Wyświetlanie zapisanych wiadomości na czacie


Uwaga: Jeżeli zarejestrowałeś(-aś) nowe konto Zoom po 21 sierpnia 2021 roku lub na Twoim koncie aktywowane są Nowe rozwiązania dla administratora, narzędzie historii czatu zostało przesunięte do Raportów (Zarządzanie kontami > Raporty > Zakładka Raporty dotyczące aktywności użytkowników > Historia czatu).

Jeżeli aktywowane jest przechowywanie w chmurze czatu, wiadomości na czacie są archiwizowane i zapisywane w AWS DynamoDB chmury Zoom. Zarchiwizowane wiadomości są przechowywane do 10 lat.

Uwaga: jeżeli użytkownik przełączył się z bezpłatnego konta na konto płatne, właściciele konta i administratorzy mogą uzyskać dostęp do historii czatu tylko od czasu, kiedy użytkownik uzyska konto płatne.

W tym artykule omówiono:

Warunki wstępne

Włączanie lub wyłączanie archiwizacji wiadomości grupowych

Aby włączyć archiwizację wiadomości grupowych na Twoim koncie:

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie kontami, a następnie Zarządzanie IM.
 3. Kliknij zakładkę Ustawienia IM.
 4. W opcji Przestrzeń kliknij opcję Przestrzeń w chmurze w celu włączenia lub wyłączenia.
 5. Jeśli zostanie wyświetlone okno dialogowe weryfikacji, wybierz opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. Wybierz czas, przez który mają być zapisywane wiadomości na czacie. Wiadomości mogą być przechowywane w chmurze Zoom przez maksymalnie 10 lat.

Dowiedz się więcej na temat ustawień przechowywania czatu.

Uwaga: domyślnie tylko właściciel konta ma dostęp do archiwów wiadomości grupowych poprzez zakładkę Historia czatu. Właściciele konta mogą pozwolić innym administratorom lub użytkownikom na koncie zyskać dostęp do historii czatu, dodając pozwolenie Historia czatu przy wykorzystaniu kontroli dostępu opartej na rolach.

Przeglądanie i pobieranie zapisanych wiadomości

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie kontami, a następnie Zarządzanie IM.
 3. Kliknij zakładkę Historia czatu.
 4. Określ przedział czasowy, wykorzystując w tym celu pola Od oraz Do.
  Uwaga: przedział czasowy może wynieść do 1 roku.
 5. (Opcja) Wprowadź nazwę użytkownika lub adres e-mail, aby wyszukać wiadomości wysłane lub otrzymane przez określonego użytkownika.
 6. Kliknij Wyszukaj.
 7. Skorzystaj z tych opcji, aby przejrzeć lub pobrać wiadomości:

Usuwanie zapisanych wiadomości

Można także usuwać wiadomości, pliki lub obrazy dla wewnętrznych użytkowników. Inni administratorzy mający pozwolenie na przeglądanie lub edycję historii czatu będą mogli podejrzeć nazwę administratora, który usunął wiadomość. Usunięte wiadomości są wciąż widoczne w narzędziu historii czatu, lecz wykreślono je, aby zasygnalizować usunięcie.

Usunięte wiadomości zostaną usunięte w Zoom Desktop Client i aplikacji mobilnej. Usunięte wiadomości zostaną usunięte dla wszystkich użytkowników w konfiguracji 1 do 1 lub w czacie grupowym, lecz tylko użytkownik, który wysłał wiadomość otrzyma wiadomość z powiadomieniem o tym, że administrator usunął wiadomość. Jeżeli usunięta wiadomość to wiadomość główna z odpowiedziami, te ostatnie nie zostaną usunięte.

Uwaga: musisz mieć pozwolenie na edytowanie historii czatu w sekcji zarządzanie rolami.

 1. Zaloguj się do portalu internetowego Zoom.
 2. W menu nawigacji kliknij Zarządzanie kontami, a następnie Zarządzanie IM.
 3. Kliknij zakładkę Historia czatu.
 4. Określ przedział czasowy, wykorzystując w tym celu pola Od oraz Do.
  Uwaga: przedział czasowy może wynieść do 1 roku.
 5. Wprowadź adres e-mail użytkownika i kliknij Wyszukaj.
 6. Najedź na wiadomości i kliknij przycisk kosza, aby usunąć wiadomość.