Opcje zabezpieczeń podczas spotkania


Ikona bezpieczeństwa w sterownikach spotkania umożliwia prowadzącemu lub współprowadzącemu spotkanie włączanie lub wyłączanie opcji podczas spotkania w celu zabezpieczenia go i zminimalizowania zakłóceń. Większość ustawień można kontrolować z poziomu ustawień konta, grupy i użytkownika przed rozpoczęciem spotkania. W przypadku zastosowania ustawień na poziomie konta, grupy lub użytkownika, zostaną one zastosowane domyślnie podczas spotkania. Ikona bezpieczeństwa łączy je wszystkie w jednym miejscu, zapewniając łatwy dostęp podczas spotkania.

Jeśli opcje są włączone/wyłączone i zablokowane przez administratora konta, nie będzie można ich modyfikować podczas spotkania.

Prowadzący i współprowadzący mogą również szybko i łatwo przeglądać opcje zabezpieczeń zastosowane podczas planowania tego spotkania podczas jego trwania.

Wymagania wstępne dotyczące korzystania z opcji zabezpieczeń podczas spotkania

Sterowniki bezpieczeństwa podczas spotkania:

Podgląd zabezpieczeń podczas spotkania:

Sterowniki bezpieczeństwa podczas spotkania:

 1. Rozpocznij spotkanie w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Na pasku narzędzi sterowania kliknij Zabezpieczenia .
  Z tego menu można włączyć następujące ustawienia:
  • Zablokuj spotkanie: blokuje spotkanie, uniemożliwiając nowym uczestnikom dołączenie do spotkania.
  • Włącz poczekalnię: włącza funkcję Poczekalnia dla nowo przybyłych uczestników lub w celu przeniesienia obecnych uczestników do poczekalni.
  • Ukryj zdjęcia profilowe: ukryj wszystkie zdjęcia profilowe, w tym zdjęcie prowadzącego. Zamiast tego wyświetlane są nazwy uczestników.
  • Pozwól uczestnikom na:
   • Udostępnij ekran: umożliwia uczestnikom udostępnianie swoich ekranów.
   • Czat: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji czatu.
   • Zmień nazwę: umożliwia uczestnikom zmianę nazwy w panelu Uczestnicy.
   • Wyłącz wyciszenie: umożliwia uczestnikom wyłączenie wyciszenia bez zgody prowadzącego.
   • Rozpocznij wideo: umożliwia uczestnikom rozpoczęcie odtwarzania wideo na spotkaniu.
   • Dodawanie notatek do udostępnionych treści: umożliwia uczestnikom dodawanie notatek do treści udostępnionych podczas spotkania. Prowadzący może włączyć lub wyłączyć notatki, gdy to prowadzący udostępnia treści.
  • Usuń uczestnika: umożliwia usunięcie uczestnika ze spotkania. Uczestnik nie może ponownie dołączyć, chyba że opcja Zezwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączanie jest włączona w ustawieniach spotkania.
  • Zgłoś: umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.
  • Zawieś działania uczestników: wyłącz wideo, dźwięk, aplikacje Zoom i możliwość udostępniania ekranu wszystkim uczestnikom. Powoduje to również zablokowanie spotkania, aby uniemożliwić uczestnikom dołączanie. Dotyczy to wszystkich uczestników, w tym tych, którzy dołączyli za pomocą Zoom Room.

Sterowniki bezpieczeństwa podczas webinarów:

Podczas prowadzenia webinarów menu Zabezpieczenia będzie miało podobny zestaw opcji/

 1. Rozpocznij webinar Zoom w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Na pasku narzędzi sterowania kliknij Zabezpieczenia .
  Z tego menu można włączyć następujące ustawienia:
 • Zablokuj webinar: blokuje webinar, uniemożliwiając nowym uczestnikom dołączenie do webianru.
 • Zezwól panelistom na:
  • Udostępnij ekran: umożliwia panelistom udostępnianie swoich ekranów.
  • Rozpocznij wideo: umożliwia panelistom rozpoczęcie wideo podczas webinaru.
  • Zmień nazwę: umożliwia panelistom zmianę nazwy w panelu Uczestnicy.
  • Wyłącz wyciszenie: umożliwia uczestnikom wyłączenie wyciszenia bez zgody prowadzącego.
 • Zezwól uczestnikom na:
  • Zgłaszanie się: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji zgłaszania się podczas webinaru.
  • Czat z: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji czatu, a także określanie, z kim mogą rozmawiać.
 • Usuń uczestnika: umożliwia usunięcie uczestnika ze spotkania. Uczestnik nie może ponownie dołączyć, chyba że opcja Zezwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączanie jest włączona w ustawieniach spotkania.

Uwaga: możliwość zgłaszania użytkowników można znaleźć w opcji Uczestnicy podczas spotkania. Umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.

Podgląd ustawień zabezpieczeń podczas spotkania:

Podczas spotkania prowadzący lub współprowadzący mogą sprawdzić, jakie ustawienia zabezpieczeń zostały włączone dla tego spotkania. Tych ustawień nie można zmienić, ale mają one zapewnić szybszy i łatwiejszy dostęp do tych informacji. Aby uzyskać dostęp do tej listy:

 1. Rozpocznij spotkanie w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Kliknij zieloną ikonę szyfrowania w lewym górnym rogu okna wideo.
 3. Kliknij Podgląd ustawień zabezpieczeń
 4. Otworzy się okno z listą wszystkich ustawień związanych z bezpieczeństwem spotkań i tego, czy są one aktualnie włączone dla tej sesji.

 

Sterowniki bezpieczeństwa podczas spotkania:

 1. Rozpocznij spotkanie w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Na pasku narzędzi sterowania kliknij Więcej.
 3. Dotknij Zabezpieczenia.
  Z tego menu można włączyć następujące ustawienia:
  • Zablokuj spotkanie: blokuje spotkanie, uniemożliwiając nowym uczestnikom dołączenie do spotkania.
  • Poczekalnia: włącza funkcję Poczekalnia dla nowo przybyłych uczestników lub w celu przeniesienia obecnych uczestników do poczekalni.
  • Ukryj wszystkie zdjęcia profilowe: ukryj wszystkie zdjęcia profilowe, w tym zdjęcie prowadzącego. Zamiast tego wyświetlane są nazwy uczestników.
  • Pozwól uczestnikom na:
   • Udostępnij ekran: umożliwia uczestnikom udostępnianie swoich ekranów.
   • Czat z: zapewnia kontrolę nad tym, kto może korzystać z funkcji czatu.
   • Rozpocznij wideo: umożliwia uczestnikom rozpoczęcie wideo podczas spotkania.
   • Zmień nazwę: umożliwia uczestnikom zmianę nazwy w panelu Uczestnicy.
   • Wyłącz wyciszenie: umożliwia uczestnikom wyłączenie wyciszenia bez zgody prowadzącego.
  • Usuń uczestnika: umożliwia usunięcie uczestnika ze spotkania. Uczestnik nie może ponownie dołączyć, chyba że opcja Zezwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączanie jest włączona w ustawieniach spotkania.
  • Zawieś działania uczestników: wyłącz wideo, dźwięk, aplikacje Zoom i możliwość udostępniania ekranu wszystkim uczestnikom. Powoduje to również zablokowanie spotkania, aby uniemożliwić uczestnikom dołączanie. Dotyczy to wszystkich uczestników, w tym tych, którzy dołączyli za pomocą Zoom Room.

Uwaga: możliwość zgłaszania użytkowników można znaleźć w opcji Uczestnicy podczas spotkania. Umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.

Sterowniki bezpieczeństwa podczas webinarów:

Podczas prowadzenia webinarów menu Zabezpieczenia będzie miało podobny zestaw opcji.

 1. Rozpocznij Zoom Webinars w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Na pasku narzędzi sterowania kliknij Więcej.
 3. Dotknij Zabezpieczenia.
  Z tego menu można włączyć następujące ustawienia:
 • Zablokuj webinar: blokuje webinar, uniemożliwiając nowym uczestnikom dołączenie do webianru.
 • Zezwól panelistom na:
  • Udostępnij ekran: umożliwia panelistom udostępnianie swoich ekranów.
  • Rozpocznij wideo: umożliwia panelistom rozpoczęcie wideo podczas webinaru.
  • Zmień nazwę: umożliwia panelistom zmianę nazwy w panelu Uczestnicy.
  • Wyłącz wyciszenie: umożliwia uczestnikom wyłączenie wyciszenia bez zgody prowadzącego.
 • Zezwól uczestnikom na:
  • Zgłaszanie się: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji zgłaszania się podczas webinaru.
  • Czat z: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji czatu, a także określanie, z kim mogą rozmawiać.
 • Usuń uczestnika: umożliwia usunięcie uczestnika ze spotkania. Uczestnik nie może ponownie dołączyć, chyba że opcja Zezwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączanie jest włączona w ustawieniach spotkania.

Uwaga: możliwość zgłaszania użytkowników można znaleźć w opcji Uczestnicy podczas spotkania. Umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.

Podgląd ustawień zabezpieczeń podczas spotkania:

Podczas spotkania prowadzący lub współprowadzący mogą sprawdzić, jakie ustawienia zabezpieczeń zostały włączone dla tego spotkania. Tych ustawień nie można zmienić, ale mają one zapewnić szybszy i łatwiejszy dostęp do tych informacji. Aby uzyskać dostęp do tej listy:

 1. Rozpocznij spotkanie w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Kliknij zieloną ikonę szyfrowania na górze okna wideo.
 3. Kliknij Podgląd ustawień zabezpieczeń.
 4. Otworzy się okno z listą wszystkich ustawień związanych z bezpieczeństwem spotkań i tego, czy są one aktualnie włączone dla tej sesji.

Sterowniki bezpieczeństwa podczas spotkania:

 1. Rozpocznij spotkanie Zoom.
 2. Na pasku narzędzi sterowania kliknij Więcej.
 3. Dotknij Zabezpieczenia.
  Z tego menu można włączyć następujące ustawienia:
 • Zablokuj spotkanie: blokuje spotkanie, uniemożliwiając nowym uczestnikom dołączenie do spotkania.
 • Poczekalnia: włącza funkcję Poczekalnia dla nowo przybyłych uczestników lub w celu przeniesienia obecnych uczestników do poczekalni.
 • Ukryj wszystkie zdjęcia profilowe: ukryj wszystkie zdjęcia profilowe, w tym zdjęcie prowadzącego. Zamiast tego wyświetlane są nazwy uczestników.
 • Pozwól uczestnikom na:
  • Udostępnij ekran: umożliwia uczestnikom udostępnianie swoich ekranów.
  • Czat: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji czatu.
  • Czat z: umożliwia prowadzącemu na kontrolowanie, z kim uczestnicy mogą rozmawiać na czacie podczas spotkania.
  • Zmień nazwę: umożliwia uczestnikom zmianę nazwy w panelu Uczestnicy.
  • Wyłącz wyciszenie: umożliwia uczestnikom wyłączenie wyciszenia bez zgody prowadzącego.
  • Rozpocznij wideo: umożliwia uczestnikom rozpoczęcie wideo podczas spotkania.
  • Dodawaj notatki: umożliwia panelistom dodawanie notatek na udostępnionych ekranach.
 • Zawieś działania uczestników: wyłącz wideo, dźwięk, aplikacje Zoom i możliwość udostępniania ekranu wszystkim uczestnikom. Powoduje to również zablokowanie spotkania, aby uniemożliwić uczestnikom dołączanie. Dotyczy to wszystkich uczestników, w tym tych, którzy dołączyli za pomocą Zoom Room.

Uwaga: możliwość zgłaszania użytkowników można znaleźć w opcji Uczestnicy podczas spotkania. Umożliwia zgłoszenie użytkownika do zespołu Zoom ds. zaufania i bezpieczeństwa. Będziesz w stanie wybrać użytkownika, którego chcesz zgłosić i podać szczegóły problemu. Możesz również przesłać dowody, takie jak zrzuty ekranu.

Podgląd ustawień zabezpieczeń podczas spotkania:

Podczas spotkania prowadzący lub współprowadzący mogą sprawdzić, jakie ustawienia zabezpieczeń zostały włączone dla tego spotkania. Tych ustawień nie można zmienić, ale mają one zapewnić szybszy i łatwiejszy dostęp do tych informacji. Aby uzyskać dostęp do tej listy:

 1. Rozpocznij spotkanie w roli prowadzącego lub współprowadzącego.
 2. Kliknij zieloną ikonę szyfrowania na górze okna wideo.
 3. Kliknij Podgląd ustawień zabezpieczeń.
 4. Otworzy się okno z listą wszystkich ustawień związanych z bezpieczeństwem spotkań i tego, czy są one aktualnie włączone dla tej sesji.
 1. Rozpocznij spotkanie Zoom.
 2. Na pasku narzędzi sterowania kliknij Więcej.
  Z tego menu można włączyć następujące ustawienia:
  • Zablokuj spotkanie: blokuje spotkanie, uniemożliwiając nowym uczestnikom dołączenie do spotkania.
  • Włącz poczekalnię: włącza funkcję Poczekalnia dla nowo przybyłych uczestników lub w celu przeniesienia obecnych uczestników do poczekalni.
  • Ukryj zdjęcia profilowe: ukryj wszystkie zdjęcia profilowe, w tym zdjęcie prowadzącego. Zamiast tego wyświetlane są nazwy uczestników.
  • Pozwól uczestnikom na:
   • Udostępnij ekran: umożliwia uczestnikom udostępnianie swoich ekranów.
   • Czat: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji czatu.
   • Zmień nazwę: umożliwia uczestnikom zmianę nazwy w panelu Uczestnicy.
   • Wyłącz wyciszenie: umożliwia uczestnikom wyłączenie wyciszenia bez zgody prowadzącego.
   • Rozpocznij wideo: umożliwia uczestnikom rozpoczęcie wideo podczas spotkania.
   • Dodawanie notatek do udostępnionych treści: umożliwia uczestnikom dodawanie notatek do treści udostępnionych podczas spotkania.
  • Usuń uczestnika: umożliwia usunięcie uczestnika ze spotkania. Uczestnik nie może ponownie dołączyć, chyba że opcja Zezwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączanie jest włączona w ustawieniach spotkania.
  • Zawieś działania uczestników: wyłącz wideo, dźwięk i możliwość udostępniania ekranu wszystkim uczestnikom. Powoduje to również zablokowanie spotkania, aby uniemożliwić uczestnikom dołączanie. Dotyczy to wszystkich uczestników, w tym tych, którzy dołączyli za pomocą Zoom Room.
 1. Rozpocznij spotkanie Zoom
 2. Na pasku narzędzi sterowania kliknij Więcej.
  Z tego menu można włączyć następujące ustawienia:
  • Zablokuj spotkanie: blokuje spotkanie, uniemożliwiając nowym uczestnikom dołączenie do spotkania.
  • Włącz poczekalnię: włącza funkcję Poczekalnia dla nowo przybyłych uczestników lub w celu przeniesienia obecnych uczestników do poczekalni.
  • Pozwól uczestnikom na:
   • Udostępnij ekran: umożliwia uczestnikom udostępnianie swoich ekranów.
   • Czat: umożliwia uczestnikom korzystanie z funkcji czatu.
   • Zmień nazwę: umożliwia uczestnikom zmianę nazwy w panelu Uczestnicy.
   • Wyłącz wyciszenie: umożliwia uczestnikom wyłączenie wyciszenia bez zgody prowadzącego.
   • Rozpocznij wideo: umożliwia uczestnikom rozpoczęcie wideo podczas spotkania.
  • Usuń uczestnika: umożliwia usunięcie uczestnika ze spotkania. Uczestnik nie może ponownie dołączyć, chyba że opcja Zezwalaj usuniętym uczestnikom na ponowne dołączanie jest włączona w ustawieniach spotkania.