Pierwsze kroki z Zoom Phone (użytkownicy)


Przegląd

Przewodnik szybkiego uruchamiania Zoom Phone pomaga użytkownikom końcowym w ustawieniu konta Zoom Phone i korzystaniu z podstawowych funkcji, takich jak nawiązywanie połączeń i sprawdzanie poczty głosowej. Przeczytaj ten przewodnik szybkiego uruchamiania, aby poznać skrócone podsumowanie funkcji, a aby dowiedzieć się więcej, klikaj umieszczone w nim linki.

Uwaga:

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Ustawienia początkowe

Jeśli Twój administrator Zoom Phone przydzielił Ci licencję Zoom Phone, otrzymasz pocztą elektroniczną powiadomienie z linkiem do konfiguracji usługi Zoom Phone.

 1. Kliknij link u dołu e-maila z powiadomieniem. Jeżeli e-mail nie dotarł, zaloguj się do Zoom web portal i kliknij pozycję Telefon.
 2. Wprowadź informacje wymagane do konfiguracji Zoom Phone:

  • Prefiks kraju i obszaru: Prefiks obszaru jest używany podczas wybierania numerów lokalnych.
  • Strefa czasowa: Pamiętaj o wprowadzeniu prawidłowej strefy czasowej. Ma to wpływ na wiele funkcji Zoom Phone w tym na godziny urzędowania/zamknięcia/wakacji oraz telefony stacjonarne przydzielone przez administratora.
  • PIN: Wprowadź kod PIN do poczty głosowej służący do sprawdzania poczty głosowej w telefonach stacjonarnych przydzielonych przez administratora. Kod PIN będzie potrzebny do sprawdzania poczty głosowej z pulpitu Zoom, aplikacji mobilnej lub portalu internetowego.
 3. Kliknij Ustawienia.

Ustawienia telefonu

Po wprowadzeniu ustawień początkowych musisz dostosować swoje ustawienia Zoom Phone na portalu internetowym.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. Kliknij Telefon, a następnie kliknij zakładkę Ustawienia.
  Znajduje się tu kilka ustawień podstawowych, które możesz chcieć zmienić:

Kontakty

Domyślnie możesz korzystać z książki telefonicznej w Zoom Desktop Client lub w aplikacji mobilnej do nawiązywania połączeń z osobami z tej samej organizacji. Sposób dodawania kontaktów z usług zewnętrznych podano w tych artykułach:

Połączenia telefoniczne

Po zakończeniu ustawień możesz rozpocząć nawiązywane i odbieranie połączeń za pomocą Zoom Phone. Numery można wybierać za pomocą klawiatury albo wyszukiwać z kontaktów wewnętrznych, zewnętrznych lub zsynchronizowanych. Połączenia przychodzące można odrzucać lub przekierowywać je na pocztę głosową.

Sterowanie podczas połączenia

Podczas rozmowy telefonicznej możesz:

Poczta głos.

Zoom Phone przekierowuje wszystkie połączenia nieodebrane i odrzucone do poczty głosowej. Do odtwarzania wiadomości na poczcie głosowej i zarządzania nimi możesz korzystać z Zoom Desktop Client, aplikacji mobilnej lub portalu internetowego.

Historia połączeń i nagrania

Po nawiązaniu, odebraniu lub nagraniu połączenia możesz sprawdzać historię połączeń i nagrania w Zoom Desktop Client, w aplikacji mobilnej lub na portalu internetowym.

Telefony stacjonarne

Jeżeli administrator Zoom Phone skonfigurował dla Ciebie telefon stacjonarny, możesz z niego korzystać do nawiązywania i odbierania połączeń oraz sprawdzania poczty głosowej. Zobacz przewodnik szybkiego uruchamiania dla telefonów Polycom serii VVX i Yealink serii T4/T5. Telefony stacjonarne nie obsługują wszystkich funkcji Zoom Phone.

Funkcje dodatkowe

Po zapoznaniu się z Zoom Phone możesz korzystać z tych funkcji w celu dodatkowego rozszerzenia swoich doświadczeń: