Zmiana ustawień spotkania


Ustawienia spotkania umożliwiają włączanie lub wyłączanie funkcji spotkań. Te ustawienia kontrolują dostępność wielu funkcji, np. oddzielnych pokojów, nagrywania i czatu. Ustawienia są dostępne w kilku poziomach i mogą być włączane/wyłączane lub blokowane przez administratora.

Uwaga: ten artykuł dotyczy ustawień na poziomie użytkownika. Jeśli masz uprawnienia właściciela konta lub administratora, masz dostęp do ustawień na poziomie użytkownika oraz ustawień na poziomie grupy i konta.

W tym artykule omówiono:

Uzyskiwanie dostępu i edytowanie ustawień spotkania

  1. Zaloguj się do Zoom web portal.
  2. Kliknij przycisk Ustawienia
  3. Kliknij, aby włączyć lub wyłączyć ustawienie.
  4. Ustawienia można również zablokować na poziomie konta lub grupy. Zostanie to odnotowane obok ustawienia. Jeśli ustawienie jest zablokowane na poziomie konta lub grupy, administrator lub właściciel konta musi zmienić je w pozycji Ustawienia konta lub Grupy.

Można zmienić następujące ustawienia. Niektóre ustawienia zależą od spełnienia określonych warunków wstępnych. Jeśli na liście nie ma ustawienia dla Twojej grupy, zapoznaj się z artykułem na temat tego ustawienia, aby sprawdzić, czy Twoje konto spełnia te warunki.

Uwaga: ten artykuł dotyczy ustawień na poziomie użytkownika. Jeśli masz uprawnienia właściciela konta lub administratora, masz dostęp do ustawień na poziomie użytkownika oraz ustawień na poziomie grupy i konta.

Zakładka Spotkanie

Bezpieczeństwo

Zaplanuj spotkanie

Na spotkaniu (podstawowe)

Na spotkaniu (zaawansowane)

Powiadomienia e-mail

Zmień ustawienia powiadomień e-mail.

Inne

Zakładka Nagrywanie

Karta Konferencja głosowa