Konfigurowanie klienta Zoom Calendar


ikona z końcówką żarówki
Dowiedz się, jak korzystać z Zoom Calendar Po podłączeniu usługi kalendarza do platformy Zoom zacznij uzyskiwać dostęp do wydarzeń kalendarza, zarządzać nimi i tworzyć je.

Klient Zoom Calendar umożliwia przeglądanie kalendarza i zarządzanie nim bezpośrednio z klienta stacjonarnego Zoom, dodatkowo centralizując wszystkie potrzeby związane ze spotkaniami, telefonem, czatem, tablicą i kalendarzem w jednej aplikacji. Po podłączeniu istniejącego konta Google lub Microsoft 365 (Exchange) można przeglądać i tworzyć wydarzenia kalendarza za pomocą klienta Zoom, dodać do wydarzenia spotkanie Zoom Meeting i szczegóły zaproszenia, a także zaprosić inne osoby. Osoby uprawnione mogą również utworzyć nowy kalendarz za pośrednictwem usługi Zoom Calendar (Beta), jeśli nie chcą korzystać z żadnej z tych usług innych firm.

Możesz również podłączyć swoje konto Google lub Microsoft 365 (Exchange), aby przeglądać swoją pocztę elektroniczną i zarządzać nią za pośrednictwem klienta Zoom.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Warunki wstępne korzystania z klienta Zoom Calendar

Ograniczenia klienta Zoom Calendar

Jak przeprowadzić wstępną konfigurację kalendarza Zoom

Zoom Calendar może łączyć się z istniejącą usługą kalendarza Google lub Microsoft 365 (Exchange) albo bezpośrednio z usługą Zoom Calendar.

Połącz swoje konto Google z klientem Zoom Calendar

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kalendarz .
  Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
 3. Zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 4. Kliknij przycisk Zaloguj się za pomocą Google, aby umożliwić dostęp do konta Google.
  Strona Twojego profilu Zoom zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce i wyświetlone zostaną uprawnienia do integracji kalendarza i kontaktów.
 5. Zmień uprawnienia usługi, upewniając się, że ma ona zarówno uprawnienia do odczytu, jak i zapisu do kalendarza.
  Możesz również nadać oprogramowaniu Zoom uprawnienia do odczytu i zapisu Twojej poczty elektronicznej, co pozwoli Ci na dostęp do Twoich wiadomości e-mail poprzez klienta Zoom Mail.
 6. Wybierz Google jako usługę, z którą chcesz się połączyć.
 7. Kliknij przycisk Dalej
  . Nastąpi przekierowanie do strony logowania Google.
 8. Zaloguj się do swojego konta Google, a następnie kliknij przycisk Zezwól, aby umożliwić oprogramowaniu Zoom dostęp do kalendarza (oraz poczty elektronicznej, jeśli ta opcja została wybrana).
  Po zezwoleniu na dostęp nastąpi przekierowanie z powrotem do klienta Zoom Calendar, aby wyświetlić Twój kalendarz.

Połącz swoje konto Microsoft 365 (Exchange) z klientem Zoom Calendar

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kalendarz .
 3. Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
 4. Zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 5. Kliknij przycisk Zaloguj się za pomocą Microsoft, aby umożliwić dostęp do konta Office 365.
  Strona Twojego profilu Zoom zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce i wyświetlone zostaną uprawnienia do integracji kalendarza i kontaktów.
 6. Zmień uprawnienia usługi, upewniając się, że ma ona zarówno uprawnienia do odczytu, jak i zapisu do kalendarza.
  Możesz również nadać oprogramowaniu Zoom uprawnienia do odczytu i zapisu Twojej poczty elektronicznej, co pozwoli Ci na dostęp do Twoich wiadomości poprzez klienta Zoom Mail.
 7. Wybierz Office 365 jako usługę, z którą chcesz się połączyć.
 8. Kliknij przycisk Dalej
  . Nastąpi przekierowanie do strony logowania usługi Office 365.
 9. Zaloguj się na swoim koncie Office 365.
 10. Upewnij się, że zaznaczona jest opcja Uwierzytelnij za pomocą OAuth 2.0, a następnie kliknij przycisk Zezwól, aby umożliwić oprogramowaniu Zoom dostęp do kalendarza (oraz poczty elektronicznej, jeśli ta opcja została wybrana).
  Po zezwoleniu na dostęp nastąpi przekierowanie z powrotem do klienta Zoom Calendar, aby wyświetlić Twój kalendarz.

Połącz swoje konto Zoom Mail z klientem Zoom Calendar

Do połączenia z usługami Zoom Mail i Zoom Calendar wymagane jest posiadanie konta Zoom One dla profesjonalistów lub Standard dla profesjonalistów, Zoom One dla firm lub Zoom One dla przedsiębiorstw oraz włączenie tych usług do użytku przez administratora.

 1. Zaloguj się do klienta stacjonarnego Zoom.
 2. Kliknij zakładkę Kalendarz .
  Jeśli Twoje konto Zoom nigdy nie było konfigurowane w celu uzyskiwania dostępu do poczty elektronicznej lub kalendarza, wyświetlony zostanie monit o wykonanie takiej konfiguracji.
 3. Kliknij przycisk Połącz z Zoom Calendar .
 4. Jeśli masz już adres e-mail Zoom Mail, wprowadź go i kliknij przycisk Zaloguj. W przeciwnym razie kliknij przycisk Utwórz konto.
 5. Zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 6. Wprowadź żądany adres e-mail Zoom Mail i kliknij przycisk Utwórz konto.
  Jeśli podany adres e-mail jest już zajęty lub niedozwolony, zostanie wyświetlony monit o wprowadzenie innego adresu e-mail.
 7. Kliknij przycisk Utwórz Zoom Mail.

Aplikacja mobilna Zoom obsługuje obecnie usługi kalendarza Zoom i Google, ale nie obsługuje łączenia z usługami kalendarza Microsoft 365 (Exchange). Aplikacja mobilna Zoom umożliwia przeglądanie kalendarza i zarządzanie nim, ale wstępną konfigurację usług Zoom Mail i Zoom Calendar trzeba wykonać za pomocą klienta stacjonarnego.

Połącz swoje konto Google z klientem Zoom Calendar

 1. Zaloguj się w aplikacji mobilnej Zoom.
 2. Dotknij zakładki Więcej .
 3. Dotknij opcji Kalendarz .
 4. Zapoznaj się z wprowadzeniem do usługi Zoom Calendar i dotknij przycisku Rozpocznij.
 5. Zapoznaj się z warunkami firmy Zoom dotyczącymi wersji beta i kliknij przycisk Zgadzam się, aby zaakceptować warunki i kontynuować.
 6. Dotknij przycisku Zaloguj się za pomocą Google, aby umożliwić dostęp do swojego konta Google.
  Strona Twojego profilu Zoom zostanie otwarta w domyślnej przeglądarce i wyświetlone zostaną uprawnienia do integracji kalendarza i kontaktów.
 7. Zmień uprawnienia usługi, upewniając się, że ma ona zarówno uprawnienia do odczytu, jak i zapisu kalendarza.
  Możesz również nadać oprogramowaniu Zoom uprawnienia do odczytu i zapisu wiadomości e-mail, co pozwoli Ci na dostęp do Twoich wiadomości e-mail za pośrednictwem klienta Zoom Mail.
 8. Wybierz Google jako usługę, z którą chcesz się połączyć.
 9. Dotknij przycisku Dalej
  . Nastąpi przekierowanie do strony logowania Google.
 10. Zaloguj się na swoje konto Google, a następnie dotknij przycisku Kontynuuj, aby umożliwić oprogramowaniu Zoom dostęp do kalendarza (i poczty elektronicznej, jeśli ta opcja została wybrana).
  Po zezwoleniu na dostęp przejdziesz z powrotem do klienta Zoom Calendar, aby wyświetlić swój kalendarz.