Używanie efektu rozmytego tła


Kiedy niestandardowe tło wirtualne jest niedostępne lub nie spełnia potrzeb, ale nadal chcesz zachować pewien poziom prywatności w zakresie otoczenia, doskonałą alternatywą może być opcja rozmytego tła. Ta opcja po prostu rozmywa tło podczas transmisji wideo, uniemożliwiając rozpoznanie osób lub rzeczy znajdujących się za Tobą. Jest to wspaniałe rozwiązanie do ukrywania zaśmieconego pokoju w akademiku, do stosowania podczas spotkań w kawiarniach lub po prostu do zapewnienia profesjonalnego spotkania.

Ten artykuł obejmuje następujące kwestie:

Wymagania wstępne do zastosowania rozmytego tła

Jak włączyć rozmyte tło

Opcja rozmycia jest tylko wariacją opcji wirtualnego tła. Jest bezpośrednio kontrolowana przez ustawienie Wirtualne tło. Zapoznaj się z sekcją Włączanie wirtualnego tła artykułu pomocy dotyczącego wirtualnego tła.

Jak włączyć rozmyte tło przed spotkaniem?

 1. Zaloguj do Zoom desktop client.
 2. Kliknij zdjęcie profilowe, a następnie kliknij Ustawienia.
 3. Wybierz Tła i filtry .
  Uwaga: jeśli nie masz karty Wirtualne tło , a została ona włączona w portalu internetowym, wyloguj się z klienta Zoom Desktop Client i zaloguj się ponownie.
 4. Kliknij opcję Rozmyj.
  Tło za Tobą zostanie rozmyte, zakrywając otoczenie.

Jak włączyć rozmyte tło podczas spotkania?

 1. Dołącz do spotkania lub webinaru Zoom jako panelista.
 2. W lewym dolnym rogu okna wideo kliknij przycisk strzałki w górę obok przycisku Rozpocznij wideo / Zatrzymaj wideo
 3. Kliknij opcję Rozmyj moje tło
  Uwaga: ta opcja wymaga wersji 5.9.3 lub nowszej. Zapoznaj się z sekcją powyżej, aby sterować funkcją rozmytego tła w przypadku korzystania ze starszych wersji.

Uwaga:

Android | iOS

Jak włączyć rozmyte tło podczas spotkania?

 1. Zaloguj do Zoom mobile app.
 2. Na spotkaniu Zoom stuknij Więcej w elementach sterowania.
 3. Dotknij Wirtualne tło (Android) lub Tło i filtry (iOS).
 4. Dotknij Rozmyj.
  Tło za Tobą zostanie rozmyte, zakrywając otoczenie.

Uwaga: