Często zadawane pytania dla administratorów


Przegląd

Poniżej znajdują się odpowiedzi na niektóre z najczęściej zadawanych pytań lub problemów, jakie właściciele i administratorzy kont zadają w związku z zarządzaniem kontem Zoom. Mamy również często zadawane pytania dla użytkowników, skróconą instrukcję obsługi oraz cotygodniowe szkolenia, które pomogą Tobie i Twoim użytkownikom rozpocząć pracę z Zoomem.

Przeczytaj najczęściej zadawane pytania na temat:

Pierwsze kroki z kontem Zoom

Jak mogę dodać użytkownika?
Użytkowników można dodawać pojedynczo, przesyłając CSV lub za pomocą funkcji Just-in-time provisioning poprzez jednokrotne logowanie (SSO).

Mam zakupionych jedynie 5 licencji Zoom. Czy to oznacza, że mogę mieć tylko 5 użytkowników Zoom?
Posiadając 5 licencji Zoom, możesz mieć na swoim koncie 5 użytkowników z licencją. Oprócz nich możesz dodać do 9999 użytkowników podstawowych (bezpłatnych) do swojego konta Zoom.

Jaka jest różnica między użytkownikiem podstawowym a z licencją?
Użytkownik podstawowy może organizować spotkania z maksymalnie 100 uczestnikami. Jeśli dołączy do niego 3 lub więcej uczestników, spotkanie zostanie zakończone po 40 minutach. Nie może korzystać z dodatków dla użytkowników i kont, takich jak duże spotkanie, webinar, prowadzenie konferencji głosowej czy dodatek sali konferencyjnej.Użytkownik z licencją to użytkownik płatnego konta, który może prowadzić nieograniczone spotkania bez limitu 40 minut. Domyślnie może prowadzić spotkania z maksymalnie 100 uczestnikami, a licencje na duże spotkania są dostępne w celu zwiększenia pojemności. Użytkownicy z licencją mogą korzystać z rozszerzeń, a także z dodatkowych funkcji, takich jak nagrywanie w chmurze, możliwość dostosowania identyfikatora osobistego spotkania i wiele innych.

Jak mogę przydzielić licencje do użytkowników?
Po zakupie licencji na stronie rozliczeniowej możesz przypisać je do użytkowników w Zarządzaniu użytkownikami.

Czy mogę używać jednokrotnego logowania (SSO) w Zoomie?
Tak, możesz skonfigurować Zoom ze swoim IdP do logowania i dodawania użytkowników z funkcją just-in-time provisioning.

Jak mogę automatycznie dodawać użytkowników do mojego konta?
Konta Dla firm, Edukacja i Dla przedsiębiorstw mogą automatycznie dodawać użytkowników poprzez dodanie powiązanej domeny.

Jak korzystać z istniejących numerów telefonów w Zoom Phone?
Aby korzystać z istniejących numerów telefonów w Zoom Phone, należy przenieść numer do Zoom Phone. Zoom nawiąże współpracę z poprzednim operatorem i przeniesie numer na konto Zoom Phone. Po zakończeniu procesu można przypisać przeniesione numery do użytkowników.

Jak przypisać licencje Zoom Phone do użytkowników?
Możesz przypisać licencje Zoom Phone i plany taryfowe do użytkowników na koncie Zoom. Przypisanie licencji Zoom Phone do użytkownika spowoduje przypisanie mu numeru wewnętrznego. Użytkownicy otrzymają również wiadomość e-mail z informacją, że zostali dodani do Zoom Phone.

Jak możemy oznaczyć nasze konto Zoom?
Konta z planami Dla firm, Edukacja, Dla przedsiębiorstw i API mogą ustawić własną stronę docelową dla użytkowników, na której Ci będą się logować. Będzie ona również uwzględniona w linkach do dołączenia, np. twojafirma.zoom.us.

Zarządzanie dostępnymi funkcjami

Jak wyłączyć ustawienia dla konkretnych użytkowników?
Możesz wyłączyć i zablokować ustawienia dla wszystkich użytkowników na swoim koncie poprzez ustawienia konta lub możesz skonfigurować grupy i wyłączyć ustawienia dla grupy użytkowników. Jeśli ustawienie jest wyłączone i zablokowane na poziomie konta lub grupy, użytkownicy nie będą mogli go włączyć.

Czy mogę ograniczyć możliwość dołączania osobom do spotkań na moim koncie?
Tak, możesz ograniczyć osobom możliwość dołączania do spotkań i webinarów na Twoim koncie poprzez ustawienie profili uwierzytelniania.

Jak ograniczyć, z kim mogą rozmawiać moi użytkownicy?
Możesz ograniczyć, z kim mogą rozmawiać Twoi użytkownicy, dodając grupy IM.

Jak mogę dostosować numery połączenia wyświetlane w zaproszeniach na spotkania?
Globalne numery połączenia można dostosować na poziomie konta lub grupy, aby określić, które numery telefonów będą wyświetlane na liście. W przypadku planu prowadzenia konferencji głosowej można również dodać numery bezpłatne i numery płatne dla dodatkowych krajów.

Zarządzanie klientem Zoom

Jak mogę zarządzać klientami Zoom dla moich użytkowników?
W przypadku urządzeń z systemem Windows można zainstalować aplikację Zoom za pomocą MSI, zasad grupy lub kluczy rejestru. W przypadku komputerów Mac można zainstalować masowe wdrożenie za pomocą niestandardowego pliku plist. Jeśli zarządzasz urządzeniami z systemem Chrome OS, możesz użyć konsoli administratora Google.

Czy posiadacie rozwiązanie wirtualnego pulpitu?
Tak, Zoom posiada rozwiązanie infrastruktury wirtualnego pulpitu (VDI).  

Zarządzanie kontem

Czy mogę dodać inne osoby do pomocy w zarządzaniu moim kontem?
Tak, właściciel konta może dodać administratorów oraz użytkowników z niestandardowymi rolami do pomocy w zarządzaniu kontem Zoom.

Jak zarządzać hasłami użytkowników?
Minimalne wymagania dotyczące haseł można ustawić na stronie Bezpieczeństwo w portalu internetowym Zoom. Można również odblokować konto użytkownika, który wielokrotnie wprowadzi błędne hasło lub zmienić dla niego hasło.

Jak mogę zmienić właściciela konta?
Właściciel konta może przenieść własność konta na administratora konta. Jeśli właściciel jest niedostępny, administrator konta Pro może poprosić o bycie właścicielem.

Nasza firma/szkoła ma jeszcze jedno konto Zoom. Jak możemy udostępnić kontakty?
Można połączyć wiele kont Zoom jako część organizacji.

Jak mogę usunąć użytkownika?
Możesz usunąć, dezaktywować lub odłączyć użytkownika z portalu internetowego Zoom. 

Rozliczenia

Jak uaktualnić istniejący plan?
Możesz uaktualnić konto Pro do konta Dla firm poprzez portal internetowy Zoom. Możesz również zakupić rozszerzenia. Jeśli musisz dodać licencje dla konta Dla przedsiębiorstw, skontaktuj się z działem sprzedaży Zoom.

Jak zmienić płatność z miesięcznej na roczną lub z rocznej na miesięczną?
Możesz zmienić częstotliwość płatności poprzez stronę rozliczeniową w portalu internetowym Zoom.

Jak anulować swoje konto Zoom?
Możesz anulować konto Zoom poprzez stronę rozliczeniową w portalu internetowym Zoom.