Włączanie oddzielnych pokoi


Oddzielne pokoje pozwalają podzielić spotkanie Zoom na maksymalnie 50 oddzielnych sesji. Prowadzący spotkanie może zdecydować o automatycznym lub ręcznym podziale uczestników spotkania na nie lub pozwolić uczestnikom na wybór i wejście do poszczególnych sesji według własnego uznania. Prowadzący może w dowolnej chwili przełączać sesje.

Uwaga: Pomoc Zoom może zwiększyć maksymalną pojemność oddzielnych pokoi na koncie Zoom, ale wymaga to, aby wszyscy uczestnicy mieli wersję 5.2 klienta Zoom lub nowszą. Jeżeli użytkownicy nie mają uprawnień administratora na komputerach, aktualizacja będzie wymagała pomocy działu IT.

W tym artykule omówiono:

Wymagania wstępne dotyczące włączania oddzielnych pokoi w Zoom

Uwaga: przed używaniem oddzielnych pokoi zapoznaj się z ograniczeniami oddzielnych pokoi.

Jak włączyć oddzielne pokoje oraz opcje oddzielnych pokoi

Konto

Aby włączyć funkcję oddzielnego pokoju dla wszystkich członków organizacji:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edytowania ustawień konta.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Zarządzanie kontem, a następnie Ustawienia konta.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij przełącznik Oddzielny pokój, aby go włączyć.
 5. Jeśli wyświetlone zostanie okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
 6. (Opcjonalne) Zaznacz pola wyboru następujących opcji oddzielnego pokoju, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Pozwalaj prowadzącemu na przydzielanie uczestników podczas planowania do oddzielnych pokoi
  • Pozwól prowadzącemu wysyłać wiadomości do uczestników. Dzięki temu prowadzący będzie mógł emitować wiadomości do wszystkich uczestników w oddzielnych pokojach.
  • Pozwalaj prowadzącemu tworzyć, zmieniać nazwy i usuwać oddzielne pokoje, kiedy pokoje są otwarte
   Uwaga: ta opcja musi być włączona w Zoom, zanim będzie dostępna. Ponadto wymaga wersji 5.9.3 lub nowszej.
  • Pozwól prowadzącemu na wyświetlanie statusów uczestników w oddzielnych pokojach (np. udostępnij ekran, reakcje). Dzięki temu prowadzący i współprowadzący mogą szybko wyświetlać status głosu i wideo uczestników, sprawdzać, czy udostępniają ekran, a także przeglądać wszelkie aktywne reakcje lub niewerbalne informacje zwrotne. Ta funkcja wymaga, aby prowadzący i uczestnicy mieli klienta w wersji 5.10.3 lub nowszej (aby statusy aktywności były dostępne). Funkcja nie ma zastosowania wobec uczestników dołączających z wybranych urządzeń, np. z telefonu, H.323 i SIP.
 7. (Opcjonalne) Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom swojego konta zmianę tego ustawienia, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Grupa

Aby włączyć funkcję oddzielnych pokoi dla wszystkich członków określonej grupy:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal jako administrator z uprawnieniami do edytowania grup.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij polecenie Zarządzanie użytkownikami, a następnie Grupy.
 3. Kliknij właściwą nazwę grupy na liście.
 4. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 5. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij przełącznik Oddzielny pokój, aby go włączyć.
 6. Jeśli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij opcję Włącz, aby zweryfikować zmianę.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie konta i musi zostać zmieniona na tym poziomie.
 7. (Opcjonalne) Zaznacz pola wyboru następujących opcji oddzielnego pokoju, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Pozwól prowadzącym spotkanie wstępnie przypisać uczestników do oddzielnych pokoi.
  • Pozwól prowadzącemu wysyłać wiadomości do uczestników. Dzięki temu prowadzący będzie mógł emitować wiadomości do wszystkich uczestników w oddzielnych pokojach.
  • Pozwalaj prowadzącym tworzyć, zmieniać nazwy i usuwać oddzielne pokoje, kiedy pokoje są otwarte
   Uwaga: ta opcja musi być włączona w Zoom, zanim będzie dostępna. Ponadto wymaga wersji 5.9.3 lub nowszej.
  • Pozwól prowadzącemu na wyświetlanie statusów uczestników w oddzielnych pokojach (np. udostępnij ekran, reakcje). Dzięki temu prowadzący i współprowadzący mogą szybko wyświetlać status głosu i wideo uczestników, sprawdzać, czy udostępniają ekran, a także przeglądać wszelkie aktywne reakcje lub niewerbalne informacje zwrotne. Ta funkcja wymaga, aby prowadzący i uczestnicy mieli klienta w wersji 5.10.3 lub nowszej (aby statusy aktywności były dostępne). Funkcja nie ma zastosowania wobec uczestników dołączających z wybranych urządzeń, np. z telefonu, H.323 i SIP.
 8. (Opcjonalne) Aby uniemożliwić wszystkim użytkownikom w grupie zmianę tego ustawienia, kliknij ikonę blokady , a następnie kliknij przycisk Zablokuj, aby potwierdzić ustawienie.

Użytkownik

Aby włączyć funkcję oddzielnego pokoju na własny użytek:

 1. Zaloguj się do Zoom web portal.
 2. W menu nawigacyjnym kliknij Ustawienia.
 3. Kliknij zakładkę Spotkanie.
 4. W sekcji Podczas spotkania (zaawansowane) kliknij przełącznik Oddzielny pokój, aby go włączyć.
 5. Jeżeli pojawi się okno dialogowe weryfikacji, kliknij Włącz w celu potwierdzenia zmiany.
  Uwaga: jeśli opcja jest wyszarzona, została zablokowana na poziomie grupy lub konta i tam wymaga zmiany. Skontaktuj się z administratorem Zoom, aby uzyskać pomoc.
 6. (Opcjonalne) Zaznacz pola wyboru następujących opcji oddzielnego pokoju, a następnie kliknij przycisk Zapisz:
  • Pozwól prowadzącym spotkanie wstępnie przypisać uczestników do oddzielnych pokoi.
  • Pozwól prowadzącemu wysyłać wiadomości do uczestników. Dzięki temu prowadzący będzie mógł emitować wiadomości do wszystkich uczestników w oddzielnych pokojach.
  • Pozwalaj prowadzącym na tworzenie, zmianę nazwy i usuwanie oddzielnych pokoi, gdy pokoje są otwarte.
   Uwaga: ta opcja musi być włączona w Zoom, zanim będzie dostępna. Ponadto wymaga wersji 5.9.3 lub nowszej.
  • Pozwól prowadzącemu na wyświetlanie statusów uczestników w oddzielnych pokojach (np. udostępnij ekran, reakcje). Dzięki temu prowadzący i współprowadzący mogą szybko wyświetlać status głosu i wideo uczestników, sprawdzać, czy udostępniają ekran, a także przeglądać wszelkie aktywne reakcje lub niewerbalne informacje zwrotne. Ta funkcja wymaga, aby prowadzący i uczestnicy mieli klienta w wersji 5.10.3 lub nowszej (aby statusy aktywności były dostępne). Funkcja nie ma zastosowania wobec uczestników dołączających z wybranych urządzeń, np. z telefonu, H.323 i SIP.  

Jak korzystać z oddzielnych pokoi?

Po uaktywnieniu pokoi oddzielnych pokoi użytkownicy mogą wykonać następujące czynności: