Aktualizacja Zoom do najnowszej wersji


Zoom regularnie zapewnia nowe wersje klienta stacjonarnego Zoom i aplikacji mobilnej w celu wprowadzania nowych funkcji i usuwania wad. Aby uzyskać najlepsze doświadczenia wizualne i dźwiękowe, zalecamy aktualizację do najnowszej wersji zaraz po jej udostępnieniu.

Tutaj możesz sprawdzić, której wersji do wideokonferencji używasz obecnie,  a także poznać informacje o wersji, aby być na bieżąco w kontekście najnowszych zmian od Zoom.

W tym artykule omówiono:

Jak pobrać najnowsze zmiany Zoom

Uaktualnienie klienta Zoom Desktop Client dla systemu Windows, macOS lub Linux

Zoom przekazuje wyskakujące powiadomienie o nowej aktualizacji obowiązkowej lub opcjonalnej w ciągu 24 godzin od zalogowania się.

Jeżeli masz już zainstalowanego klienta stacjonarnego Zoom, sprawdź dostępność aktualizacji:

  1. Zaloguj do klienta stacjonarnego Zoom.
  2. Kliknij swoje zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Sprawdź aktualizacje.

    Jeżeli dostępna jest nowsza wersja, Zoom ją pobierze i zainstaluje.

Uwaga: jeżeli klient stacjonarny został zainstalowany za pomocą programu instalacyjnego MSI przez Ciebie lub Twój zespół IT, funkcja aktualizacji automatycznych jest domyślnie wyłączona i usunięty jest również przycisk Sprawdź aktualizacje. Aby uzyskać pomoc w aktualizacji, skontaktuj się ze swoim zespołem IT lub administratorem konta Zoom.

Najnowszą wersję możesz również pobrać ręcznie:

Uaktualnienie aplikacji mobilnej Zoom Mobile App dla systemu iOS lub Android

Pobierz aplikację mobilną Zoom ze sklepu Google Play lub Apple App.

Pobierz ze sklepu Google Play Pobierz ze sklepu App Store

Uwaga: kiedy dostępna jest nowa aktualizacja, Zoom wyświetla powiadomienie na urządzeniu mobilnym.

Rodzaje aktualizacji Zoom

Istnieją trzy rodzaje aktualizacji: tylko internetowa, obowiązkowa i opcjonalna.

Uwaga: w przypadku decyzji o przeprowadzeniu aktualizacji opcjonalnej w późniejszym czasie po następnym zalogowaniu pojawi się jedynie przypomnienie.