Korzystanie z rozszerzenia Zoom dla Google Workspace


Z rozszerzeniem Zoom dla Google Workspace możesz z łatwością planować spotkania, dołączać do nich i zarządzać nimi bezpośrednio z poczty Gmail lub Kalendarza Google. Ustawienia terminarza są synchronizowane za pomocą Zoom web portal. Po instalacji rozszerzenia możesz użyć go w przeglądarce internetowej komputera (Gmail lub Kalendarz Google) lub na urządzeniu mobilnym (aplikacja Kalendarz Google). Aby uzyskać dalszą integrację z usługą Kalendarza Google, skonfiguruj integrację kontaktów i kalendarza.

Jeśli masz licencję Zoom Phone, możesz również wykonywać połączenia Zoom Phone z poziomu kalendarza lub obszaru roboczego poczty e-mail. Dowiedz się więcej na temat korzystania z Zoom Phone z rozszerzeniem Google Workspace.

W przypadku zaawansowanego planowania spotkań zalecamy użycie rozszerzenia Zoom Scheduler Extension for Chrome.

Uwaga: 16 listopada 2020 r. firma Google włączyła usługę Google Meet jako domyślną w przypadku spotkań w sytuacjach, w których włączonych jest kilku dostawców konferencji wideo. Jeśli poza Zoom masz włączoną usługę Google Meet, dowiedz się, jak zmienić to ustawienie domyślne.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące instalacji i korzystania z Zoom dla Google Workspace

Jak zainstalować rozszerzenie Zoom dla Google Workspace?

Instalacja rozszerzenia Zoom dla Google Workspace dla wszystkich użytkowników (administrator Google)

Jeśli jesteś administratorem Google Workspace i chcesz zainstalować Zoom dla Kalendarza Google dla wszystkich użytkowników, wykonaj poniższe instrukcje:

 1. Zaloguj się na koncie Google Workspace jako administrator.
 2. Przejdź do portalu Google Workspace Marketplace i wyszukaj Zoom.
 3. Kliknij rozszerzenie Zoom dla Google Workspace.
 4. Kliknij kolejno Zainstaluj i Kontynuuj.
 5. Sprawdź warunki świadczenia usługi, określ czy aplikacja ma być dostępna w całej domenie lub określ konkretny zespół bądź dział, zaznacz pole zgody, a następnie kliknij przycisk Zaakceptuj.

Jeśli zarządzasz kontem Google organizacji i masz dostęp do konsoli administratora Google, skorzystaj z tych zasobów od Google, aby zainstalować Zoom dla Google Workspace dla swoich użytkowników.

Instalacja rozszerzenia Zoom dla Google Workspace do własnego użytku

Jeśli masz osobiste konto Google, możesz zainstalować rozszerzenie do własnego użytku.

 1. Zaloguj się do konta Google.
 2. Przejdź do portalu Google Workspace Marketplace i wyszukaj Zoom.
 3. Kliknij rozszerzenie Zoom dla Google Workspace.
 4. Kliknij kolejno Zainstaluj i Kontynuuj.
 5. Zweryfikuj warunki świadczenia usługi i kliknij Zaakceptuj.

Jak włączać lub wyłączać automatyczne dodawanie połączeń wideo do wydarzeń w Kalendarzu Google?

Po zainstalowaniu rozszerzenia Zoom dla Google Workspace dodanie wydarzenia do Kalendarza Google spowoduje automatyczne dodanie spotkania Zoom, jeśli zostanie dodany gość. Aby włączyć lub wyłączyć tę funkcję:

 1. Zaloguj się do konsoli administratora Google.
 2. Kliknij Aplikacje, wybierz Google Workspace, a następnie kliknij Kalendarz
 3. Kliknij Ustawienia udostępniania.
 4. W sekcji Połączenia wideo usuń zaznaczenie lub zaznacz pole wyboru obok opcji Automatycznie dodawaj połączenia wideo do wydarzeń utworzonych przez użytkownika.

Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z dokumentacją Google.

Jak korzystać z rozszerzenia Zoom dla Google Workspace?

Internet

Logowanie do rozszerzenia Zoom dla Google Workspace

 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby zalogować się do poczty Gmail lub Kalendarza Google.
 2. W panelu po prawej stronie kliknij ikonę Zoom dla Google Workspace.
 3. Jeśli zostanie wyświetlony monit, kliknij opcję Autoryzuj dostęp i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie, aby zezwolić Zoom na dostęp do Twojego konta Google.
 4. Kliknij opcję Zaloguj się i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Planowanie spotkania w Kalendarzu Google

 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby zalogować się do Kalendarza Google.
 2. Kliknij przycisk Utwórz lub kliknij przedział czasowy w kalendarzu dla swojego spotkania.
 3. Wprowadź szczegóły dotyczące spotkania, np. tytuł, lokalizację i listę gości.
 4. Kliknij przycisk Więcej opcji.
  Uwagi:
  • Tylko zmiany w temacie, dacie, godzinie i strefie czasowej będą synchronizowane ze spotkaniem w Zoom web portal i kliencie/aplikacji. Wszystkie inne szczegóły dotyczące spotkania będą mieć zastosowanie wyłącznie do wydarzenia w Kalendarzu Google.
  • Podczas przypisywania uprawnień do planowania do innych użytkowników w Zoom web portal możesz wybrać, czy ci użytkownicy będą mogli zarządzać Twoimi spotkaniami oznaczonymi jako prywatne w kalendarzu Outlook lub Google. Jeśli użytkownicy nie mogą zarządzać prywatnymi wydarzeniami, nie będą mogli zobaczyć linku z zaproszeniem, tematu zaproszenia lub listy uczestników.
 5. W menu rozwijanym Dodaj wideokonferencję wybierz opcję Spotkanie Zoom.
  Kalendarz Google doda opcje dołączenia dla spotkania Zoom.
 6. (Opcjonalne) W panelu po prawej stronie kliknij ikonę Zoom dla Google Workspace i zmień ustawienia spotkania wedle potrzeb.
 7. Kliknij Zapisz.
  Uwaga: ustawienia spotkania są stosowane na podstawie ustawień konta. Możesz edytować ustawienia spotkania dla zaplanowanego spotkania.

Planowanie spotkania z wątku e-mail w usłudze Gmail

Możesz użyć rozszerzenia, aby zaplanować spotkanie Zoom z poziomu poczty Gmail. Rozszerzenie automatycznie uzupełni temat spotkania, korzystając z tematu wiadomości e-mail. Po zaplanowaniu spotkania z poczty Gmail Zoom wyśle szczegóły umożliwiające dołączenie do spotkania do nadawcy wiadomości e-mail.

 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby zalogować się do usługi Gmail.
 2. Otwórz wątek wiadomości e-mail.
 3. W panelu po prawej stronie kliknij ikonę Zoom dla Google Workspace.
 4. Kliknij Zaplanuj spotkanie.
 5. Przewiń w dół w panelu i wybierz domyślne ustawienia spotkania, takie jak identyfikator spotkania, kod dostępu i poczekalnię.
 6. Wprowadź szczegóły spotkania wedle potrzeby:
  • Temat: rozszerzenie zasugeruje temat wiadomości e-mail jako temat spotkania.
  • Strefa czasowa: domyślnie strefa czasowa, w której skonfigurowano Zoom. Wybierz inną strefę czasową w razie potrzeby.
  • Kiedy: rozszerzenie zasugeruje datę i godzinę. Możesz też wpisać inną datę i godzinę.
  • Czas trwania: wybierz czas trwania spotkania.
 7. Kliknij strzałkę pod pozycją Opcje poczty i włącz ustawienie Zaproś uczestników za pośrednictwem poczty e-mail, aby wysłać wiadomość e-mail do uczestników spotkania po utworzeniu spotkania.
  Uwagi:
  • Rozszerzenie automatycznie doda uczestników z wątku e-mail do listy zaproszonych, ale możesz zaznaczyć lub usunąć zaznaczenie pola wyboru obok adresu e-mail danego użytkownika, aby go zaprosić lub usunąć.
  • Jeśli włączono zapraszanie uczestników przez e-mail, na te adresy e-mail zostaną wysłane wiadomości ze szczegółami umożliwiającymi dołączenie – nie zostanie użyte zaproszenie w Kalendarzu Google. Aby wysłać zaproszenie w Kalendarzu Google, edytuj zaplanowane spotkanie lub zaplanuj spotkanie z poziomu Kalendarza Google.
 8. Kliknij ZAPLANUJ SPOTKANIE.

Edycja zaplanowanego spotkania w Kalendarzu Google

Uwaga: jeśli ponownie planujesz spotkanie Zoom z Kalendarza Google, nie kopiuj szczegółów spotkania do nowego wpisu w kalendarzu.

 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby zalogować się do Kalendarza Google.
 2. Kliknij wydarzenie w kalendarzu ze spotkaniem Zoom.
 3. Kliknij ikonę ołówka, aby edytować wydarzenie.
 4. Zmień szczegóły spotkania wedle potrzeby.
  Uwaga: tylko zmiany w temacie, dacie, godzinie i strefie czasowej będą synchronizowane ze spotkaniem w Zoom web portal i kliencie/aplikacji. Wszystkie inne szczegóły dotyczące spotkania będą mieć zastosowanie wyłącznie do wydarzenia w Kalendarzu Google.
 5. W panelu po prawej stronie kliknij ikonę Zoom dla Google Workspace i zmień ustawienia spotkania wedle potrzeby, a następnie kliknij przycisk ZAKTUALIZUJ SPOTKANIE.
 6. Kliknij opcję Zapisz.

Wyświetlanie i dołączanie do spotkań

Uwaga: jeśli prowadzący spotkanie wybierze ustawienie widoczności spotkania Prywatne, nie zobaczysz żadnych szczegółów dotyczących spotkania, np. linku z zaproszeniem, tematu spotkania lub listy zaproszonych w internetowym planiście Zoom.

 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby zalogować się do Kalendarza Google.
 2. Kliknij wydarzenie w kalendarzu ze spotkaniem Zoom.
 3. Kliknij Dołącz do spotkania Zoom, aby otworzyć Zoom i dołączyć do spotkania.
 4. Kliknij opcję otwarcia Zoom po wyświetleniu monitu w przeglądarce.

Dowiedz się więcej o dołączaniu do spotkania.

Logowanie do rozszerzenia Zoom dla Google Workspace

 1. Zaloguj się do aplikacji Kalendarz Google.
 2. Dotknij ikony plusa, a następnie opcji Wydarzenie.
 3. Dotknij menu rozwijanego konferencji wideo i wybierz opcję Spotkanie Zoom.
 4. Dotknij opcji AUTORYZUJ i wykonaj instrukcje wyświetlane na ekranie.

Planowanie spotkania w Kalendarzu Google

 1. Zaloguj się do aplikacji Kalendarz Google.
 2. Dotknij ikony plusa, a następnie opcji Wydarzenie.
 3. Dotknij menu rozwijanego konferencji wideo i wybierz Spotkanie Zoom.
  Kalendarz Google doda spotkanie Zoom do szczegółów spotkania.
 4. Wprowadź szczegóły spotkania, takie jak tytuł, lokalizacja i lista gości.
  Uwaga: tylko zmiany w temacie, dacie, godzinie i strefie czasowej będą synchronizowane ze spotkaniem w Zoom web portal i kliencie/aplikacji. Wszystkie inne szczegóły dotyczące spotkania będą mieć zastosowanie wyłącznie do wydarzenia w Kalendarzu Google.
 5. W prawym górnym rogu dotknij ikony Zapisz.

Planowanie spotkania z wątku e-mail w usłudze Gmail

Możesz użyć rozszerzenia, aby zaplanować spotkanie Zoom z poziomu poczty Gmail. Rozszerzenie automatycznie uzupełni temat spotkania, korzystając z tematu wiadomości e-mail. Po zaplanowaniu spotkania z poczty Gmail Zoom wyśle szczegóły umożliwiające dołączenie do spotkania do nadawcy wiadomości e-mail.

 1. Zaloguj się do aplikacji Gmail.
 2. Otwórz wiadomość e-mail.
 3. W dolnym panelu w sekcji Dostępne rozszerzenia dotknij opcji Zoom dla Google Workspace.
 4. Wprowadź szczegóły spotkania.
  Uwaga: Zoom automatycznie uzupełni temat spotkania przy pomocy tematu wiadomości e-mail.
 5. (Opcjonalne) W sekcji Opcje poczty wprowadź adresy e-mail, na które chcesz wysłać szczegóły umożliwiające dołączenie.
  Uwaga: te adresy e-mail otrzymają wiadomości e-mail ze szczegółami dołączenia, a nie zaproszenie w Kalendarzu Google. Aby wysłać zaproszenie w Kalendarzu Google, edytuj zaplanowane spotkanie lub zaplanuj spotkanie z poziomu Kalendarza Google.
 6. Zmień inne opcje spotkania wedle potrzeby.
 7. W górnej części panelu dotknij opcji ZAPLANUJ SPOTKANIE.

Edycja zaplanowanego spotkania w Kalendarzu Google

 1. Zaloguj się do aplikacji Kalendarz Google.
 2. Dotknij wydarzenia w kalendarzu ze spotkaniem Zoom.
 3. Dotknij ikony ołówka.
 4. Zmień szczegóły spotkania wedle potrzeby.
  Uwaga: tylko zmiany w temacie, dacie, godzinie i strefie czasowej będą synchronizowane ze spotkaniem w Zoom web portal i kliencie/aplikacji. Wszystkie inne szczegóły dotyczące spotkania będą mieć zastosowanie wyłącznie do wydarzenia w Kalendarzu Google.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

Uwaga:

 • jeśli ponownie planujesz spotkanie Zoom z Kalendarza Google, nie kopiuj szczegółów spotkania do nowego wpisu w kalendarzu.
 • Aplikacja Kalendarz Google nie może zmienić ustawień spotkania dla zaplanowanego spotkania. Użyj Kalendarza Google w przeglądarce internetowej w przypadku tej funkcji. Możesz też zalogować się do Zoom web portal, aby zmienić ustawienia spotkania dla zaplanowanego spotkania.

Wyświetlanie i dołączanie do spotkań

 1. Zaloguj się do aplikacji Kalendarz Google.
 2. Dotknij wydarzenia w kalendarzu ze spotkaniem Zoom.
 3. Dotknij opcji Spotkanie Zoom.
  Kalendarz Google wyświetli opcje dołączenia.
 4. Dotknij i przytrzymaj opcję, aby skopiować ją do schowka lub dotknij linku dołączenia, aby dołączyć do spotkania przy użyciu Zoom mobile app.

Dowiedz się więcej o dołączaniu do spotkania.

Ograniczenia i rozwiązywanie problemów z rozszerzeniem Zoom dla Google Workspace

Wiele kont Google

W przypadku instalacji i korzystania z rozszerzenia zaleca się, aby użytkownik nie był zalogowany do wielu kont Google w tej samej przeglądarce. Nie można zainstalować rozszerzenia, jeśli użytkownik jest zalogowany do wielu kont Google. Należy zalogować się wyłącznie na jedno konto, dla którego będzie instalowane rozszerzenie. Ponadto w przypadku korzystania z rozszerzenia i zalogowania do wielu kont Google przy zainstalowanym rozszerzeniu dojdzie do problemów z planowaniem spotkań Zoom.

Symbole zastępcze „To jest spotkanie w kalendarzu” oraz „Spotkanie w Kalendarzu Google”

Podczas planowania spotkania za pośrednictwem rozszerzenia zostaje utworzone spotkanie zastępcze, a szczegóły zaproszenia z tego spotkania zastępczego są dodawane do wydarzenia w kalendarzu. Szczegóły faktycznego wydarzenia w kalendarzu, np. temat, plan i data/godzina, nie są synchronizowane ze spotkaniem Zoom, dopóki wydarzenie w kalendarzu nie zostanie zapisane w Google. Po zapisaniu wydarzenia w kalendarzu synchronizacja tych szczegółów spotkania z Zoom może zająć około 2 minut. Po tym czasie szczegóły spotkania zastępczego w wydarzeniu w kalendarzu zostaną zaktualizowane.

Podczas synchronizacji możesz zobaczyć to spotkanie zastępcze na liście nadchodzących spotkań Zoom z opisem „To jest spotkanie w kalendarzu” lub „Spotkanie w Kalendarzu Google (niezsynchronizowane)”. Po zakończeniu synchronizacji informacje zostaną zaktualizowane. Powinny pasować do zestawu tematu dla wydarzenia w kalendarzu.

Uwaga: to spotkanie zastępcze jest zazwyczaj planowane na dzień 31 grudnia 1979 r. lub 1 stycznia 1980 r. Po zakończeniu synchronizacji data i godzina zaplanowanego wydarzenia w kalendarzu zastąpi datę/godzinę spotkania zastępczego.

Rozwiązywanie problemów z synchronizacją

Jeśli masz zapisane wydarzenie w kalendarzu, upłynęło kilka minut i nadal nie widzisz synchronizacji szczegółów z kalendarza z Zoom, może to wynikać z kilku problemów, np. braku uprawnień do zapisu w kalendarzu, w którym przeprowadza się planowanie, lub podjęcia próby zaplanowania spotkania w przeszłości.

Aby podjąć próbę ręcznego wymuszenia synchronizacji:

 1. Użyj przeglądarki internetowej, aby zalogować się do Kalendarza Google.
 2. W panelu po prawej stronie kliknij ikonę Zoom dla Google Workspace .
 3. Kliknij wydarzenie w Kalendarzu Google z problemami z synchronizacją. Spowoduje to sprawdzenie przez rozszerzenie identyfikatora wydarzenia w kalendarzu względem spotkania Zoom i synchronizację wszelkich zmian lub brakujących informacji.
 4. Poczekaj 1–2 min na zakończenie synchronizacji.

Jak wykorzystywane są Twoje dane?

Ta aplikacja uzyskuje dostęp i wykorzystuje następujące dane z konta Zoom:

Ta aplikacja uzyskuje dostęp i wykorzystuje następujące dane z konta Google Workspace: