Dołączanie do spotkania Zoom


Do spotkania online można dołączać poprzez zaproszenie przez e-mail, zaproszenie przez komunikator, z przeglądarki, z Zoom desktop client i aplikacji mobilnej, przez telefon stacjonarny lub komórkowy albo urządzenie H.323 lub SIP.

Przed dołączeniem do spotkania Zoom z komputera lub urządzenia mobilnego musisz pobrać Zoom z Centrum pobrań. W przeciwnym razie po kliknięciu łącza dołączenia zostaniesz poproszony o pobranie i zainstalowanie aplikacji Zoom.

Można też dołączyć do spotkania testowego, aby zapoznać się z funkcjonowaniem Zoom, lub dołączyć do spotkania bez konta.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne przystąpienia do spotkania wirtualnego

Jak dołączyć do spotkania Zoom na kliencie stacjonarnym

 1. Otwórz Zoom desktop client.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Jeżeli chcesz dołączyć do spotkania bez logowania, kliknij Dołącz do spotkania.
  • Jeżeli chcesz dołączyć do spotkania, logując się:
   1. Zaloguj się do Zoom desktop client.
   2. Kliknij zakładkę Główna.
   3. Kliknij opcję Dołącz
    .
 3. Wprowadź identyfikator spotkania i swoją wyświetlaną nazwę.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Zaznacz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo.
 5. Kliknij opcję Dołącz.

 1. Otwórz Zoom desktop client.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Jeżeli chcesz dołączyć bez logowania, kliknij Dołącz do spotkania.
  • Jeżeli chcesz dołączyć, logując się:
   1. Zaloguj się do Zoom desktop client.
   2. Kliknij zakładkę Główna.
   3. Kliknij opcję Dołącz
    .
 3. Wprowadź numer identyfikatora spotkania i nazwę.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Zaznacz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo.
 5. Kliknij opcję Dołącz.

Jak dołączyć do spotkania Zoom w aplikacji mobilnej

 1. Otwórz aplikację mobilną Zoom.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Dotknij Dołącz do spotkania, jeśli chcesz dołączyć bez logowania.
  • Zaloguj się do aplikacji Zoom, a następnie dotknij przycisk Dołącz.
 3. Wprowadź numer identyfikatora spotkania i swoją nazwę wyświetlaną.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Wybierz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo, a następnie dotknij Dołącz do spotkania.

 1. Otwórz aplikację mobilną Zoom. Jeśli jeszcze nie pobrano aplikacji mobilnej Zoom, możesz ją pobrać z App Store.
 2. Dołącz do spotkania, korzystając z jednej z poniższych metod:
  • Dotknij Dołącz do spotkania, jeśli chcesz dołączyć bez logowania.
  • Zaloguj się do aplikacji Zoom, a następnie dotknij przycisk Dołącz.
 3. Wprowadź numer identyfikatora spotkania i swoją nazwę wyświetlaną.
  • Po zalogowaniu zmień swoją nazwę, jeśli nie chcesz, aby wyświetlana była nazwa domyślna.
  • Jeśli nie przeprowadzono logowania, wprowadź nazwę wyświetlaną.
 4. Wybierz, czy chcesz podłączyć głos i/lub wideo, a następnie wybierz Dołącz
  .

Jak dołączyć do spotkania Zoom w przeglądarce internetowej

Google Chrome

 1. Otwórz przeglądarkę Chrome.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.
  • Jeżeli dołączasz z przeglądarki Google Chrome po raz pierwszy, zostaniesz poproszony(-a) o otwarcie Zoom Desktop Client w celu dołączenia do spotkania.
  • (Opcja) Aby w przyszłości pomijać ten krok, zaznacz opcję Zawsze otwieraj linki tego typu w powiązanych aplikacjach.
  • W wyskakującym oknie kliknij Otwórz Zoom Meetings (PC) lub Otwórz zoom.us (Mac).

Safari

 1. Otwórz przeglądarkę Safari.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.
 5. Kiedy wyświetli się pytanie, czy chcesz uruchomić zoom.us, kliknij opcję Pozwól.

Microsoft Edge lub Internet Explorer

 1. Otwórz przeglądarkę Edge lub Internet Explorer.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.

Mozilla Firefox

 1. Otwórz przeglądarkę Firefox.
 2. Przejdź pod adres join.zoom.us.
 3. Wprowadź identyfikator spotkania podany przez prowadzącego/organizatora.
 4. Kliknij opcję Dołącz.
  • Jeśli po raz pierwszy dołączasz z przeglądarki Firefox, może wyświetlić się monit o uruchomienie aplikacji Zoom lub pakietu instalatora Zoom.
  • Aby w przyszłości pomijać ten krok, zaznacz pole Pamiętaj mój wybór dla linków zoommtg.
  • Kliknij opcję Otwórz link.

Jak dołączyć do spotkania Zoom innymi metodami

 1. Kliknij link dołączania w zaproszeniu w e-mailu lub kalendarzu.
 2. W zależności od domyślnej przeglądarki internetowej w przypadku żądania otwarcia Zoom kliknij Pozwól.

Jeśli jesteś online, dzięki Zoom desktop client lub aplikacji mobilnej inni będą mogli wysłać do Ciebie prośbę o spotkanie za pomocą komunikatora. Otrzymasz powiadomienie o wiadomości przychodzącej z informacją o tym, kto do Ciebie dzwoni oraz z dźwiękiem dzwonka. Wybierz Akceptuj, aby dołączyć do spotkania z osobą, która do Ciebie dzwoni.

 

 1. Na swoim telefonie wybierz numer telekonferencyjny podany w zaproszeniu.
 2. Na żądanie wprowadź numer identyfikacyjny spotkania, używając klawiatury cyfrowej.

Uwaga: Jeżeli już dołączyłeś(-aś) do spotkania z komputera, masz możliwość wprowadzenia swojego 6-cyfrowego identyfikatora uczestnika do powiązania z komputerem. Jeśli nie dołączono do spotkania za pośrednictwem komputera, po prostu naciśnij # ponownie, gdy pojawi się monit o wprowadzenie identyfikatora uczestnika.

 1. Wybierz adres IP podany w zaproszeniu na spotkanie (wymaga rozszerzenia portowego Dodatek pokoju).
 2. Wprowadź tonowo (DTMF) identyfikator spotkania, kończąc znakiem #.
  Aby dołączyć do spotkania bezpośrednio, możesz również użyć ciągów wybierania, takich jak 192.168.10.55##000111000.

Jak dołączyć do spotkania Zoom przez Zoom Web Client

Zoom web client umożliwia użytkownikom dołączanie do spotkań z przeglądarki bez pobierania jakichkolwiek wtyczek lub programów.

Dołączanie do spotkania Zoom bez pobierania aplikacji

Uwaga: Prowadzący spotkanie musi dla uczestników włączyć opcje Pokaż link „Dołącz z przeglądarki”.

 1. Zlokalizuj link z zaproszeniem na spotkanie w e-mailu lub kalendarzu.
 2. Aby dołączyć do spotkania, kliknij link dołączania.
  W przeglądarce internetowej w wyskakującym oknie pojawi się prośba o otwarcie lub pobranie aplikacji.
 3. W wyskakującym oknie kliknij Anuluj.
 4. U dołu strony kliknij dołącz z przeglądarki.
  Nastąpi przekierowanie na nową stronę.
 5. Kliknij Pozwól, aby zezwolić Zoom na korzystanie z mikrofonu i kamery.
 6. Aby dołączyć do spotkania, zaloguj się za pomocą nazwy użytkownika.
 7. (Opcja) Zaznacz opcję Zapamiętaj moją nazwę na przyszłe spotkania.
 8. Kliknij opcję Dołącz.