Uruchamianie klienta Zoom Desktop Client


Spotkania można rozpoczynać i planować z Zoom web portal, a także bezpośrednio z aplikacji Zoom. Ważne jest również uzyskanie dostępu do aplikacji Zoom w celu ustawienia i wykorzystania pewnych funkcji/ustawień dostępnych w aplikacji, np. wirtualnego tła, ustawień audio/wideo oraz innych opcji.

Uwaga: klient Zoom Desktop Client i aplikacja Zoom Mobile App mają funkcje różniące się od portalu Zoom web portal. Portal internetowy Zoom web portal jest używany głównie do zmiany ustawień spotkania oraz ustawień Zoom Phone. Możesz również użyć portalu internetowego, aby dostosować swój profil.

Wymagania wstępne dotyczące uruchamiania Zoom desktop client

Otwieranie Zoom

 1. Znajdź ikonę Findera w Docku.
 2. Kliknij ikonę prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij opcję Nowe okno Findera.
 3. W nowym oknie kliknij opcję Aplikacje. Znajdź zoom.us w aplikacjach i kliknij dwukrotnie ikonę, aby uruchomić aplikację.

Uwaga: jeśli w Docku masz Launchpad, możesz kliknąć tę ikonę, aby przejść do listy aplikacji i otworzyć aplikację Zoom z tej listy.

Zapisywanie aplikacji Zoom w Docku

 1. Gdy klient Zoom Client zostanie otworzony
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy ikonę Zoom w Docku.
 3. Najedź kursorem na Opcje, a następnie kliknij pozycję Zatrzymaj w Docku
Uwaga: we wszystkich wersjach systemu Windows można przypiąć klient Zoom Desktop Client do paska zadań, klikając prawym przyciskiem myszy klient Zoom Desktop Client i wybierając opcję Przypnij do paska zadań.
 1. Kliknij ikonę systemu Windows na pasku zadań.
 2. Na liście aplikacji przewiń do folderu Zoom.
 3. Kliknij folder Zoom.
 4. Kliknij dwukrotnie Uruchom Zoom, aby uruchomić aplikację.
 1. Kliknij ikonę systemu Windows na pasku zadań.
 2. Kliknij strzałkę w dół, w lewym dolnym rogu, aby przejść do sekcji Wszystkie aplikacje
 3. Przewiń do aplikacji Zoom, a następnie kliknij opcję Uruchom Zoom.
 1. Kliknij ikonę systemu Windows na pasku zadań.
 2. Kliknij opcję Wszystkie programy.
 3. Na liście programów kliknij folder Zoom.
 4. Kliknij dwukrotnie opcję Uruchom Zoom.
 1. Przesuń palcem od dołu ekranu w górę. Alternatywnie stuknij ikonę Wszystkie aplikacje Menu Aplikacje.
 2. Dotknij Zoom.
 1. Przejdź do ekranu głównego.
 2. Na ekranie głównym stuknij aplikację Zoom.
 • Użycie klienta VDI jest zalecane w przypadku wszystkich środowisk zdalnych. Obejmuje to środowiska, w których korzysta się z rozszerzeń multimedialnych, których aplikacja Zoom obecnie nie obsługuje. Korzystanie ze standardowego komputerowego klienta w środowisku VDI nie jest obsługiwane ani nie jest zalecane.