Planowanie spotkań


Zoom oferuje wiele sposobów planowania spotkań. Prowadzący ma kontrolę nad opcjami zaplanowanych spotkań, z wyjątkiem ustawień, które zostały zablokowane przez administratora dla wszystkich użytkowników na koncie lub dla wszystkich członków określonej grupy.

Instrukcje dotyczące planowania przy użyciu naszych wtyczek i rozszerzeń zawiera artykuł:

Uwaga:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij ikonę Zaplanuj.

  W ten sposób otworzysz okno terminarza.
 3. Wybierz ustawienia spotkania. Należy pamiętać, że niektóre z tych opcji mogą być niedostępne, jeśli zostały wyłączone i zablokowane w pozycji wyłączonej na poziomie konta lub grupy.
  • Temat: wprowadź temat lub nazwę spotkania.
  • Data i godzina
   • Rozpoczęcie: wybierz datę i godzinę spotkania, ale pamiętaj, że możesz rozpocząć spotkanie w dowolnym czasie przed zaplanowaną godziną.  Można również ręcznie wprowadzić dowolną godzinę. Można na przykład wpisać w polu minut wartość 15.
   • Strefa czasowa: Zoom domyślnie stosuje strefę czasową Twojego komputera. Aby wybrać inną strefę czasową, kliknij menu rozwijane.
   • Spotkanie cykliczne: wybierz, czy chcesz, aby spotkanie odbywało się cyklicznie (identyfikator spotkania pozostanie taki sam w każdej sesji).
  • Identyfikator spotkania
   • Generuj automatycznie: wygeneruj losowy, niepowtarzalny identyfikator spotkania.
   • Identyfikator osobistego spotkania*: użyj identyfikatora osobistego spotkania.
  • Bezpieczeństwo
   • Kod dostępu: wprowadź kod dostępu do spotkania. Uczestnicy dołączający do spotkania będą musieli wprowadzić go przed dołączeniem do zaplanowanego spotkania.
    Uwaga: kod dostępu do spotkania musi spełniać wymagania dotyczące złożoności określone przez administratora.
   • Poczekalnia: włącz poczekalnię spotkania.
   • Tylko uwierzytelnieni użytkownicy mogą dołączać: ogranicz dostęp do spotkania tak, aby mogli do niego dołączać tylko zalogowani użytkownicy.
    Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Zaloguj się do Zoom za pomocą określonej domeny, nie można będzie dodać żadnych domen, które znajdują się na liście blokowania domen.
  • Szyfrowanie: wybierz między standardowym szyfrowaniem rozszerzonym spotkania (klucze szyfrowania przechowywane w chmurze) a szyfrowaniem end-to-end (klucze szyfrowania przechowywane na urządzeniu lokalnym).
  • Wideo
   • Prowadzący: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo prowadzącego podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, prowadzący będzie miał możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Uczestnicy: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo uczestników podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, uczestnicy będą mieć możliwość uruchomienia swojego wideo.
  • Głos*: pozwól użytkownikom na dzwonienie przy użyciu jedynie telefonu, tylko głosu komputera,jednego i drugiego lub dźwięku innych firm (jeśli opcja ta jest włączona na Twoim koncie).
   • Połącz za pomocą: jeśli dla spotkania włączona jest opcja Telefon lub Obie, kliknij pozycję Edytuj,aby wybrać kraje, które mają być uwzględnione w zaproszeniu dla dzwoniących. Domyślnie są to kraje globalnego łączenia z listy w ustawieniach spotkania.
  • Kalendarz: wybierz usługę kalendarza, do której chcesz dodać spotkanie, i wyślij zaproszenia do uczestników.
   • Outlook: otwórz aplikację Outlook na komputerze i utwórz wydarzenie dla spotkania.
    Uwaga: opcja Outlook jest dostępna w razie korzystania z klienta dla systemu Windows.
   • iCal: otwórz aplikację iCal i utwórz wydarzenie dla spotkania.
    Uwaga: opcja iCal jest dostępna w razie korzystania z systemu macOS.
   • Kalendarz Google: otwórz Kalendarz Google w domyślnej przeglądarce i utwórz wydarzenie dla spotkania.
   • Inne kalendarze: otwórz nowe okno, w którym skopiowany tekst spotkania może zostać wklejony do preferowanej przez użytkownika metody komunikacji. Możesz również zapisać plik ICS, który można otworzyć w większości aplikacji pocztowych.
  • Opcje zaawansowane: kliknij strzałkę, aby wyświetlić dodatkowe opcje spotkania.
   • Pozwól uczestnikom na dołączanie przed godziną rozpoczęcia: pozwól uczestnikom dołączyć do spotkania bez Ciebie lub zanim Ty dołączysz. Jeśli opcja ta jest włączona, możesz również wybrać wyprzedzenie przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, z jakim chcesz, aby osoby te mogły dołączyć: 5 minut, 10 minut, 15 minut lub kiedykolwiek.
    Uwaga: spotkanie zakończy się po 40 minutach w przypadku kont podstawowych.
   • Wycisz uczestników przy wejściu: jeśli funkcja dołączenie przed prowadzącym nie jest włączona, ta opcja powoduje wyciszenie uczestników dołączających do spotkania. Uczestnicy mogą samodzielnie wyłączyć wyciszenie po dołączeniu do spotkania.
    Uwaga: aby wyciszyć wszystkich uczestników aktualnie biorących udział w spotkaniu, sprawdź opcje zarządzania uczestnikami.
   • Zażądaj pozwolenia na wyłączenie wyciszenia uczestników: uczestnikom będzie wyświetlany monit o dostarczenie prowadzącemu zgody na ich wyciszanie przez prowadzącego. W razie odmowy prowadzący będzie nadal mieć możliwość użycia opcji Poproś o wyłączenie wyciszenia
   • Automatycznie nagrywaj spotkanie: wybierz, czy chcesz nagrywać lokalnie (na swoim komputerze) czy w chmurze.
   • Włącz tryb koncentracji po rozpoczęciu spotkania: automatycznie rozpoczynaj spotkanie z włączonym trybem koncentracji, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli cieszyć się lepszym skupieniem. Funkcja ta wymaga klienta w wersji 5.9.0 lub nowszej.
   • Włącz dodatkowe regiony centrum danych dla tego spotkania*
   • Zezwalaj na wstęp lub odmawiaj wstępu użytkownikom z określonych regionów i krajów: prowadzący może zezwolić na dołączenie tylko uczestnikom z określonych krajów/regionów lub zablokować wszystkich uczestników z określonych krajów/regionów.
   • Zaplanuj dla*: jeśli masz uprawnienia do planowania dla innego użytkownika, będziesz w stanie wybrać z menu rozwijanego, dla kogo chcesz planować.
    Uwaga: podczas przypisywania uprawnień do planowania do innych użytkowników w Zoom web portal możesz wybrać, czy ci użytkownicy będą mogli zarządzać Twoimi spotkaniami oznaczonymi jako prywatne w kalendarzu Outlook lub Google. Jeśli użytkownicy nie mogą zarządzać prywatnymi wydarzeniami, nie będą mogli zobaczyć linku z zaproszeniem, tematu zaproszenia lub listy uczestników.
   • Pokaż na publicznej liście zdarzeń: dodaj spotkanie do publicznego kalendarza powiązanego z Twoim spersonalizowanym adresem URL.
   • Zastępcy prowadzącego: wprowadź na swoim koncie adres e-mail innego licencjonowanego użytkownika usługi Zoom, aby umożliwić mu rozpoczęcie spotkania pod Twoją nieobecność. Jeśli funkcja jest włączona, możesz też zaznaczyć pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.0 lub nowszej.
   • Tłumaczenie (funkcja obsługiwana tylko w klientach dla systemu Windows i macOS)*: włącz tłumaczenie na żądany język dla spotkania.
 4. Kliknij przycisk Zapisz, aby zakończyć, a następnie otwórz wybraną usługę kalendarza, aby dodać spotkanie.
  Uwaga:
  • jeśli planujesz spotkanie cykliczne, musisz ustawić cykl w usłudze kalendarza.
  • Wybranie opcji Inne kalendarze pozwoli Ci skopiować i wkleić informacje dotyczące zaplanowanego spotkania, takie jak data, czas oraz adres URL spotkania.
 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij pozycję Spotkania, a następnie kliknij pozycję Zaplanuj spotkanie.
 3. Wybierz opcje spotkania.Należy pamiętać, że niektóre z tych opcji mogą być niedostępne, jeśli zostały wyłączone i zablokowane w pozycji wyłączonej na poziomie konta lub grupy.
  • Temat: wprowadź temat lub nazwę spotkania.
  • Opis: wprowadź opcjonalny opis spotkania.
  • Użyj szablonu: zastosuj szablon spotkania.
  • Kiedy: wybierz datę i godzinę spotkania. Możesz ręcznie wprowadzić dowolny czas i nacisnąć klawisz Enter, aby go wybrać. Można na przykład wpisać w polu minut wartość 15.
  • Czas trwania: wybierz przybliżony czas trwania spotkania. Jest to potrzebne tylko do celów planowania. Spotkanie nie zostanie zakończone po upływie tego czasu.
  • Strefa czasowa: domyślnie Zoom stosuje strefę czasową ustawioną w Twoim profilu. Aby wybrać inną strefę czasową, kliknij menu rozwijane.
  • Spotkanie cykliczne: zaznacz czy chcesz, aby spotkanie odbywało się cyklicznie (identyfikator spotkania pozostanie taki sam w każdej sesji). Otwarte zostaną wówczas dodatkowe opcje cyklu.
   • Cykl: wybierz, jak często ma się powtarzać spotkanie — codziennie, co tydzień, co miesiąc czy bez ustalonego czasu. Spotkania mogą powtarzać się maksymalnie 50 razy, więc jeśli potrzebujesz więcej niż 50 powtórzeń, użyj opcji Bez ustalonego czasu.
   • Inne opcje cyklu będą zależały od częstotliwości powtarzania się spotkania. Spotkanie cykliczne można skonfigurować tak, aby kończyło się po określonej liczbie wystąpień albo w określonym dniu.
  • Pokaż to spotkanie na publicznej liście zdarzeń: dodaj spotkanie do publicznego kalendarza powiązanego z Twoim spersonalizowanym adresem URL.
  • Rejestracja: zaznacz tę opcję, jeśli spotkanie będzie wymagało rejestracji. Zamiast linku do dołączenia dla Twoich uczestników otrzymasz link do rejestracji. Jeśli rejestracja jest wymagana, a spotkanie jest cykliczne, wybierz jedną z poniższych opcji:
   • Uczestnicy rejestrują się raz i mogą dołączać do dowolnych wystąpień: osoby dokonujące rejestracji mogą dołączać do wszystkich wystąpień. Wszystkie daty i godziny spotkania zostaną wymienione na liście, a uczestnik zostanie zarejestrowany na wszystkie wystąpienia.
   • Uczestnicy muszą osobno rejestrować się na każde wystąpienie, w którym chcą wziąć udział: osoby dokonujące rejestracji muszą zarejestrować się osobno na każde wystąpienie. Mogą oni wybrać jedną datę i godzinę na stronie rejestracji.
   • Uczestnicy rejestrują się raz i mogą wybrać co najmniej jedno wystąpienie, w którym chcą wziąć udział: Osoby dokonujące rejestracji rejestrują się raz i mogą wybrać co najmniej jedno wystąpienie, w którym chcą wziąć udział. Zostaną one zapisane jedynie na wystąpienia odbywające się w wybranych dniach i godzinach. Uczestnicy mają opcję wielokrotnego wyboru.
  • Zaplanuj dla*: jeśli masz uprawnienia do planowania dla innego użytkownika, będziesz w stanie wybrać z menu rozwijanego, dla kogo chcesz planować.
   Uwaga: podczas przypisywania uprawnień do planowania do innych użytkowników w Zoom web portal możesz wybrać, czy ci użytkownicy będą mogli zarządzać Twoimi spotkaniami oznaczonymi jako prywatne w kalendarzu Outlook lub Google. Jeśli użytkownicy nie mogą zarządzać prywatnymi wydarzeniami, nie będą mogli zobaczyć linku z zaproszeniem, tematu zaproszenia lub listy uczestników.
  • Identyfikator spotkania
   • Generuj automatycznie: wygeneruj losowy, niepowtarzalny identyfikator spotkania.
   • Identyfikator osobistego spotkania*: użyj identyfikatora osobistego spotkania.
  • Bezpieczeństwo
   • Kod dostępu: wprowadź kod dostępu do spotkania. Uczestnicy dołączający do spotkania będą musieli wprowadzić go przed dołączeniem do zaplanowanego spotkania.
    Uwaga: kod dostępu do spotkania musi spełniać wymagania dotyczące złożoności określone przez administratora.
   • Poczekalnia: włącz poczekalnię spotkania.
   • Wymagaj uwierzytelnienia, aby dołączyć: ogranicz dostęp do spotkania tak, aby mogli do niego dołączać tylko zalogowani użytkownicy.
    Uwaga: jeśli wybierzesz opcję Zaloguj się do Zoom za pomocą określonej domeny, nie można będzie dodać żadnych domen, które znajdują się na liście blokowania domen.
  • Wideo
   • Prowadzący: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo prowadzącego podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, prowadzący będzie miał możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Uczestnicy: wybierz, czy chcesz włączać czy wyłączać wideo uczestników podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, uczestnicy będą mieć możliwość uruchomienia swojego wideo.
  • Głos*: pozwól użytkownikom na dzwonienie przy użyciu jedynie telefonu, tylko głosu komputera,jednego i drugiego lub dźwięku innych firm (jeśli opcja ta jest włączona na Twoim koncie).
   • Połącz za pomocą: jeśli dla spotkania włączona jest opcja Telefon lub Obie, kliknij pozycję Edytuj,aby wybrać kraje, które mają być uwzględnione w zaproszeniu dla dzwoniących. Domyślnie są to kraje globalnego łączenia z listy w ustawieniach spotkania.
  • Opcje spotkania
   • Pozwól uczestnikom na dołączanie przed godziną rozpoczęcia: pozwól uczestnikom dołączyć do spotkania bez Ciebie lub zanim Ty dołączysz. Jeśli opcja ta jest włączona, możesz również wybrać wyprzedzenie przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, z jakim chcesz, aby osoby te mogły dołączyć: 5 minut, 10 minut, 15 minut lub kiedykolwiek.
    Uwaga: spotkanie zakończy się po 40 minutach w przypadku kont podstawowych.
   • Wycisz uczestników przy wejściu: jeśli funkcja dołączenie przed prowadzącym nie jest włączona, ta opcja powoduje wyciszenie uczestników dołączających do spotkania. Uczestnicy mogą samodzielnie wyłączyć wyciszenie po dołączeniu do spotkania.
    Uwaga: aby wyciszyć wszystkich uczestników aktualnie biorących udział w spotkaniu, sprawdź opcje zarządzania uczestnikami.
   • Dodaj znak wodny, który identyfikuje oglądającego uczestnika: nakładanie obrazu składającego się z części własnego adresu e-mail uczestnika spotkania na współdzieloną zawartość, która jest przeglądana, oraz na wideo osoby, która udostępnia dany ekran. Twój administrator może to włączyć domyślnie, uniemożliwiając dokonanie zmian.
   • Wstępne przypisanie oddzielnych pokojów*: przypisz wstępnie uczestników do oddzielnych pokojów.
   • Automatycznie nagrywaj spotkanie: wybierz, czy chcesz nagrywać na komputerze lokalnym czy w chmurze.
   • Włącz tryb koncentracji po rozpoczęciu spotkania: automatycznie rozpoczynaj spotkanie z włączonym trybem koncentracji, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli cieszyć się lepszym skupieniem. Funkcja ta wymaga Zoom desktop client w wersji 5.9.0 lub nowszej.
   • Włącz dodatkowe regiony centrum danych dla tego spotkania*
   • Pozwalaj na wstęp lub odmawiaj wstępu użytkownikom z określonych regionów i krajów: pozwalaj użytkownikom z określonych regionów na dołączanie do spotkań lub blokuj użytkownikom z określonych regionów możliwość dołączania do spotkań. Region/kraj użytkownika jest określany na podstawie adresu IP.
    Uwaga: domyślne regiony/kraje można zmienić w ustawieniach w portalu internetowym.
   • Zastępcy prowadzącego: wprowadź na swoim koncie adres e-mail innego licencjonowanego użytkownika usługi Zoom, aby umożliwić mu rozpoczęcie spotkania pod Twoją nieobecność.Jeśli funkcja jest włączona, możesz też zaznaczyć pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Funkcja ta wymaga klienta stacjonarnego Zoom w wersji 5.8.0 lub nowszej.
   • Tłumaczenie (funkcja obsługiwana tylko w klientach dla systemu Windows i macOS)*: włącz tłumaczenie na żądany język dla spotkania.
 4. Zapisz, aby zakończyć.
 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij Zaplanuj.
 3. Wybierz opcje spotkania. Niektóre z tych opcji mogą być niedostępne, jeśli zostały wyłączone i zablokowane w pozycji wyłączonej na poziomie konta lub grupy.
  • Temat: wprowadź temat lub nazwę spotkania.
  • Data, Od, Do: wybierz datę i godzinę spotkania.
  • Strefa czasowa: Zoom domyślnie stosuje ustawienie strefy czasowej Twojego urządzenia. Aby zmienić strefę czasową, dotknij tego pola.
  • Powtórz: wybierz, czy ma to być spotkanie cykliczne (ten sam identyfikator spotkania dla wszystkich wystąpień), i wybierz wzór powtarzania: codziennie, co tydzień, co 2 tygodnie, co miesiąc, co rok
  • Użyj identyfikatora osobistego spotkania (PMI): zaznacz tę opcję, jeśli chcesz używać identyfikatora osobistego spotkania. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, generowany będzie losowy, niepowtarzalny identyfikator spotkania.
  • Bezpieczeństwo
   • Wymagaj kodu dostępu do spotkania: aby wejść do zaplanowanego spotkania, uczestnik musi wprowadzić ustawiony kod dostępu do spotkania.
    • Kod dostępu: wprowadź kod dostępu, który uczestnicy będą musieli wprowadzić w celu dołączenia do zaplanowanego spotkania.
   • Włącz poczekalnię: wyślij uczestników do poczekalni przed wpuszczeniem ich na zaplanowane spotkanie.
   • Pozwalaj tylko uwierzytelnionym użytkownikom: ogranicz dostęp do spotkania tak, aby mogli do niego dołączać tylko zalogowani użytkownicy.
    Uwaga: nie można będzie dodać żadnych domen, które znajdują się na liście blokowania domen.
   • Szyfrowanie: wybierz między standardowym szyfrowaniem rozszerzonym spotkania (klucze szyfrowania przechowywane w chmurze) a szyfrowaniem end-to-end (klucze szyfrowania przechowywane na urządzeniu lokalnym).
    Uwaga: stosowanie szyfrowania end-to-end uniemożliwia używanie niektórych funkcji. 
  • Opcje spotkania
   • Wideo prowadzącego włączone: włączaj czy wyłączaj wideo prowadzącego podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, prowadzący będzie miał możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Wideo uczestnika włączone: włączaj lub wyłączaj wideo uczestników podczas dołączania do spotkania. Nawet jeśli wybierzesz opcję wyłączenia, uczestnicy będą mieć możliwość uruchomienia swojego wideo.
   • Opcja głosu
    • Odbierz połączenie głosowe*: pozwól użytkownikom na dzwonienie przy użyciu jedynie głosu urządzenia, tylko telefonu,telefonu i głosu urządzenia lub dźwięku innych firm (jeśli opcja ta jest włączona na Twoim koncie).
    • Wybierz kraj połączenia*: wybierz numery połączenia, które mają być wyświetlane w zaproszeniu na spotkanie. Dotknij i przeciągnij kraj, aby zmienić jego kolejność.
   • Pozwól na dołączanie przed prowadzącym: pozwól uczestnikom na dołączanie do spotkania przed Tobą. 
    Uwaga: spotkanie zakończy się po 40 minutach w przypadku kont podstawowych.
   • Dołącz przed godziną rozpoczęcia spotkania: jeśli opcja dołączania przed prowadzącym jest włączona, możesz również wybrać wyprzedzenie przed zaplanowanym czasem rozpoczęcia, z jakim chcesz, aby osoby te mogły dołączyć: 5 minut, 10 minut, 15 minut lub kiedykolwiek.
   • Zażądaj pozwolenia na wyłączenie wyciszenia uczestników: umożliwia uczestnikom spotkań wybranie, czy chcą, aby prowadzący miał wcześniej zatwierdzoną zgodę na wyłączanie ich wyciszenia. 
   • Automatycznie nagrywaj spotkanie: automatycznie nagrywaj spotkanie 
   • Włącz tryb koncentracji: automatycznie rozpoczynaj spotkanie z włączonym trybem koncentracji, aby wszyscy uczestnicy spotkania mogli cieszyć się lepszym skupieniem. Funkcja ta wymaga aplikacji mobilnej w wersji 5.9.0 lub nowszej.
   • Lokalizacja nagrywania: wybierz, czy chcesz nagrywać na komputerze lokalnym (na swoim komputerze) czy w chmurze.
   • Dodatkowe regiony centrów danych*
   • Zezwalaj na wstęp lub odmawiaj wstępu użytkownikom z określonych regionów i krajów: prowadzący może zezwolić na dołączenie tylko uczestnikom z określonych krajów/regionów lub zablokować wszystkich uczestników z określonych krajów/regionów.
   • Pokaż na publicznej liście zdarzeń: określ, czy spotkanie ma zostać dodane do kalendarza publicznych spotkań i webinarów na Twoim koncie
   • Zaplanuj na*: jeśli masz uprawnienie do planowania za innego użytkownika, będziesz w stanie wybrać z menu rozwijanego, za kogo chcesz planować.
   • Zastępcy prowadzącego: wybierz użytkowników w tej samej organizacji, aby umożliwić im rozpoczęcie spotkania pod Twoją nieobecność. Jeśli funkcja jest włączona, możesz też zaznaczyć pole wyboru Pozwól zastępcy prowadzącego dodawać lub edytować ankiety. Ta funkcja wymaga klienta Zoom w wersji 5.8.0 lub nowszej oraz klienta dla systemu Android w wersji 5.8.3 lub nowszej.
  • Dodaj do kalendarza: dodaj spotkanie do Twojej domyślnej aplikacji kalendarza.
 4. Dotknij Gotowe, aby zakończyć planowanie.

Uwaga: