Przypisywanie licencji Zoom Events


Po zakupie licencji Zoom Events musisz przypisać licencje użytkownikom na Twoim koncie.

Po przypisaniu licencji Zoom Events użytkownikowi będzie on mógł utworzyć centrum do publikowania wydarzeń.

Wymagania wstępne dotyczące przypisywania licencji Zoom Events

Jak przypisać licencje Zoom Events

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie  Zarządzanie użytkownikami , a następnie  Użytkownicy.
 3. Kliknij zakładkę Users (Użytkownicy).
 4. Znajdź na liście odpowiednią nazwę użytkownika.
 5. Po prawej stronie użytkownika, któremu chcesz przypisać licencję, kliknij pozycję Edytuj
  . Otwarte zostanie nowe okno.
  Uwaga: aby wyszukać i dodać użytkownika, którego nie ma na liście, użyj pola Wyszukaj.
 6. Jako typ użytkownikawybierz Z licencją.
  Wyświetlone zostanie menu rozwijane.
 7. W menu rozwijanym wybierz pozycję Spotkanie.
 8. Zaznacz pole wyboru Zoom Events.
 9. Kliknij opcję Zapisz.