Zarządzanie hasłem


Przegląd

Możesz w każdej chwili z łatwością zmienić swoje hasło do usługi Zoom, o ile znasz swoje dotychczasowe hasło. Jeśli nie pamiętasz hasła, dowiedz się, jak je zresetować.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Zmienianie hasła

Aby zmienić hasło:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W panelu nawigacyjnym kliknij Profil.
 3. W obszarze Zaloguj się, po prawej stronie pozycji Hasło do logowania kliknij przycisk Edytuj.
 4. Wprowadź swoje stare hasło.
 5. Wprowadź nowe hasło, a następnie wprowadź je po raz drugi w polu Potwierdź hasło w celu potwierdzenia.
  Uwaga: upewnij się, że Twoje hasło spełnia wymagania.
 6. Kliknij przycisk Zapisz zmiany.

Uwaga: jeśli nie masz opcji zmiany hasła na stronie swojego profilu, być może wcześniej logowanie odbywało się za pomocą konta Google lub Facebook.

Dodawanie logowania za pomocą hasła do logowania przez Google lub Facebook

O ile nie ogranicza tego właściciel konta, możesz z łatwością dodać adres e-mail i hasło logowania do tego samego konta.

Aby dodać logowania za pomocą hasła do logowania przez Google lub Facebook:

 1. Wyloguj się z konta Zoom.
 2. Przejdź do strony rejestracji Zoom.
 3. Wprowadź swoją datę urodzenia w celu weryfikacji.
 4. Wprowadź adres e-mail, który pasuje do Twojego loginu Google, usługi SSO lub Facebook.
 5. Kliknij przycisk Zarejestruj.
  Otrzymasz wiadomość e-mail z instrukcjami rejestracji; kliknij przycisk Aktywuj konto.
 6. Wprowadź dwukrotnie żądane hasło.
  Uwaga: upewnij się, że hasło spełnia wymagania.
 7. Kliknij przycisk Kontynuuj.
 8. (Opcjonalnie) Wprowadź adresy e-mail kontaktów, które chcesz zaprosić lub kliknij przycisk Pomiń ten krok.
 9. Kliknij pozycję Przejdź do zakładki Moje konto.
 10. W ten sposób przejdziesz do strony profilu istniejącego konta Zoom. W sekcji Powiązane konta powinny być teraz wyświetlane Twoje konta Google, Facebook i/lub SSO wskazując, że możesz zalogować się przy użyciu tego samego adresu e-mail i hasła.

Wymagania dotyczące hasła

Ze względów bezpieczeństwa Zoom ma kilka wymagań, które musi spełniać Twoje hasło. Obowiązują one podczas ustawiania początkowego hasła oraz podczas resetowania hasła.

Pamiętaj, że wymagania te obowiązują tylko w przypadku logowania do aplikacji Zoom za pomocą adresu e-mail i hasła. Jeśli logujesz się za pomocą konta Google, Facebook lub usługi SSO, Twoje hasło musi spełniać wymagania tych usług.

Rozwiązywanie problemów z hasłem

Resetowanie hasła

Jeśli logujesz się przy użyciu adresu e-mail i hasła, możesz zresetować swoje hasło na stronie Zoom Nie pamiętasz hasła?. Więcej informacji zawiera artykuł Resetowanie hasła do aplikacji Zoom.

Otrzymywanie komunikatu o błędzie „To konto Zoom nie istnieje”

Jeśli otrzymasz komunikat „To konto Zoom nie istnieje”, być może konto zostało skonfigurowane do logowania za pomocą konta Google lub Facebook. Spróbuj zalogować się za pomocą usług Google lub Facebook i w razie potrzeby zresetuj swoje hasło za ich pomocą.

Możesz również skonfigurować dodatkowe dane logowania do swojego konta Zoom przy użyciu tego samego adresu e-mail, dodając logowanie przy użyciu hasła.