Udostępnianie ekranu lub pulpitu w Zoom


W Zoom można udostępniać ekran, pulpit lub inne treści podczas spotkania, nawet jeżeli Twoje wideo jest włączone.

Udostępnianie ekranu podczas spotkań Zoom zostało zaprojektowane z myślą o środowisku opartym na współpracy. Ta funkcja daje tylko użytkownikom, którzy udostępniają swój ekran, pełną kontrolę nad własnym ekranem oraz nad tym, co mogą zobaczyć inni uczestnicy spotkania. Ponadto prowadzący spotkanie nie mogą monitorować działań na Twoim ekranie, chyba że zdecydujesz się udostępnić ekran.

Wideokonferencje Zoom umożliwiają udostępnianie treści obejmujących:

Uwaga:

Wymagania wstępne dla udostępniania wideokonferencji

Uwaga:

Jak korzystać z udostępniania ekranu pulpitu

Udostępnianie pulpitu, ekranu lub treści

Aby udostępnić swój ekran lub treść:

 1. Kliknij pozycję Udostępnij ekran znajdującą się w sterownikach spotkania.
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji udostępniania ekranu:
  • Podstawowe: udostępnianie całego pulpitu, okien konkretnych aplikacji, tablicy lub ekranu iPhone/iPad.
   Uwaga: użytkownicy mogą wybierać równocześnie wiele programów na pulpicie zamiast udostępniania całego pulpitu, ale aby wszystkie wybrane programy były widoczne, muszą znajdować się na tym samym ekranie. Tylko użytkownik korzystający z tej funkcji musi posiadać wersję 5.4.3 lub nowszą, natomiast widzowie mogą posiadać wersje starsze. Aby wybrać więcej niż jedną aplikację, przytrzymaj naciśnięty klawisz Shift w macOS lub klawisz Ctrl w Windows.
  • Zaawansowane
   • Slajdy/PowerPoint jako wirtualne tło: umożliwia korzystanie z pokazu slajdów jako wirtualnego tła, zapewniając głębsze zanurzenie w prezentacji.
   • Część ekranu: udostępnianie części ekranu oznaczonej zieloną ramką. Podczas udostępniania ramkę można dostosować do potrzeb, klikając i przeciągając dowolny bok lub narożnik.
   • Głos komputera: udostępnianie tylko głosu komputera (wybrany głośnik w Twoich ustawieniach dźwięku). Zaznacz strzałkę w dół po prawej stronie pozycji Głos komputera, aby przeglądać opcje głosu i przełączać między opcjami głosu Mono a Stereo (wysoka wierność).
   • Wideo: udostępnianie zapisanych lokalnie treści wideo poprzez wbudowany odtwarzacz wideo Zoom.
   • Treści z 2. kamery: udostępnianie drugorzędnej kamery podłączonej do komputera; na przykład kamery do dokumentów lub zintegrowanej kamery laptopa.
  • Pliki: udostępnianie plików z zewnętrznej usługi udostępniania, takiej jak Dysk Google lub Microsoft OneDrive. Postępuj zgodnie z powiadomieniami na ekranie, aby zalogować się do usługi zewnętrznej i przyznać uprawnienia dostępu dla Zoom.
   Uwagi:
   • opcje te mogą zostać wyłączone przez administratorów konta, a zatem dostępne opcje mogą się różnić.
   • Alternatywnie możesz otworzyć plik w przeglądarce internetowej, a następnie udostępnić okno przeglądarki. Na przykład aby udostępnić dokument Google, otwórz dokument w przeglądarce Chrome, a następnie udostępnij okno Chrome. Wynik końcowy jest taki sam jak w przypadku użycia opcji udostępniania na zakładce Pliki.
 3. (Opcjonalne) Funkcje te można włączać w lewym dolnym rogu okna udostępniania.
  • Udostępnij dźwięk: jeżeli zaznaczysz tę opcję, podczas spotkania zostanie udostępniony każdy dźwięk emitowany przez Twój komputer. Zaznacz strzałkę w dół tuż obok po prawej stronie pozycji Udostępnij dźwięk, aby przełączać między opcjami głosu Mono a Stereo (wysoka wierność).
  • Optymalizuj dla wideoklipów: zaznacz tę pozycję, jeżeli zamierzasz udostępniać wideoklipy w trybie pełnoekranowym. W innych przypadkach nie zaznaczaj tej opcji, ponieważ może to spowodować rozmazanie udostępnianego ekranu.
  • Udostępnij do oddzielnych pokoi: umożliwia prowadzącemu lub współprowadzącemu udostępnianie swoich ekranów z sesji głównej bezpośrednio do wszystkich otwartych oddzielnych pokoi.
 4. Kliknij Udostępnij.
  Kiedy proces udostępniania jest rozpoczęty, a 80% urządzeń potwierdzi odbiór udostępnianego ekranu, zobaczysz pasek powiadomienia z informacją Uczestnicy mogą teraz widzieć Twój udostępniony ekran lub każdą treść wybraną przez Ciebie do udostępniania.

Uwaga:

 • Zoom automatycznie przełączy się w tryb pełnoekranowy, aby optymalizować widok udostępnionego ekranu. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, kliknij Opuść tryb pełnoekranowy w prawym górnym rogu lub naciśnij klawisz Esc.
 • Aby wyłączyć automatyczny tryb pełnoekranowy podczas wyświetlania udostępnionego ekranu, dostosuj parametr Rozmiar okna podczas udostępniania ekranu w swoich ustawieniach klienta stacjonarnego.
 • W przypadku zaznaczenia opcji Treść z 2. kamery kliknij pozycję Przełącz kamerę w lewym górnym rogu, aby przełączyć udostępnianą kamerę.

Sterowanie podczas udostępniania ekranu

Po rozpoczęciu udostępniania swojego ekranu sterowniki spotkania przeniosą się do menu, które możesz przeciągać wokół ekranu.
Uwaga: niektóre z wymienionych poniżej opcji mogą nie być widoczne z powodu ograniczeń nałożonych przez administratora konta lub widoczności funkcji tylko dla prowadzącego lub współprowadzącego spotkanie.

 • Wycisz/Wyłącz wyciszenie: wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia mikrofonu.
 • Uruchom/Zatrzymaj wideo: uruchamianie lub zatrzymywanie wideo podczas spotkania.
 • Bezpieczeństwo: dostęp do opcji bezpieczeństwa podczas spotkania.
 • Uczestnicy: przeglądanie lub zarządzanie uczestnikami (jeżeli jesteś prowadzącym).
  • Kliknij strzałkę w dół,down-arrow-button.png aby uzyskać dostęp do pozycji Zaproś, gdzie możesz zapraszać inne osoby do dołączenia do spotkania.
 • Przeprowadzanie ankiety: umożliwia tworzenie, edycję i uruchamianie Twoich ankiet. Opcje tworzenia i uruchamiania ankiet otworzą portal Zoom w Twojej domyślnej przeglądarce. Kiedy ankieta zostanie zamknięta, możesz zobaczyć wyniki i pobrać pełny raport z ankiety. Jeśli ankieta została już utworzona, prowadzący i współprowadzący mogą ją uruchomić, ale tylko prowadzący może edytować lub dodawać ankiety do spotkania.
 • Nowe udostępnianie: rozpoczęcie nowego udostępniania ekranu. Pojawi się przypomnienie o konieczności wyboru ekranu, których chcesz ponownie udostępnić.
 • Przerwa w udostępnianiu: przerwa udostępniania aktualnego ekranu.
 • Dodaj notatkę: wyświetlenie narzędzi notatki w celu rysowania, dodawania tekstu itp.
 • Więcej: najedź kursorem pozycję Więcej, aby wyświetlić opcje dodatkowe.
  • Czat: otwieranie okna czatu.
  • Nagrywaj: rozpoczęcie nagrywania lokalnego lub do chmury.
  • Informacje o spotkaniu: wyświetlanie aktualnego identyfikatora spotkania, prowadzącego, kodu dostępu, linku do zapraszania, Twojego identyfikatora uczestnika i stanu szyfrowania.
  • Napisy kodowane/Transkrypcja na żywo (dostępne tylko dla prowadzącego): w przypadku włączenia napisów kodowanych i transkrypcji na żywo dla Twojego konta kliknięcie tej pozycji umożliwia dostęp do tych opcji.
  • Oddzielne pokoje: rozpoczynanie pracy w oddzielnych pokojach.
  • Włącz notatki dla innych: umożliwianie lub uniemożliwianie uczestnikom dodawania notatek na Twoim udostępnionym ekranie.
  • Pokaż/Ukryj nazwiska dodających notatki: pokazywanie lub ukrywanie nazwisk uczestników dodających notatki na udostępnionym ekranie. Jeżeli zaznaczono pokazywanie, nazwisko uczestnika wyświetli się na krótko obok jego notatki.
  • Pokaż/Ukryj panel wideo
  • Pokaż/Ukryj pływający sterownik spotkania
  • Udostępnij dźwięk
  • Optymalizuj dla wideoklipów
   Uwaga: nie włączaj tego ustawienia, jeżeli nie udostępniasz wideoklipów w trybie pełnoekranowym, ponieważ spowoduje to rozmazanie udostępnionego ekranu. Opcję tę należy włączać/wyłączać przed i po odtworzeniu wideo.
  • Na żywo na Facebooku: transmisja spotkania na żywo na Facebooku.
  • Na żywo w Workplace na Facebooku: transmisja spotkania na żywo w Workplace na Facebooku.
  • Na żywo na YouTube: transmisja spotkania na żywo na YouTube.
  • Transmisja na żywo na niestandardowej platformie strumieniowania na żywo: transmisja spotkania na żywo na niestandardowej platformie strumieniowania na żywo.
  • Zakończ spotkanie: opuszczanie spotkania lub kończenie spotkania dla wszystkich uczestników.

Jak pokazywać okna aplikacji Zoom podczas udostępniania ekranu

Domyślnie podczas udostępniania ekranu okno aplikacji Zoom nie jest udostępniane. Pokazanie okna aplikacji Zoom podczas udostępniania ekranu może być przydatne, jeżeli któryś z uczestników pomaga Ci w korzystaniu z Zoom.

Aby pokazać okna aplikacji Zoom podczas udostępniania ekranu:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. W sekcji Podczas spotkania (podstawowe) upewnij się, że opcja Pokaż okna aplikacji Zoom podczas udostępniania ekranu jest włączona. Ustawienie to umożliwi pojawienie się tego ustawienia na ekranie klienta stacjonarnego.
 4. Wyloguj się z klienta stacjonarnego Zoom i zaloguj się ponownie. Alternatywnie możesz zamknąć klienta i otworzyć go ponownie.
 5. Kliknij obraz profilu, a następnie opcję Ustawienia.
 6. Kliknij zakładkę Udostępnij ekran i upewnij się, że opcja Pokaż okna aplikacji Zoom podczas udostępniania ekranu jest włączona.

Podczas korzystania z podwójnych monitorów.

Jeżeli korzystasz z podwójnego monitora, możesz włączyć funkcję podwójnych monitorów, aby widzieć na jednym monitorze udostępniany ekran, a na drugim uczestników.

Uwaga: aby udostępnić ekran w macOS 10.15 Catalina, musisz zezwolić na dostęp aplikacji Zoom do nagrywania ekranu. Możesz to zrobić w swojej pozycji Preferencje systemu. Zaznacz opcję Bezpieczeństwo i prywatność, kliknij zakładkę Prywatność, przewiń w dół do pozycji Nagrywanie ekranu, a następnie zaznacz opcję dla zoom.us.

Udostępnij pulpit, ekran lub treść

Aby udostępnić swój ekran lub treść:

 1. Kliknij pozycję Udostępnij ekran w sterownikach spotkania.
 2. Wybierz jedną z poniższych opcji udostępniania ekranu:
  • Podstawowe: udostępnianie całego pulpitu, okna konkretnej aplikacji lub tablicy.
   Uwagi
   :
   • Udostępnianie z iPhone/iPad nie jest obsługiwane w systemie Linux.
   • Sesje Linux wykorzystujące Wayland mogą udostępniać jedynie cały pulpit lub tablicę. Aby udostępniać tylko konkretną aplikację, musisz zamiast tego uruchomić sesję Linux z Xorg.
  • Zaawansowane
   • Część ekranu: udostępnianie części ekranu oznaczonej zieloną ramką. Podczas udostępniania ramkę można dostosować do potrzeb, klikając i przeciągając dowolny bok lub narożnik.
   • Muzyka lub tylko Głos komputera: udostępnianie tylko głosu komputera (wybrany głośnik w Twoich ustawieniach dźwięku). Zaznacz strzałkę w dół ˅ tuż po prawej stronie pozycji Muzyka lub Głos komputera, aby przeglądać opcje głosu i przełączać między opcjami głosu Mono a Stereo (wysoka wierność).
 3. (Opcjonalne) Funkcje te można włączać w lewym dolnym rogu okna udostępniania.
  • Udostępnij dźwięk z komputera: jeżeli zaznaczysz tę opcję, podczas spotkania zostanie udostępniony każdy dźwięk emitowany przez Twój komputer. Zaznacz strzałkę w dół tuż obok po prawej stronie pozycji Udostępnij dźwięk z komputera, aby przełączać między opcjami głosu Mono a Stereo (wysoka wierność).
  • Optymalizuj udostępnianie ekranu dla wideoklipów: zaznacz tę pozycję, jeżeli zamierzasz udostępniać wideoklipy w trybie pełnoekranowym. W innych przypadkach nie zaznaczaj tej opcji, ponieważ może to spowodować rozmazanie udostępnianego ekranu.
  • Udostępnij do oddzielnych pokoi: umożliwia prowadzącemu lub współprowadzącemu udostępnianie swoich ekranów z sesji głównej bezpośrednio do wszystkich otwartych oddzielnych pokoi.
 4. Kliknij Udostępnij.
  Kiedy proces udostępniania jest rozpoczęty, zobaczysz pasek powiadomienia z informacją Uczestnicy mogą teraz widzieć Twój udostępniony ekran lub każdą treść wybraną przez Ciebie do udostępniania.

Uwaga:

 • Zoom automatycznie przełączy się w tryb pełnoekranowy, aby optymalizować widok udostępnionego ekranu. Aby wyjść z trybu pełnoekranowego, kliknij Opuść tryb pełnoekranowy w prawym górnym rogu lub naciśnij klawisz Esc.
 • Aby wyłączyć automatyczny tryb pełnoekranowy podczas wyświetlania udostępnionego ekranu, dostosuj parametr Rozmiar okna podczas udostępniania ekranu w swoich ustawieniach klienta stacjonarnego.
 • W przypadku zaznaczenia opcji Treść z 2. kamery kliknij pozycję Przełącz kamerę w lewym górnym rogu, aby przełączyć udostępnianą kamerę.

Sterowanie podczas udostępniania ekranu

Podczas udostępniania ekranu sterowniki spotkania przeniosą się do menu, które możesz przeciągać wokół ekranu.

Uwaga: niektóre z wymienionych poniżej opcji mogą nie być widoczne z powodu ograniczeń nałożonych przez administratora konta lub widoczności funkcji tylko dla prowadzącego lub współprowadzącego spotkanie.

 • Wycisz/Wyłącz wyciszenie: wyciszanie lub wyłączanie wyciszenia mikrofonu.
 • Uruchom/Zatrzymaj wideo: uruchamianie lub zatrzymywanie wideo podczas spotkania.
 • Bezpieczeństwo: dostęp do opcji bezpieczeństwa podczas spotkania.
 • Uczestnicy: przeglądanie lub zarządzanie uczestnikami (jeżeli jesteś prowadzącym).
  • Kliknij strzałkę w dół, aby uzyskać dostęp do pozycji Zaproś, gdzie możesz zapraszać inne osoby do dołączenia do spotkania.
 • Nowe udostępnianie: rozpoczęcie nowego udostępniania ekranu. Pojawi się przypomnienie o konieczności wyboru ekranu, których chcesz ponownie udostępnić.
 • Przerwa w udostępnianiu: przerwa udostępniania aktualnego ekranu.
 • Dodaj notatkę: wyświetlenie narzędzi notatki w celu rysowania, dodawania tekstu itp.
 • Przeprowadzanie ankiety: umożliwia tworzenie, edycję i uruchamianie Twoich ankiet. Opcje tworzenia i uruchamiania ankiet otworzą portal Zoom w Twojej domyślnej przeglądarce. Kiedy ankieta zostanie zamknięta, możesz zobaczyć wyniki i pobrać pełny raport z ankiety. Jeśli ankieta została już utworzona, prowadzący i współprowadzący mogą ją uruchomić, ale tylko prowadzący może edytować lub dodawać ankiety do spotkania.
 • Więcej: najedź kursorem tę pozycję, aby wyświetlić opcje dodatkowe.
  • Czat: otwieranie okna czatu.
  • Nagrywaj na tym komputerze: rozpoczynanie nagrywania lokalnego.
  • Nagrywaj w chmurze: rozpoczynanie nagrywania w chmurze.
  • Informacje o spotkaniu: wyświetlanie aktualnego identyfikatora spotkania, prowadzącego, kodu dostępu, linku do zapraszania, Twojego identyfikatora uczestnika i stanu szyfrowania.
  • Włącz/Wyłącz dodawanie notatek przez uczestników: umożliwianie lub uniemożliwianie uczestnikom dodawanie notatek na Twoim udostępnionym ekranie.
  • Pokaż/Ukryj nazwiska dodających notatki: pokazywanie lub ukrywanie nazwisk uczestników dodających notatki na udostępnionym ekranie. Jeżeli zaznaczono pokazywanie, nazwisko uczestnika wyświetli się na krótko obok jego notatki.
  • Pokaż/Ukryj panel wideo
  • Ustawienia głosu: otwieranie okna ustawień głosu w kliencie.
  • Ustawienia wideo: otwieranie okna ustawień wideo w kliencie.
  • Udostępnij dźwięk z komputera
  • Optymalizuj udostępnianie dla wideoklipów w trybie pełnoekranowym
   Uwaga: nie włączaj tego ustawienia, jeżeli nie udostępniasz wideoklipów, ponieważ spowoduje to rozmazanie udostępnionego ekranu. Opcję tę należy włączać/wyłączać przed i po odtworzeniu wideo.
  • Zakończ spotkanie: Opuszczanie spotkania lub kończenie spotkania dla wszystkich uczestników.

Podczas korzystania z podwójnych monitorów.

Jeżeli korzystasz z podwójnego monitora, możesz włączyć funkcję podwójnych monitorów, aby widzieć na jednym monitorze udostępniany ekran, a na drugim uczestników.

Uwaga: niektóre z tych opcji można wyłączyć w ustawieniach Twojego konta, w pozycji Integracje.

Jak udostępniać treści

Aby udostępniać treści:

 1. W sterownikach spotkania dotknij opcji Udostępnij.
 2. Dotknij rodzaj treści, jakie chcesz udostępniać.
 3. Dotknij jednej z poniższych opcji.
  • Zdjęcia: udostępnianie zdjęć z Twojego menedżera plików lub aplikacji do zdjęć (np. Zdjęcia Google). W zależności od aplikacji zainstalowanych w Twoim urządzeniu z systemem Android możesz zobaczyć różne opcje udostępniania.
  • Dokumenty: wybór lokalnie zapisanych plików PDF lub obrazów do udostępniania.
  • Box, Dropbox, Dysk Google, Microsoft OneDrive lubMicrosoft OneDrive for Business: Wybór pliku do udostępnienia z wybranej usługi udostępniania plików. Musisz zezwolić na dostęp Zoom do Twojego konta.
   Uwaga: obsługiwane są jedynie pliki PDF i obrazy.
  • URL strony internetowej: wprowadzanie adresu URL, aby otworzyć przeglądarkę i udostępnić stronę internetową.
  • Zakładka: udostępnianie zakładek zapisanych w aplikacji Zoom.
   Uwaga: zakładki nie są synchronizowane z kontem i są usuwane po wylogowaniu się z aplikacji mobilnej.
  • Ekran: udostępnianie widoku całego ekranu Twojego telefonu.
  • Kamera: zezwolenie na udostępnianie obrazu z Twojej kamery wideo lub podłączonej kamery internetowej.
  • Udostępnij tablicę: udostępnianie tablicy, na której możesz dodawać notatki.

Jak udostępniać ekran

Aby udostępnić swój cały ekran, w tym dowolne aplikacje z urządzenia z systemem Android:

 1. W sterownikach spotkania dotknij opcji Udostępnijshare-screen-button-green.png.
 2. Dotknij opcji Ekran.
  System Android wyświetli powiadomienie z informacją, do czego funkcja udostępniania ekranu będzie miała dostęp.
 3. Aby potwierdzić, dotknij opcji Rozpocznij teraz.
  Rozpocznie się udostępnianie ekranu, a aplikacja Zoom będzie działać w tle. Teraz możesz wybrać aplikacje, które chcesz udostępniać.
 4. U dołu ekranu dotknij opcji Dodaj notatkę, aby otworzyć narzędzia notatki, lub dotknij opcji Zatrzymaj udostępnianie, aby zatrzymać udostępnianie i wrócić do sterowników spotkania.

Jak udostępniać głos urządzenia

Uwaga: upewnij się, że dźwięk generowany przez udostępnianą aplikację może być przechwytywany przez aplikacje spoza systemu. Ze względów bezpieczeństwa i prywatności niektóre aplikacje mogą blokować udostępniany dźwięk.

Aby udostępnić głos urządzenia:

 1. postępuj zgodnie z instrukcjami w celu rozpoczęcia udostępniania swojego ekranu.
 2. Dotknij opcji Udostępnij głos znajdującą się między opcjami Dodaj notatkę i Zatrzymaj udostępnianie.
 3. Dotknij ponownie, aby wyłączyć, lub dotknij opcji Zatrzymaj udostępnianie, aby całkowicie zakończyć udostępnianie.

W systemie iOS możesz udostępniać następujące opcje:

 • Ekran (wymaga systemu iOS w wersji 11 lub nowszej)
 • Zdjęcia
 • iCloud Drive
 • Box, Dropbox, Dysk Google, Microsoft OneDrive lubMicrosoft OneDrive for Business: Wybór pliku do udostępnienia z wybranej usługi udostępniania plików. Musisz zezwolić na dostęp Zoom do Twojego konta. Obsługiwane są jedynie pliki PDF i obrazy.
 • Adresy URL stron internetowych
 • Zakładka
  Uwaga: zakładki nie są synchronizowane z kontem i są usuwane po wylogowaniu się z aplikacji mobilnej.
 • Tablica (tylko iPad)

Uwaga: niektóre z tych opcji można wyłączyć w ustawieniach Twojego konta, w pozycji Integracje. Jeżeli chcesz udostępnić cały ekran w starszej wersji Zoom, patrz udostępnianie aplikacji iOS.

Jak udostępniać treści

Aby udostępniać treści:

 1. W sterownikach spotkania dotknij opcji Udostępnij treść share-screen-button-green.png.
 2. Dotknij rodzaj treści, jakie chcesz udostępniać.
  Jeżeli na przykład zaznaczysz Dysk Google, spowoduje to wyświetlenie szeregu dokumentów, które można udostępnić.
 3. Zaznacz dokument, który chcesz udostępnić, a następnie dotknij opcji Udostępnij w prawym górnym rogu.
 4. Treść została udostępniona w ramach spotkania.

Uwaga:

 • Notatek nie można dodawać podczas udostępniania całego ekranu w czasie spotkania za pośrednictwem urządzenia z systemem iOS. Jeżeli chcesz dodawać notatki podczas udostępniania całego ekranu urządzenia z systemem iOS, patrz udostępnianie aplikacji iOS.
 • Podczas udostępniania ekranu możesz ukryć swój widok z wideo, przesuwając podgląd wideo w kierunku krawędzi ekranu.