Jak korzystać z Zoom Chat


Zoom Chat pozwala bezpłatnym i płatnym użytkownikom usprawnić komunikację między członkami zespołu i zewnętrznymi użytkownikami Zoom. Za pomocą Zoom Chat można:

W tym artykule omówiono:

Pierwsze kroki

Uzyskiwanie dostępu do czatu

Aby przeglądać listę swoich czatów, wykonaj następujące działania:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .

Zoom wyświetli listę następujących rodzajów czatów. Aby kontynuować rozmowę, kliknij istniejący czat:

Rozpoczynanie nowego czatu

Aby rozpocząć wysyłanie wiadomości do innych użytkowników Zoom, możesz łatwo rozpocząć dowolny z wcześniej wymienionych rodzajów czatów:

czat 1-na-1 lub grupowy.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. U góry panelu czatu kliknij przycisk nowego czatu
 4. Wprowadź imię i nazwisko lub adres e-mail kontaktu Zoom, z którym chcesz rozpocząć czat. W razie potrzeby możesz dodawać dodatkowe imiona i nazwiska lub adresy e-mail.
 5. Wpisz wiadomość i wyślij ją, naciskając Enter.

Dołączanie do kanału publicznego

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Na liście czatów obok pozycji KANAŁY kliknij przycisk dodawania .
 4. Kliknij Dołącz do kanału.
 5. Za pomocą paska wyszukiwania znajdź kanał, a następnie ustaw kursor nad nazwą kanału i kliknij Dołącz.

Dowiedz się więcej na temat dołączania do kanałów, tworzenia ich i używania.

Historia ostatnich czatów, grup i kanałów

Podczas wysyłania wiadomości pomiędzy wieloma kontaktami, grupami czatu i kanałami znalezienie wcześniejszego czatu i powrót do niego mogą być trudne. Możesz łatwo zobaczyć 10 wcześniejszych kontaktów na czacie, grup i kanałów, w których uczestniczyłeś(-aś) i wrócić do nich. 

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Obok paska Szukaj kliknij przycisk historii czatu
  Wyświetli się 10 wcześniejszych kontaktów na czacie, grup i kanałów, które przeglądałeś(-aś). 
 4. Aby powrócić do danego czatu, kliknij listę. 

Dodawanie lub zapraszanie kontaktów zewnętrznych

Możesz rozmawiać na czacie z dowolną osobą ze swoich kontaktów. Jeżeli należysz do organizacji, która korzysta z Zoom, na liście Twoich kontaktów znajdują się wszystkie osoby z Twojej organizacji.

Aby dodać zewnętrznych użytkowników Zoom do swoich kontaktów i rozmawiać z nimi na czacie, wykonaj poniższe działania. Możesz również wykonać te działania, aby zaprosić kogoś do Zoom i rozmawiać z nim na czacie.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kontakty .
 3. Kliknij przycisk dodawania .
 4. Kliknij Zaproś kontakt Zoom.
 5. Wpisuj po jednym adresie e-mail naraz.
 6. Kliknij Zaproś.
  • Jeżeli osoba ta posiada konto Zoom, otrzyma prośbę o kontakt w ramach swojego klienta Zoom Chat. Po zaakceptowaniu przez nią prośby możesz rozpocząć czat.
  • Jeżeli osoba ta nie posiada konta Zoom, otrzyma e-mail z zaproszeniem. Po zarejestrowaniu się w Zoom zostanie ona dodana do Twoich kontaktów i będzie można rozpocząć czat.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania kontaktami.

Ustawianie statusu obecności

Twój status obecności to mała ikona, która pojawia się przed Twoim imieniem i nazwiskiem na zakładkach Czat i Kontakty, a także w prawym górnym rogu Twojego zdjęcia profilowego. Stanowi to dla innych użytkowników szybkie wskazanie Twojej dostępności lub niedostępności na czacie.

Aby ustawić swój status obecności:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe lub ikonę w prawym górnym rogu.
 3. Wybierz status obecności.

Dowiedz się więcej na temat ikon różnych statusów obecności i ich znaczenia.

Uwaga: Zamiast korzystania ze statusu obecności rozważ zmianę swojego wyświetlanego imienia i nazwiska w celu poinformowania o nieobecności w biurze. Na przykład po swoim imieniu i nazwisku możesz dopisać (poza biurem do 5/3).

Wzmianki o użytkownikach

W wiadomościach na czacie możesz umieszczać wzmianki o użytkownikach, aby powiadamiać ich o Twojej wiadomości. Jest to przydatne do powiadamiania konkretnej osoby podczas wysyłania wiadomości na czacie grupowym lub w kanale.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Na liście czatów kliknij czat grupowy lub kanał.
 4. Aby wyszukać użytkownika, wpisz wyświetlane imię i nazwisko danej osoby poprzedzone symbolem @. Zoom wyświetli użytkowników w rozwijanym menu.
 5. Kliknij imię i nazwisko osoby, którą chcesz wzmiankować.
  Porada: Aby usunąć nazwisko osoby ze wzmianki, naciśnij klawisz Backspace na klawiaturze. Wzmianka będzie nadal powiadamiać użytkownika.
 6. Wpisz wiadomość i wyślij ją, naciskając Enter.

Uwaga:

Dowiedz się więcej na temat korzystania ze wzmianek i innych poleceń czatu.

Przeglądanie wzmianek

Możesz przeglądać wszystkie wiadomości, w których umieszczona była wzmianka @ o Tobie. Daje to szerszy wgląd w wiadomości, w których znajdowały się wzmianki o Tobie, a nawet pokazuje, które z nich nadal nie zostały przez Ciebie przeczytane.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. U góry lewego panelu czatu kliknij przycisk wzmianki
  Wszystkie wzmianki @ zostaną wyświetlone w kolejności od najnowszej do najstarszej, a wiadomości nieprzeczytane będą oznaczone na czerwono. 
 4. Aby zareagować i/lub odpowiedzieć na wiadomość bezpośrednio, ustaw kursor nad wiadomością i kliknij Skocz, aby przejść do oryginalnej lokalizacji wiadomości.

Podczas przeglądania czatu grupowego lub kanału z wiadomością, w której znalazła się wzmianka o Tobie, wiadomość ta zostanie tymczasowo podświetlona.

Cytowanie wiadomości

Podczas odpowiadania na konkretną wiadomość w złożonym wątku czatu zacytowanie tej wiadomości może pomóc innym w zorientowaniu się, na którą konkretnie wiadomość odpowiadasz. Aby zacytować wiadomość:

 1. Kliknij prawym klawiszem wiadomość, którą chcesz zacytować, i wybierz Cytuj.
 2. Otworzy się nowa odpowiedź, w której możesz wpisać swoją wiadomość.
 3. Aby przesłać odpowiedź, kliknij ikonę wysyłania . Zacytowana wiadomość pojawi się nieco powyżej odpowiedzi w kolorze szarym, podczas gdy Twoja odpowiedź znajdzie się poniżej cytowanej wiadomości w domyślnym kolorze tekstu.

Porządkowanie swoich czatów i pobudzanie produktywności

Oznaczanie czatów gwiazdką

Możesz oznaczać czaty gwiazdką, aby przenosić je wyżej na swojej liście czatów do sekcji ZAZNACZONE GWIAZDKĄ. Ułatwi to dostęp do kontaktów, grup lub kanałów z którymi rozmawiasz na czacie najczęściej.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Ustaw kursor myszy nad czatem grupowym lub kanałem na liście czatów, a następnie kliknij strzałkę w dół .
 4. Kliknij Oznacz ten kanał gwiazdką.
  Czat pojawi się w sekcji OZNACZONE GWIAZDKĄ Twojej listy czatów. Czaty w sekcji OZNACZONE GWIAZDKĄ są zawsze uporządkowane alfabetycznie.

Uwaga: Można również kliknąć czat grupowy lub kanał na liście czatów, a następnie kliknąć przycisk z gwiazdką po lewej stronie nazwy czatu grupowego lub kanału.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania wiadomościami na czacie, w tym zaznaczaniem i śledzeniem wiadomości,

Zmienianie ustawień powiadomień dla wszystkich czatów

Możesz dostosować sposób powiadamiania o nieprzeczytanych wiadomościach oraz to, czy chcesz otrzymywać powiadomienia push o nowych wiadomościach. Aby wprowadzić ustawienia podstawowe i rozpocząć, wykonaj następujące działania:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe w prawym górnym rogu, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij sekcję Czat.

 4. Zmień następujące ustawienia:
  • Nieprzeczytane wiadomości
   • Wyświetlaj wszystkie nieprzeczytane wiadomości na wierzchu: Utrzymywanie czatów z nieprzeczytanymi wiadomościami na szczycie listy czatów. Opcję tę należy zaznaczyć, jeżeli chcesz, aby Twoja uwaga była przyciągana do czatów z nieprzeczytanymi wiadomościami. Ustawienie to ma zastosowanie wyłącznie do czatów w sekcji OSTATNIE.
   • Pokazuj oznaczenie nieprzeczytanych wiadomości dla kanałów: Wyświetlanie ikony z liczbą nieprzeczytanych wiadomości obok każdego czatu. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, obecność nieprzeczytanych wiadomości będzie sygnalizowana zwykłą czerwoną kropką.
   • Przesuń wiadomości z nowymi odpowiedziami na dół czatu: Wiadomości, dla których nadeszły dodatkowe odpowiedzi od ostatniego sprawdzania są przenoszone na dół czatu. 
  • Powiadomienia push: Możliwość włączenia powiadomień push. Powiadomienia push są wyświetlane z wykorzystaniem systemu powiadomień push danego urządzenia.
   • Wszystkie wiadomości
   • Tylko prywatne wiadomości i wzmianki: Wyświetlanie powiadomień dla prywatnych czatów 1-na-1 i zawsze, kiedy ktoś umieści wzmiankę o Tobie w czacie grupowym lub kanale, używając symbolu @.
   • Nic
    Uwaga
    : Można również ustawić wyjątki dla określonych kanałów. 

Dowiedz się więcej na temat innych ustawień powiadomień o czatach.

Zmienianie ustawień powiadomień dla czatów grupowych i kanałów

Ustawienia powiadomień można również zmieniać dla określonych czatów grupowych i kanałów. Aby wprowadzić ustawienia podstawowe i rozpocząć, wykonaj następujące działania:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Na liście czatów kliknij czat grupowy lub kanał.
 4. Kliknij strzałkę w dół .
 5. Ustaw kursor nad opcją Powiadomienia i zmień następujące ustawienia:
  • LICZBA NIEPRZECZYTANYCH WIADOMOŚCI
   • Pokazuj liczbę nieprzeczytanych wiadomości (): Wyświetlanie ikony z liczbą nieprzeczytanych wiadomości obok każdego czatu. Jeżeli opcja ta nie jest zaznaczona, obecność nieprzeczytanych wiadomości będzie sygnalizowana zwykłą czerwoną kropką.
  • POWIADOMIENIA PUSH: Możliwość włączenia powiadomień push. Powiadomienia push są wyświetlane z wykorzystaniem systemu powiadomień push danego urządzenia.
   • Wszystkie wiadomości
   • Wzmianka o mnie lub o wszystkich uczestnikach: Wyświetlanie powiadomień dla prywatnych czatów 1-na-1 i zawsze, kiedy ktoś umieści wzmiankę o Tobie w czacie grupowym lub kanale, używając symbolu @.
   • Nic

Dowiedz się więcej na temat ustawień powiadomień o czatach.

Wyłączanie wszystkich powiadomień dla czatów grupowych i kanałów

Można wyciszyć czat grupowy lub kanał w celu wyłączenia oznaczenia nieprzeczytanych wiadomości, wskaźnika nieprzeczytanych wiadomości (czerwonej kropki) i powiadomień push.

Uwaga: Nadal będziesz otrzymywać powiadomienia o wzmiankach @ (z Twoim imieniem i nazwiskiem).

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Na liście czatów kliknij czat grupowy lub kanał.
 4. Kliknij strzałkę w dół .
 5. Kliknij opcję Wycisz czat lub Wycisz kanał.

Dowiedz się więcej na temat ustawień powiadomień o czatach.

Wyszukiwanie czatów globalnie lub konkretnego czatu

Można wprowadzać słowa kluczowe w celu przeszukiwania wszystkich czatów lub konkretnego czatu.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij pasek Szukaj w lewym górnym rogu.
 3. Wprowadź wyszukiwane słowa kluczowe.
  Domyślnie Zoom przeszukuje wszystkie czaty, kanały, wiadomości i kontakty. Dostępne są następujące filtry umożliwiające zawężanie wyszukiwania: 
  • Najlepsze wyniki: Podawanie najlepszych wyników dla wszystkich opcji wyszukiwania. 
  • Kontakty: Podawanie kontaktów lub czatów grupowych z wieloma użytkownikami dopasowanych to wyszukiwania.
  • Kanały: Podawanie kanałów dopasowanych to wyszukiwania.
  • Wiadomości: Podawanie wiadomości dopasowanych to wyszukiwania. Można również korzystać z następujących filtrów dodatkowych:
   • Porządkowanie wg: Możliwość wyboru sortowania wyników wyszukiwania jako Najbardziej odpowiednie lub Najnowsze.
   • Szukaj w: Wybór przeszukiwania wszystkich czatów lub konkretnego kanału czatu.
   • Od: Wybór przeszukiwania czatów wysłanych przez konkretnego użytkownika lub dowolnego użytkownika – wybór Ktokolwiek
   • @ja: Zaznaczenie tej opcji spowoduje filtrowanie wiadomości, które zawierają wzmiankę @ o Tobie. 
   • Szukaj tylko w kanale <>: Zawężenie wyszukiwania do aktualnie otwartego kanału.
  • Pliki: Podawanie plików dopasowanych to wyszukiwania. Można również korzystać z następujących filtrów dodatkowych:
   • Porządkowanie wg: Możliwość wyboru sortowania wyników wyszukiwania jako Najbardziej odpowiednie lub Najnowsze.
   • Szukaj w: Wybór przeszukiwania wszystkich czatów lub konkretnego kanału czatu.
   • Od: Wybór przeszukiwania plików wysłanych przez konkretnego użytkownika lub dowolnego użytkownika – wybór Ktokolwiek.
   • Typ: Zaznaczenie tej opcji umożliwia filtrowanie plików określonego typu, np. obrazów, wideo itp. 
   • Czas: Wybór przeszukiwania plików wysłanych dzisiaj, wczoraj, w ciągu ostatnich 7 dni, ostatnich 30 dni lub w dowolnie wybranym przedziale czasowym.
   • Szukaj tylko w kanale <>: Zawężenie wyszukiwania plików do aktualnie otwartego kanału.

Uwaga: Wyniki wyszukiwania dla kontaktów i kanałów obejmują oznaczenie podające liczbę nieprzeczytanych wiadomości w każdym wykazie. 

Korzystanie z osobistej przestrzeni czatów

Masz dostęp do osobistej przestrzeni czatów, w której możesz pisać wiadomości, rejestrować zrzuty ekranów i zapisywać pliki, które będą widoczne wyłącznie dla Ciebie.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. W sekcji OZNACZONE GWIAZDKĄ kliknij swoje imię i nazwisko.
 4. Wpisz swoje notatki, a następnie naciśnij Enter.

Dowiedz się więcej na temat osobistej przestrzeni czatów.

Przypinanie wiadomości

Każdy uczestnik czatu grupowego lub kanału może przypinać wiadomość, aby poświęcić jej większą uwagę. Przypięta wiadomość pojawi się na górze okna czatu z ikoną pinezki. Jednorazowo przypiąć można jedną wiadomość.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Na liście czatów kliknij czat grupowy lub kanał.
 4. Ustaw kursor myszy nad wiadomością, którą chcesz przypiąć, a następnie kliknij przycisk z elipsami .
 5. Kliknij Przypnij dla wszystkich.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania wiadomościami na czacie.

Funkcje zaawansowane

Po nauczeniu się podstaw czatu możesz używać poniższych funkcji, aby maksymalnie wykorzystywać jego możliwości. Przykładowo możesz edytować wysłane wiadomości, formatować wiadomości i wysyłać w czacie inne elementy, takie jak obrazy, emotikony i fragmenty kodów.

Edytowanie wiadomości wysłanej

Można edytować wiadomości po ich wysłaniu.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Wybierz czat.
 4. Ustaw kursor myszy nad wiadomością, na którą chcesz odpowiedzieć, a następnie kliknij przycisk z elipsami .
 5. Kliknij Edytuj.
 6. Wprowadź zmiany w wiadomości, a następnie naciśnij Enter lub kliknij Zapisz.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania swoimi wiadomościami na czacie.

Formatowanie wiadomości

Możesz zastosować w wiadomościach formatowanie, takie jak pogrubiona czcionka, kursywa i listy.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Wybierz czat.
 4. Napisz wiadomość.
 5. Zaznacz fragment, który chcesz sformatować.
  Zoom wyświetli następujące opcje formatowania:
  • Pogrubienie
  • Kursywa
  • Podkreślenie
  • Przekreślenie
  • Zaznaczenie kolorowe
  • Kolor tekstu
  • Rozmiar czcionki
  • Paragraf (styl bogaty)
  • Usuń całe formatowanie
  • Zmniejsz/zwiększ wcięcie
  • Lista punktowana
  • Lista numerowana
  • Cytaty
  • Wstaw link
  • Wstaw tabelę
  • Pliki
  • Hiperlink
 6. Za pomocą dostępnych opcji sformatuj tekst według potrzeby.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania swoimi wiadomościami na czacie.

Wysyłanie pliku, zrzutu ekranu, emotikona, animowanego pliku GIF lub fragmentu kodu

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Wybierz czat.
 4. Kliknij te przyciski nad polem czatu:
  • Zrzut ekranu: Minimalizacja okna Zoom i przechwycenie fragmentu ekranu, klikając i przeciągając obszar przechwytywania.
  • Plik: Wyświetlenie opcji umożliwiających załączenie pliku do wiadomości. Aby wysłać plik poprzez Zoom Chat, kliknij opcję Komputer lub uruchom dowolny inny program do zarządzania plikami.
   Uwaga: W przypadku wysyłania pliku wideo odbiorcy będą mogli odtwarzać wideo bezpośrednio w oknie czatu.
  • Wiadomość głosowa: Rozpoczęcie nagrywania wiadomości głosowej, którą można załączyć do wiadomości.
  • Kod: Wyświetlenie pola fragmentu kodu, do którego można wkleić wiersze kodu.
  • Przycisk emotikony: Wyświetlenie listy emotikon. Aby dodać emotikonę do wiadomości, należy ją kliknąć.
   • Aby dodać do wiadomości animowany plik GIF, kliknij GIF.
   • Aby wyświetlić zapisane emotikony, kliknij przycisk z sercem.

    Aby dodać własną emotikonę, kliknij Edytuj, a następnie Prześlij emotikony.

Dowiedz się więcej na temat wysyłania plików, emotikon lub fragmentów kodu, wysyłania plików z użyciem integracji udostępniania plików oraz wysyłania wideo poprzez Zoom Chat

Śledzenie wiadomości

Możliwość śledzenia wiadomości w celu otrzymywania powiadomień push o wszystkich odpowiedziach na tę wiadomość.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Ustaw kursor myszy nad wiadomością, którą chcesz śledzić.
 4. Kliknij przycisk z elipsami .
 5. Kliknij Śledź wiadomość.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania swoimi wiadomościami na czacie.

Udostępnianie wiadomości wysłanej

Możliwość udostępniania wiadomości wysłanej, aby łatwo ją kopiować i wklejać do innego czatu.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Ustaw kursor myszy nad wiadomością, którą chcesz udostępnić.
 4. Kliknij przycisk z elipsami .
 5. Kliknij Udostępnij wiadomość.
 6. Zaznacz czat, w którym chcesz udostępnić wiadomość.

Dowiedz się więcej na temat zarządzania swoimi wiadomościami na czacie.

Ustawianie powiadomienia podczas nieobecności użytkownika

Jeżeli status obecności użytkownika nie jest ustawiony jako Dostępny, możesz ustawić opcję powiadamiania przez Zoom, kiedy użytkownik ten będzie dostępny.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Ustaw kursor myszy nad czatem 1-na-1.
 4. Kliknij strzałkę w dół .
 5. Kliknij Powiadom mnie, gdy będzie dostępny(-a).
  Zoom wyświetli powiadomienie push, kiedy status obecności użytkownika zmieni się na Dostępny.

Dowiedz się więcej na temat ikon różnych statusów obecności i ich znaczenia.

Zapraszanie uczestników czatu na spotkanie

Można łatwo rozpoczynać spotkanie z dowolnego czatu, dołączając do niego wszystkich uczestników czatu grupowego lub kanału.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat .
 3. Wybierz czat.
 4. Kliknij przycisk wideo w lewym górnym rogu.
 5. (Opcja) Aby zdecydować, czy wideo podczas spotkania ma być włączone czy nie, kliknij przycisk ze strzałką w dół obok przycisku wideo. Jest to ustawienie domyślne dla spotkania, a uczestnicy mogą włączać swoje wideo po dołączeniu.
 6. Kliknij Tak, aby potwierdzić zaproszenie na spotkanie wszystkich uczestników czatu grupowego lub kanału.

Blokowanie kontaktów

Możliwość zablokowania kontaktu, aby uniemożliwić odbieranie wiadomości od niego. Zablokuje to również możliwość wysyłania do niego wiadomości lub zapraszania go na spotkanie z czatu.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Ustaw kursor myszy nad czatem 1-na-1.
 4. Kliknij strzałkę w dół .
 5. Kliknij Zablokuj kontakt.

Uzyskiwanie dostępu i instalowanie czatbotów

Serwisy zewnętrzne mogą opracowywać czatboty, które są zintegrowane z Zoom Chat. Przykładowo możesz zainstalować czatbota Twittera, aby wysyłać i odbierać wiadomości na Twitterze oraz wyszukiwać tweety od czatbota Twittera w czacie Zoom.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Czat.
 3. Przewiń w dół do sekcji APLIKACJE.
 4. Kliknij czatbot, który chcesz dołączyć.
  Uwaga: Niektóre czatboty muszą zostać wprowadzone przez administratora.
 5. Kliknij przycisk dodawania , aby otworzyć Zoom Marketplace, z którego można instalować czatboty.

Aby dowiedzieć się więcej na temat konkretnego czatbota, odwiedź Zoom Marketplace.