Tworzenie serii wydarzeń OnZoom


Prowadzący mogą zaplanować wydarzenia z wieloma wystąpieniami, aby każde wystąpienie miało te same ustawienia i informacje. Spotkania te mogą być zaplanowane w odstępach dziennych, tygodniowych i miesięcznych.

W przypadku serii wydarzeń uczestnicy mogą zarejestrować się lub zakupić bilety na całą serię. Prowadzący mogą również tworzyć pojedyncze bilety, które pozwalają uczestnikom na rejestrację lub zakup biletów na konkretne daty w serii.

Aby uzyskać instrukcje dotyczące planowania wydarzeń jednorazowych, zobacz instrukcje tworzenia zdarzeń jednorazowych, zawierające więcej informacji.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące tworzenia serii wydarzeń OnZoom

Jak utworzyć serię wydarzeń

Wypełnianie sekcji Karta wydarzenia

Aby wprowadzić informacje i wypełnić sekcję Karta wydarzenia:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. Kliknij przycisk Utwórz.
 3. (Opcja) Kliknij Przekształć istniejące Zoom Meeting lub webinar w wydarzenie OnZoom.
 4. Wprowadź podstawowe informacje na temat wydarzenia:
  • Nazwa wydarzenia: wprowadź nazwę wydarzenia.
  • Krótki opis: wprowadź opis wydarzenia, używając nie więcej niż 140 znaków.
  • Kategoria: wybierz kategorię swojego wydarzenia.
   Uwaga: jeśli wybierzesz kategorię Edukacja i rodzina, wyświetlona zostanie opcja Wydarzenie przeznaczone dla rodziców z dziećmi. W razie wybrania tej opcji musisz zaakceptować Kodeks postępowania prowadzącego, aby móc kontynuować. Każda osoba dołączająca do wydarzeń przeznaczonych dla rodzin będzie musiała zaakceptować Kodeks postępowania uczestnika.
  • (Opcja) Kliknij pozycję Dodaj znaczniki, aby dodać własne znaczniki do śledzenia.
 5. W obszarze Wybierz typ wydarzenia, które chcesz utworzyć, wybierz opcję Webinar lub Spotkanie.
 6. W obszarze Wybierz, czy jest to wydarzenie bezpłatne czy płatne, wybierz opcję Bezpłatne albo Płatne.
 7. W obszarze Data i godzina:
  1. Wybierz serię.
  2. Ustaw czas rozpoczęcia wydarzenia.
   Uwaga: wydarzenia, których rozpoczęcie zaplanowano w ciągu 28 dni od opublikowania, mogą oferować bilety płatne i bezpłatne. Wydarzenia, których rozpoczęcie zaplanowano na 29 i więcej dni po publikacji, są ograniczone do oferowania jedynie darmowych biletów.
  3. Ustaw czas trwania wydarzenia.
  4. Wybierz strefę czasową wydarzenia, klikając strzałkę w dół down-arrow-button.png.
   Uwaga: domyślnie zostanie użyta strefa czasowa ustawiona w Twoim profilu Zoom.
 8. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Wypełnianie sekcji Profil wydarzenia

W sekcji Profil wydarzenia możesz dodać obrazy, linki wideo i opis swojego wydarzenia.

Aby wprowadzić informacje i wypełnić sekcję Profil wydarzenia:

 1. W obszarze Obraz okładki kliknij pozycję Dodaj okładkę, aby przesłać obowiązkowy obraz okładki Twojego wydarzenia.
 2. (Opcja) W obszarze Dodatkowe wideo/obraz kliknij ikonę +, aby przesłać do profilu wydarzenia maksymalnie dwa dodatkowe obrazy.
 3. (Opcja) W obszarze Link YouTubewprowadź adres URL wideo z serwisu YouTube, które chcesz dodać do strony wydarzenia.
 4. (Opcja) W obszarze O wydarzeniu wprowadź dodatkowe szczegóły dotyczące wydarzenia.
 5. W obszarze Informacje kontaktowewprowadź nazwę kontaktu, która będzie wyświetlana na stronie wydarzenia.
  Uwaga: domyślnie używana jest Twoja nazwa wyświetlana na stronie profilu Zoom.
 6. (Opcja) W sekcji Zbiórka pieniędzy kliknij przełącznik, aby włączyćon-toggle-button.png w wydarzeniu zbieranie pieniędzy dla organizacji non-profit według punktu 501(c)(3) amerykańskiego kodeksu podatkowego.
  • Jeśli znasz nazwę organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowiznę:
   1. Wpisz w polu wyszukiwania nazwę organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowizny, a następnie kliknij nazwę organizacji non-profit, aby ją wybrać.
   2. (Opcja) Kliknij przycisk Edytuj, aby wyszukać i dodać kolejną organizację non-profit.
   3. Kliknij opcję Zapisz.
   4. (Opcja) Kliknij Ustaw cel zbiórki pieniędzy, aby określić cel zbierania funduszy.
  • Jeżeli potrzebujesz pomocy w wyborze organizacji non-profit, której chcesz przekazać darowiznę:
   1. Kliknij pasek wyszukiwania Wyszukaj organizację non-profit.
   2. Kliknij Poszukaj inspiracji.
   3. Kliknij pole Wybierz sprawę, a następnie wybierz kategorię z menu rozwijanego.
   4. Kliknij pole Wybierz organizację i wybierz organizację non-profit.
   5. Kliknij Dodaj organizację non-profit.
   6. (Opcja) Powtórz te kroki, aby dodać kolejną organizację non-profit.
   7. Kliknij opcję Zapisz.
   8. (Opcja) Kliknij Ustaw cel zbiórki pieniędzy, aby określić cel zbierania funduszy.
 7. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Wypełnianie sekcji Opcje wydarzenia

Aby wprowadzić informacje i wypełnić sekcję Opcje wydarzenia:

 1. W obszarze Możliwość odkrywania wydarzenia i dostęp do rejestracji wybierz żądany poziom widoczności wydarzenia:
  • Wydarzenie publiczne: dostępne do wyświetlania i rejestracji dla wszystkich użytkowników, widoczne w katalogu OnZoom.
  • Wyklucz z katalogu i wyszukiwania: wykluczone z katalogu OnZoom, ale dostępne do wyświetlania i rejestracji dla użytkowników z linkiem do wydarzenia
  • Wydarzenie prywatne, dostępne tylko dla zaproszonych osób z listy gości: tylko użytkownicy wyznaczeni przez Ciebie mogą wyświetlać to wydarzenie i rejestrować się na nie.
   • (Opcja) Zaznacz opcję Wyślę własne zaproszenia e-mailem, jeśli nie chcesz, aby platforma OnZoom wysyłała zaproszenia do użytkowników z listy gości.
 2. W sekcji Opcje zaawansowane kliknij przycisk, aby włączyć albo wyłączyć opcje zaawansowane wydarzenia.
  Uwaga: ustawienia domyślne są ustawione na najwyższy poziom bezpieczeństwa, aby zapobiec zakłóceniom wydarzenia.
  • Dołączanie do wydarzenia
   • W przypadku webinarów:
    • Włącz sesję pytań i odpowiedzi: włączenie tej opcji umożliwia prowadzącemu (i zastępcy prowadzącego w stosownych przypadkach) interakcję z uczestnikami w sesji pytań i odpowiedzi
   • W przypadku spotkań:
    • Uczestnik może dołączyć do wydarzenia 15 minut przed jego rozpoczęciem: w razie włączenia tej opcji uczestnicy mogą dołączyć do wydarzenia przed jego rozpoczęciem.
    • Poczekalnia: włączenie tej opcji spowoduje konieczność ręcznego przyjmowania uczestników z poczekalni.
  • Bezpieczeństwo wydarzenia
   • Uczestnicy mogą zmieniać nazwy ekranowe: w razie włączenia tej opcji uczestnicy będą mogli zmieniać swoje nazwy ekranowe podczas wydarzenia.
   • Uczestnicy mogą udostępniać swoje ekrany: w razie włączenia tej opcji uczestnicy będą mogli udostępniać swoje ekrany podczas wydarzenia według własnego uznania.
  • Ustawienia nagrywania w chmurze i pozwolenia na dostęp
   Uwagi:
    • Nagrywana jest jedynie aktywność w głównym pokoju wydarzenia. Aktywność w oddzielnych pokojach w ramach wydarzenia nie jest nagrywana.
    • Nagrywanie spotkań lokalnie nie jest obecnie obsługiwane.
   • Nagrywaj prowadzącego i wszystkich uczestników z włączonymi funkcjami wideo i głosowymi: dzięki włączeniu tej opcji można nagrać wydarzenie. Przycisk nagrywania pojawi się w elementach sterujących wydarzenia i trzeba będzie ręcznie rozpocząć nagrywanie. Nagrywani będą wszyscy uczestnicy z włączoną funkcją wideo i głosu – w tym prowadzący.
   • Automatycznie nagrywaj o godzinie rozpoczęcia: wskutek włączenia tej opcji nagrywanie wydarzenia rozpocznie się automatycznie w chwili jego rozpoczęcia.
   • Włącz bezpłatny dostęp do nagrania tego wydarzenia w chmurze przy użyciu rejestracji: włączenie tej opcji spowoduje, że nagranie rozpocznie się automatycznie w chwili rozpoczęcia wydarzenia. Nagrywani będą wszyscy uczestnicy z włączoną funkcją wideo i głosu – w tym prowadzący. Po udostępnieniu nagrania z wydarzenia osoby zarejestrowane na wydarzenie będą mogły uzyskiwać dostęp do nagrania w chmurze i oglądać je przez 7 dni. Kiedy uczestnik OnZoom zarejestruje się na wydarzenie, będzie mógł obejrzeć nagranie z pulpitu nawigacyjnego biletu, strony Szczegóły wydarzenia oraz strony Profil prowadzącego .
   • Powiadamiaj uczestników, gdy nagrania są dostępne: w razie włączenia tej opcji uczestnicy będą powiadamiani, gdy będą mogli obejrzeć nagrania.
 3. Kliknij Zapisz i kontynuuj.

Wypełnianie sekcji Bilety

Uwaga: tylko wydarzenia webinarów mają zarówno pole Bilet panelisty, jak i Bilet zastępcy prowadzącego.

Aby wprowadzić informacje i wypełnić sekcję Bilety:

 1. (Opcja) Po prawej stronie pola Bilet panelisty kliknij ikonę .
  • Aby dodać panelistę przy użyciu poczty elektronicznej:
   1. Wprowadź nazwisko panelisty.
   2. Wprowadź adres e-mail panelisty.
   3. Kliknij pozycję Add (Dodaj).
   4. (Opcja) Powtórz te kroki, aby zaprosić kolejnego panelistę.
   5. (Opcja) Napisz wiadomość, którą wyślesz wraz z zaproszeniem do panelisty.
  • Aby zaimportować adresy e-mail wielu panelistów z pliku CSV:
   1. Kliknij przycisk Importuj z pliku CSV.
    Wyświetlone zostanie okno dialogowe.
   2. Kliknij przycisk Importuj.
   3. Znajdź i wybierz plik CSV, który chcesz zaimportować, a następnie kliknij przycisk Otwórz.
   4. Po zaimportowaniu pliku CSV kliknij przycisk Dodaj.
   5. Kliknij opcję Zapisz.
 2. (Opcja) Po prawej stronie pola Bilet zastępcy prowadzącego kliknij ikonę .
  1. Wprowadź adres e-mail zastępcy prowadzącego, którego chcesz zaprosić na wydarzenie, a następnie kliknij przycisk Dodaj.
  2. (Opcja) Powtórz te kroki, aby zaprosić kolejnego zastępcę prowadzącego.
  3. (Opcja) Napisz wiadomość, którą wyślesz wraz z zaproszeniem do zastępcy prowadzącego.
  4. Kliknij opcję Zapisz.
 3. W obszarze Utwórz bilet wybierz typ biletu, który chcesz dodać:
   • Kliknij pozycję  Dodaj bilet jednorazowy, aby dodać ilość biletów i ich cenę. To pozwoli uczestnikom rejestrować się na konkretne daty, a nie na całą serię.
   • Kliknij przycisk Dodaj bilet na całą serię, aby dodać ilość biletów i ich cenę. Pozwoli to uczestnikom rejestrować się na całą serię wydarzeń.
    Uwaga: łączna liczba biletów wszystkich typów nie może przekroczyć liczby miejsc wydarzenia - 1.
 4. W polu Utwórz bilet jednorazowy lub Utwórz bilet na całą serię wybierz, czy bilet ma być darmowy czy płatny.
 5. W polu Liczba biletów na poszczególne wydarzenia ustaw liczbę dostępnych biletów.
  Uwaga: liczba ta nie może przekroczyć liczby miejsc wydarzenia - 1 (jeśli liczba miejsc wynosi 1000, maksymalna liczba biletów będzie wynosić 999).
 6. Wprowadź nazwę biletu (na przykład Przedpłata, Wstęp ogólny itd.).
 7. W obszarze Początek sprzedaży ustaw datę i godzinę rozpoczęcia sprzedaży biletów.
 8. (Opcja) Kliknij przycisk Dostosuj, aby ustawić datę i godzinę zakończenia sprzedaży biletów.
 9. (Opcja) W polu Opis dodaj opis typu biletu lub wiadomość dla uczestników.
 10. (Opcja) Włącz opcję Ogranicz dostęp do biletów dla następujących użytkowników,on-toggle-button.png aby zarządzać tym, kto może zarejestrować się na Twoje wydarzenie:
  • Lista gości użytkowników: po kliknięciu przycisku + Dodaj użytkowników adresy e-mail użytkowników można ręcznie wprowadzić w polu Zaproszeni użytkownicy lub zaimportować z pliku CSV.
  • Użytkownicy z określonych @domen: wprowadź określone domeny, na które chcesz pozwolić. Jeśli używasz wielu domen, dodaj przecinek między domenami, aby je rozdzielić.
  • Użytkownicy na moim koncie: na Twoje wydarzenie mogą zarejestrować się tylko użytkownicy, którzy należą do Twojego konta.
 11. Kliknij opcję Zapisz.
 12. (Opcja) W polu Tekst wiadomości e-mail z potwierdzeniem (opcjonalny) wprowadź tekst wiadomości e-mail z potwierdzeniem dla rejestrujących się.
 13. Jeśli jest to płatne wydarzenie, ustaw zasady anulowania biletów. Domyślnie będą stosowane zasady ustawione w sekcji Zasady anulowania biletów na Twoim koncie.
 14. Kliknij przycisk Opublikuj, aby opublikować wydarzenie na stronie wydarzenia lub kliknij przycisk Zapisz, aby zapisać wydarzenie jako wersję roboczą.
  Uwaga: Jeżeli chcesz opublikować wydarzenia w celu zobaczenia podglądu listy, ale jeszcze nie jesteś gotowy(-a), aby publiczność widziała i rejestrowała się do wydarzenia:
  1. Wróć do sekcji Opcje wydarzenia.
  2. W obszarze Możliwość odkrywania wydarzenia i dostęp do rejestracji wybierz opcję Wyklucz z katalogu i wyszukiwania lub Wydarzenie prywatne.
  3. Wróć do sekcji Bilety i kliknij pozycję Opublikuj.

Jak dodać bilety do wyprzedanej serii wydarzeń

Jeśli po utworzeniu wydarzenia zechcesz zwiększyć liczbę dostępnych biletów na nie, musisz dodać dodatkowy bilet.

Aby dodać dodatkowe bilety do wyprzedanej serii wydarzeń:

 1. Zaloguj się do OnZoom.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Zarządzaj.
 3. W menu nawigacji kliknij Wydarzenia.
 4. Kliknij zakładkę Nadchodzące.
 5. Po prawej stronie nadchodzącego wydarzenia kliknij przycisk z wielokropkiem more-button.png.
 6. Kliknij pozycję Edytuj wydarzenie.
 7. Kliknij sekcję Bilety.
 8. Kliknij pozycję + Dodaj bilety (wydarzenie jednorazowe),+ Dodaj bilety jednorazowe (wydarzenie seryjne) lub + Dodaj bilet na całą serię (wydarzenie seryjne).
 9. Wprowadź wymagane informacje o bilecie seryjnym.
 10. Kliknij opcję Zapisz zmiany.