Używanie klienta Zoom Calendar


Klient Zoom Calendar umożliwia przeglądanie kalendarza i zarządzanie nim bezpośrednio z klienta stacjonarnego Zoom, dodatkowo centralizując wszystkie potrzeby związane ze spotkaniami, telefonem, czatem, tablicą i kalendarzem w jednej aplikacji. Po podłączeniu istniejącego konta Google lub Microsoft 365 (Exchange) można przeglądać i tworzyć wydarzenia kalendarza za pomocą klienta Zoom, dodać do wydarzenia spotkanie Zoom Meeting i szczegóły zaproszenia, a także zaprosić inne osoby. Osoby uprawnione mogą również utworzyć nowy kalendarz za pośrednictwem usługi Zoom Calendar (Beta), jeśli nie chcą korzystać z żadnej z tych usług innych firm.

Możesz również podłączyć swoje konto Google lub Microsoft 365 (Exchange), aby przeglądać swoją pocztę elektroniczną i zarządzać nią za pośrednictwem klienta Zoom.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Warunki wstępne korzystania z klienta Zoom Calendar

Ograniczenia klienta Zoom Calendar

Jak przeglądać kalendarz i tworzyć wydarzenia

Wyświetl swój kalendarz

Po połączeniu klienta Zoom Calendar z kontem Zoom Calendar, Google lub Microsoft 365 (Exchange) można uzyskać dostęp do kalendarza bezpośrednio z klienta stacjonarnego Zoom.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kalendarz .
  Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
  W przeciwnym razie wyświetlony zostanie kalendarz.
 3. Bieżący widok kalendarza (dzień, tydzień roboczy lub tydzień) jest wskazywany w prawym górnym rogu ekranu.
  Po prawej stronie aktualnie wyświetlanej daty kliknij ikonę wstecz i ikonę do przodu , aby w zależności od bieżącego widoku kalendarza przesunąć się o 1 dzień lub 1 tydzień do tyłu albo do przodu.
 4. (Opcjonalnie) Kliknij przycisk bieżącej daty , aby do niej powrócić.
 5. Po lewej stronie aktualnie wyświetlanej daty kliknij ikonę dodatkowych opcji , aby wyświetlić dodatkowe kalendarze i cały miesiąc, co pomaga w przeszukiwaniu kalendarzy innych użytkowników w celu znalezienia godziny spotkania.
  Panel zawiera następujące informacje:
  • Cały miesiąc kalendarzowy: wyświetlany jest cały bieżący miesiąc, z opcjami przechodzenia do przeszłych lub przyszłych miesięcy.
  • Pasek wyszukiwania osób: wyszukuj kontakty i wyświetlaj ich wydarzenia kalendarza obok swojego kalendarza.
  • Dostępne widoki kalendarza: wyświetlane są kalendarze, do których masz już dostęp. Inne, takie jak kalendarze współpracowników, można wyszukać i dodać do tej listy. Kliknij pole wyboru obok każdego kalendarza, aby przełączyć jego wyświetlanie.
 6. W prawym górnym rogu okna kalendarza kliknij ikonę strzałki w dół  obok bieżącego widoku kalendarza, aby zmienić jeden z następujących widoków:
  • Dzień: powoduje wyświetlanie tylko jednego dnia wydarzeń kalendarza naraz.
  • Tydzień roboczy: powoduje wyświetlanie wydarzeń kalendarza tylko z tygodnia roboczego (5 dni) naraz.
  • Tydzień: powoduje wyświetlanie wydarzeń kalendarza z całego tygodnia naraz.
 7. Kliknij wydarzenie kalendarza, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  Po prawej stronie zostanie otwarte boczne okienko kalendarza, w którym wyświetlane będą następujące informacje dotyczące tego wydarzenia kalendarza:
  • Tytuł
  • Data i godzina
  • Ikona Więcej : kliknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wydarzenia kalendarza:
  • Dołącz lub Rozpocznij (jeśli jest to spotkanie Zoom Meetings)
  • Twoja bieżąca odpowiedź dotycząca obecności: wyświetla Twoje aktualne potwierdzenie spotkania, takie jak Tak, Nie i Być może.
  • Zaproszeni goście i ich odpowiedź dotycząca obecności
  • Opis wydarzenia w kalendarzu i zaproszenie na spotkanie (jeśli jest to spotkanie Zoom Meetings)

Zaplanuj wydarzeniu kalendarza

Klient Zoom Calendar ułatwia planowanie wydarzeń kalendarza, dodawanie szczegółów spotkań Zoom Meeting lub konferencji telefonicznych oraz zapraszanie kontaktów do tego wydarzenia kalendarza.

Aby szybko utworzyć nowe wydarzenie kalendarza, kliknij przycisk  Nowe wydarzenie u góry kalendarza.

Aby wyświetlić różne daty i porównać swój kalendarz z innymi w celu znalezienia najlepszego terminu:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kalendarz .
 3. Po znalezieniu daty i godziny, która odpowiada Tobie i potencjalnie innym, kliknij i przeciągnij termin w kalendarzu, aby utworzyć nowe wydarzenie.
  Po prawej stronie zostanie otwarte boczne okienko kalendarza, pozwalające rozpocząć tworzenie wersji roboczej wydarzenia kalendarza.
 4. Wypełnij następujące szczegóły wydarzenia kalendarza:
  • Tytuł wydarzenia: nazwa wydarzenia kalendarza. Będzie on pokazywany zaproszonym osobom, a także wykorzystywany podczas spotkania Zoom Meetings.
  • Zaproszeni użytkownicy: wprowadź nazwiska innych osób, które chcesz zaprosić na to wydarzenie. Kliknij przycisk X obok nazwiska, aby usunąć je z listy.
  • Data i godzina: wybierz datę i godzinę wydarzenia kalendarza. Domyślnie zostanie użyty następny godzinny lub półgodzinny przedział czasowy (w razie kliknięcia przycisku Nowe wydarzenie) lub data/godzina wybrana w kalendarzu.
  • Kalendarz: wybierz kalendarz, dla którego chcesz zaplanować dane wydarzenie, jeśli masz dostęp do wielu kalendarzy.
  • Dodaj lokalizację: kliknij, aby dodać lokalizację tego spotkania kalendarza.
  • Dodaj opis lub załączniki: dodaj dodatkowy kontekst i opis wydarzenia, a także dodaj wszelkie istotne załączniki, które zaproszeni muszą mieć przed rozpoczęciem spotkania.
  • Widoczność: wybierz żądaną widoczność tego wydarzenia kalendarza dla innych użytkowników przeglądających Twój kalendarz — Widoczność domyślna, Publiczne lub Prywatne.
  • Pokaż siebie jako: wybierz, jak ma być wyświetlany Twój status innym podczas tego wydarzenia kalendarza: jako Zajęty albo Wolny.
  • Zezwalaj uczestnikom na: dostosowanie tych uprawnień do wydarzenia kalendarza dotyczących tego, jak inni zaproszeni mogą oglądać i dostosowywać wydarzenie kalendarza.
   • Modyfikuj wydarzenie
   • Zapraszaj inne osoby
   • Sprawdź listę gości
  • Konferencje: wybierz tę opcję, aby zaplanować to spotkanie z dodanym spotkaniem wirtualnym lub szczegółami połączenia. Dostępne są następujące opcje:
   • Bez konferencji: nie są dodawane żadne dodatkowe szczegóły spotkania. Najlepiej sprawdza się to w przypadku spotkań i wydarzeń osobistych.
   • Zoom Meeting: wydarzenie kalendarza zostanie zaplanowane z odpowiadającym mu spotkaniem Zoom Meetings. Używane są Twoje domyślne ustawienia spotkań.
   • Połączenie Zoom Phone
  • Więcej opcji: kliknij, aby wyświetlić więcej opcji dotyczących planowania powiązanego spotkania Zoom Meeting, takich jak opcje zabezpieczeń, wideo, audio oraz inne opcje zaawansowane.
 5. Kliknij przycisk Zapisz, aby zaplanować spotkanie.

Zarządzaj ustawieniami klienta kalendarza

Obecnie ustawienia Zoom Calendar są wyświetlane oddzielnie od głównych ustawień klienta. Te ustawienia sterują ustawieniami domyślnymi klienta kalendarza, takimi jak zegar 12-godzinny/24-godzinny, kolejność elementów dat (miesiąc-dzień-rok), długość wydarzenia itd.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kalendarz .
 3. W prawym górnym rogu okna kliknij ikonę koła zębatego , a następnie kliknij opcję Preferencje dotyczące kalendarza.
  Dostępne są następujące opcje:
  • Ogólne
   • Format daty: wybierz żądany format dat.
   • Format godziny: wybierz żądany format godzin.
  • Planowanie
   • Domyślny czas trwania wydarzenia: ustaw domyślny czas trwania nowego wydarzenia.
   • Pozwól zaproszonym na: wybór uprawnień, które mają zaproszeni użytkownicy do wydarzenia, na które są zapraszani.
    • Modyfikuj wydarzenie: zaproszeni użytkownicy mogą edytować szczegóły wydarzenia, takie jak tytuł, data/godzina, czas trwania i inne.
    • Zaproś innych: zaproszeni użytkownicy mogą zaprosić dodatkowych gości.
    • Zobacz listę zaproszonych: zaproszeni mogą zobaczyć pełną listę innych zaproszonych użytkowników.
  • Import: zaimportuj plik CIS, aby zaimportować wydarzenia kalendarza.
  • Twoje kalendarze: wyświetla wszystkie kalendarze utworzone przez to konto.

Odłącz konto kalendarza

Aby wylogować się z bieżącego konta kalendarza:

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kalendarz .
 3. W prawym górnym rogu okna kliknij ikonę koła zębatego .
 4. Kliknij przycisk Odłącz.
  Przejdziesz do procesu konfiguracji.

Wyświetl swój kalendarz

Po połączeniu klienta Zoom Calendar z kontem Zoom Calendar, Google lub Microsoft 365 (Exchange) można zacząć uzyskiwać dostęp do kalendarza bezpośrednio z klienta stacjonarnego Zoom.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. W prawym górnym rogu dotknij ikony Więcej .
 3. Dotknij zakładki Kalendarz .
  Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
  W przeciwnym razie wyświetlony zostanie kalendarz, a w nim wydarzenia z bieżącego dnia.
 4. (Opcjonalnie) Dotknij innego dnia tygodnia, aby wyświetlić wydarzenia z tego dnia lub dotknij strzałki w dół poniżej bieżącego tygodnia, aby zobaczyć daty z całego miesiąca.
 5. Dotknij wydarzenia kalendarza, aby wyświetlić więcej szczegółów.
  Zostaną wyświetlone następujące informacje i opcje dotyczące tego wydarzenia kalendarza:
  • Ilu uczestników do tej pory dołączyło, o ile w ogóle dołączyli.
  • Tytuł
  • Data i godzina
  • Ikona Więcej: kliknij, aby uzyskać dostęp do dodatkowych opcji wydarzenia kalendarza:
  • Dołącz lub Rozpocznij (jeśli jest to spotkanie Zoom Meetings)
  • Twoja bieżąca odpowiedź dotycząca obecności: wyświetla Twoje aktualne potwierdzenie spotkania, takie jak Tak, Nie i Być może.
  • Zaproszeni goście i ich odpowiedź dotycząca obecności
  • Opis wydarzenia w kalendarzu i zaproszenie na spotkanie (jeśli jest to spotkanie Zoom Meetings)

Zaplanuj wydarzeniu kalendarza

Klient Zoom Calendar ułatwia planowanie wydarzeń kalendarza, dodawanie szczegółów spotkań Zoom Meeting lub konferencji telefonicznych oraz zapraszanie kontaktów.

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. W prawym górnym rogu dotknij ikony Więcej .
 3. Dotknij opcji Kalendarz.
 4. W prawym górnym rogu dotknij ikony nowego wydarzenia .
 5. Wprowadź następujące szczegóły wydarzenia kalendarza:
  • Tytuł wydarzenia: nazwa wydarzenia kalendarza. Będzie on pokazywany zaproszonym osobom, a także wykorzystywany podczas spotkania Zoom Meetings.
  • Zaproszeni użytkownicy: wprowadź nazwiska innych osób, które chcesz zaprosić na to wydarzenie. Kliknij przycisk X obok nazwiska, aby usunąć je z listy.
  • Data i godzina: wybierz datę i godzinę, strefę czasową oraz dowolny wzorzec powtarzania zdarzenia kalendarza.
   Domyślnie zostanie użyty następny godzinny lub półgodzinny przedział czasowy (w razie kliknięcia przycisku Nowe wydarzenie) lub data/godzina wybrana w kalendarzu.
  • Kalendarz: wybierz kalendarz, dla którego chcesz zaplanować dane wydarzenie, jeśli masz dostęp do wielu kalendarzy.
  • Lokalizacja: kliknij, aby dodać lokalizację tego spotkania kalendarza.
  • Opis lub załączniki: dodaj dodatkowy kontekst i opis wydarzenia, a także dodaj wszelkie istotne załączniki, które zaproszeni muszą mieć przed rozpoczęciem spotkania.
  • Konferencje: wybierz tę opcję, aby zaplanować to spotkanie z dodanym spotkaniem wirtualnym lub szczegółami połączenia. Dostępne są następujące opcje:
   • Offline: nie są dodawane żadne dodatkowe szczegóły spotkania. Najlepiej sprawdza się to w przypadku spotkań i wydarzeń osobistych.
   • Zoom Meeting: wydarzenie kalendarza zostanie zaplanowane z odpowiadającym mu spotkaniem Zoom Meetings. Używane są Twoje domyślne ustawienia spotkań.
   • Połączenie Zoom Phone
  • Zabezpieczenia spotkania (jeśli jako opcja konferencji włączone jest spotkanie Zoom Meeting)
   • Wymagaj kod dostępu
   • Kod dostępu
   • Poczekalnia
   • Zezwól jedynie uwierzytelnionym użytkownikom
 6. Kliknij przycisk Utwórz, aby zaplanować spotkanie.
 1.  

Odłącz konto kalendarza

Aby wylogować się z bieżącego konta kalendarza:

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. W prawym górnym rogu dotknij ikony Więcej .
 3. Dotknij opcji Kalendarz.
 4. W prawym górnym rogu okna kliknij ikonę koła zębatego .
 5. Dotknij przycisku Odłącz.
  Przejdziesz do procesu konfiguracji.