Używanie asystenta Siri z Zoom


Przegląd

Aplikacja Zoom iOS umożliwia wykonywanie pewnych działań przy użyciu Siri. Możesz skonfigurować skróty Siri w aplikacji Zoom, aby korzystać z nich w celu dołączania do następnego zaplanowanego spotkania, wyświetlania dzisiejszych spotkań lub rozpoczynania spotkania osobistego. Możesz też uruchomić spotkanie Zoom Meeting z danym kontaktem na platformie Zoom bez ustawiania skrótu Siri.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Jak dodawać skróty Zoom do Siri

  1. Otwórz aplikację Zoom na urządzeniu z systemem iOS i stuknij Ustawienia.
  2. Stuknij Skróty Siri.
  3. Wybierz skrót, który chcesz dodać, a następnie stuknij opcję Dodaj do Siri.
  4. Stuknij czerwony przycisk nagrywania, aby nagrać dźwięk skrótu.
  5. Stuknij Gotowe, aby zapisać nagrany dźwięk.

Wykonywanie działań Zoom z asystentem Siri

Uwaga: nie musisz konfigurować skrótu połączenia z kontaktem Zoom przy użyciu Siri.