Udział w oddzielnych pokojach


Przegląd

Oddzielne pokoje to sesje oddzielone od głównego spotkania Zoom. Umożliwiają uczestnikom spotkania w mniejszych grupach i są całkowicie oddzielone od głównej sesji pod względem dźwięku i obrazu. Można używać oddzielnych pokoi w celu współpracy i dyskusji w czasie spotkania.

Warunki wstępne

Uwaga

Dołączanie do oddzielnych pokoi

 1. Prowadzący musi zaprosić Cię do dołączenia do oddzielnego pokoju.
 2. Kliknij opcję Dołącz.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Później, możesz dołączyć, klikając opcję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
 4. Kliknij opcję Dołącz do oddzielnego pokoju.

  Będziesz mieć dostęp do wszystkich sterowników podobnie jak na spotkaniu.

Samodzielne wybieranie oddzielnych pokoi

Jeśli prowadzący umożliwił użytkownikom samodzielne wybieranie i dołączanie do wybranych oddzielnych pokoi, uczestnicy będą mogli wyświetlać listę oddzielnych pokoi utworzonych przez prowadzącego i dokonywać samodzielnego wyboru. Będą wtedy mogli swobodnie wchodzić do oddzielnych pokoi i je opuszczać. 

Uwaga: uczestnicy, którzy nie dołączyli jako Klienci stacjonarni lub poprzez aplikację mobilną (wersja 5.3.0 lub nowsza), nie będą mogli samodzielnie wybrać oddzielnego pokoju. Prowadzący będzie musiał ręcznie przenosić tych uczestników.  

 1. Kliknij opcję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
  Spowoduje to wyświetlenie listy otwartych oddzielnych pokoi stworzonych przez prowadzącego. 
 2. Najedź strzałką na numer z prawej strony oddzielnego pokoju, do którego chcesz dołączyć, kliknij opcję Dołącz, a następnie potwierdź wybór, klikając opcję Dołącz
 3. Powtórz to, by dołączyć do kolejnych oddzielnych pokoi, lub kliknij opcję Opuść pokój, aby powrócić do sesji głównej. 

Prośba o pomoc

Jeśli klikniesz Poproś o pomoc, prowadzący spotkanie otrzyma powiadomienie, że potrzebujesz pomocy, i dołączy do Twojego oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Poproś o pomoc) w sterownikach spotkania.
 2. Potwierdź, że potrzebujesz pomocy, klikając Zaproś prowadzącego.

Nagrywanie w oddzielnych pokojach

 1. Poproś prowadzącego o pozwolenie na nagrywanie. Prowadzący musi zezwolić na nagrywanie przed otwarciem oddzielnych pokoi. Jeśli prowadzący otworzył już oddzielne pokoje, może dołączyć do Twojego, aby zezwolić Ci na nagrywanie.
 2. Kliknij opcję Nagrywaj w sterownikach spotkania, aby zacząć lokalnie nagrywać.
 3. Kliknij ikonę pauzy lub zatrzymania w sterownikach spotkania, aby wstrzymać lub przerwać nagrywanie.

  Można to zrobić również poprzez kliknięcie wskaźnika w lewym górnym rogu.

Dowiedz się więcej o lokalnym nagrywaniu.

Opuszczanie oddzielnego pokoju

Możesz w dowolnym czasie opuścić oddzielny pokój i powrócić do głównej sesji spotkania lub możesz całkowicie wyjść ze spotkania z oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Opuść oddzielny pokój. 
 2. Zdecyduj, czy chcesz opuścić oddzielny pokój czy całe spotkanie.
 3. Gdy prowadzący zamknie oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie i możesz zdecydować, czy chcesz opuścić pokój natychmiast, czy za 60 sekund.

Dołączanie do oddzielnych pokoi

 1. Prowadzący musi zaprosić Cię do dołączenia do oddzielnego pokoju.
 2. Kliknij opcję Dołącz.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Później, możesz dołączyć, klikając opcję Dołącz do oddzielnego pokoju w sterownikach spotkania.
 4. Kliknij opcję Dołącz do oddzielnego pokoju.

  Będziesz mieć dostęp do wszystkich sterowników podobnie jak na spotkaniu.

Samodzielne wybieranie oddzielnych pokoi

Jeśli prowadzący umożliwił użytkownikom samodzielne wybieranie i dołączanie do wybranych oddzielnych pokoi, uczestnicy będą mogli wyświetlać listę oddzielnych pokoi utworzonych przez prowadzącego i dokonywać samodzielnego wyboru. Będą wtedy mogli swobodnie wchodzić do oddzielnych pokoi i je opuszczać. 

Uwaga: uczestnicy, którzy nie dołączyli jako Klienci stacjonarni lub poprzez aplikację mobilną (wersja 5.3.0 lub nowsza), nie będą mogli samodzielnie wybrać oddzielnego pokoju. Prowadzący będzie musiał ręcznie przenosić tych uczestników.  

 1. Kliknij opcję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
  Spowoduje to wyświetlenie listy otwartych oddzielnych pokoi stworzonych przez prowadzącego. 
 2. Kliknij opcję Dołącz obok oddzielnego pokoju, do którego chcesz dołączyć, potem potwierdź, ponownie klikając opcję Dołącz
 3. Powtórz to, by dołączyć do kolejnych oddzielnych pokoi, lub kliknij opcję Opuść pokój, aby powrócić do sesji głównej. 

Prośba o pomoc

Jeśli klikniesz Poproś o pomoc, prowadzący spotkanie otrzyma powiadomienie, że potrzebujesz pomocy, i dołączy do Twojego oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Poproś o pomoc w sterownikach spotkania.
 2. Potwierdź, że potrzebujesz pomocy, klikając Zaproś prowadzącego.

Opuszczanie oddzielnego pokoju

Możesz w dowolnym czasie opuścić oddzielny pokój i powrócić do głównej sesji spotkania lub możesz całkowicie wyjść ze spotkania z oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Opuść oddzielny pokój. 
 2. Zdecyduj, czy chcesz opuścić oddzielny pokój czy całe spotkanie.
 3. Gdy prowadzący zamknie oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie i możesz zdecydować, czy chcesz opuścić pokój natychmiast, czy za 60 sekund.

Dołączanie do oddzielnych pokoi

 1. Prowadzący musi zaprosić Cię do dołączenia do oddzielnego pokoju.
 2. Stuknij opcję Dołącz.
 3. Jeśli stukniesz opcję Później, możesz dołączyć poprzez stuknięcie opcji Dołącz do oddzielnego pokoju.
 4. Stuknij opcję Dołącz.
  Będziesz mieć dostęp do wszystkich sterowników podobnie jak na spotkaniu

Samodzielne wybieranie oddzielnych pokoi

Jeśli prowadzący umożliwił użytkownikom samodzielne wybieranie i dołączanie do wybranych oddzielnych pokoi, uczestnicy będą mogli wyświetlać listę oddzielnych pokoi utworzonych przez prowadzącego i dokonywać samodzielnego wyboru. Będą wtedy mogli swobodnie wchodzić do oddzielnych pokoi i je opuszczać. 

Uwaga: uczestnicy, którzy nie dołączyli jako Klienci stacjonarni lub poprzez aplikację mobilną (wersja 5.3.0 lub nowsza), nie będą mogli samodzielnie wybrać oddzielnego pokoju. Prowadzący będzie musiał ręcznie przenosić tych uczestników.  

 1. Stuknij opcję Oddzielne pokoje w górnej lewej części sterowników spotkania.
  Spowoduje to wyświetlenie listy otwartych oddzielnych pokoi stworzonych przez prowadzącego. 
 2. Stuknij oddzielny pokój, do którego chcesz dołączyć, a następnie opcję Dołącz
 3. Powtórz to, by dołączyć do kolejnych oddzielnych pokoi, lub kliknij opcję Opuść pokój, aby powrócić do sesji głównej. 

Prośba o pomoc

Jeśli stukniesz opcję Poproś o pomoc, prowadzący spotkanie otrzyma powiadomienie, że potrzebujesz pomocy, i dołączy do Twojego oddzielnego pokoju.

 1. Stuknij opcję Poproś o pomoc.
 2. Potwierdź, że potrzebujesz pomocy, poprzez stuknięcie opcji Zaproś prowadzącego.

Opuszczanie oddzielnego pokoju

Możesz w dowolnym czasie opuścić oddzielny pokój i powrócić do głównej sesji spotkania lub możesz całkowicie wyjść ze spotkania z oddzielnego pokoju.

 1. Stuknij opcję Opuść.

 2. Wybierz opcję Opuść oddzielny pokój
 3. Gdy prowadzący zamknie oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie i możesz zdecydować, czy chcesz opuścić pokój natychmiast, czy za 60 sekund.

Dołączanie do oddzielnych pokoi

 1. Prowadzący musi zaprosić Cię do dołączenia do oddzielnego pokoju.
 2. Stuknij opcję Dołącz.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Później, możesz dołączyć, klikając opcję Dołącz do oddzielnego pokoju.
  Będziesz mieć pełen dostęp do wszystkich sterowników podobnie jak na spotkaniu.

Samodzielne wybieranie oddzielnych pokoi

Jeśli prowadzący umożliwił użytkownikom samodzielne wybieranie i dołączanie do wybranych oddzielnych pokoi, uczestnicy będą mogli wyświetlać listę oddzielnych pokoi utworzonych przez prowadzącego i dokonywać samodzielnego wyboru. Będą wtedy mogli swobodnie wchodzić do oddzielnych pokoi i je opuszczać. 

Uwaga: uczestnicy, którzy nie dołączyli jako Klienci stacjonarni lub poprzez aplikację mobilną (wersja 5.3.0 lub nowsza), nie będą mogli samodzielnie wybrać oddzielnego pokoju. Prowadzący będzie musiał ręcznie przenosić tych uczestników.  

 1. Stuknij opcję Oddzielne pokoje w górnej lewej części sterowników spotkania.
  Spowoduje to wyświetlenie listy otwartych oddzielnych pokoi stworzonych przez prowadzącego. 
 2. Stuknij oddzielny pokój, do którego chcesz dołączyć, a następnie opcję Dołącz
 3. Powtórz to, by dołączyć do kolejnych oddzielnych pokoi, lub kliknij opcję Opuść pokój, aby powrócić do sesji głównej. 

Prośba o pomoc

Jeśli użyjesz opcji Poproś o pomoc, prowadzący spotkanie otrzyma powiadomienie, że potrzebujesz pomocy, i dołączy do Twojego oddzielnego pokoju.

 1. Stuknij ekran, aby wyświetlić sterowniki spotkania.
 2. Stuknij opcję Poproś o pomoc w lewym górnym rogu.
 3. Potwierdź, że potrzebujesz pomocy poprzez stuknięcie opcji Poproś o pomoc.

Opuszczanie oddzielnego pokoju

Możesz w dowolnym czasie opuścić oddzielny pokój i powrócić do głównej sesji spotkania lub możesz całkowicie wyjść ze spotkania z oddzielnego pokoju.

 1. Stuknij opcję Opuść. 

 2. Wybierz opcję Opuść oddzielny pokój
 3. Gdy prowadzący zamknie oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie i możesz zdecydować, czy chcesz opuścić pokój natychmiast, czy za 60 sekund.

Dołączając do oddzielnego pokoju przez telefon, nie musisz nic robić, aby dołączyć. Gdy prowadzący uruchomi oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie, że dołączono Cię do oddzielnego pokoju.

Udział w oddzielnych pokojach

Tak samo jak w sesji głównej, będziesz mieć możliwość wyciszania i wyłączania wyciszania. Użyj *6, by wyciszyć lub wyłączyć wyciszenie.

Powrót do głównego pokoju

Gdy prowadzący zamknie oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie i powrócisz do głównego pokoju po 60 sekundach. Naciśnij #, by natychmiast dołączyć do głównego pokoju.

Dołączanie do oddzielnych pokoi

 1. Prowadzący musi zaprosić Cię do dołączenia do oddzielnego pokoju.
 2. Kliknij opcję Dołącz w wyskakującym oknie z powiadomieniem.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Później, możesz dołączyć poprzez kliknięcie opcji Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
  Będziesz mieć pełen dostęp do wszystkich sterowników podobnie jak na spotkaniu.
  Uwaga: klient internetowy nie obsługuje lokalnego nagrywania.

Prośba o pomoc

Jeśli klikniesz Poproś o pomoc, prowadzący spotkanie otrzyma powiadomienie, że potrzebujesz pomocy, i dołączy do Twojego oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Poproś o pomoc) w sterownikach spotkania.
 2. Potwierdź, że potrzebujesz pomocy, klikając Zaproś prowadzącego.

Opuszczanie oddzielnego pokoju

Możesz w dowolnym czasie opuścić oddzielny pokój i powrócić do głównej sesji spotkania lub możesz całkowicie wyjść ze spotkania z oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Opuść oddzielny pokój. 
 2. Zdecyduj, czy chcesz opuścić oddzielny pokój czy całe spotkanie.
 3. Gdy prowadzący zamknie oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie i możesz zdecydować, czy chcesz opuścić pokój natychmiast, czy za 60 sekund.

Dołączanie do oddzielnych pokoi

 1. Prowadzący musi zaprosić Cię do dołączenia do oddzielnego pokoju.
 2. Kliknij opcję Dołącz w wyskakującym oknie z powiadomieniem.
 3. Jeśli wybierzesz opcję Później, możesz dołączyć poprzez kliknięcie opcji Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
  Będziesz mieć pełen dostęp do wszystkich sterowników podobnie jak na spotkaniu.

Samodzielne wybieranie oddzielnych pokoi

Jeśli prowadzący umożliwił użytkownikom samodzielne wybieranie i dołączanie do wybranych oddzielnych pokoi, uczestnicy będą mogli wyświetlać listę oddzielnych pokoi utworzonych przez prowadzącego i dokonywać samodzielnego wyboru. Będą wtedy mogli swobodnie wchodzić do oddzielnych pokoi i je opuszczać. 

Uwaga: uczestnicy, którzy nie dołączyli jako klienci stacjonarni lub poprzez aplikację mobilną (wersja 5.3. 0 lub nowsza) lub aplikację ChromeOS (wersja 5.0.0 (4241.1207 lub nowsza)), nie będą mogli samodzielnie wybrać oddzielnego pokoju. Prowadzący będzie musiał ręcznie przenosić tych uczestników.  

 1. Kliknij opcję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania.
  Spowoduje to wyświetlenie listy otwartych oddzielnych pokoi stworzonych przez prowadzącego. 
 2. Kliknij opcję Dołącz obok oddzielnego pokoju, do którego chcesz dołączyć, potem potwierdź, ponownie klikając opcję Dołącz
 3. Powtórz to, by dołączyć do kolejnych oddzielnych pokoi, lub kliknij opcję Opuść pokój, aby powrócić do sesji głównej. 

Prośba o pomoc

Jeśli klikniesz Poproś o pomoc, prowadzący spotkanie otrzyma powiadomienie, że potrzebujesz pomocy, i dołączy do Twojego oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Poproś o pomoc w sterownikach spotkania.
 2. Potwierdź, że potrzebujesz pomocy, klikając Zaproś prowadzącego.

Opuszczanie oddzielnego pokoju

Możesz w dowolnym czasie opuścić oddzielny pokój i powrócić do głównej sesji spotkania lub możesz całkowicie wyjść ze spotkania z oddzielnego pokoju.

 1. Kliknij opcję Opuść oddzielny pokój. 
 2. Zdecyduj, czy chcesz opuścić oddzielny pokój czy całe spotkanie.
 3. Gdy prowadzący zamknie oddzielne pokoje, otrzymasz powiadomienie i możesz zdecydować, czy chcesz opuścić pokój natychmiast, czy za 60 sekund.