Często zadawane pytania dotyczące aplikacji Zoom Apps


Przegląd

W tym artykule chcielibyśmy odpowiedzieć na kilka pytań, które niekoniecznie zostały poruszone w innych przewodnikach po aplikacjach Zoom Apps.

Bardziej szczegółowe informacje na temat używania i konfigurowania programu Zoom można znaleźć w podręcznikach Pierwsze kroki i podręcznikach wdrażania dla administratorów.

W tym artykule omówiono:

Często zadawane pytania

Czym są aplikacje Zoom Apps?

Zoom Apps są to aplikacje wewnątrzproduktowe, bezproblemowo integrowane z aplikacją Zoom. Aplikacje Zoom Apps umożliwiają użytkownikom korzystanie z ulubionych aplikacji innych firm w usłudze Zoom Meetings i kliencie Desktop Client, wzbogacając współpracę, produktywność i rozrywkę.

Jak działają aplikacje Zoom Apps? Czy możecie powiedzieć więcej o korzystaniu z aplikacji Zoom Apps?

Możesz przeglądać listę dostępnych aplikacji Zoom Apps i dodawać żądane z nich w usłudze Zoom Meetings, kliencie Zoom Desktop Client oraz witrynie Zoom App Marketplace. Uzyskaj dostęp do ulubionych aplikacji innych firm bezpośrednio w usłudze Zoom Meetings, z możliwością rozwijania lub zwijania listy aplikacji podczas spotkań, aby mieć więcej miejsca na współpracę. Masz także możliwość otwierania wielu aplikacji i przełączania się między nimi, a także udostępniania aplikacji innym osobom.

Dlaczego warto używać aplikacji Zoom Apps? Co można zrobić za pomocą aplikacji Zoom Apps?

Dzięki aplikacjom Zoom Apps spotkania są bardziej zespołowe, produktywniejsze i przyjemniejsze. Obecnie dostępnych jest ponad 50 aplikacji Zoom Apps, od zastosowań korporacyjnych po konsumenckie, w tym do pisania na tablicy, zarządzania projektami, sporządzania notatek i gry wideo, a kolejne są w trakcie opracowywania i będą dostępne wkrótce. Dodatkowo możesz stworzyć wyjątkowe, zabawne chwile dzięki aplikacjom do gier, tekstom przełamującym lody, wirtualnym tłom lub aplikacjom do wellness.

Gdzie mogę pobrać aplikacje Zoom Apps? Jak uzyskać dostęp do aplikacji Zoom Apps? Jak włączyć aplikacje?

Aby dodać Zoom Apps, możesz otworzyć Zoom Desktop Client i kliknąć ikonę Zoom Apps  z poziomu spotkania Zoom lub przejść do witryny Zoom App Marketplace, aby autoryzować Zoom Apps, których chcesz użyć. Dowiedz się więcej o wdrażaniu i zatwierdzaniu aplikacji Zoom Apps przez administratora, a także o korzystaniu z aplikacji Zoom Apps w kliencie i podczas spotkania.

Czy aplikacje Zoom Apps muszą zostać zatwierdzone przez moją firmę, aby można było z nich korzystać?

Zależy to od ustawień Zoom włączonych przez administratora IT Twojej firmy. Aplikacje Zoom Apps będą podlegać tym samym zasadom zatwierdzania przez administratora, co inne aplikacje z witryny Marketplace. Administratorzy i właściciele mogą wymagać zatwierdzenia użycia aplikacji Zoom Apps i w takim przypadku użytkownicy z tych kont nie będą mieli dostępu do aplikacji Zoom Apps do czasu ich zatwierdzenia przez administratora. Dowiedz się więcej o wdrażaniu i zatwierdzaniu aplikacji Zoom Apps przez administratora.

Jaka jest różnica między aplikacjami Zoom Apps a integracjami z Zoom Marketplace?

Zoom Apps to nowy rodzaj aplikacji w witrynie Zoom App Marketplace, w której znajduje się już ponad 1500 integracji firm trzecich. Zoom Apps to aplikacje dostępne z poziomu spotkań / wewnątrzproduktowe, umożliwiające korzystanie z aplikacji innych firm w usłudze Zoom Meetings, natomiast nasze integracje z witryny Zoom App Marketplace integrują Zoom z aplikacjami innych firm. W zależności od ustawień konta, administrator może wymagać włączenia aplikacji Zoom Apps na Twoim koncie lub indywidualnego zatwierdzenia aplikacji. Dowiedz się więcej o wdrażaniu i zatwierdzaniu aplikacji Zoom Apps przez administratora.

Czy aplikacje Zoom Apps obsługują różne języki?

Aplikacje Zoom Apps są obecnie dostępne tylko w języku angielskim.

Czy aplikacje Zoom Apps są dostępne tylko w niektórych krajach? Czy dostępność aplikacji będzie się różnić w zależności od kraju, czy też jest ona taka sama na całym świecie?

Aplikacje Zoom Apps są dostępne na całym świecie, wszędzie tam, gdzie obsługiwane są aplikacje partnerskie.

Czy aplikacje Zoom Apps są darmowe?

Aplikacje Zoom Apps są dostępne dla wszystkich użytkowników (zarówno wersji darmowej, jak i wersji komercyjnych) bez żadnych opłat. W niektórych przypadkach nasi partnerzy mogą wymagać od użytkowników posiadania płatnych kont w celu uzyskania dostępu do aplikacji Zoom App.

Czy moje urządzenie nadaje się do użytkowania aplikacji Zoom Apps? Na jakich urządzeniach mogę ich używać?

Aplikacje Zoom Apps wymagają klienta Zoom Desktop Client dla systemu Windows i MacOS. Aplikacje Zoom Apps nie są obecnie obsługiwane na urządzeniach mobilnych.

Jak wyłączyć aplikacje Zoom Apps? Czy aplikacje Zoom Apps są domyślnie włączone, czy wyłączone? Czy mogę „zablokować” używanie niektórych aplikacji w mojej firmie?

„Przycisk szybkiego uruchamiania aplikacji Zoom Apps” w kliencie Desktop Client można wyłączyć z portalu internetowego. Dostępne są również opcje MSI, plist i GPO, pozwalające ograniczyć dostęp bezpośrednio w kliencie Desktop Client. Dowiedz się więcej o wdrażaniu i zatwierdzaniu aplikacji Zoom Apps przez administratora.

Czy będę potrzebować różnych loginów do aplikacji Zoom Apps?

Niektóre aplikacje Zoom Apps mogą wymagać zalogowania się przy użyciu osobnego konta innej firmy.

Czy mogę używać aplikacji Zoom Apps w innych produktach Zoom, takich jak Webinars?

Aplikacji Zoom Apps można używać tylko w usłudze Zoom Meetings i kliencie Zoom Desktop Client.

Czy aplikacji Zoom Apps można używać w oddzielnych pokojach?

Aplikacje Zoom Apps są obecnie niedostępne w oddzielnych pokojach. Nasz zespół pracuje jednak nad ich dodaniem do przyszłej wersji.

Czy aplikacje Zoom Apps są uwzględniane w nagraniach? W chmurze? Lokalnych?

Aplikacje Zoom Apps zazwyczaj nie są widoczne w nagraniach ze spotkań – ani lokalnych, ani w chmurze. Niektóre elementy – takie jak użycie tła z aplikacji Wirtualne tło – mogą być jednak widoczne podczas spotkania i nagrywania.

Chcę stworzyć aplikację dla Zoom. Od czego zacząć?

Zainteresowani deweloperzy mogą zarejestrować się tutaj.

Czy muszę mieć płatne konto Zoom, aby korzystać z aplikacji Zoom Apps?

Nie, aplikacje Zoom Apps są dostępne dla użytkowników wszystkich, darmowych i płatnych wersji Zoom, z wyjątkiem użytkowników Zoom dla rządu. W niektórych przypadkach nasi partnerzy mogą wymagać od użytkowników posiadania płatnych kont w celu uzyskania dostępu do ich aplikacji Zoom App.

Czy liczba aplikacji Zoom Apps, które mogę mieć, jest ograniczona?

Nie, nie ma żadnego limitu.

Mam problem z jedną z moich aplikacji Zoom Apps. Gdzie mogę uzyskać pomoc?

Jeśli masz problem z konkretną aplikacją, skontaktuj się z jej twórcą, którego można znaleźć na stronie tej aplikacji w witrynie Marketplace.

Używam najnowszej wersji klienta Desktop Client, ale wyświetlany jest komunikat o błędzie „Uaktualnij do najnowszej wersji, aby zobaczyć tę wiadomość”. Co jest przyczyną?

Prawdopodobnie aplikacja Zoom Apps nie została dla Ciebie włączona. Aby uzyskać dostęp do aplikacji Zoom Apps, skontaktuj się z administratorem konta.

Czy inni użytkownicy mogą zobaczyć, które aplikacje Zoom Apps zostały przeze mnie autoryzowane i/lub są używane?

Jeśli podczas spotkania aplikacja Zoom App ma dostęp do jego treści, inni uczestnicy spotkania zobaczą tę aplikację na liście funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach. W przeciwnym razie inni uczestnicy tego samego spotkania nie będą widzieć, z której aplikacji Zoom Apps korzystasz. Również właściciele kont oraz administratorzy kont dla wielu użytkowników będą mogli zobaczyć, które aplikacje Zoom Apps zostały zainstalowane. Mogą oni również określić zasady zatwierdzania aplikacji dla kont, którymi zarządzają.

Co się stało z „Zapps”?

Zmieniliśmy nazwę naszego produktu na Zoom Apps, aby uczynić tę ofertę bardziej przejrzystą i spójną z naszym dążeniem do zapewnienia użytkownikom łatwo dostępnych narzędzi.

Kim są partnerzy aplikacji, z którymi współpracuje Zoom? Czy będzie ich więcej w przyszłości?

AI Notetaker by Fathom, Allo, Asana App for Zoom, Ask Away, Avoma Assistant, BuildBetter Research, Catchup, Chorus App for Zoom, Coda App, Colibri, Demoflow, Dive, Docket, Donations by Pledge, Dot Collector, Draw with Scribble Together Whiteboard, Dropbox Spaces, Fellow, Funtivity by Hermis, Gaggle Party, Gong App for Zoom, Heads Up! Heyyo Chat, Hive Notes, Just Say The Word!, Kahoot! LGN Poker, Live2Coursera, Lucidspark, Luma Teams, Meeting Metrics, Mentimeter, Miro, MURAL, Notejoy, PandaDoc, Pexels - Virtual Backgrounds, Polly, Range, Rev, Sesh, SurveyMonkey, Team Games, Thrive Reset, Timer, Virtual Backgrounds, Voyce, #Warmly People Insights, Wellness Coach, Wellness That Works by WW, Werewolf with Friends, Workona, and WorkPatterns.

W przyszłości dostępnych będzie więcej aplikacji Zoom Apps. Aktualną listę wszystkich dostępnych aplikacji Zoom Apps można znaleźć w zakładce Aplikacje w kliencie Zoom Client lub na stronie Zoom Apps w witrynie App Marketplace.

Czy aplikacje Zoom Apps są szyfrowane?

Tak, w przypadku wszystkich połączeń z aplikacjami Zoom Apps innych firm wymagana jest komunikacja przy użyciu protokołów TLS 1.2 lub nowszych, w tym HTTPS.

Czy mogę wyłączyć opcję udostępniania danych stronom trzecim?

Zoom nie określa, w jaki sposób aplikacje mogą udostępniać treści stronom trzecim. Każda aplikacja udostępnia treści zgodnie z własną Polityką prywatności; zalecamy zapoznanie się z tym dokumentem, aby zrozumieć, w jaki sposób treści są udostępniane stronom trzecim oraz jakie są możliwości wyłączenia udostępniania. Ostatecznie to Ty masz kontrolę nad swoją treścią. Możesz wyciszyć mikrofon, wyłączyć wideo lub zadecydować, że nie chcesz udostępniać aplikacji. Firma Zoom udostępnia te informacje, aby pomóc użytkownikom w podejmowaniu świadomych decyzji dotyczących sposobu korzystania z usługi Zoom.

Czy aplikacje Zoom Apps są dostępne w usłudze Zoom dla rządu?

Nie, aplikacje Zoom Apps nie są obsługiwane w usłudze Zoom dla rządu

Czy aplikacje Zoom Apps są zgodne z RODO lub CCPA?

Każda aplikacja innej firmy podlega własnym warunkom świadczenia usług, polityce prywatności i informacjom o pomocy technicznej. Firma Zoom nie określa, w jaki sposób aplikacje mogą udostępniać treści, dlatego zachęcamy naszych użytkowników do dokładnego zapoznania się z tymi informacjami.

Czy aplikacje Zoom Apps są zgodne z COPPA?

Usługa Zoom jest zgodna z odpowiednimi wymogami amerykańskiej ustawy o ochronie prywatności i ochronie dzieci w Internecie (COPPA). Każda aplikacja innej firmy podlega własnym warunkom świadczenia usług, polityce prywatności i informacjom o pomocy technicznej. Firma Zoom nie określa, w jaki sposób aplikacje mogą udostępniać treści, dlatego zachęcamy naszych użytkowników do dokładnego zapoznania się z tymi informacjami.