Pierwsze kroki w prowadzeniu wydarzeń OnZoom


OnZoom jest platformą, na której konsumenci mogą wyszukiwać i użytkować nowe interaktywne i angażujące wirtualne doświadczenia od twórców różnej wielkości: od wielkich organizacji medialnych po kreatywnych indywidualnych prowadzących.

Prowadzący mogą łatwo tworzyć, wyświetlać i czerpać korzyści finansowe ze swoich wydarzeń OnZoom, gdzie może ich znaleźć nowa publiczność. Wydarzenia mogą być bezpłatne, płatne lub hybrydowe z dostępnymi do rejestracji biletami bezpłatnymi i płatnymi. Prowadzący mogą wykorzystywać platformę Zoom do kontaktu z uczestnikami podczas wydarzeń na żywo.

Platforma OnZoom jest dostępna dla prowadzących z płatnym kontem Zoom i adresem rozliczeniowym w Stanach Zjednoczonych. Udział w wydarzeniach OnZoom jest również ograniczony do rejestrujących się ze Stanów Zjednoczonych.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące prowadzenia wydarzeń OnZoom

W jaki sposób zostać prowadzącym OnZoom

Prowadzącym może być tylko administrator lub właściciel konta Zoom albo użytkownik Zoom (za zgodą właściciela lub administratora swojego konta).

Aby zostać prowadzącym OnZoom:

 1. Otwórz platformę OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zostań prowadzącym i przejrzyj stronę Zostań prowadzącym.
 3. Kliknij przycisk Zaloguj się, korzystając z konta Zoom, z którego chcesz prowadzić wydarzenia OnZoom.
 4. Przeczytaj informację prawną, aby zrozumieć, czy posiadasz płatne konto w Stanach Zjednoczonych i masz wstępne zatwierdzenie, aby zostać prowadzącym.
  Uwaga: aby przejść do następnego kroku, administrator lub właściciel konta musi Cię wstępnie zatwierdzić jako prowadzącego OnZoom.
 5. Odpowiedz na pytania w procesie zgłaszania.

Po przesłaniu zgłoszenia możesz przeglądać stan zatwierdzenia na tej samej stronie internetowej i otrzymasz powiadomienie o jednym z poniższych statusów:

Jeżeli Twoje zgłoszenie na prowadzącego zostało zatwierdzone, możesz zakończyć etap wdrożenia, który obejmuje obejrzenie filmów wprowadzających na temat OnZoom. Dopiero potem będziesz mieć możliwość tworzenia wydarzeń.

Jak wykonać pierwszą konfigurację

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij przycisk Utwórz.
 3. Przeczytaj i przejrzyj wytyczne Standardy społeczności.
 4. Kliknij pole zaznaczania obok oświadczenia Przeczytałem(-am) Standardy społeczności i zgadzam się z nimi.
 5. Kliknij Akceptuj.
 6. Jeżeli chcesz przesłać nowe zdjęcie profilowe, na następnej stronie pod swoim zdjęciem profilowym, kliknij Zmień. Można je zaktualizować w ramach profilu później,
 7. Sprawdź jeszcze raz, czy Imię i nazwisko prowadzącego oraz Adres e-mail kontaktowy są prawidłowe. Jeżeli są nieprawidłowe, wprowadź nowe imię i nazwisko oraz adres e-mail.
 8. (Opcja) Dodaj Opis prowadzącego.
 9. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 10. (Opcja) Dodaj link do konta Stripe lub PayPal Business.
 11. (Opcja) Na stronie adresu do rozliczeń wprowadź adres do rozliczeń dla swojej organizacji lub firmy.
  Uwaga: Nie jest to wymagane do prowadzenia wydarzeń, ale jest wymagane do prowadzenia wydarzeń płatnych.
 12. (Opcja) Jeżeli Twoja organizacja kwalifikuje się do zwolnienia z podatku prześlij informacje na temat zwolnienia z podatku.
 13. Kliknij opcję Zapisz.

Po zakończeniu konfiguracji początkowej nastąpi przeniesienie na stronę tworzenia wydarzenia, na której możesz rozpocząć tworzenie swojego pierwszego wydarzenia.

Jak utworzyć wydarzenie próbne

Po skonfigurowaniu swojego konta prowadzącego OnZoom możesz utworzyć swoje pierwsze wydarzenie OnZoom. Po pierwszym kliknięciu pozycji Utwórz na stronie głównej otworzy się wyskakujące okno z pytaniem, czy chcesz utworzyć wydarzenie próbne.

Wydarzenie próbne to wydarzenie opublikowane, które nie pojawia się w katalogu publicznym ani w wynikach wyszukiwania. Utworzenie wydarzenia próbnego daje możliwość utworzenia wydarzenia i poprowadzenia go bez publiczności.

Kiedy wydarzenie jest ukryte dla publiczności i nie jest otwarte do rejestracji, możesz się zarejestrować do wydarzenia próbnego. Umożliwia to przejście przez procesy rejestracji biletów i biletów podarunkowych. Po przyznaniu biletów podarunkowych swoim znajomym możesz poprowadzić wydarzenie na żywo – w swoim rytmie – aby zapoznać się z wszystkimi funkcjami dostępnymi podczas prowadzenia wydarzenia.

Uwaga: Jeżeli tytuł tworzonego przez Ciebie wydarzenia zawiera słowo „test”, zostanie zadane pytanie, czy chcesz utworzyć wydarzenie próbne.

Jak utworzyć wydarzenie

Wypełnianie sekcji Karta wydarzenia

Uwaga: wydarzenia OnZoom prowadzone przez Ciebie z użyciem podstawowej licencji Zoom Webinars:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij przycisk Utwórz.
 3. (Opcja) Kliknij Przekształć istniejące Zoom Meeting lub Webinars w wydarzenie Zoom.
 4. Wprowadź podstawowe informacje na temat wydarzenia:
  • Nazwa wydarzenia: wprowadź nazwę wydarzenia.
  • Krótki opis: wprowadź opis wydarzenia, używając nie więcej niż 140 znaków.
  • Kategoria: wybierz kategorię swojego wydarzenia.
   Uwaga: (Opcja) jeśli wybierzesz kategorię Edukacja i rodzina, wyświetlona zostanie opcja Wydarzenie przeznaczone dla rodziców z dziećmi. W razie zaznaczenia tej opcji musisz zaakceptować Kodeks postępowania prowadzącego, aby móc kontynuować. Każda osoba dołączająca do wydarzeń przeznaczonych dla rodzin będzie musiała zaakceptować Kodeks postępowania uczestnika.
  • (Opcja) W pozycji Znaczniki kliknij Dodaj znaczniki, aby dodać własne znaczniki dla śledzenia.
 5. W obszarze Wybierz typ wydarzenia, które chcesz utworzyć, wybierz opcję Webinar lub Spotkanie. Po opublikowaniu wydarzenia nie można już zmienić jego typu.
 6. W obszarze Wybierz, czy jest to wydarzenie bezpłatne, czy płatne wybierz opcję Bezpłatne albo Płatne.
  Uwaga: Bilety na Twoje wydarzenie będą ograniczone do użytkowników zlokalizowanych wyłącznie w USA.
 7. W obszarze Data i godzina:
  1. Zaznacz Jednorazowe.
   Uwaga
   : Możesz również zaplanować serię w różnych momentach.
  2. Ustaw Czas rozpoczęcia wydarzenia.
  3. Ustaw czas trwania wydarzenia.
  4. Wybierz strefę czasową wydarzenia.
   Uwaga: domyślnie zostanie użyta strefa czasowa ustawiona w Twoim profilu Zoom.
 8. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Wypełnianie sekcji Profil wydarzenia

W tej sekcji możesz dodać obrazy, linki do filmów i opis wydarzenia.

Aby uzupełnić profil wydarzenia w sekcji Główne media wydarzenia:

 1. W obszarze Obraz okładki kliknij +Dodaj okładkę, aby przesłać obowiązkowy obraz okładki Twojego wydarzenia.
  Uwaga:
  • Twórcy wydarzeń mogą ręcznie zmienić rozmiar wszystkich przesłanych obrazów, aby zmieściły się w oknie obrazu, a także wyszukać obraz do przesłania. Ponadto zmiana rozmiaru obrazów jest możliwa nawet po ich przesłaniu.
  • Wideo zostanie odtworzone automatycznie, gdy użytkownik najedzie na nie myszą na stronie wydarzenia.
 2. (Opcja) Kliknij ikonę +, aby przesłać maksymalnie dwa obrazy dodatkowe do profilu wydarzenia.
 3. (Opcja) W obszarze Link YouTubewprowadź adres URL wideo z serwisu YouTube, które chcesz dodać do strony wydarzenia.
 4. (Opcja) W obszarze O wydarzeniu wprowadź dodatkowe szczegóły dotyczące wydarzenia.

Aby uzupełnić profil wydarzenia w sekcji Dane kontaktowe:

 1. W pozycji Imię i nazwisko osoby kontaktowej wprowadź imię i nazwisko, które będą wyświetlane na stronie wydarzenia.
  Uwaga: Domyślnie używane będzie Twoje imię i nazwisko ze strony profilu Zoom.
 2. (Opcja) Zmień Adres e-mail kontaktu, klikając Zmień.
 3. (Opcja) Kliknij przełącznik Zbiórka funduszy na Wł., aby włączyć zbiórkę funduszy dla organizacji non-profit.
  • Jeśli znasz nazwę organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowiznę:
   1. Wpisz nazwę organizacji, dla której chcesz przekazać darowiznę. Kliknij nazwę organizacji non-profit, którą chcesz wybrać.
   2. (Opcja) Powtórz, aby dodać kolejną organizację non-profit.
   3. Kliknij opcję Zapisz.
   4. (Opcja) Kliknij Ustaw cel zbiórki pieniędzy, aby okreslić cel zbierania funduszy.
  • Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowiznę:
   1. Kliknij pole Wyszukaj organizację non-profit.
   2. Kliknij Poszukaj inspiracji.
   3. Kliknij pole Wybierz sprawę i w rozwijanym oknie zaznacz kategorię.
   4. Kliknij pole Wybierz organizację i wybierz organizację non-profit.
   5. Kliknij Dodaj organizację non-profit.
   6. (Opcja) Powtórz, aby dodać kolejną organizację non-profit.
   7. Kliknij opcję Zapisz.
   8. (Opcja) Kliknij Ustaw cel zbiórki pieniędzy, aby okreslić cel zbierania funduszy.
 4. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Wypełnianie sekcji Opcje wydarzenia

 1. W obszarze Możliwość odkrywania wydarzenia i dostęp do rejestracji wybierz żądany poziom widoczności wydarzenia:
  • Wydarzenie publiczne: dostępne do wyświetlania i rejestracji dla wszystkich użytkowników, widoczne w katalogu OnZoom.
  • Wyklucz z katalogu i wyszukiwania: wykluczone z katalogu OnZoom, ale dostępne do wyświetlania i rejestracji dla użytkowników z linkiem do wydarzenia.
  • Wydarzenie prywatne, dostępne tylko dla zaproszonych osób z listy gości: tylko użytkownicy wyznaczeni przez Ciebie mogą wyświetlać to wydarzenie i rejestrować się na nie.
   • (Opcja) Zaznacz opcję Wyślę własne zaproszenia e-mailem, jeśli nie chcesz, aby platforma OnZoom wysyłała zaproszenia do użytkowników z listy gości.
 2. W pozycji Opcje zaawansowane kliknij przełącznik włączania lub wyłączania opcji zaawansowanych:
  Uwaga: Aby zapobiec przerywaniu wydarzenia, ustawienia domyślne są ustawione na najwyższy poziom bezpieczeństwa.
  • Dołączanie do wydarzenia
    • Włącz sesję pytań i odpowiedzi: Funkcja pytań i odpowiedzi dla wydarzeń w formie webinarów umożliwia uczestnikom zadawanie pytań podczas webinaru, a panelistom, współprowadzącym i prowadzącemu – udzielanie odpowiedzi na pytania.
    • Uczestnik może dołączyć do wydarzenia na 15 min przed jego rozpoczęciem: Włączenie tej opcji umożliwia uczestnikom dołączenie do spotkania przed rozpoczęciem wydarzenia.
    • Poczekalnia: włączenie tej opcji spowoduje konieczność ręcznego przyjmowania uczestników z poczekalni w wydarzeniu spotkania.
  • Bezpieczeństwo wydarzenia
     • Uczestnicy mogą zmieniać nazwy ekranowe: w razie włączenia tej opcji uczestnicy będą mogli zmieniać swoje nazwy ekranowe podczas wydarzenia spotkania.
     • Uczestnicy mogą udostępniać swoje ekrany: w razie włączenia tej opcji uczestnicy będą mogli udostępniać swoje ekrany podczas wydarzenia spotkania według własnego uznania.
     • Uczestnicy mogą wyłączyć wyciszenie: w razie włączenia tej opcji uczestnicy będą mogli wyłączyć wyciszenie podczas spotkania według własnego uznania.
  • Ustawienia nagrywania w chmurze i pozwolenia na dostęp
   Uwagi:
    • Nagrywana jest jedynie aktywność w głównym pokoju wydarzenia. Aktywność w oddzielnych pokojach w ramach wydarzenia nie jest nagrywana.
    • Nagrywanie spotkań lokalnie nie jest obecnie obsługiwane.
   • Nagrywaj prowadzącego i wszystkich uczestników z włączonymi funkcjami wideo i głosowymi: dzięki włączeniu tej opcji można nagrać wydarzenie. Przycisk nagrywania pojawi się w elementach sterujących wydarzenia i trzeba będzie ręcznie rozpocząć nagrywanie. Nagrywani będą wszyscy uczestnicy z włączonym wideo i dźwiękiem, w tym prowadzący.
   • Automatycznie nagrywaj o godzinie rozpoczęcia: wskutek włączenia tej opcji nagrywanie wydarzenia rozpocznie się automatycznie w chwili jego rozpoczęcia.
   • Włącz bezpłatny dostęp do nagrania tego wydarzenia w chmurze przy użyciu rejestracji: włączenie tej opcji spowoduje, że nagranie rozpocznie się automatycznie w chwili rozpoczęcia wydarzenia. Nagrywani będą wszyscy uczestnicy z włączonym wideo i dźwiękiem, w tym prowadzący. Kiedy nagrywanie wydarzenia jest dostępne, osoby zarejestrowane w wydarzeniu mają dostęp i mogą oglądać nagranie w chmurze przez 7 dni. Kiedy uczestnik OnZoom zarejestrował się na spotkanie, będzie mógł oglądać nagranie ze stron Pulpit nawigacyjny biletu i Szczegóły wydarzenia, a także ze strony Profil prowadzącego.
   • Prowadzący mogą wybrać jedną z dwóch opcji wyświetlania nagranych sesji:
    • Mówca + widok udostępniony (automatyczny wybór domyślny)
    • Galeria + widok udostępniony
   • Powiadamiaj uczestników, kiedy nagrania są dostępne: Uczestnicy zostaną powiadomieni, kiedy nagrania będą dostępne do oglądania.
  • Przesyłanie strumieniowe na żywo
   • Zezwalaj na transmisję webinaru na żywo na platformę innej firmy: włączenie tej funkcji dodaje przycisk transmisji na żywo do elementów sterujących wydarzeniami. Aby wziąć udział w wydarzeniu, uczestnicy będą musieli wyrazić zgodę na transmisję na żywo, a to może mieć wpływ na sprzedaż biletów. Aktywacja tej funkcji włącza tylko funkcję transmisji strumieniowej na żywo. Transmisja na żywo z wydarzenia nie rozpoczyna się automatycznie – musisz rozpocząć ją ręcznie.
    Uwaga: prowadzący mogą zmienić ustawienia transmisji na żywo i nagrywania po sprzedaży biletu na oczekujące wydarzenia, które jeszcze się nie odbyły.
  • Zarządzanie powiadomieniami
   • Włącz następujące powiadomienia o wydarzeniach i wiadomości e-mail: gdy ta opcja jest włączona, wszystkie poniższe powiadomienia o wydarzeniach zostaną automatycznie włączone. Gdy ta opcja jest wyłączona, musisz ręcznie włączyć wszystkie poniższe powiadomienia o wydarzeniach:
    • Zaproszenie do roli alternatywnego prowadzącego
    • Zaproszenie dla uczestników
    • Bilet panelisty
    • Bilet panelisty nie jest już aktywny
    • Przypomnienie o wydarzeniu
 3. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Wypełnianie sekcji Bilety

Zarezerwowane bilety

W tej sekcji będą wyświetlane bilety, które zostały przypisane do każdej roli podczas tworzenia wydarzenia. Są to bilety zarezerwowane dla specjalnych ról – alternatywnych prowadzących i panelistów. Jeśli użytkownik ma rolę alternatywnego prowadzącego lub panelisty, otrzyma bilet specjalnej roli. Ten bilet ma dostęp do wszystkich sesji.

Alternatywny prowadzący może rozpocząć spotkanie w imieniu prowadzącego. Paneliści mają uprawnienia do wideo, czatu i udostępniania ekranu.

W sekcji Zarezerwowane bilety, aby zarezerwować bilety dla specjalnych ról:

 1. (Opcja) Po prawej stronie pola Bilet panelisty kliknij +Dodaj.
  • Aby dodać panelistę przy użyciu poczty elektronicznej:
   1. Wprowadź nazwisko panelisty.
   2. Wprowadź adres e-mail panelisty.
   3. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
   4. (Opcja) Powtórz, aby zaprosić kolejnego panelistę.
   5. (Opcja) Napisz wiadomość, którą wyślesz wraz z zaproszeniem do panelisty.
  • Aby zaimportować adresy e-mail wielu panelistów z pliku CSV:
   1. Kliknij Importuj z CSV.
   2. Kliknij przycisk Importuj.
   3. Znajdź i wybierz plik CSV, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij Otwórz.
    Uwaga: format CSV to Nazwa, Adres e-mail.
   4. Po zaimportowaniu pliku CSV kliknij Dodaj.
   5. Kliknij opcję Zapisz.
 2. (Opcja) Po prawej stronie pola Bilet alternatywnego prowadzącego kliknij ikonę +Dodaj.
  1. Wprowadź nazwisko zastępcy prowadzącego.
  2. Wprowadź adres e-mail zastępcy prowadzącego.
  3. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
  4. (Opcja) Powtórz, aby zaprosić kolejnego zastępcę prowadzącego.
  5. (Opcja) Napisz wiadomość, którą wyślesz wraz z zaproszeniem do zastępcy prowadzącego.
  6. Kliknij opcję Zapisz.

Aby zobaczyć, komu przypisano bilet dla danej roli, kliknij Wyświetl szczegóły.

Po opublikowaniu wydarzenia do panelistów i alternatywnych prowadzących zostaną wysłane zaproszenia e-mailowe.

Bilety dla uczestników

Dostosuj ustawienia rejestracji

Kliknij opcję Dostosuj ustawienia rejestracji, aby wybrać dane, które rejestrujący mają podać podczas procesu rejestracji, oraz aby utworzyć kwestionariusz, na który mają odpowiedzieć podczas procesu rejestracji.

Uwaga: po opublikowaniu wydarzenia twórca wydarzenia będzie mógł dodawać, zmieniać lub usuwać pytania rejestracyjne.

Aby dodać bilety dla uczestników:

 1. W sekcji Bilety do rejestracji (płatne) lub Bilety bezpłatne (bezpłatne):
  • W przypadku biletów na wydarzenie z serii wydarzeń wybierz, czy chcesz zastosować następujące opcje:
   • + Dodaj bilet pojedynczy: zezwól uczestnikom na dołączenie do wydarzenia w wybranych terminach.
   • + Dodaj bilet seryjny: zezwól uczestnikom na dołączenie do całej serii wydarzeń.
   • Możesz dodać kombinację biletów pojedynczych i seryjnych na swoje wydarzenie.
 2. W przypadku wydarzeń płatnych u góry pola Utwórz bilet wybierz, czy bilet będzie bezpłatny, czy płatny.
 3. (Opcja) Jeśli wydarzenie jest płatne, wprowadź koszt biletu w obszarze Cena jednego biletu.
 4. W polu Ilość biletów na każde wydarzenie ustaw liczbę dostępnych biletów.
  Uwagi:
  • Liczba ta nie może przekroczyć Twojej maksymalnej liczby uczestników wydarzenia minus 1 (jeśli maksymalna liczba uczestników wynosi 1000, maksymalna liczba biletów wyniesie 999)
  • Liczbę biletów i listę gości można nadal edytować po sprzedaży biletu.
 5. Wprowadź nazwę biletu (na przykład Przedpłata, Wstęp ogólny itd.).
 6. (Opcja) Kliknij + Dodaj opis, aby dodać opis typu biletu lub wiadomość dla uczestników.
 7. W obszarze Początek rejestracji/sprzedaży ustaw datę i godzinę rozpoczęcia sprzedaży biletów.
  Uwagi:
  • Rejestracja uczestników w przypadku biletów płatnych jest ograniczona przez wymagania operatora płatności konta prowadzącego OnZoom. Dostępność rejestracji z biletami płatnymi będzie zgodna z wymaganiami operatora płatności (Stripe lub PayPal).
  • Uczestnicy mogą wyświetlić datę otwarcia płatnej rejestracji na wydarzenie i wybrać opcję otrzymywania e-maila z przypomnieniem o powrocie na stronę płatnego wydarzenia i dokończeniu rejestracji, gdy będzie ona dostępna.
 8. (Opcja) Kliknij przycisk Dostosuj, aby ustawić datę i godzinę zakończenia sprzedaży biletów. Kliknij opcję Domyślne, aby ustawić czas zakończenia rejestracji/sprzedaży na Koniec każdego wydarzenia w tej serii.
 9. (Opcja) Kliknij przełącznik Zaproś uczestników, aby włączyć tę opcję, lub kliknij przełącznik, aby ją wyłączyć.
  Uwaga: wyznaczeni użytkownicy mogą zarejestrować się tylko raz na użytkownika i nie mogą zarejestrować się w imieniu innych użytkowników.
  Zarządzaj tym, kto może zarejestrować się na Twoje wydarzenie:
  • Zaproś uczestników według adresów e-mail: na dodane przez Ciebie adresy e-mail zostanie wysłane zaproszenie e-mail. Adresy e-mail użytkowników można ręcznie wprowadzić w polu Zaproszeni użytkownicy lub zaimportować z pliku CSV. Pamiętaj, że jeśli dodasz lub zaimportujesz adres e-mail uczestnika, który nie jest powiązany z kontem Zoom, uczestnik będzie musiał zarejestrować konto Zoom (za pomocą adresu e-mail, który został dodany/zaimportowany), zanim będzie mógł zarejestrować się na Twoje wydarzenie.
   Uwaga: tylko użytkownicy dodani do listy gości mogą przeglądać i rejestrować ten typ biletu.
   • Aby dodać użytkowników do listy gości Twojego wydarzenia za pomocą adresów e-mail:
    1. Zaznacz pole wyboru Zaproś uczestników według adresów e-mail.
    2. Kliknij + Dodaj użytkowników.
     Pojawi się wyskakujące okienko Dodaj użytkowników do listy gości.
    3. Wybierz Wprowadź adresy e-mail.
    4. W polu Zaproszeni użytkownicy wprowadź adresy e-mail użytkowników.
    5. Kliknij opcję Zapisz.
    6. (Opcja) Kliknij przyciskDodaj, aby dodać więcej użytkowników za pomocą adresów e-mail.
    7. (Opcja) Kliknij przycisk Wyświetl, aby wyświetlić listę gości, wyszukać ich lub usunąć ich adresy e-mail.
   • Aby zaimportować wiele adresów e-mail użytkowników do listy gości Twojego wydarzenia:
    1. Zaznacz pole wyboru Zaproś uczestników według adresów e-mail.
    2. Kliknij + Dodaj użytkowników.
     Pojawi się wyskakujące okienko Dodaj użytkowników do listy gości.
    3. Wybierz Importuj adresy e-mail z pliku CSV.
    4. Kliknij przycisk Importuj.
    5. Znajdź i wybierz plik CSV, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
    6. Po zaimportowaniu pliku CSV kliknij przycisk Dodaj.
    7. Kliknij opcję Zapisz.
  • Zaproś członków określonych domen firmowych: członkowie określonych domen będą mogli rejestrować się na wydarzenia na stronie Szczegóły wydarzenia. Wprowadź określone domeny, w ramach których chcesz zezwolić użytkownikom na rejestrację. Jeśli używasz wielu domen, dodaj przecinek między domenami, aby je rozdzielić.
   • Aby dodać wszystkich użytkowników z określonej @domeny do listy gości Twojego wydarzenia prywatnego:
    1. Zaznacz pole wyboru Zaproś członków określonych domen firmowych.
    2. Wprowadź prawidłową domenę lub wiele prawidłowych domen.
     Uwaga: na przykład, aby zaprosić wszystkich członków firmy ABC (członkowie mają adresy e-mail nazwa@abc.co), dodaj domenę abc.co.
    3. Kliknij opcję Zapisz.
  • Zaproś członków mojego konta Zoom: członkowie Twojego konta Zoom otrzymają zaproszenie e-mailem. Na Twoje wydarzenie mogą zarejestrować się tylko użytkownicy, którzy należą do Twojego konta.
 10. Kliknij Zapisz.
  Po kliknięciu Zapisz:
  • Jeśli Twoje wydarzenie jest już opublikowane, zaproszenie na wydarzenie zostanie wysłane na zaproszone adresy e-mail.
  • Jeśli Twoje wydarzenie nie zostało jeszcze opublikowane, zaproszenie na wydarzenie zostanie wysłane na zaproszone adresy e-mail po opublikowaniu wydarzenia.
 11. (Opcja) Kliknij przycisk + Dodaj bilet, aby dodać więcej typów biletów.
 12. (Opcja) Wprowadź Wiadomość w e-mailu z potwierdzeniem dla rejestrujących się.
 13. Jeśli jest to płatne wydarzenie, ustaw zasady anulowania biletów. Domyślnie będą stosowane zasady ustawione w sekcji Zasady anulowania biletów na Twoim koncie.
 14. Kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.
  Uwaga: Jeżeli chcesz opublikować wydarzenia w celu zobaczenia podglądu listy, ale jeszcze nie jesteś gotowy(-a), aby publiczność widziała i rejestrowała się do wydarzenia:
  1. Wróć do sekcji Opcje wydarzenia.
  2. W obszarze Możliwość odkrywania wydarzenia i dostęp do rejestracji wybierz opcję Wyklucz z katalogu i wyszukiwania lub Wydarzenie prywatne ograniczone tylko do zaproszonych z listy gości.
  3. Wróć do sekcji Bilety i kliknij pozycję Opublikuj.

Jak rozpocząć wydarzenie

Uwaga:

Aby rozpocząć prowadzenie wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. Po lewej stronie strony kliknij Wydarzenia.
 4. Kliknij pozycję Nadchodzące.
 5. Po prawej stronie wydarzenia, które chcesz rozpocząć, kliknij Start.

Jak dodawać bilety do wydarzenia

Jeżeli chcesz zwiększyć liczbę biletów dostępnych dla wydarzenia, które już zostało utworzone, musisz dodać dodatkowy rodzaj biletu (pojedynczy lub seryjny).

Uwaga:

Aby dodać dodatkowe bilety do wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij Nadchodzące.
 4. Po prawej stronie wydarzenia nadchodzącego kliknij przycisk Edytuj.
 5. U góry strony kliknij Bilety.
 6. Kliknij + Dodaj bilet.
 7. Wprowadź wymagane informacje o biletach.

Jak dodawać zastępców prowadzącego do wydarzenia

Zastępców prowadzącego wydarzenie można dodawać podczas tworzenia wydarzenia lub już po jego opublikowaniu.

Uwaga: Jako zastępców prowadzącego wydarzenie OnZoom można dodawać dowolnych użytkowników Zoom – nawet użytkowników, którzy nie należą do tego samego konta Zoom, co Ty.

Dodawanie zastępcy prowadzącego podczas tworzenia wydarzenia

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Utwórz.
 3. W sekcji Karta wydarzenia wprowadź wymagane informacje.
 4. W sekcji Profil wydarzenia wprowadź wymagane informacje.
 5. W polu Bilet zastępcy prowadzącego w sekcji Bilety kliknij ikonę .
 6. Wprowadź adres e-mail zastępcy prowadzącego.
 7. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
 8. (Opcja) Aby dodać adres e-mail kolejnego zastępcy prowadzącego, powtórz kroki 3–5.
 9. (Opcja) Wprowadź wiadomość wysyłaną w e-mailu z zaproszeniem zastępcy prowadzącego.
 10. Kliknij opcję Zapisz.
 11. Wprowadź wymagane informacje w pozostałych polach sekcji Bilet.
 12. Kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.

Dodawanie zastępcy prowadzącego do wydarzenia istniejącego

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij Nadchodzące, aby dodać zastępcę prowadzącego do wydarzenia opublikowanego lub kliknij Wersje robocze, aby dodać zastępcę prowadzącego do wydarzenia, które jeszcze nie zostało opublikowane.
 4. Po prawej stronie wydarzenia, które chcesz edytować, kliknij Edytuj.
 5. (Opcja) Zaktualizuj wymagane informacje w sekcji Karta wydarzenia.
 6. (Opcja) Zaktualizuj wymagane informacje w sekcji Profil wydarzenia.
 7. W polu Bilet zastępcy prowadzącego w sekcji Bilety kliknij ikonę .
 8. Wprowadź adres e-mail zastępcy prowadzącego.
 9. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
 10. (Opcja) Aby dodać adres e-mail kolejnego zastępcy prowadzącego, powtórz kroki 3–5.
 11. (Opcja) Wprowadź wiadomość wysyłaną w e-mailu z zaproszeniem zastępcy prowadzącego.
 12. Kliknij opcję Zapisz.
 13. Wprowadź wymagane informacje w pozostałych polach sekcji Bilet.
 14. Kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.

Jak dodawać panelistów do wydarzenia

Panelistów do wydarzenia dla widzów można dodawać podczas tworzenia wydarzenia lub już po jego opublikowaniu. Paneliści mogą dołączać natychmiast po rozpoczęciu wydarzenia.

Dodawanie panelistów podczas tworzenia wydarzenia

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Utwórz.
 3. W sekcji Karta wydarzenia wprowadź wymagane informacje.
 4. W sekcji Profil wydarzenia wprowadź wymagane informacje.
 5. W polu Bilet panelisty w sekcji Bilety kliknij ikonę .
 6. Wprowadź adres e-mail panelisty.
 7. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
 8. (Opcja) Aby dodać adres e-mail kolejnego panelisty, powtórz kroki 3–5.
 9. (Opcja) Wprowadź wiadomość wysyłaną w e-mailu z zaproszeniem panelisty.
 10. Kliknij opcję Zapisz.
 11. Wprowadź wymagane informacje w pozostałych polach sekcji Bilet.
 12. Kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.

Dodawanie panelistów do wydarzenia istniejącego

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij Nadchodzące, aby dodać panelistę do wydarzenia opublikowanego lub kliknij Wersje robocze, aby dodać panelistę do wydarzenia, które jeszcze nie zostało opublikowane.
 4. Po prawej stronie wydarzenia, które chcesz edytować, kliknij Edytuj.
 5. (Opcja) Zaktualizuj wymagane informacje w sekcji Karta wydarzenia.
 6. (Opcja) Zaktualizuj wymagane informacje w sekcji Profil wydarzenia.
 7. W polu Bilet panelisty w sekcji Bilety kliknij ikonę .
 8. Wprowadź adres e-mail panelisty.
 9. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
 10. (Opcja) Aby dodać adres e-mail kolejnego panelisty, powtórz kroki 3–5.
 11. (Opcja) Wprowadź wiadomość wysyłaną w e-mailu z zaproszeniem panelisty.
 12. Kliknij opcję Zapisz.
 13. Wprowadź wymagane informacje w pozostałych polach sekcji Bilet.
 14. Kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.

Jak duplikować wydarzenie

Uwaga: po zduplikowaniu wydarzenia wszystkie poprzednie ustawienia z oryginalnego wydarzenia pozostaną takie same, z wyjątkiem daty i godziny (które zostaną automatycznie dostosowane do bieżącej daty). Sprawdź zduplikowane wydarzenie, aby upewnić się, że zawiera prawidłowe, aktualne informacje o wydarzeniu.

Wydarzenia przeszłe lub nadchodzące można duplikować i wprowadzać nowy czas rozpoczęcia, a także inne zmiany wymagane dla nowego wydarzenia.

Aby zduplikować wydarzenie:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie Wydarzenia.
 3. Kliknij ikonę ... obok wydarzenia, które chcesz duplikować.
 4. Kliknij Duplikuj.
 5. Zmodyfikuj nowe wydarzenie, zaczynając od karty wydarzenia.

Jak anulować wydarzenie OnZoom

Prowadzący mogą anulować wydarzenie na żywo na stronie Wydarzenia. Spowoduje to natychmiastowe zakończenie sesji i usunięcie anulowanego wydarzenia z portalu internetowego.

Uczestnikom dodatkowo wyświetlona zostanie wiadomość, że wydarzenie zostało odwołane, a następnie otrzymają pocztą elektroniczną powiadomienie informujące, że wydarzenie zostało anulowane i uzyskają pełny zwrot pieniędzy, jeśli anulowane wydarzenie było płatne.

Aby anulować wydarzenie:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie  Wydarzenia.
 3. Kliknij zakładkę Nadchodzące .
 4. Kliknij przycisk z wielokropkiemmore-button__1_.png obok wydarzenia, które chcesz anulować.
 5. Kliknij przycisk Anuluj wydarzenie.
  Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
 6. W oknie potwierdzenia kliknij Anuluj wydarzenie, aby potwierdzić.
  Uwaga: Po anulowaniu wydarzenie zostanie usunięte z katalogu wydarzeń OnZoom.

Anulowanie wystąpienia w serii wydarzeń

Możesz anulować dowolne zaplanowane wystąpienie w serii wydarzeń bez anulowania lub wpływania na inne wydarzenia w tej serii.

Aby anulować wystąpienie w serii wydarzeń:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij pozycję Zarządzaj, a następnie Wydarzenia.
 3. Kliknij ikonę more-button__1_.png obok serii wydarzeń zawierających wystąpienie, które chcesz anulować.
 4. Kliknij przycisk Anuluj wystąpienie.
  Zostanie wyświetlone okno wyskakujące.
 5. W rozwijanym menu Wybierz wystąpienie kliknij wydarzenie, które chcesz anulować.
 6. Kliknij przycisk Anuluj wystąpienie.
  Zostanie wyświetlone okno potwierdzenia.
  Uwaga: tego działania nie można cofnąć.
 7. W oknie potwierdzenia kliknij Anuluj wystąpienie, aby potwierdzić.
  Uwaga: Po anulowaniu wystąpienie zostanie usunięte z katalogu wydarzeń OnZoom.

Jak anulować zamówienie na wydarzenie

Prowadzący mogą zainicjować anulowanie zamówień rejestrujących się na bezpłatne lub płatne wydarzenia.

Aby anulować zamówienie na wydarzenie:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Wydarzenia.
 4. Kliknij zakładkę Nadchodzące.
 5. Kliknij wielokropek more-button__1_.png obok wydarzenia, które chcesz anulować.
 6. Kliknij Zarządzaj rejestracją.
 7. Kliknij zakładkę Zamówienia.
 8. Znajdź wydarzenie, które chcesz anulować.
 9. Pod ich statusem rejestracji kliknij Anuluj zamówienie.
  Pojawi się okno weryfikacji.
 10. W oknie weryfikacji w sekcji Wiadomość do rejestrującego wprowadź wiadomość do uczestnika, aby zakończyć anulowanie zamówienia.
 11. Kliknij Anuluj zamówienie.

Bilety powiązane z całym zamówieniem zostaną anulowane, a do rejestrującego zostanie wysłane powiadomienie e-mail. W przypadku płatnych wydarzeń zostanie przeprowadzony pełny zwrot pieniędzy.

Jak usunąć wersję roboczą wydarzenia

Wersję roboczą wydarzenia można usunąć w dowolnym momencie przed opublikowaniem wydarzenia.

Uwaga: Wydarzenie opublikowane można jedynie anulować, ale nie można go usunąć.

Aby usunąć wersję roboczą wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. U góry strony kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij Wersje robocze.
 4. Kliknij ikonę more-button__1_.png obok wersji roboczej wydarzenia, którą chcesz usunąć.
 5. Kliknij Usuń.
 6. W wyskakującym oknie kliknij Usuń.

Jak wysłać wiadomość związaną z wydarzeniem do wszystkich osób zarejestrowanych

W przypadku ważnej informacji, która wymaga rozpowszechnienia, można wysłać wiadomość związaną z wydarzeniem – przed rozpoczęciem wydarzenia lub po jego zakończeniu – do wszystkich osób zarejestrowanych do tego wydarzenia. Można również wysyłać jedną wiadomość przed wydarzeniem i jedną wiadomość po wydarzeniu dotyczącą pojedynczego wystąpienia w serii wydarzeń.

Uwaga: Z funkcji tej można skorzystać tylko dwukrotnie dla każdego opublikowanego wydarzenia/wystąpienia: raz przed rozpoczęciem wydarzenia i raz po jego zakończeniu.

Wysłanie wiadomości na temat wydarzenia jednorazowego

Aby wysłać wiadomość związaną z wydarzeniem do wszystkich osób zarejestrowanych przed rozpoczęciem wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. W zakładce Nadchodzące znajdź serię wydarzeń, dla których chcesz wysłać wiadomość, i kliknij ikonę ... po prawej stronie tej serii wydarzeń.
 4. Kliknij pozycję Wyślij wiadomość do zarejestrowanych.
  Uwaga: Po wysłaniu wiadomości związanej z wydarzeniem do wszystkich zarejestrowanych przed rozpoczęciem wydarzenia opcja ta nie pojawi się w menu ponownie.
 5. Zaznacz wystąpienie wydarzenia, dla którego chcesz wysłać wiadomość.
 6. Napisz wiadomość dla osób zarejestrowanych, a następnie kliknij Wyślij.

Aby wysłać wiadomość związaną z wydarzeniem do wszystkich osób zarejestrowanych po zakończeniu wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij zakładkę Przeszłe.
 4. Znajdź serię wydarzeń, dla których chcesz wysłać wiadomość, i kliknij ikonę ... po prawej stronie tego wydarzenia.
 5. Kliknij pozycję Wyślij wiadomość po wydarzeniu do zarejestrowanych.
  Uwaga: Po wysłaniu wiadomości związanej z wydarzeniem do wszystkich zarejestrowanych po zakończeniu wydarzenia opcja ta nie pojawi się w menu ponownie.
 6. Zaznacz wystąpienie wydarzenia, dla którego chcesz wysłać wiadomość.
 7. Napisz wiadomość dla osób zarejestrowanych, a następnie kliknij Wyślij.

Wysłanie wiadomości na temat wystąpienia w serii wydarzeń

Aby wysłać wiadomość związaną z konkretnym wydarzeniem w serii wydarzeń do wszystkich osób zarejestrowanych przed rozpoczęciem wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. W zakładce Nadchodzące znajdź serię wydarzeń, dla których chcesz wysłać wiadomość, i kliknij ikonę ... po prawej stronie tego wydarzenia.
 4. Kliknij pozycję Wyślij wiadomość do zarejestrowanych.
 5. Z rozwijanego menu wybierz wystąpienie, dla którego chcesz wysłać wiadomość.
  Uwaga: Po wysłaniu wiadomości do osób zarejestrowanych do tego wystąpienia wybrane wystąpienie nie pojawi się w rozwijanym menu ponownie.
 6. Napisz wiadomość dla osób zarejestrowanych, a następnie kliknij Wyślij.

Aby wysłać wiadomość związaną z konkretnym wydarzeniem w serii wydarzeń do wszystkich osób zarejestrowanych po zakończeniu wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij zakładkę Przeszłe.
 4. Znajdź serię wydarzeń, dla których chcesz wysłać wiadomość, i kliknij ikonę ... po prawej stronie tego wydarzenia.
 5. Kliknij pozycję Wyślij wiadomość po zakończeniu wydarzenia do zarejestrowanych.
 6. Z rozwijanego menu wybierz wystąpienie, dla którego chcesz wysłać wiadomość.
  Uwaga: Po wysłaniu wiadomości do osób zarejestrowanych do tego wystąpienia wybrane wystąpienie nie pojawi się w rozwijanym menu ponownie.
 7. Napisz wiadomość dla osób zarejestrowanych, a następnie kliknij Wyślij.

Jak prowadzić wydarzenie z systemu Zoom Rooms

Aby prowadzić wydarzenia OnZoom z użyciem Zoom Rooms, będziesz potrzebować konfiguracji Zoom Rooms i konieczne będzie zalogowanie się do Twojego systemu pokoju.

Jak prowadzić wydarzenie z urządzenia Zoom for Home

Aby prowadzić wydarzenia OnZoom z użyciem urządzenia Zoom for Home, będziesz potrzebować urządzenia kompatybilnego z Zoom for Home.

Jak zarządzać swoim kontem

Z sekcji Zarządzaj swojego konta możesz zarządzać informacjami na temat swojego profilu, edytować swoje informacje rozliczeniowe i przeglądać raporty na temat swoich wydarzeń i przychodów z tych wydarzeń. Więcej informacji – patrz instrukcje zarządzania swoim kontem.

Uwaga: Kiedy uczestnicy rejestrują się w jednym z Twoich wydarzeń, OnZoom nie wysyła Ci powiadomień na temat rejestracji uczestników. Jednakże jako prowadzący wydarzenie możesz zobaczyć wyświetlane na ekranie imiona i nazwiska uczestników, przeglądając pozycję Podsumowanie wydarzenia.

Jak uzyskać dostęp do forum prowadzących

Forum prowadzących to społeczność wszystkich zarejestrowanych prowadzących OnZoom. Umożliwia ono zbieranie, udostępnianie i odkrywanie informacji na każdy temat związany z OnZoom, taki jak nauka najlepszych praktyk związanych z wydarzeniami, jak najlepiej wykorzystywać funkcje OnZoom i śledzenie aktualizacji platformy OnZoom.

Aby uzyskać dostęp do forum prowadzących w OnZoom:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu strony kliknij swoje zdjęcie profilowe.
 3. Kliknij Forum prowadzących.

Wypłaty i opłaty

Wypłaty przychodów z biletów na powiązane konta PayPal Business lub Stripe odbywają się zgodnie z harmonogramem wypłat danego serwisu. Koszty transakcji PayPal i Stripe są określone w Twojej umowie z danym serwisem i są odliczane z przychodów za bilety przed wypłatą. Więcej szczegółów można znaleźć na stronach PayPal lub Stripe.

Ponadto przed wypłatą na konto PayPal Business lub Stripe prowadzącego odliczane są podatki od sprzedaży.

Uwaga: W przypadku otrzymywania z serwisu PayPal powiadomień o natychmiastowych płatnościach (IPN) należy się zalogować na swoje konto PayPal Business w celu wyłączenia wiadomości IPN.

Jak przesłać zaświadczenie podatkowe lub zaświadczenie o zwolnieniu z podatku

W niektórych jurysdykcjach Zoom jest zobowiązany do pobierania pewnych podatków i opłat dodawanych o podanych cen biletów. Jeżeli dane wydarzenie podlega podatkom i opłatom na podstawie podanej lokalizacji prowadzącego lub wydarzenia, osoby kupujące bilety zobaczą szacowane podatki i opłaty dodane do całkowitej ceny za bilet.

Jeżeli Twoja organizacja kwalifikuje się do zwolnienia z podatku, za pośrednictwem poniższego linku prześlij zgłoszenie do działu wsparcia i załącz zaświadczenie o zwolnieniu z podatku (lub inne dokumenty) w celu weryfikacji. Po zatwierdzeniu Twoje konto OnZoom zostanie zaktualizowane, tak aby usunąć wszelkie obowiązujące podatki i koszty z przyszłych sprzedaży biletów.

W razie jakichkolwiek pytań o to, czy Twoja organizacja kwalifikuje się do zwolnienia z podatku, skontaktuj się z doradcą podatkowym.

Aby przesłać zaświadczenie o zwolnieniu z podatku do weryfikacji:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij Zarządzaj.
 3. Kliknij Informacje rozliczeniowe.
 4. W pozycji Adres do rozliczeń kliknij pozycję prześlij zaświadczenie o zwolnieniu z podatku.
 5. Wprowadź w formularzu następujące informacje:
  • Twój adres e-mail OnZoom.
  • W polu Temat wpisz „Zwolnienie z podatku”.
  • W polu Opis wpisz „Wniosek o zaświadczenie o zwolnieniu z podatku dla OnZoom”.
  • Ustaw pole Rodzaj wniosku jako OnZoom.
  • Ustaw pole Na temat jako Zwolnienie z podatku.
  • Prześlij wszelkie swoje dokumenty dotyczące zwolnienia z podatku.
 6. Kliknij Prześlij.

Więcej informacji – patrz najczęściej zadawane pytania na temat zwolnienia z podatku.

Jak włączyć darowizny

Prowadzący mogą w swoich wydarzeniach włączać i dodawać zbieranie funduszy, które wejdzie w życie na stronie wydarzenia natychmiast po opublikowaniu; będzie ono dostępne z pulpitu nawigacyjnego biletu uczestnika dla wydarzeń nadchodzących i przeszłych. 100% zebranych funduszy zostanie przekazane wybranej organizacji non-profit 501(c)(3). Wszelkie koszty transakcji zostaną pokryte przez Zoom.