Wdrażanie aplikacji Zoom Apps przez administratora 


Ze względu na zasady zabezpieczeń lub inne wymagania administratorzy kont mogą ograniczyć dostęp do niektórych aplikacji Zoom Apps lub całkowicie go zablokować. Mając na uwadze te obawy, firma Zoom udostępniła wiele metod kontroli dostępu do Zoom Apps, w tym wyłączanie dostępu na poziomie konta i grupy, wstępne zatwierdzanie określonych Zoom Apps przez administratora, a także opcje MSI, plist i GPO, które pozwalają ograniczyć dostęp bezpośrednio na kliencie Desktop Client.

Ten artykuł zawiera szczegółowe informacje na temat domyślnego dostępu do Zoom Apps, sposobu włączania Zoom Apps w Zoom Desktop Client oraz sposobu wstępnego zatwierdzania Zoom Apps do użytku. Mamy więcej informacji na temat sposobu instalowania i używania Zoom Apps, opcji zabezpieczeń podczas spotkań, wstrzymywania użytkowania Zoom App oraz innych często zadawanych pytań.

Ten artykuł zawiera:

Warunki wstępne

Domyślny dostęp do Zoom Apps

Uzyskiwanie dostępu do Zoom Apps i korzystanie z nich nie wymaga posiadania konta, ale jest kilka ustawień, które można skonfigurować w celu dostosowania do potrzeb związanych z bezpieczeństwem i prywatnością konta. Jeśli administratorzy konta zezwolą na widoczność przycisku Zoom Apps i wyłączą wstępne zatwierdzanie aplikacji z Marketplace, użytkownicy będą widzieli przycisk Zoom Apps w Desktop Client i będą mogli natychmiast instalować aplikacje z poziomu Desktop Client lub witryny Marketplace.

W przypadku kont dla pojedynczego użytkownika (darmowych lub płatnych) Zoom Apps są włączone i widoczne w Desktop Client, a wstępne zatwierdzenie aplikacji z witryny Marketplace nie jest wymagane, ponieważ nie ma innych użytkowników do wstępnego zatwierdzenia. Po dodaniu do konta dodatkowych użytkowników właściciel otrzyma przypomnienie, że jego użytkownicy mogą instalować Zoom Apps oraz że wstępne zatwierdzenie jest wyłączone; podobnie jak w przypadku właścicieli nowych kont z wieloma użytkownikami, właściciel może zarządzać tym ustawieniem swojego konta. Istniejące konta z wieloma użytkownikami mają domyślnie włączone Zoom Apps i są one widoczne w Desktop Client, natomiast wstępne zatwierdzenie aplikacji z witryny Marketplace jest wymagane w ustawieniach Marketplace.

 Widoczność w Desktop ClientWstępne zatwierdzanie aplikacji z witryny Marketplace
Konta pojedynczych użytkowników
(bezpłatne i Pro)
TakNd.
Istniejące konta z wieloma użytkownikamiTakWłączone

Uwaga: niektóre większe konta odbiegają od tych wartości domyślnych ze względów bezpieczeństwa i/lub zgodności z przepisami. Zoom przekazał już te ustawienia domyślne właścicielom i administratorom tych kont.

Dostęp do danych Zoom Apps

Zoom Apps mogą mieć dostęp do danych spotkania (tematu spotkania, pełnej listy uczestników, adresu URL spotkania oraz nagrania spotkania) oraz niektórych danych użytkownika (np. informacji o profilu użytkownika).

Podczas spotkania Zoom Apps mogą uzyskać dostęp do danych spotkania tylko w zależności od roli użytkownika aplikacji – innymi słowy od tego, czy użytkownik jest właścicielem spotkania (użytkownikiem, do którego należy spotkanie), czy jego uczestnikiem. Niektóre Zoom Apps mogą wymagać dostępu do danych spotkania, które może udostępnić tylko prowadzący spotkanie – takich jak temat spotkania, pełna lista uczestników, adres URL spotkania i nagranie – dlatego te Zoom Apps mogą być używane podczas spotkania tylko wtedy, gdy właściciel jest obecny. Próba uzyskania dostępu do tej aplikacji bez właściciela obecnego na spotkaniu spowoduje wyświetlenie komunikatu o błędzie.

Inne Zoom Apps mogą być używane pod nieobecność prowadzącego, ale mają ograniczony dostęp do danych podczas spotkania. Jeśli na przykład uczestnik dołącza do spotkania bez właściciela i otwiera Zoom App, ta aplikacja będzie miała dostęp tylko do danych uczestnika, takich jak jego nazwa wyświetlana.

Wszyscy uczestnicy spotkania są powiadamiani, gdy dowolna Zoom App uzyskuje dostęp do treści spotkania, takich jak wideo, głos, czat i/lub pliki spotkań, za pośrednictwem funkcji powiadamiania o aktywnych aplikacjach, która dostarcza informacji o aktualnie używanych aplikacjach, mających dostęp do treści spotkania oraz o tym, którzy uczestnicy z nich korzystają. Kliknięcie aplikacji na liście otwiera stronę aplikacji w witrynie Marketplace, na której można znaleźć więcej informacji o aplikacji i jej pozwolenia.

Ponadto prowadzący spotkanie może w dowolnym momencie natychmiast zawiesić wszelkie korzystanie z Zoom Apps za pośrednictwem sterowników bezpieczeństwa podczas spotkania.

Wymaganie wstępnego zatwierdzenia Zoom Apps

Domyślnie dla większości kont wymagane jest wstępne zatwierdzenie wszelkich aplikacji z witryny Marketplace. Jeśli nie chcesz wymagać, aby aplikacje były wstępnie zatwierdzane przed ich zainstalowaniem przez użytkowników lub chcesz określić, które aplikacje wymagają wstępnego zatwierdzenia, możesz zmienić pozwolenia.

 1. Przejdź do witryny https://marketplace.zoom.us/ i zaloguj się jako administrator lub właściciel konta.
 2. W prawym górnym rogu witryny Marketplace kliknij pozycję Zarządzaj.
 3. W sekcji Mój pulpit nawigacyjny administratora kliknij Pozwolenia.
 4. Dostosuj wymóg wstępnego zatwierdzania aplikacji publicznie dostępnych w witrynie Zoom App Marketplace dla swoich użytkowników zgodnie z potrzebami.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
 6. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Pozwól na instalowanie utworzonych przez Zoom aplikacji z publicznej listy bez uprzedniego zatwierdzenia przez administratora, aby zwolnić aplikacje utworzone przez Zoom z obowiązku wstępnego zatwierdzenia przez administratora.
 7. (Opcja) Zaznacz pole wyboru Pozwól na instalowanie utworzonych przez użytkowników na Twoim koncie aplikacji z publicznej listy bez uprzedniego zatwierdzenia przez administratora, aby zwolnić aplikacje utworzone przez członka Twojej organizacji z obowiązku wstępnego zatwierdzania przez administratora.

Wstępne zatwierdzanie Zoom Apps

Właściciele lub administratorzy mogą wyszukiwać dowolne aplikacje w witrynie Marketplace i wstępnie je zatwierdzać. Po wstępnym zatwierdzeniu aplikacja może być instalowana przez innych użytkowników na danym koncie lub określoną grupę i będzie widoczna w Desktop Client.

Uwaga: jeśli nie zatwierdzisz aplikacji w witrynie App Marketplace, użytkownicy na Twoim koncie mogą poprosić o jej zainstalowanie. Otrzymasz wtedy wiadomość e-mail od noreply@zoom.us z dalszymi szczegółami.

 1. Zaloguj się do witryny https://marketplace.zoom.us/.
 2. Wyszukaj aplikację i kliknij ikonę, aby dokonać wyboru.
 3. W sekcji Kto może instalować włącz przełącznik Zatwierdzenie wstępne.

Domyślnie zaznaczona jest opcja Pozwól instalować tę aplikację wszystkim użytkownikom Twojego konta. Jeśli chcesz zamiast tego wstępnie zatwierdzić aplikację dla określonych użytkowników lub grup:

 1. Wybierz Pozwól instalować tę aplikację konkretnym użytkownikom lub grupom użytkowników.
 2. Kliknij Dodaj użytkowników.
 3. Dodaj użytkowników, korzystając z następujących opcji: 

Uwaga: indywidualni użytkownicy i grupy użytkowników mogą uzyskać dostęp do wstępnie zatwierdzonej aplikacji.

Włączanie widoczności Zoom Apps w Desktop Client

Dostęp do przycisku Zoom Apps w Desktop Client można kontrolować na poziomie konta, grupy i użytkownika, jak pokazano poniżej, ale będzie to miało wpływ tylko na użytkowników zalogowanych na Twoim koncie.

Jeśli chcesz, aby Zoom Apps zostały wyłączone bezpośrednio w Desktop Client, niezależnie od tego, na którym koncie są zalogowani użytkownicy, zapoznaj się z opcją DisableZoomApps dostępną dla instalacji MSI, plist i GPO .

Konto

Aby pozwolić na widoczność Zoom Apps w Desktop Client dla wszystkich użytkowników na koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania ustawień konta.
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie opcję Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Zoom Apps .
 4. Sprawdź, czy przycisk szybkiego uruchamiania Zoom Apps jest włączony. Dzięki temu użytkownicy z Twojego konta będą widzieć przycisk Zoom Apps  w Desktop Client.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
 6. (Opcja) Jeśli chcesz, aby to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę blokady i przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Uwaga: w przypadku nowych kont Zoom zarejestrowanych po 21 sierpnia 2021 r. lub jeśli na koncie włączona jest opcja Doświadczenie nowego administratora, nazwa strony Zarządzanie grupą została zmieniona na Grupy.

Aby pozwolić na widoczność Zoom Apps w Desktop Client dla grupy użytkowników:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom jako administrator z uprawnieniem do edytowania grup.
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Zarządzanie użytkownikami, a następnie opcję Zarządzanie grupą.
 3. Kliknij odpowiednią nazwę grupy na liście, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
 4. Kliknij zakładkę Zoom Apps .
 5. Sprawdź, czy przycisk szybkiego uruchamiania Zoom Apps jest włączony. Dzięki temu użytkownicy w tej grupie będą widzieć przycisk Zoom Apps  w Desktop Client.
 6. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeżeli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i tam wymaga zmiany.
 7. (Opcjonalnie) Jeśli chcesz, by to ustawienie było obowiązkowe dla wszystkich użytkowników na Twoim koncie, kliknij ikonę , a następnie kliknij opcję Zablokuj, by potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby pozwolić na widoczność Zoom Apps w Desktop Client na własny użytek:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacji kliknij opcję Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Zoom Apps .
 4. Sprawdź, czy przycisk szybkiego uruchamiania Zoom Apps jest włączony. Dzięki temu będziesz widzieć przycisk Zoom Apps  w Desktop Client.
 5. jeśli ustawienie jest wyłączone, kliknij przełącznik, aby je włączyć. Jeżeli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i tam wymaga zmiany. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.