Rozpoczęcie pracy z zarządzaniem rozliczeniami Zoom


Aby zobaczyć swój bieżący plan, rozliczenia i historię faktur, możesz użyć strony Rozliczenia w portalu internetowym Zoom. Możesz również zaktualizować swoje dane dotyczące subskrypcji i płatności.

Uwaga: od 17 lipca 2023 r. niektórzy właściciele kont i administratorzy zauważą w menu ADMINISTRATOR specjalną sekcję Plany i rozliczenia.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Wymagania wstępne dotyczące uzyskiwania dostępu do zarządzania rozliczeniami

Jak uzyskać dostęp do zarządzania rozliczeniami?

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W menu nawigacyjnym kliknij pozycję Zarządzanie kontem, a następnie Rozliczenia.
    Możesz uzyskać dostęp do następujących zakładek:

Zakładka Bieżące plany

W zakładce Bieżące plany możesz sprawdzić swój bieżący typ subskrypcji i przejść na wyższą wersję planu.
Jeśli masz kilka planów dla danego produktu (Zoom Phone lub Zoom Webinars), kliknij Wyświetl plany, aby wyświetlić wszystkie plany tego produktu i wprowadzić zmiany.

Kliknij pozycję Uaktualnij konto, aby zmienić typ planu z podstawowego (bezpłatnego) na plan Pro (płatny).

Jeśli masz już subskrypcję, kliknij pozycję Edytuj bieżący plan, aby go zaktualizować (zmienić okres rozliczeniowy lub liczbę licencji) albo Anuluj plan, aby anulować subskrypcję.

Sekcja Czy interesują Cię inne dostępne produkty?

Przewiń w dół do sekcji Czy interesują Cię inne dostępne produkty?, aby wyświetlić plany, które można zakupić dodatkowo do bieżących planów. Jeśli masz plan webinarowy lub telefoniczny i chcesz dodać kolejną wersję tego planu, kliknij pozycję Dodaj do koszyka. Jeśli chcesz zmienić istniejący plan z listy Bieżące plany, kliknij pozycję Edytuj bieżący plan powyżej, zamiast dodawać go ponownie w obszarze Dostępne rozszerzenia.

Zakładka Informacje rozliczeniowe

Użyj zakładki Informacje rozliczeniowe, aby zaktualizować informacje dotyczące płatności, takie jak karta kredytowa, PayPal, adres rozliczeniowy lub kontakt do rozliczeń.

Zakładka Historia faktur

W zakładce Historia faktur możesz przeglądać swoje poprzednie faktury.

Jak skontaktować się z działem pomocy technicznej Zoom

Dodatkową pomoc od ekspertów Zoom ds. rozliczeń możesz uzyskać w zależności od Twojego konta i typu użytkownika. Dowiedz się więcej o kontaktowaniu się z pomocą techniczną Zoom.