Przechowywanie historii wiadomości na czacie


Właściciel konta lub administratorzy mogą wybrać, jak długo wiadomości na czacie będą przechowywane w chmurze Zoom oraz na lokalnych urządzeniach. Spowoduje to usunięcie wszystkich wiadomości po upływie wyznaczonego czasu. Jeżeli lokalne wiadomości są przechowywane przez 1 miesiąc lub krócej, w oknie Zoom Chat pojawi się żółty baner powiadamiający członków konta o tym, jak długo będą przechowywane lokalne wiadomości. W przypadku włączenia przestrzeni w chmurze można przeglądać, pobierać lub usuwać zapisane wiadomości na czacie.

Chociaż użytkownicy mogą usuwać wiadomości na lokalnym urządzeniu, administratorzy mogą uzyskać dostęp do tych wiadomości w chmurze zależnie od tego, jak długi jest okres zachowywania danych w chmurze. Maksymalny okres, przez jaki wiadomości mogą być przechowywane, to 10 lat, natomiast okres minimalny to 1 dzień. Domyślnie wiadomości są przechowywane w chmurze przez 2 lata, natomiast na lokalnych urządzeniach przez 1 rok. Właściciele konta oraz administratorzy mogą zmienić tę długość w ustawieniach przechowywania czatu. Wpłynie to na wszystkich użytkowników na koncie.

Czas zależy od tego, kiedy wiadomość zostaje wysłana. Przykładowo, jeśli decydujesz, aby wszystkie wiadomości zostały usunięte po 3 dniach, zostają skasowane w ciągu 3 dni od wysłania, niezależnie od tego, czy zostaną otrzymane przez jakiekolwiek z urządzeń odbiorcy.

W tym artykule omówiono:

Warunki historii wiadomości na czacie

Uwaga: Jeżeli zarejestrowałeś(-aś) nowe konto Zoom po 21 sierpnia 2021 r. lub na Twoim koncie aktywowane są Nowe rozwiązania dla administratora, narzędzie historii czatu zostało przesunięte do Raportów (Zarządzanie kontami > Raporty > Zakładka Raporty dotyczące aktywności użytkowników > Historia czatu).

Jak zmienić ustawienia przechowywania wiadomości na czacie

Możesz także zmienić ustawienia, aby określić, przez jaki okres przechowywane są wiadomości na czacie.

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie kontami, a następnie Zarządzanie IM.
  3. Postępuj zgodnie z tymi opcjami, aby uzyskać dostęp do ustawień na poziomie konta lub na poziomie grupy:
    • Ustawienia na poziomie konta: kliknij zakładkę Ustawienia IM.
    • Ustawienia na poziomie grupy: kliknij nazwę grupy, a następnie Ustawienia zaawansowane.
  4. W sekcji Przechowywanie należy zmienić następujące ustawienia:

W przypadku włączenia przestrzeni w chmurze można przeglądać, pobierać lub usuwać zapisane wiadomości na czacie.

Przestrzeń w chmurze – zasady lokalizacji narzędzia historii czatu administratora

Jeżeli uwzględnieni zostaną użytkownicy podstawowi oraz zewnętrzni użytkownicy płatni, poniższe scenariusze opisują, w jaki sposób wiadomości są przechowywane w narzędziu Historia czatu w Zoom web portal.

Uwaga: konto musi mieć włączone ustawienie Przestrzeń w chmurze, aby wiadomości mogły być przechowywane w narzędziu Historia czatu.

Rodzaj czatuZaangażowani użytkownicyKtóry administrator konta może przeglądać wiadomości w narzędziu historii czatu?
Czat w konfiguracji 1-1

Dwóch bezpłatnych użytkowników

Nie dotyczy

(Żaden z nich nie może uzyskać dostępu do historii czatu poprzez portal internetowy)

Czat kanałowy lub grupowy

Wewnętrzny bezpłatny użytkownik

Zewnętrzny płatny użytkownik

Administrator konta płatnego użytkownika
Czat kanałowy lub grupowy

Wewnętrzny bezpłatny użytkownik

Zewnętrzny bezpłatny użytkownik

Zewnętrzny płatny użytkownik

Administrator konta płatnego użytkownika
Czat kanałowy lub grupowy

Wewnętrzny płatny użytkownik

Dwóch zewnętrznych bezpłatnych użytkowników

Administrator konta płatnego użytkownika
Czat kanałowy lub grupowy

Wewnętrzny płatny użytkownik

Zewnętrzny płatny użytkownik

Obaj administratorzy konta płatnego użytkownika
Czat kanałowy lub grupowy

Wewnętrzny płatny użytkownik

Zewnętrzny bezpłatny użytkownik

Zewnętrzny płatny użytkownik

Obaj administratorzy konta płatnego użytkownika
Układ 1 na 1, kanał lub czat grupowy

Wewnętrzny płatny użytkownik

Zewnętrzny bezpłatny użytkownik (dodany do konta płatnego użytkownika i staje się wewnętrznym użytkownikiem)

Administrator konta płatnego użytkownika

(Wiadomości są zapisywane tylko od czasu, gdy bezpłatny użytkownik zostanie dodany do konta płatnego użytkownika)

 

Zasady przechowywania w przestrzeni w chmurze

W poniższej tabeli pokazano różne scenariusze ilustrujące to, jak długo wiadomości na czacie są przechowywane w chmurze.

Scenariusz

Zaangażowani użytkownicy i włączone ustawienia

Przez jak długi czas te wiadomości są przechowywane w chmurze?

Czat w konfiguracji 1-1

Dwóch bezpłatnych użytkowników

2 lata

Czat w konfiguracji 1-1

1 bezpłatny użytkownik

1 płatny użytkownik z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 5-letni okres przechowywania

2 lata

Czat w konfiguracji 1-1

1 bezpłatny użytkownik

1 płatny użytkownik z wyłączoną przestrzenią w chmurze

Brak przechowywania w chmurze

Uwaga: nawet wówczas, gdy opcja przestrzeń w chmurze jest wyłączona, wiadomości wysłane offline będą przechowywane w chmurze przez maksymalnie 7 dni i zostaną automatycznie usunięte.

Czat w konfiguracji 1-1

1 płatny użytkownik z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 4-letni okres przechowywania

1 płatny użytkownik z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 6-letni okres przechowywania

4 lata

Układ 1 na 1

Płatny użytkownik z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 3-letni okres przechowywania

Bezpłatny użytkownik, który zostaje później dodany do innego konta płatnego z włączoną przestrzenią w chmurze oraz okresem przechowywania 5 lat.

Zanim bezpłatny użytkownik zostanie użytkownikiem konta płatnego, wiadomości są przechowywane przez 2 lata.

Po tym, jak bezpłatny użytkownik stanie się użytkownikiem konta płatnego, wszystkie nowe wiadomości są przechowywane przez 3 lata.

Czat kanałowy lub grupowy

Bezpłatny użytkownik (administrator kanału)

Płatny użytkownik z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 3-letni okres przechowywania

2 lata

Czat kanałowy lub grupowy

Bezpłatny użytkownik

Płatny użytkownik (administrator kanału) z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 3-letni okres przechowywania

3 lata

Czat kanałowy lub grupowy

Bezpłatny użytkownik

Płatny użytkownik z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 3-letni okres przechowywania

Płatny użytkownik (administrator kanału) z wyłączoną przestrzenią w chmurze

Brak przechowywania w chmurze

Uwaga: nawet wówczas, gdy opcja przestrzeń w chmurze jest wyłączona, wiadomości wysłane offline będą przechowywane w chmurze przez maksymalnie 7 dni i zostaną automatycznie usunięte.

Czat kanałowy lub grupowy

Płatny użytkownik (pierwotny administrator kanału) z włączoną przestrzenią w chmurze oraz 3-letni okres przechowywania

Bezpłatny użytkownik (nowy administrator kanału)

Zanim bezpłatny użytkownik stanie się administratorem kanału, wiadomości są przechowywane przez 3 lata.

Po tym, jak bezpłatny użytkownik stanie się administratorem kanału, wszystkie nowe wiadomości są przechowywane przez 2 lata.