Kwartalna polityka cyklu życia oprogramowania Zoom


Od listopada 2022 roku Zoom będzie wprowadzać nową minimalną wersję co 3 miesiące (pierwszy weekend lutego, maja, sierpnia i listopada). Dla każdej nowej wersji minimalnej podamy również kolejną wersję Zoom, która zostanie wprowadzona, i dokładną datę tego wprowadzenia. Ponadto Zoom będzie wspierać daną wersję klienta co najmniej przez 9 miesięcy przed jej wycofaniem, w którym to momencie użytkownicy zostaną poproszeni o aktualizację do nowej wersji minimalnej lub wyższej.

Zmiana ta jest zgodna z praktykami branżowymi i ma na celu zapewnienie, że użytkownicy Zoom otrzymują najnowsze funkcje Zoom, a także wszelkie ulepszenia prywatności i bezpieczeństwa, które wprowadzamy na platformie. Należy pamiętać, że poza minimalną wymaganą wersją klienta Zoom możemy wymagać dodatkowych aktualizacji poza tym oknem aktualizacji, aby zapewniać dodatkowe zabezpieczenia i zgodność z przepisami. Zachęcamy klientów do zapoznania się z informacjami o wersji, w których opisano wszelkie usprawnienia zabezpieczeń, oraz z biuletynami zabezpieczeń, aby dowiedzieć się więcej o naprawionych błędach.

Poniższa tabela przedstawia minimalne wersje wszystkich produktów Zoom wymagane we wskazanych terminach:

ProduktObecne
wdrożenie
Kolejne
wdrożenie
Kolejne
wdrożenie
3 lutego 2024 r.4 maja 2024 r.3 sierpnia 2024 r.
Klient Zoom

(Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Intune oraz Blackberry)

5.14.5 (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Intune)

 

5.14.0 (Blackberry)

5.15.5 (Windows, macOS, Linux, Android, iOS, Intune)


5.15.0 (Blackberry)

Data do ogłoszenia
Zoom Rooms
(w tym sterowniki Zoom Rooms, ekrany planowania oraz tablice Zoom Rooms)

5.14.5 (urządzenia i sterowniki Windows, macOS, iOS, urządzenia)

 

5.13.5 (sterowniki Android)

5.14.5 (urządzenia i sterowniki Windows, macOS, iOS, urządzenia)

 

5.13.5 (sterowniki Android)

Data do ogłoszenia
Urządzenia Zoom Phone5.14.55.14.5Data do ogłoszenia
Wtyczka Outlook (A)5.11.05.11.0Data do ogłoszenia
Klient VDI5.13.05.14.0Data do ogłoszenia
Wtyczka VDI5.11.95.13.0Data do ogłoszenia
Dodatek Virtual Room5.9.8827.202212305.9.8827.20221230Data do ogłoszenia
Dodatek spotkania4.8.20230316.1634.8.20240130.361Data do ogłoszenia
Dodatek nagrywania5.1.4.169.202305115.1.4.169.20230511Data do ogłoszenia

Zestaw SDK spotkania (natywny)

(Windows, macOS, Android, iOS)

5.14.55.15.5Data do ogłoszenia
Zestaw SDK wideo (natywny)1.6.21.7.5Data do ogłoszenia

Zestaw SDK spotkania (w przeglądarce)

2.12.02.15.0Data do ogłoszenia

Zestaw SDK wideo (w przeglądarce)

1.6.01.7.5Data do ogłoszenia

Zestaw SDK Zoom Contact Center (Android i iOS)

2.6.02.7.0Data do ogłoszenia

Zoom Node

1.2.0.2628

Almalinux8 (OVA): 2.1.0.20230423054934

 

Almalinux9 (OVA): 2.3.0.20230715.9

 

Almalinux9 (KVM): 2.3.0.20230715.1

 

Ubuntu 22.04 (KVM): 3.0.0.20231201

 

Ubuntu 22.04 (OVA): 3.0.0.20231201

Data do ogłoszenia

Zoom Node — Dodatek spotkania ZC

Nd.4.8.20230316.163Data do ogłoszenia

Zoom Node — Dodatek spotkania MMR

Nd.4.6.20230222.399Data do ogłoszenia

Lokalny moduł awaryjny Zoom Phone

1.12.02.6.0.147Data do ogłoszenia

Uwaga:

Jak zawsze zalecamy regularne pobieranie i aktualizowanie oprogramowania Zoom do najnowszej wersji poprzez sprawdzanie dostępności aktualizacji w kliencie Zoom lub skorzystanie ze strony zoom.us/pl/download, aby móc korzystać z najnowszych zabezpieczeń i funkcji Zoom. Użytkownicy starszych wersji platformy Zoom mogą napotykać błędy i luki w zabezpieczeniach, którym zaradzono w wersjach nowszych.

Informacje na temat polityki minimalnej wersji SDK można znaleźć w dokumentacji dla deweloperów Zoom Marketplace.

Często zadawane pytania

Dlaczego Zoom korzysta z kwartalnego okna aktualizacji do wersji minimalnej?

W ramach najlepszej praktyki klienci zawsze powinni korzystać z najnowszej wersji oprogramowania, ponieważ każda kolejna wersja zawiera ważne aktualizacje funkcji, usprawnienia i poprawki błędów. Rozumiemy, że nie zawsze organizacje mogą aktualizować oprogramowanie u wszystkich pracowników i potrzebują dodatkowego czasu na ocenę kolejnych wersji oprogramowania. Mając to na uwadze, aktualizujemy minimalną wersję klienta co trzy miesiące. O wymaganiach dotyczących kolejnej wersji minimalnej, określonych w tabeli powyżej, będziemy informować z 90-dniowym wyprzedzeniem.

Czy to nowe okno aktualizacji wersji obejmuje wszystkie produkty i usługi Zoom (Zoom Phone, CRC itp.), czy tylko klienta Zoom Client?

Zasady te będą obejmować klienta Zoom do prowadzenia spotkań (Windows, macOS, Linux, iOS, Android, Blackberry i Intune), Zoom Rooms (w tym Zoom Whiteboards i sterowniki Zoom Room), urządzenia Zoom Phone, wtyczkę Outlook, rozszerzenia przeglądarki, klienta i wtyczkę VDI, dodatek pokoju wirtualnego, dodatek spotkania, dodatek nagrywania, zestaw SDK spotkania i zestaw SDK wideo.

Które urządzenia Zoom Room będą wymagać aktualizacji?

Wszystkie urządzenia (Mac, Windows i Android) korzystające z oprogramowania Zoom Rooms będą wymagać aktualizacji w odpowiednich, wskazanych terminach.

Czy użytkownicy będą mogli korzystać z Zoom Team Chat, Zoom Phone, Zoom Meetings, Zoom Webinars itp. w przypadku korzystania z niewspieranej wersji po dacie wdrożenia nowej wersji?

Począwszy od lutego 2023 r., w dniu wdrożenia każdej nowej wersji użytkownicy klienta poniżej minimalnej wersji zostaną wylogowani z klienta. Aby ponownie zalogować się na swoje konto Zoom i uzyskać pełny dostęp do funkcji Zoom, będą musieli zaktualizować oprogramowanie do wersji minimalnej lub wyższej. Użytkownicy Zoom Phone nie będą mogli wykonywać ani odbierać połączeń, w tym połączeń awaryjnych z numerem 911. Urządzenia Zoom Rooms zostaną przełączone w tryb konserwacji i wyświetli się powiadomienie, że administrator musi zaktualizować urządzenie.

Co się stanie, gdy zbliża się koniec okna aktualizacji wersji i klienci nie zaktualizują oprogramowania na czas?

Klienci otrzymają monit o aktualizację klienta Zoom do spotkań do bieżącej minimalnej wersji, zanim będą mogli się zalogować lub dołączyć do spotkania/webinaru. Jeśli nie mają możliwości natychmiastowej aktualizacji klienta, otrzymają możliwość dołączenia do spotkania za pośrednictwem klienta internetowego. Użytkownicy otrzymają tylko powiadomienie, jeśli ich klient Zoom jest w wersji poniżej minimalnej.

Jeśli monity zostały wyłączone na poziomie urządzenia, administrator będzie odpowiadać za przeprowadzenie aktualizacji. W przypadku innych produktów, takich jak rozszerzenie Zoom dla Chrome/Firefox lub Zoom Rooms, funkcja planowania zostanie wyłączona i wyświetli się ostrzeżenie.

Co zobaczą użytkownicy/administrator, gdy ich zainstalowana wersja oprogramowania jest poniżej wersji minimalnej?

Więcej informacji i zrzuty ekranu komunikatów o błędach można znaleźć w tych artykułach pomocy.

Jak często będą udostępniane nowe wersje?

Firma Zoom wydaje zbiorcze aktualizacje regularnie, aby pomóc w rozwiązywaniu problemów z kompatybilnością wsteczną w przypadku większości produktów. Ze względu na te regularne cykle udostępniania nowych wersji między wydaniem wersji minimalnej a najnowszej zostanie wydanych wiele innych wersji. Aby zobaczyć historyczne cykle wydawania nowych wersji, zapoznaj się z naszymi informacjami o wersji.

Czy są jakieś inne wymagania dotyczące oprogramowania?

Oprócz wymagania instalacji minimalnej wersji różnych klientów istnieją inne zmiany w wymaganiach systemowych, o których należy pamiętać i do których należy się przygotować. Na przykład klient stacjonarny Zoom zakończył obsługę macOS Yosemite (10.10) od wydania 5.15.0. Te wymagania poszczególnych klientów, takie jak wymagania systemowe dla systemów Windows, MacOS i Linux, wymagania systemu dla Zoom Rooms i inne, zostały określone w odpowiednich artykułach pomocy.

Firma Zoom wydała wytyczne dotyczące wsparcia na zakończenie okresu eksploatacji dla certyfikowanych urządzeń Zoom Rooms i Zoom Phone, obejmujące zakończenie okresu sprzedaży sprzętu i szacowany harmonogram wsparcia przez Zoom. Dowiedz się więcej o wytycznych dotyczących wsparcia na zakończenie okresu eksploatacji dla certyfikowanych urządzeń Zoom Rooms i Zoom Phone.

Jak długo wspierane będą poszczególne wersje oprogramowania?

Zoom będzie wspierać daną wersję przez co najmniej 9 miesięcy przed wdrożeniem nowej minimalnej wersji.

W jaki sposób klienci mogą sprawdzić, której wersji używają ich użytkownicy?

Jako administrator lub właściciel możesz zobaczyć wersje użytkowników na koncie, korzystając z pulpitu nawigacyjnego lub portalu do zarządzania użytkownikami. Możesz skorzystać z filtrowania według typu klienta. Poszczególni użytkownicy mogą sprawdzić wersję bezpośrednio w kliencie klient stacjonarny i w aplikacji mobilnej.

Czy klienci mają możliwość wybrania wersji, z której chcą korzystać?

Nie, firma Zoom zapewnia tylko najnowszą wersję za pośrednictwem klienta i naszej witryny.

Czy jestem bezpieczny, jeśli nie korzystam z najnowszej wersji Zoom?

Firma Zoom jest zaangażowana w usprawnianie zabezpieczeń w swoich produktach i usługach oraz ochronę klientów przed zagrożeniami zewnętrznymi. Zalecamy, aby użytkownicy korzystali z najnowszej wersji oprogramowania Zoom ze wszystkimi aktualizacjami dotyczącymi zabezpieczeń. Użytkownicy mogą z łatwością sprawdzanie dostępności aktualizacji i przeprowadzić aktualizacje, odwiedzając naszą witrynę internetową. Zawsze zachęcamy klientów do zapoznania się z informacjami o wersji, w których opisano wszelkie usprawnienia zabezpieczeń. Klienci mogą również zapoznać się z naszym biuletynem zabezpieczeń, aby dowiedzieć się więcej o naprawionych problemach.

Co się stanie, jeśli zostanie wykryta i naprawiona poważna luka w zabezpieczeniach? Czy Zoom wdroży dodatkowe aktualizacje i/lub wymuszone aktualizacje?

W przypadku pilnych kwestii bezpieczeństwa lub w innych sytuacjach Zoom może wydać wymuszoną lub mocno zalecaną aktualizację. Klienci będą musieli przeprowadzić aktualizację do najnowszej wersji klienta, aby korzystać z najbezpieczniejszej wersji. Zoom zastrzega sobie prawo do wydawania lub wypychania wymuszonych aktualizacji poza harmonogramem, aby zapewniać bezpieczeństwo klientów.

Dlaczego nie ma na liście aplikacji Zoom ChromeOS?

Ze względu na wycofywanie wsparcia dla aplikacji ChromeOS we wszystkich systemach operacyjnych firma Zoom zakończyła wspieranie aplikacji Chrome OS w sierpniu 2022 roku. Sprawdź harmonogram tego wycofania i dowiedz się, jak przejść na aplikację internetową Zoom.

Często zadawane pytania dotyczące VDI

Nie mogę samodzielnie zaktualizować mojego klienta Zoom Rooms lub VDI. Jak mogę uzyskać aktualizację?

Klienci Zoom Rooms i VDI mogą być aktualizowani jedynie przez administratora konta. Administratorzy mogą zdalnie aktualizować oprogramowanie Zoom Rooms za pośrednictwem portalu internetowego Zoom, natomiast klient VDI wdrażany jest za pośrednictwem środowiska VDI.

Czy wtyczki VDI wymagają aktualizacji razem z klientem do spotkań VDI?

Tak, wtyczkę VDI i klienta spotkań należy aktualizować przy każdym nowym wdrożeniu. Wersje minimalne zostały podane w tabeli powyżej. Zachęcamy do aktualizacji wtyczki VDI do tej samej wersji, co klient VDI, aby korzystać z najnowszych ulepszeń wydajności i nowych funkcji.

Czy wydania poprawek również są wspierane przez 9 miesięcy?

Od grudnia 2023 r. VDI wydaje jedną zaplanowaną wersję do pakietu wersji, w tym wypadku dla wersji 5.x.10. Wydanie to zawiera wszystkie funkcje obsługiwane przez VDI dla całego pakietu wersji głównego klienta stacjonarnego, w tym ulepszenia i poprawki błędów z wydań 5.x.0 i 5.x.5 głównego klienta stacjonarnego.

Wszelkie wydania poza tymi zaplanowanymi (5.x.11, 5.x.12 itp.) będą uznawane za rozszerzenia poprawek (EP). Wydania te będą ujęte w ramach tego samego pakietu wersji i zwykle będą zawierać jedynie dodatkowe poprawki błędów, poprawki problemów z kompatybilnością ze środowiskami wirtualnymi i ulepszenia bezpieczeństwa w ramach tego pakietu. Pozwoli to kontom przeprowadzającym intensywne procesy testowe i przeglądowe uniknąć konieczności rozpoczęcia lub ponownego uruchomienia procesu przeglądu w celu rozwiązania bieżących problemów i załatania luk w zabezpieczeniach. Wersje te zostaną oznaczone jako rozszerzenia poprawek (EP) w informacjach o wersji VDI oraz na stronie pobierania VDI.

Ze względu na to, że poprawki te mogą być opracowane i wydane miesiące po zaplanowanym udostępnieniu danego pakietu wersji, Zoom nie może wspierać tych pakietów dłużej, niż początkowo zakładano. W związku z tym poprawki będą miały ten sam cykl życia, co zaplanowane wydania, do których zostały udostępnione. Na przykład poprawka 5.x.13, wydana 3 miesiące po wydaniu wersji 5.x.10, będzie miała taki sam cykl życia, co wersja 5.x.10, mimo że była dostępna tylko przez 6 miesięcy.

Dowiedz się więcej o cyklu wydań VDI Zoom.

Czy wsparcie wtyczek/klienta VDI będzie dostępne tylko przez 9 miesięcy?

W związku z ograniczeniami technicznymi wiele produktów będzie wpieranych przez ponad 9 miesięcy, ale jest to minimum, do którego dążymy. Na przykład w terminie pierwszego wymaganego wdrożenia obsługiwany klient i wtyczka VDI będą miały 18 miesięcy. Będziemy starać się utrzymać ten okres użytkowania dla klientów i wtyczek VDI, ale Zoom zastrzega sobie prawo do zmiany tej polityki w przyszłości. Zoom nadal zachęca administratorów kont do aktualizacji produktów Zoom do najnowszych wersji.

Więcej informacji można znaleźć w artykule dotyczącym zarządzania wersjami minimalnymi klientów VDI.

Wdrożenia jakich wersji VDI należy się spodziewać poza nadchodzącym wymaganym wdrożeniem?

Firma Zoom rozumie, że ​​niektórzy klienci wymagają testowania i aktualizacji procesów w celu utrzymania środowisk VDI, które wykraczają poza 90-dniowy okres powiadomienia o kolejnych wymaganych wersjach. Mając to na uwadze, Zoom proponuje dłuższy okres wprowadzania kolejnych wersji VDI, który powinien zostać wprowadzony do końca 2024 r.

Proponowane daty wdrożenia wersji klienta i wtyczki VDI w 2024 roku