie, właściciel lub administrator Twojego konta musi zatwierdzić aplikację przed jej zainstalowaniem. Kliknij Poproś o wstępne zatwierdzenie, aby wysłać prośbę do właściciela/administratora.
 6. Po zainstalowaniu Zoom App jest dostępna na kliencie stacjonarnym i można z niej skorzystać podczas spotkania.

Korzystanie z Zoom App

Zoom Apps można uruchamiać podczas spotkań na żywo, aby wspomagać współpracę nad projektami z użyciem aplikacji. Z aplikacji można również korzystać na kliencie stacjonarnym poza spotkaniem.

Korzystanie z Zoom App w Desktop Client

 1. Kliknij zakładkę Aplikacje .
 2. Aby zobaczyć aplikacje już zainstalowane, kliknij Moje aplikacje.
 3. Znajdź aplikację, której chcesz użyć i kliknij Otwórz obok aplikacji. Zoom App otworzy się w oknie Zoom.
 4. (Opcja) Aby przełączać pomiędzy kilkoma otwartymi aplikacjami, kliknij ikonę  obok nazwy aplikacji u góry okna i wybierz inną otwartą aplikację.
 5. (Opcja) Aby powrócić do listy zainstalowanych aplikacji i otworzyć inną aplikację, kliknij Moje aplikacje w lewym górnym rogu.

Po otwarciu aplikacji pojawią się następujące opcje dodatkowe:

Korzystanie z Zoom App na spotkaniu

Zoom Apps można otwierać w kliencie, a następnie przenosić na spotkanie, lub uruchamiać podczas aktywnego spotkania w zależności od potrzeb.

Dostęp do Zoom Apps podczas spotkania jest ograniczany głównie przez obecność prowadzącego spotkanie lub, bardziej konkretnie, użytkownika, do którego należy spotkanie, a nie dowolnego uczestnika posiadającego aktualnie rolę prowadzącego. Zoom Apps mogą żądać dostępu do informacji o spotkaniu, które normalnie może podać tylko oryginalny prowadzący spotkanie. W związku z tym z tych Zoom Apps można korzystać podczas spotkania, na którym obecny jest prowadzący. Inne Zoom Apps wymagające niższego poziomu dostępu do informacji o spotkaniu mogą być używane bez obecności prowadzącego, ale ich działanie podczas spotkania jest ograniczone.

Ponadto prowadzący spotkanie może w dowolnym momencie natychmiast zawiesić wszelkie korzystanie z Zoom Apps za pośrednictwem sterowników bezpieczeństwa podczas spotkania.

 1. Rozpoczynanie lub dołączanie do spotkania.
 2. Kliknij Aplikacje  w sterownikach spotkania.
 3. Aby zobaczyć aplikacje już zainstalowane, kliknij Moje aplikacje.
 4. Kliknij aplikację, której chcesz użyć, a aplikacja otworzy się na panelu bocznym.
  Uwaga: Korzystanie z niektórych aplikacji Zoom bez obecności właściciela spotkania może być niemożliwe.
 5. (Opcja) Aby przełączać pomiędzy kilkoma otwartymi aplikacjami, kliknij ikonę  obok nazwy aplikacji u góry panelu i wybierz inną otwartą aplikację.

Po otwarciu aplikacji pojawią się następujące opcje dodatkowe: