Rodzaje i role użytkowników Zoom


Funkcje dostępne dla Twoich spotkań Zoom będą się różnić w zależności od rodzaju Twojego konta, rodzaju użytkownika i tego, jak Twoje konto jest skonfigurowane przez właściciela lub administratora konta Zoom (jeśli dotyczy). 

Możesz uzyskać dostęp do swojego konta Zoom za pomocą jednej lub kilku z następujących opcji logowania: logowanie za pomocą e-maila i hasła, logowanie za pośrednictwem Facebooka, logowanie za pośrednictwem Apple, logowanie za pośrednictwem Google lub jednokrotne logowanie (SSO). 

W tym artykule omówiono:

Jak rozpoznać rodzaj konta Zoom

Konta Zoom opierają się na wybranym rodzaju planu i produktach. Możesz sprawdzić typ swojego konta na stronie profil konta.W razie zainteresowania zmianą rodzaju konta Zoom zapoznaj się z naszymi planami cenowymi i opcjami naszych rozwiązań w zakresie prowadzenia wideokonferencji.

Istnieją cztery rodzaje kont:

Jak rozpoznać swoją rolę w ramach konta Zoom

Role w ramach konta Zoom opierają się na możliwościach, do których użytkownik ma dostęp z administracyjnego punktu widzenia podczas spotkania Zoom. Każdy użytkownik ma przypisaną jedną z poniższych ról, a każda rola wiąże się z określonymi unikatowymi uprawnieniami. Rolę, jaką posiadasz w ramach swojego konta, możesz znaleźć na stronie profil konta.

W ramach kont istnieją trzy role:

Uwaga: dla konta można również utworzyć role własne.

Jak rozpoznać rodzaj użytkownika Zoom

W zależności od rodzaju konta i wydatków będziesz się zaliczać do jednego z następujących rodzajów użytkowników. Swój rodzaj użytkownika można znaleźć na stronie profilu. Jeżeli jesteś administratorem lub właścicielem konta, możesz przeglądać rodzaje użytkowników dla wszystkich użytkowników swojego konta na stronie Użytkownicy. Istnieją trzy rodzaje użytkowników:

Jak zapraszać inne osoby do swojego konta

Właściciel konta lub administrator może dodawać/zapraszać innych użytkowników do swojego konta. 

Naucz się dodawać użytkowników i zarządzać nimi.