Pierwsze kroki z raportami Zoom


Sekcja Raporty Zoom web portal to efektywne narzędzie zapewniające właścicielom kont i administratorom różne statystyki webinarów, spotkań i konta, oferujące wgląd w to, jak ich organizacja wykorzystuje Zoom. Uzyskaj dostęp do cennych danych, np. kto uczestniczy w Twoich spotkaniach Zoom, z pełną listą uczestników spotkań. Członkowie konta mogą przeglądać statystyki spotkań oraz raporty dotyczące uczestników/rejestracji na ich spotkania i webinary. Kompletne raporty z niedawno zakończonych spotkań mogą być gotowe po maks. 30 minutach. 

Raporty ze spotkań, takie jak listy uczestników i wyniki ankiet, można pobierać za ostatnie 12 miesięcy, przy czym zakres wyszukiwania wynosi każdorazowo do jednego miesiąca. Jeśli spotkanie nie zostanie rozpoczęte w ciągu 30 dni, wygasa i jest w całości usuwane przez Zoom, wraz z raportami z rejestracji na spotkanie. Kiedy webinary są usuwane, wszystkie powiązane raporty pozostają. 

Uwaga: aby można było generować raporty, spotkania muszą być prowadzone przez konto płatne. Po aktualizacji konta nie można generować raportów dla spotkań, które odbyły się przed aktualizacją. 

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne generowania raportów

Jak uzyskać dostęp do raportu dotyczącego konta

  1. Zaloguj się do Zoom web portal.
  2. W menu nawigacji wykonaj jedną z poniższych czynności:
    • Jeśli jesteś właścicielem konta, administratorem lub masz rolę z dostępem do raportów dotyczących użytkowania, kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Raporty.
    • Jeśli jesteś członkiem konta, który chce uzyskać dostęp do raportów w zestawie zasilającym Zoom Phone, kliknij Analityka i raporty.
  3. Kliknij typ raportu, który chcesz wygenerować. Możesz także kliknąć zakładkę Raporty dotyczące aktywności użytkowników, aby przeglądać dodatkowe typy raportów (domyślnie dostępne tylko dla właściciela konta). 

Opis typów raportów dla członków

Użytkowanie: opcja raportów dotyczących użytkowania umożliwia przeglądanie listy spotkań, uczestników i protokołów ze spotkań, które prowadził użytkownik.

Spotkanie: opcja raportów ze spotkania umożliwia wyszukiwanie raportów z rejestracji i raportów z ankiety dla danego spotkania. Wybierz typ raportu, którego potrzebujesz, wyszukaj spotkanie według zakresu dat, a następnie kliknij opcję Generuj.  Podczas przetwarzania raportu będzie on widoczny na karcie Kolejka raportów. Kliknij przycisk Usuń, aby anulować przetwarzanie raportu.

Webinar: opcja raportów z webinaru umożliwia wyszukiwanie raportów z rejestracji, raportów dotyczących uczestników, wyników, pytań i odpowiedzi oraz raportów z ankiety dla webinarów. Wybierz typ raportu, którego potrzebujesz, wyszukaj webinar według zakresu dat, a następnie wygeneruj raport. 
Uwaga: aby uzyskać dostęp do raportów z webinaru, musisz mieć licencję na webinar przypisaną do swojego profilu. Administratorzy mają dostęp do wszystkich raportów dotyczących webinarów na koncie bez licencji na webinar. 

Opis typów raportów do celów zarządzania kontem

Zakładka raportów dotyczących użytkowania

Dzienne: pokazuje dane o użytkowaniu całości konta za każdy dzień w danym miesiącu. Wyszczególnieni są nowi użytkownicy, spotkania, uczestnicy i protokoły ze spotkań. Ten raport obejmuje każde spotkanie prowadzone przez użytkownika z danego konta.

Aktywni prowadzący: pokazuje listę aktywnych spotkań i uczestników w danym zakresie czasowym wynoszącym do jednego miesiąca. Aktywne spotkanie oznacza spotkanie rozpoczęte w danym zakresie czasowym. Aktywny użytkownik oznacza użytkownika, który uczestniczył w co najmniej jednym spotkaniu w danym zakresie czasowym. Podawane są tu zasadniczo te same informacje, co w raportach dotyczących użytkowania dla członków, ale dotyczą wszystkich spotkań na koncie.  Kliknij liczbę w kolumnie Źródło uczestników, aby wyświetlić listę uczestników wewnętrznych i zewnętrznych. Uczestnicy zewnętrzni mają dopisek Gość dodany po ich nazwie wyświetlanej.

Nieaktywni prowadzący: pokazuje listę użytkowników, którzy nie prowadzili spotkania ani webinaru w danym okresie. 

Nadchodzące wydarzenia: pokazuje listę wszystkich nadchodzących spotkań i webinarów dla wybranego okresu (w tym spotkań i webinarów cyklicznych). Można także wyszukiwać według adresu e-mail lub nazwy prowadzącego. Zaznacz pole wyboru, aby uwzględnić zdarzenia bez ustalonego czasu. 

Spotkanie: umożliwia wyszukiwanie raportów z rejestracji i raportów z ankiety dla spotkania prowadzonego przez użytkownika na koncie. Wybierz typ raportu, którego potrzebujesz, wyszukaj spotkanie według zakresu dat, a następnie kliknij opcję Generuj, aby uzyskać raport.
Uwaga: kiedy spotkanie wygaśnie i zostanie w całości usunięte przez Zoom, wszystkie powiązane raporty pozostaną dostępne przez okres do 12 miesięcy, z wyjątkiem raportów z rejestracji. 

Webinar: umożliwia wyszukiwanie raportów z rejestracji, raportów dotyczących uczestników, wyników, pytań i odpowiedzi oraz raportów z ankiety dla webinaru prowadzonego przez użytkownika na koncie. Wybierz typ raportu, którego potrzebujesz, wyszukaj webinar według zakresu dat, a następnie wygeneruj raport.
Uwaga: kiedy webinar wygaśnie i zostanie w całości usunięty przez Zoom, wszystkie powiązane raporty pozostaną dostępne przez okres do 12 miesięcy, ale nadal musisz posiadać licencję na webinar, aby uzyskać dostęp do raportów z webinaru. Administratorzy mogą nadal uzyskać dostęp dla raportów z webinarów dla całego konta, nawet bez licencji na webinar. 

Konferencja głosowa: umożliwia wyświetlenie informacji i opłat związanych z użytkowaniem połączeń telefonicznych.

Nagrywanie w chmurze: umożliwia wyszukiwanie według zakresu czasowego w celu przeglądania wykorzystania nagrywania w chmurze w danym okresie, w tym sprawdzenia, które spotkania nagrano i jakie pliki wygenerowano. Użytkowanie nie odzwierciedla tego, ile dodatkowego miejsca w chmurze zużyto każdego dnia, lecz raczej łączną zużytą ilość miejsca do przechowywania w chmurze. Np. jeśli na Twoim koncie jest 20 GB nagrań w chmurze i nagrasz kolejne 1 GB, raport nagrywania w chmurze pokaże teraz 21 GB. 
Uwaga: raporty nagrywania w chmurze są dostępne tylko za ostatnich 6 miesięcy. W przypadku kont głównych, które są albo odsprzedawcami, albo dystrybutorami, właściciele kont i administratorzy mogą przedłużyć okres raportowania do 1 roku i generować raporty dla wielu kont podrzędnych.

System telefoniczny: pokazuje raporty dotyczące użytkowania Zoom Phone.

Zdalna pomoc: pokazuje użytkowanie funkcji zdalnej pomocy we wskazanym okresie, w tym identyfikatory spotkań, kto udzielał zdalnej pomocy i kto z niej korzystał.

Rozliczenia: umożliwia administratorom generowanie raportów rozliczeniowych za dany okres, a także wgląd w strukturę rozliczeń za użytkowanie w podziale na działy. Ta funkcja musi zostać włączona przez dział rozliczeń. Po kontakcie z działem rozliczeń poczekaj do 3 dni roboczych na włączenie funkcji.

Zakładka raportów dotyczących aktywności użytkowników

Rejestry operacyjne: umożliwia audytowanie aktywności administratora, takiej jak zmiany w ustawieniach konta i grupy, zmiany w rolach i licencjach przypisanych użytkownikom, zmiany w subskrypcjach w ramach rozliczeń oraz zmiany wprowadzone w konfiguracji SSO, w tym zmiany wprowadzone przez Twoje konfiguracje SSO i mapowania SAML. 

Migawka ustawień: umożliwia eksportowanie ustawień konta i grupy do pliku CSV. Może to być przydatne, gdy testujesz różne konfiguracje ustawień i potrzebujesz migawki ustawień, do której możesz powrócić. 

Zaloguj się/Wyloguj się: umożliwia zobaczenie, kto zalogował się lub wylogował, jaki jest jego adres IP, jakiej platformy używał i, w stosownych przypadkach, jaki jest jego numer wersji. 

Historia czatu: umożliwia wyświetlenie i pobranie wszystkich wiadomości wysłanych i otrzymanych przez użytkowników, w tym wiadomości na czacie, plików, obrazów, reakcji emoji, obrazów GIF, wiadomości głosowych i fragmentów kodu z czatów 1:1, grupowych lub kanałowych.

Uwaga: Jeżeli zarejestrowałeś(-aś) nowe konto Zoom po 21 sierpnia 2021 r. lub na Twoim koncie aktywowane są Nowe rozwiązania dla administratora, informacje o historii czatu zostały przeniesione tutaj, do strony Raporty dotyczące aktywności użytkowników. Wcześniej historia czatu znajdowała się na karcie Zarządzanie kontem > Zarządzanie IM > Historia czatu.

Rejestry operacyjne systemu telefonicznego: umożliwia audytowanie aktywności administratora i użytkownika dotyczącej konfiguracji Zoom Phone, takiej jak dodawanie nowych użytkowników, przypisywanie planów połączeń i zmiana polityk. 

Zastrzeżenia prawne: umożliwia przeglądanie informacji o zastrzeżeniach prawnych wyświetlanych, kiedy użytkownicy logują się, dołączają do spotkań/webinarów lub rozpoczynają nagrywanie. W tym raporcie wskazany jest adres e-mail użytkownika, typ zastrzeżenia prawnego, czy zaakceptowano, czy odrzucono zastrzeżenie, typ klienta, data/godzina oraz identyfikator spotkania. 

Zgłoszeni uczestnicy: umożliwia przeglądanie uczestników spotkania lub webinaru, których użytkownik zgłosił do systemu Zoom. Możesz przekazać do systemu Zoom także dodatkowe raporty. 

Dodatkowe raporty dla Zoom Phone

Jeśli masz licencję Zoom Phone z rozszerzeniem Power Pack, możesz także uzyskać dostęp do następujących raportów: