Czarny ekran podczas udostępniania ekranu w systemie MacOS Big Sur


Jeśli korzystasz z aplikacji Zoom dla systemu MacOS, na urządzeniu zaktualizowanym do systemu operacyjnego Big Sur firmy Apple, a także używasz przewodowego połączenia z Internetem, może wystąpić problem z czarnym ekranem podczas próby udostępnienia treści innym uczestnikom spotkania lub webinaru. W systemie macOS Big Sur pakiety przekraczające pewien rozmiar mogą nie być transmitowane w prawidłowy sposób przy użyciu protokołu UDP.

Rozwiązanie problemu

Ten problem powinien być rozwiązany w kolejnej nadchodzącej aktualizacji systemu MacOS od firmy Apple. Niemniej w międzyczasie polecamy korzystanie z połączenia bezprzewodowego. Jeśli urządzenie wymaga połączenia przewodowego, możesz zmienić ustawienia udostępniania ekranu Zoom na połączenie TCP.

  1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
  2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
  3. Kliknij zakładkę Udostępnij ekran.
  4. Kliknij pozycję Advanced (Zaawansowane).
  5. Patrz Użyj połączenia TCP do udostępniania ekranu.