Zmiana metody płatności w Zoom


Zoom oferuje wiele wygodnych sposobów opłacania faktur za pomocą różnych dostępnych metod płatności. W zależności od kryteriów kwalifikacji Zoom akceptuje płatności automatyczne wykonywane za pomocą karty kredytowej/debetowej, PayPal, Apple Pay, Google Pay, polecenia zapłaty SEPA, Sofort, Furikomi, iDEAL oraz polecenia zapłaty ACH. W przypadku kwalifikujących się kont Zoom akceptuje również płatności wykonywane ręcznie za pomocą czeku, przelewu bankowego, EFT i ACH.

Aby otrzymywać powiadomienia o płatnościach i fakturach, takie jak potwierdzenie realizacji płatności lub akceptacja nowej formy płatności, upewnij się, że dane kontaktu do rozliczeń są aktualne.

Uwaga: od 17 lipca 2023 r. niektórzy właściciele kont i administratorzy zauważą w menu ADMINISTRATOR specjalną sekcję Plany i rozliczenia.

W tym artykule omówiono poniższe tematy:

Wymagania wstępne do korzystania z metod płatności Zoom lub ich zmiany

Płatności automatyczne a płatności ręczne

Płatności automatyczne: faktury są automatycznie opłacane w terminie płatności z wykorzystaniem podanych informacji rozliczeniowych. Akceptowane są płatności automatyczne wykonywane za pomocą karty kredytowej/debetowej, PayPal oraz poleceń zapłaty ACH.

Płatności ręczne: płatności ręczne można wykonywać za pomocą czeku, przelewu bankowego, EFT lub ACH. Aby płacić za pomocą opcji ręcznej, musisz być klientem bezpośrednim, którego miesięczna stawka cykliczna wynosi co najmniej 250 USD. Skontaktuj się z działem sprzedaży, aby uzyskać dalszą pomoc przy zmianie warunków płatności.

Faktury mają termin płatności netto (np. 30 dni netto). Jeśli zakupiono subskrypcję w ramach oferty sprzedaży bezpośredniej, skontaktuj się z wyznaczonym kierownikiem ds. konta, aby dostosować warunki do płatności ręcznych. Jeśli dokonano zakupu online, musisz skontaktować się z działem sprzedaży, aby sprawdzić, czy Twoje konto kwalifikuje się do płatności ręcznych.

Po skonfigurowaniu płatności ręcznej na Twoich fakturach pojawią się informacje o wpłacie. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, aby wykonać płatność ręczną, skontaktuj się z wyznaczonym kierownikiem ds. konta.

Uwaga: zmiana z płatności automatycznych na płatności ręczne za zakupy online wymaga modyfikacji umowy i obowiązuje tylko wprzód dla nowych faktur.

Jak używać metody płatności lub ją zmienić

Symbol zaznaczenia

Adres, na jaki należy wysłać czek, znajduje się na fakturze. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, aby wykonać płatność ręczną, skontaktuj się z wyznaczonym kierownikiem ds. konta.

Przelew bankowy i EFT

Wszystkie informacje znajdują się na fakturze. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji, aby wykonać płatność ręczną, skontaktuj się z wyznaczonym kierownikiem ds. konta.

ACH

Dowiedz się, jak używać ACH jako metody płatności.

Karta kredytowa/debetowa

Dowiedz się, jak zaktualizować podane dane karty kredytowej/debetowej.

PayPal

Dowiedz się, jak zmienić metodę płatności na PayPal i jak jej używać.

Apple Pay

Dowiedz się, jak zmienić metodę płatności na Apple Pay i jak jej używać.

Google Pay

Dowiedz się, jak zmienić metodę płatności na Google Pay i jak jej używać.

Polecenie zapłaty SEPA

Dowiedz się, jak zmienić metodę płatności na polecenie zapłaty SEPA i jak jej używać.

Sofort

Dowiedz się, jak używać Sofort jako metody płatności.

Furikomi

Dowiedz się, jak używać Furikomi jako metody płatności.

iDEAL

Dowiedz się, jak używać iDEAL jako metody płatności.

Dokument W-9

Pobierz W-9 w formacie PDF.