Zarządzanie numerami telefonów


Przegląd

Jako właściciel lub administrator konta możesz otrzymywać numery telefonów i przypisywać je użytkownikom telefonów. Kiedy przypisujesz użytkownikowi licencję Zoom Phone, automatycznie zostaje mu przypisany numer wewnętrzny. W tym artykule opisano sposób przypisywania użytkownikowi bezpośredniego numeru telefonu oprócz numeru wewnętrznego.

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Przenoszenie numerów telefonów

Jeżeli posiadasz numery telefonów, które chcesz przenieść do Zoom Phone od innego operatora, sięgnij do artykułów na temat przenoszenia numerów.

Przeglądanie przeniesionych numerów telefonów

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie systemem telefonicznym, a następnie Numery telefonów.
 3. Kliknij zakładkę Przeniesione.
  Uwaga: Można zobaczyć jedynie stan przenoszenia numerów w USA i Kanadzie.

Przeglądanie zastrzeżonych numerów telefonów

Jeżeli przenoszone numery telefonów są zastrzeżone, możesz przeglądać zastrzeżone numery telefonów i informacje ogólne na temat opłat za zachowanie numerów zastrzeżonych.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie systemem telefonicznym, a następnie Numery telefonów.
 3. Kliknij zakładkę Zastrzeżone.
  Zobaczysz przegląd numerów zastrzeżonych według krajów/regionów i opłaty ponoszone za podany miesiąc i rok.

Otrzymywanie numerów telefonów

Przed przypisaniem numerów telefonów użytkownikom musisz je otrzymać.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie systemem telefonicznym, a następnie Numery telefonów.
 3. Kliknij Dodaj.
 4. Wprowadź wymagane informacje:
  • Lokalizacja docelowa (widoczna wyłącznie w przypadku posiadania wielu lokalizacji): Wybierz lokalizację, dla której chcesz otrzymać numery telefonów.
  • Adresy do kontaktów alarmowych (widoczna wyłącznie w przypadku nieposiadania wielu lokalizacji): Wybierz adres do kontaktów alarmowych przypisywany do numerów telefonów lub kliknij Dodaj, aby dodać nowy adres. Do numerów telefonów zostanie przypisany adres do kontaktów alarmowych przypisany do lokalizacji.
  • Kraj/region: Wybierz kraj lub region wyszukiwania dostępnych numerów telefonów.
  • Wybierz rodzaj numeru telefonu jaki chcesz otrzymać: Płatny lub Bezpłatny.
   Uwaga: Aby otrzymać numery bezpłatne, musisz posiadać licencję na numery bezpłatne.
  • Jeżeli przeniesione zostały numery zastrzeżone i chcesz wyszukiwać jedynie numery zastrzeżone, zaznacz opcję Tylko numery zastrzeżone.
  • Region administracyjny / obszar: Z rozwijanego menu wybierz region administracyjny lub terytorium, aby zobaczyć związane z nim prefiksy obszaru.
  • Prefiks obszaru – miasto: Wprowadź prefiks obszaru lub miasto, aby wyszukiwać prefiksy obszarów lub miasta w wybranym regionie administracyjnym/terytorium. Alternatywnie prefiks obszaru lub miasto możesz wybrać za pomocą rozwijanego menu.
 5. (Opcja) Kliknij Zaawansowane, aby użyć następujących funkcji zaawansowanych:
  • Zaznacz opcję Kolejno, aby posortować dostępne numery w kolejności.
  • Użyj pola tekstowego obok prefiksu obszaru, aby wyszukiwać dostępne numery według prefiksu. Prefiks zawiera numery po kodzie obszaru. Możesz również wprowadzić litery, aby szukać spersonalizowanego numeru telefonu zawierającego nazwę marki, określone słowo lub wyrażenie. Jeżeli na przykład szukasz liter YKI, wyszukiwane będą numery z prefiksem 954.
 6. Kliknij Szukaj numerów.
  Uwaga: Jeżeli dla danego obszaru nie ma dostępnych numerów, kliknij Utwórz zgłoszenie, aby przesłać prośbę o przyznanie numerów. Możesz również poprosić o przyznanie bezpłatnego numeru spersonalizowanego.
 7. Wybierz numery telefonów, które chcesz otrzymać lub zaznacz opcję Wybierz wszystkie, aby wybrać wszystkie numery telefonów z wyników wyszukiwania.
 8. Kliknij Potwierdź.

Przypisywanie numeru telefonu

Po otrzymaniu numeru telefonu możesz go przypisać, zezwalając dzwoniącym na bezpośrednie wybieranie numeru w celu połączenia z użytkownikiem telefonu, kolejką połączeń, automatyczną recepcjonistką, telefonem strefy wspólnej lub pokojem Zoom.

Uwaga: Możesz również przypisywać numery telefonów zbiorczo.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie systemem telefonicznym, a następnie Numery telefonów.
 3. Kliknij zakładkę Nieprzypisane.
 4. Kliknij opcję Przypisz do obok numeru, który chcesz przypisać.
 5. Wybierz numery wewnętrzne, aby przypisać numer do:
 6. Do wyszukiwania numerów wewnętrznych użyj pola tekstowego.
 7. Kliknij OK.

Odłączanie lub usuwanie numeru telefonu

Po przypisaniu numeru telefonu możesz go usunąć, jeżeli nie chcesz, aby był przypisany do kogokolwiek. Możesz ponownie przypisać numer telefonu, aby przenieść go z jednego numeru wewnętrznego na inny.

Uwaga: Usunięcie numeru telefonu spowoduje zwolnienie licencji na numer telefonu i umożliwi otrzymanie nowego numeru telefonu.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie systemem telefonicznym, a następnie Numery telefonów.
 3. Kliknij zakładkę Przypisane.
 4. Kliknij numer, który chcesz odłączyć od użytkownika telefonu, kolejki połączeń, automatycznej recepcjonistki, strefy wspólnej lub pokoju Zoom.
 5. Kliknij Odłącz, aby odłączyć wybrany numer telefonu od użytkownika telefonu, kolejki połączeń lub automatycznej recepcjonistki, do których był przypisany.
 6. Kliknij Odłącz, aby potwierdzić.
  Numer pojawi się w zakładce Nieprzypisane.
 7. (Opcja) Jeżeli chcesz usunąć numer i zwolnić licencję na numer telefonu, przejdź na zakładkę Nieprzypisane i kliknij Usuń obok nieprzypisanego numeru telefonu.

Ponowne przypisywanie numeru telefonu

Po przypisaniu numeru telefonu możesz go ponownie przypisać do innego numeru wewnętrznego.

Uwaga: Możesz również przypisywać numery telefonów zbiorczo.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie systemem telefonicznym, a następnie Numery telefonów.
 3. Kliknij zakładkę Przypisane.
 4. Kliknij numer, który chcesz ponownie przypisać.
 5. Obok opcji Przypisany do kliknij Edytuj.
 6. Wybierz numery wewnętrzne, aby przypisać numer do:
 7. Do wyszukiwania numerów wewnętrznych użyj pola tekstowego.
 8. Kliknij OK.