Wcześniejsze przypisywanie uczestników do oddzielnych pokoi


Jako prowadzący spotkanie, podczas planowania spotkania możesz wstępnie podzielić uczestników na oddzielne pokoje. Ta opcja może się przydać, jeżeli już wcześniej wiesz, jak chcesz pogrupować uczestników.

Możesz również zarządzać oddzielnymi pokojami podczas spotkania.

W tym artykule omówiono:

Warunki wcześniejszego przypisania uczestników

Ograniczenia

Jak z wyprzedzeniem przypisać uczestników do oddzielnych pokoi, używając portalu internetowego

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij opcję Spotkaniazaplanuj spotkanie.
 3. W części Opcje spotkania wybierz opcję Wcześniejsze przypisanie do oddzielnych pokoi, a następnie kliknij opcję Utwórz pokoje.
 4. Kliknij przycisk plusa  obok opcji Pokoje i dodaj więcej oddzielnych pokoi.
 5. Najedź na domyślną nazwę oddzielnego pokoju w panelu po prawej stronie i kliknij przycisk ołówka, aby zmienić jego nazwę.
 6. W oknie tekstowym Dodaj uczestników wyszukaj uczestników wewnętrznych według imienia lub adresu e-mail albo ręcznie wprowadź adres e-mail użytkowników zewnętrznych, a następnie naciśnij Enter, aby dodać ich do oddzielnego pokoju. 
 7. (Opcjonalnie) Użyj tych opcji, aby edytować oddzielne pokoje i uczestników:
  • Kliknij i przeciągnij adres e-mail uczestnika, aby zmienić kolejność.
  • Najedź na imię uczestnika, aby zobaczyć opcje przeniesienia go do innego pokoju lub usunięcia z obecnego pokoju.
  • Aby usunąć oddzielny pokój, najedź na nazwę pokoju w lewym panelu i kliknij ikonę kosza na śmieci
 8. Kliknij opcję Zapisz.

Jak z wyprzedzeniem przypisać uczestników do oddzielnych pokoi, używając pliku CSV

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij opcję Spotkaniazaplanuj spotkanie.
 3. W części Opcje spotkania wybierz opcję Wcześniejsze przypisanie do oddzielnych pokoi, a następnie kliknij opcję Importuj z pliku CSV.
 4. Kliknij przycisk Pobierz, aby pobrać przykładowy plik CSV, który możesz wypełnić.
 5. Otwórz plik CSV za pomocą oprogramowania do otwierania takich arkuszy, np. Microsoft Excel.
  Uwaga: możesz określić do tego zadania użytkowników wewnętrznych (z tego samego konta) lub zewnętrznych (z różnych kont).
 6. Wypełnij kolumnę Nazwa wcześniej przypisanego pokoju z nazwą oddzielnego pokoju oraz kolumnę Adres e-mail z adresem e-mail wcześniej przypisanego uczestnika. 
 7. Zapisz plik.
 8. Przeciągnij i upuść plik w portalu internetowym.
  Zoom zweryfikuje, czy istnieje konto Zoom dla danego adresu e-mail.

Jak edytować przypisania do oddzielnych pokoi

Jeżeli już wcześniej udało Ci się przypisać uczestników do oddzielnych pokoi, przed rozpoczęciem spotkania możesz edytować przypisanie. 

Uwaga: podczas spotkania możesz również zarządzać oddzielnymi pokojami.

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. Kliknij opcję Spotkania, a następnie kliknij spotkanie, które chcesz edytować.
 3. W sekcji Oddzielny pokój kliknij opcję Wyświetl szczegóły.
 4. Edytuj oddzielny pokój według potrzeb. Zobacz poprzednią sekcję, aby zdobyć więcej informacji.
 5. Kliknij opcję Zapisz.

Jak rozpocząć spotkanie, gdy wcześniej przypisano uczestników do oddzielnych pokoi

 1. Rozpocznij spotkanie z uczestnikami przypisanymi wcześniej do oddzielnych pokoi. 
 2. Kliknij opcję Oddzielne pokoje w sterownikach spotkania, by wejść do wcześniej utworzonych oddzielnych pokoi.
  Uwaga:
 3. Kliknij opcję Otwórz wszystkie pokoje, aby uruchomić oddzielne pokoje.

Jak odzyskać oddzielne pokoje z wcześniej przypisanymi uczestnikami

Po uruchomieniu oddzielnych pokoi możesz wrócić do wcześniej określonego przypisania pokoi. Może się to przydać, jeżeli dokonano zmian oddzielnych pokoi w trakcie spotkania lub wcześniej przypisani uczestnicy dołączyli do spotkania po Tobie albo po uruchomieniu oddzielnych pokoi. 

 1. Rozpocznij spotkanie z uczestnikami przypisanymi wcześniej do oddzielnych pokoi. 
 2. Kliknij opcję Zamknij wszystkie pokoje, aby zamknąć oddzielne pokoje.
 3. Kliknij opcję Odtwórz, a następnie opcję Przywróć do przypisanych wcześniej pokoi
  Uczestnicy zostaną podzieleni na oddzielne pokoje określone przez Ciebie w czasie planowania spotkania.

Dowiedz się więcej o zarządzaniu oddzielnymi pokojami.