Profil konta


Przegląd

Na stronie profilu konta wyświetlane są podstawowe informacje dotyczące konta. Konto może obejmować całą firmę lub pojedynczego użytkownika, zależnie od rozmiaru konta.

Zależnie od Twojej roli i subskrypcji, możesz także przeglądać funkcje zaawansowane i zarządzać nimi – są to np. informacje dotyczące obsługi konta, powiązane domeny, spersonalizowany adres URL konta oraz przegląd użytkowania, zawierający informacje o nagrywaniu w chmurze i użyciu funkcji głosowych.

W tym artykule omówiono zależne od roli widoki profilu konta:

Warunki wstępne

Dostęp do profilu konta

  1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
  2. W panelu nawigacyjnym kliknij opcję Zarządzanie kontem, a następnie Profil konta.
    Zależnie od typu użytkownika, zobaczysz następujące sekcje:

Profil właściciela konta – Podstawowy (bezpłatny)

Profil właściciela konta – Pro (płatny)

Profil administratora konta

Profil członka konta